تابلو اعلانات

هشتمین مرحله ی کارگاه های آموزشی دبيران دوره ی دوم متوسطه (سال تحصيلی 02-1401)

مکان
نیروگاه، میدان توحید، خیابان سواران، اداره آموزش و پرورش ناحیه 2، سالن اجتماعات
میدان شهید مطهري، دبیرستان ماندگار شیخ صدوق(ره)
خیابان ساحلی(شهید لواسانی) ، خانه معلم شماره 1، سالن آموزش
خیابان ساحلی(شهید لواسانی) ، خانه معلم شماره 1، سالن آموزش
خیابان ساحلی(شهید لواسانی) ، خانه معلم شماره 1، سالن آموزش
اداره آموزش و پرورش ناحیه 1، سالن اجتماعات شهیدعسگري جمکرانی
خیابان ساحلی(شهید لواسانی) ، خانه معلم شماره 1، سالن آموزش
عنوان کارگاه
The role of teacher’s self-counselling in improving teaching process
آزمایشگاه مغناطیس/ ارزشیابی استاندارد و نقش آن دراصلاح و بهبود عوامل موثر بر فرآیند یاددهی – یادگیري
طراحی سؤال از کتاب هاي فارسی
تحلیل سوالات امتحانات نهایی ریاضی
سنجش و طراحی سوال استاندارد
Giving homework
طرح کسب و کار اینترنتی
ساعت
10
18/30
18/30
18/30
18/30
10
18/30
تاريخ
1402/02/07
1402/02/11
1402/02/10
1402/02/11
1402/02/18
1402/02/21
1402/02/23
روز
پنج شنبه
دوشنبه
یکشنبه
دوشنبه
دوشنبه
پنج شنبه
شنبه
گروه درسي
زبان انگلیسی
فیزیک
ادبیات فارسی
ریاضی
دین و زندگی
زبان انگلیسی
کارگاه کارآفرینی و تولید
رديف
1
2
3
4
5
6
7

هفتمین مرحله ی مسابقات و فراخوان های آموزشی دبيران دوره ی دوم متوسطه (سال تحصيلی 02-1401)

نوع تقدیر
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
مهلت ارسال آثار
1402/02/25
1402/02/23
1402/02/23
موضوع
مسابقه طراحی و تالیف یک درس مبتنی برمنهج جدید کتب درسی همراه با نگاره هاي گرافیکی
مسابقه طراحی اینفوگرافیک از کمربندهاي فشار و گردش عمومی جو
مسابقه طراحی اینفوگرافیک تعیین مرزهاي طبیعی
گروه درسي
عربی
جغرافیا
جغرافیا
رديف
1
2
3

شيوه نامه برگزاري نوزدهمین دوره جشنواره تدریس (سال تحصیلی 02-1401)
ششمین مرحله ی مسابقات و فراخوان های آموزشی دبيران دوره ی دوم متوسطه (سال تحصيلی 02-1401)

نوع تقدیر
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
مهلت ارسال آثار
1402/02/15
1402/02/25
1402/02/25
1402/02/25
02/ 02/ 1402
1402/02/05
1402/02/05
1402/01/31
موضوع
فراخوان راه کارهای توسعه کارآفرینی در مدارس با محوریت اتاق فکر
مسابقه موشن گرافی خلاقانه از بخش های 8،7 و  9 (طراحی مسیر شغلی) کتاب درسی
تولید محتوای آموزشی با تقسیم بندی کتاب به تعداد پودمان یا بخش های کتاب درسی
مسابقه هر مدرسه یک دبیر کارآفرین ( معرفی دبیر کارآفرین در قالب یک فیلم کوتاه)
فراخوان ارسال مقالات همکاران در راستای کتاب های آموزشی و موضوعات درسی
فراخوان اجرای نمایشنامه بر اساس کتاب های درسی
مسابقه بهترین اینفوگرافیک در زمینه کتب درسی
فراخوان کیفیت آموزش اخلاق مداری در فضای مجازی
گروه درسي
کارگاه کارآفرینی و تولید
کارگاه کارآفرینی و تولید
کارگاه کارآفرینی و تولید
کارگاه کارآفرینی و تولید
زبان و ادبیات فارسی
زبان و ادبیات فارسی
توسعه شایستگی های حرفه ای  معلمان
فلسفه و منطق
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8

هفتمین مرحله ی کارگاه های آموزشی دبيران دوره ی دوم متوسطه (سال تحصيلی 02-1401)

مکان
خیابان ساحلی، بعد از فرمانداری ، تالار فرهنگیان، سالن کنفرانس
خیابان ساحلی، بعد از فرمانداری ، تالار فرهنگیان، سالن کنفرانس
خیابان ساحلی، بعد از فرمانداری ، تالار فرهنگیان، سالن کنفرانس
خیابان ساحلی ، خانه معلم شماره 1 ، سالن آموزش
خیابان ساحلی ، خانه معلم شماره 1 ، سالن آموزش
خیابان ساحلی، بعد از فرمانداری ، تالار فرهنگیان، سالن کنفرانس
عنوان کارگاه
زمین از آسمان(آشنایی با نرم افزار های سنجش از دورRS  و سیستم اطلاعات جغرافیایی  GIS، پهپاد فتوگرامتری)
بررسی کتب علوم اجتماعی
شهر و روستا
 طرح سؤال از کتاب های فارسی3 و علوم و فنون ادبی 3 (ویژه همکاران نو ورود)
How to teach speaking
بررسی کتب علوم اجتماعی و تفکر و سواد رسانه ای
ساعت
10
18/30
18/30
18/30
18/30
18/30
تاريخ
1401/12/04
1401/12/08
1401/12/09
1401/12/10
1401/12/14
1401/12/15
روز
پنج شنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
یک شنبه
دوشنبه
گروه درسي
آزمایشگاه علوم
علوم اجتماعی و تفکر و سواد رسانه ای
جغرافیا
ادبیات فارسی
زبان انگلیسی
علوم اجتماعی و تفکر و سواد رسانه ای
رديف
1
2
3
4
5
6

ششمین مرحله ی کارگاه های آموزشی دبيران دوره ی دوم متوسطه (سال تحصيلی 02-1401)

مکان/ نحوه شرکت
مهلت ثبت نام از 17 تا 23 بهمن - ثبت نام از طریق صفحه دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی
عنوان کارگاه
مفاهیم و تفاسیر جزء سی ام قرآن کریم با روشی نو و تدبّری (ازسوره ناس تا زلزال) توسط استاد بهرامپور
ساعت
    18/30  
تاريخ
1401/12/01   1401/12/03   1401/12/08   1401/12/10
روز
دوشنبه       چهارشنبه     دوشنبه       چهارشنبه
گروه درسي
دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی با همکاری اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم
رديف
1

پنجمین مرحله ی مسابقات و فراخوان های آموزشی دبيران دوره ی دوم متوسطه (سال تحصيلی 02-1401)

نوع تقدیر
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
مهلت ارسال آثار
1401/12/01
1401/12/15
1402/01/22
موضوع
فراخوان طراحی سوال برتر درس تاریخ پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم انسانی
فراخوان طراحی آموزشی درس تاریخ پایه دهم انسانی(اینفوگرافیک)
فراخوان تهیه طرح درس متناسب با رویکرد برنامه درسی از کتاب درسی تاریخ دهم انسانی
گروه درسي
تاریخ
تاریخ
تاریخ
رديف
1
2
3

چهارمین مرحله ی کارگاه های آموزشی دبيران دوره ی دوم متوسطه (سال تحصيلی 02-1401)

مکان
خیابان جمهوری، فلکه سپاه، سالن اجتماعات اداره کل تبلیغات اسلامی
خیابان ساحلی، بعد از فرمانداری ، تالار فرهنگیان ، سالن کنفرانس
خیابان ساحلی، بعد از فرمانداری ، تالار فرهنگیان ، سالن کنفرانس
خیابان ساحلی ، بعد از فرمانداری ، تالار فرهنگیان ، سالن کنفرانس
خیابان ساحلی ، خانه معلم شماره 1 ، سالن آموزش
چهار راه شهدا، دبیرستان امام صادق (ع)
خیابان ساحلی ، خانه معلم شماره 1 ، سالن آموزش
خیابان ساحلی، بعد از فرمانداری ، تالار فرهنگیان ، سالن کنفرانس
خیابان ساحلی، بعد از فرمانداری ، تالار فرهنگیان ، سالن کنفرانس
خیابان ساحلی ، خانه معلم شماره 1 ، سالن آموزش
خیابان ساحلی ، خانه معلم شماره 1 ، سالن آموزش
خیابان جمهوری، فلکه سپاه، سالن اجتماعات اداره کل تبلیغات اسلامی
خیابان ساحلی ، بعد از فرمانداری ، تالار فرهنگیان ، سالن کنفرانس
خیابان ساحلی ، بعد از فرمانداری ، تالار فرهنگیان ، سالن کنفرانس
بنیاد ،خیابان شهید کریمی، 20 متری  شهید مطهری، مجتمع آموزشی شهید قدوسی (ره)
خیابان ساحلی ، بعد از فرمانداری ، تالار فرهنگیان ، سالن کنفرانس
عنوان کارگاه
سواد رسانه ای
 استان شناسی ، تقسیمات سیاسی
گفتمان راهکارهای موثر جهت ارتقای سطح کیفی آموزشی درس تاریخ  پایه دوازدهم
شیمی سبز
امنیت شبکه و سواد رسانه ای
آزمایشگاه فیزیک 1 و 3
 تبیین شیوه های تدریس فعال با تکیه بر روش های تدریس ساختگرا
آب و هـوا
فنون و مهارت های جغرافیایی ( سنجش از دور و Gis)
Blended learning of Reading Skills
تجارب زیسته با موضوع آزمون های عملکردی
روش های شبکه سازی میان معلمان دینی جهت ارتقاء سبک دین پروری
تغذیه آب های زیر زمینی با سیلاب ها
گفتمان راهکارهای موثر جهت ارتقای سطح کیفی آموزشی درس تاریخ  پایه یازدهم
آزمایشگاه فیزیک 2
گفتمان راهکارهای موثر جهت ارتقای سطح کیفی آموزشی درس تاریخ  پایه دهم
ساعت
18/30
18/30
18/30
10
18/30
18/30
18/30
18/30
18/30
18/30
10
18/30
18/30
18/30
18/30
18/30
تاريخ
1401/11/02
1401/11/03
1401/11/05
1401/11/06
1401/11/10
1401/11/10
1401/11/11
1401/11/12
1401/11/17
1401/11/18
1401/11/20
1401/11/24
1401/11/25
1401/11/26
1401/11/26
1401/12/03
روز
یک شنبه
دوشنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
دوشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
دوشنبه
سه شنبه
پنج شنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
دوشنبه
چهارشنبه
گروه درسي
دین و زندگی و مدیریت خانواده
جغرافیا
تاریخ
شیمی
توسعه شایستگی های حرفه ای معلمان
فیزیک و آزمایشگاه علوم
عـربی و توسعه شایستگی های حرفه ای معلمان
جغرافیا
جغرافیا
زبان انگلیسی
عـربی و توسعه شایستگی ها ی حرفه ای معلمان
دین و زندگی و مدیریت خانواده
زمین شناسی و انسان ومحیط
تاریخ
فیزیک و آزمایشگاه علوم
تاریخ
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

سومین مرحله ی مسابقات و فراخوان های آموزشی دبيران دوره ی دوم متوسطه (سال تحصيلی 02-1401)

نوع تقدیر
استانی – ناحیه ای
دبیرخانه ای – استانی
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی -ناحیه ای
دبیرخانه ای – استانی
مهلت ارسال آثار
1401/10/30
1401/11/15
1401/11/30
1401/12/15
1401/12/15
1401/12/15
1401/12/15
1401/12/15
موضوع
مسابقه طراحی سوال برتر نوبت اول درس شیمی 3،2،1
فراخوان ارائه راهکارهای تدریس فعال شیمی و ایجاد انگیزه در دانش آموزان
مسابقه ساخت کلیپ آموزش استوکیومتری
فراخوان محتوای تصویری کتاب شیمی یازدهم (صفحه 114 ) پلی آمیدها ( تا ابتدای پلیمرها، ماندگار یا تخریب پذیر (صفحه 116)
فراخوان طرح درس نویسی با رویکرد تلفیقی شیمی 1 پایه دهم:
1-توزیع ا لکترون ها در لایه ها و زیرلایه ها(صفحات2۷ تا30- ابتد ای آرایش ا لکترونی اتم ها )
2-آیا گازها هم در آب حل می شوند؟(صفحات113تا115- ابتدا ی پیوند با زندگی)
فراخوان طرح درس نویسی با رویکرد تلفیقی  شیمی 2پایه یازدهم: 1-کاوش کنید(2)- صفحه20 تا پایان صفحه 21
2-واکنش استری شدن (صفحات 112 تا 114-ابتد ی پلی آمیدها)
فراخوان طرح درس نویسی با رویکرد تلفیقی شیمی 3 پایه دوازدهم: 1- رفتار مولکول ها و توزیع الکترون ها ( صفحات 73 تا 75- ابتدای هنرنمایی شاره ) 2-مبدل های کاتالیستی ( ابتدای صفحه 98 تا پایان صفحه 100)
فراخوان یک تصویر بدون شرح (تهیه و ارسال یک پوستر در موضوع تدریس کتاب های شیمی)
گروه درسي
شیمی
شیمی
شیمی
شیمی
شیمی
شیمی
شیمی
شیمی
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8

دومین مرحله ی مسابقات و فراخوان های آموزشی دبيران دوره ی دوم متوسطه (سال تحصيلی 02-1401)

نوع تقدیر
استانی – ناحیه ای
دبیرخانه ای – استانی
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی -ناحیه ای
دبیرخانه ای – استانی
دبیرخانه ای – استانی
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی –ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی –ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
مهلت ارسال آثار
1401/10/30
1401/10/10
1401/10/20
1401/10/20
1401/11/30
1401/11/30
1401/10/30
1401/10/30
1401/11/30
1401/10/10
1401/10/10
1401/12/01
1401/10/30
1401/11/20
1401/11/20
1401/12/20
1401/12/20
در طول سال تحصیلی
موضوع
مسابقه طراحی طرح درس مبتنی بر برنامه درس ملی
فراخوان جشنواره روز آزمایشگاه (تهیه پوستر) و ( تهیه کلیپ)
فراخوان طرح درس ملی از درس «آهنگ سفر» پایه دهم (کلیه رشته‌ها)
فراخوان طراحی اینفوگرافی از درس اول پایه دهم (کلیه رشته‌ها)
فراخوان طراحی اینفوگرافی از درس دهم پایه یازدهم انسانی
فراخوان طراحی اینفوگرافی از درس «زندگی در دنیای امروز و عمل به احکام الهی» پایه دوازدهم (کلیه رشته‌ها)
مسابقه تهیه کلیپ کوتاه مرتبط با Title page برای تمامی پایه ها
مسابقه طراحی آموزش ریاضی از طریق بازی (بازی وارسازی ریاضی)
جشنواره طراحی یا ایجاد و تدوین وضعیت های یادگیری برای مفاهیم کتاب های ریاضی متوسطه دوم
نگارش طرح درس مبتنی بر پژوهش محور بر طبق سند تحول بنیادین
طراحی سوالات برتر امتحانی نوبت اول
مسابقه روش تدریس برتر در درس آمادگی دفاعی
مسابقه تالیف طرح درس فیزیک دوازدهم (نوسان – صفحه 62 تا 65 کتاب فیزیک 3 رشته ریاضی)
فراخوان طراحی سوالات امتحانی زمین شناسی
فراخوان تولید محتوا یا ارسال مقالات مرتبط با کتاب درسی 
فراخوان تولید محتوای الکترونیکی با موضوع کتاب زمین شناسی و انسان و محیط زیست
فراخوان طرح درس ملی برتر بر اساس برنامه ملی زمین شناسی و انسان و محیط زیست
فراخوان ارائه مقالات و مطالب تخصصی درفضای مجازی دروس زمین شناسی و انسان ومحیط
گروه درسي
عربی
آزمایشگاه علوم
دین و زندگی
دین و زندگی
دین و زندگی
دین و زندگی
زبان انگلیسی
ریاضی
ریاضی
آمادگی دفاعی
آمادگی دفاعی
آمادگی دفاعی
فیزیک
زمین شناسی و  انسان و محیط زیست
زمین شناسی و  انسان و محیط زیست
زمین شناسی و  انسان و محیط زیست
زمین شناسی و  انسان و محیط زیست
زمین شناسی و  انسان و محیط زیست
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

تازه ترین مطالب گروه ها