آزمون آنلاین نکات ایمنی آزمایشگاه

? اطلاعیه آزمون آنلاین
گروه آزمایشگاه علوم تجربی با همکاری گروه توسعه شایستگی های حرفه ای معلمان دوره دوم متوسطه استان قم؛ برگزار می کند.
عنوان آزمون: نکات ایمنی آزمایشگاه
مخاطبین: دبیران علوم پایه دوره دوم متوسطه استان قم
 زمان: دوشنبه مورخ ۱۴٠۱/۱٠/۲۶

ساعت: ۱٠:٠٠ الی ۲۴:٠٠
برگزاری آزمون در سایت gomgt.ir
برای شرکت کنندگان گواهی دانش افزایی از طریق سایت qomgt.ir صادر می شود.

? گروه آزمایشگاه علوم تجربی https://eitaa.com/joinchat/2126119060C0aca073603
? گروه توسعه شایستگی های حرفه ای معلمان @Technology_development

جهت دریافت منابع آزمون روی لینک های زیر کلیک کنید : 
منبع شماره 1 
منبع شماره 2