مطالب آموزنده

 

 

« سر برتری پیامبر و رسولان و حجج صلوات ا.... علیهم بر فرشتگان »

رسول خدا ( ص ) فرمودند : خداوند متعال موجودی برتر و عزیز تر از من نیافریده است.

علی ( ع ) فرمودند : شما برتر هستید یا جبرئیل ؟

پیامبر فرمودند : ای علی ! خداوند تبارک و تعالی پیمبران خود را بر فرشتگان مقربش برتری داد و من را بر همه پیامبران و رسولان فضیلت بخشید – برتری بعد از من ، از آن تو و امامان بعد از تو است . فرشتگان ، خدمتکاران و دوستان ما هستند . ای علی ! آنان که عرش الهی را بر دوش گرفته و آنان که اطراف عرش اند به تسبیح و ستایش پروردگارشان مشغول اند و برای کسانی که به ولایت ما ایمان دارند از خداوند آمرزش می طلبند . ای علی ! اگر ما نبودیم ، خداوند آدم و حوا ، بهشت و دوزخ و آسمان و زمین را پدید نمی آورد با این وصف ، چگونه برتر از فرشتگان نباشیم در حالی که در معرفت به پروردگارمان و در تسبیح و تهلیل و تقدیسش بر آنان پیشی گرفته ایم زیرا ارواح ما نخستین آفریدگانی بودند که پروردگار آفرید ، پس از آفریدن ، ما را به توحید و ستایش گویا ساخت ، سپس فرشتگان را آفرید وقتی آنان ارواح ما را نور یگانه دیدند ، امر ما را بزرگ شمردند و برای اینکه بدانند ما مخلوق هستیم و خداوند از صفات ما آفریده ها مبرا است ، خداوند را تسبیح و تنزیه کردیم . فرشتگان با تسبیح ما به تسبیح حق پرداخته ، او را از صفات ما منزه شمردند و چون عظمت شأن ما را دیدند به تهلیل پرداختیم تا فرشتگان بدانند معبودی غیر از خدا نیست و ما بنده هستیم و آفریدگار نیستیم که همراه او یا پایین تر از او مورد پرستش قرار گیریم ، وقتی فرشتگان چنین دیدند آنان نیز لااله الا الله گفتند و زمانی که عظمت موقعیت ما را مشاهده کردند تکبیر گفتند تا بدانند که حق تعالی بزرگ تر از آن است که جز به وسیله ی او بتوان به جایی رسید .

 زمانی که عزت و قوت ما را دیدند برای اینکه بدانند هیچ عزت و قوتی نیست مگر از ناحیه خداوند گفتیم : لا حول و لا قوة الا بالله 

وقتی نعمت های باری تعالی را بر ما دیدند و اینکه اطاعت ما را فرض و واجب کرده است . برای اینکه بدانند در مقابل این نعمت ها چقدر باید او را بستاییم ، گفتیم الحمد الله و فرشتگان نیز گفتند الحمدالله بنابراین فرشتگان به وسیله ی ما به یکتاپرستی ، تسبیح ، تهلیل ، ستایش و تمجید باری تعالی راهنمایی شدند.

« سرّ آفرینش و اختلاف آفریده ها »

امام حسین بن علی نزد یارانش آمد و خطاب به آنان فرمود :

ای مردم ! حق تعالی بندگانش را نیافریده جز آنکه او را بشناسند و چون او را شناختند ، عبادتش کنند و چون او را عبادت کردند از پرستش غیر او بی نیاز گردند.

مردی از بین یاران گفت : ای پسر رسول خدا ، پدرم و مادرم فدایت باد معرفت خدا چیست ؟ حضرت فرمودند : اینکه مردم هر عصر و زمانی ، امامی را که اطاعتش بر آنان واجب است بشناسند .

محمد بن عماره گفت : از جعفر بن محمد علیه السلام پرسیدم  خداوند متعال برای چه آفریده ها را خلق نمود؟

حضرت فرمودند : خداوند تبارک و تعالی آفریدهع ها را بیهوده نیافرید و رهایشان نکرد ، بلکه آفریدشان تا اظهار قدرت کرده باشد ، آنان را به اطاعت خویش مکلف کرد تا شایسته رضوانش شوند و برای آنکه نفعی عایدش شود یا ضرری از خودش دفع نماید نیافریدشان بلکه ایجادشان کرد تا به آنها نفع رساند و به نعمت جاوید برساند.

                                                                                                            برگزیده ای از کتاب علل الشرایع

                                                                                                                      « شیخ صدوق »  

 

« پیام های مدیریت »

جمله برگزیده : نیازی به مدیریت نیست اگر افراد مناسب را انتخاب کنید و به آنها فرصت دهید که بالهای خود را بگسترانند تقریباً دیگر نیازی نیست که آنان را مدیریت کنید

بهترین مدیر فردی است که در انتخاب بهترین افراد برای انجام کار مورد نظر درک کافی داشته باشد و به اندازه ی کافی خویشتن داری داشته باشد که وقتی آنان در حال  انجام کار هستند در کار آنان دخالت نکند.

کاری که هر وقت قابل انجام باشد هیچ وقت انجام نمی شود . اگر می خواهی دلیل اینکه چرا بشر نتوانسته است از حداکثر توان خود بهره مند بشود و هرگز هم نخواهد برد را در یک کلمه بیان کنی ، آن کلمه « جلسات » خواهد بود