تابلو اعلانات

نتـایج عملكرد اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی دوره ی دوم متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان قـم (سال تحصیلی 98-1397)

ردیف

منتخب کشوری

عنوان مقاله/مسابقه/جشنواره کشـوری

درس

رتبه کشوری

ناحیه

1

بتول کریمی راهجردی

جشـنواره تدریس (غیرحضوری)

فیزیک

اول

3

2

سید محمد علی صمدانی اقدم

جشـنواره طراحی سوال ریاضی 3 (غیرحضوری)

ریاضی

برگزیده

2

 

چهارمین مرحله ی نتايج فراخوان ها و مسابقات علمي دبيران دوره ی دوم متوسطه (سال تحصيلي98-1397)

ادبیات فارسی (فراخوان مهارت خواندن)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

معصومه نصیری پور

2

شهید برقعی

 

دوم

استانی

2

زهرا خاکباز

4

شاهد نجمیه

 

دوم

ناحیه ای

3

منصوره چاوشیان

4

حاج محمد ایزدی

 

سوم

ناحیه ای

4

قدرت ا... آذرنیا

2

شهدا

 

سوم

ناحیه ای

5

سید علی حسینی

1

امام صادق(ع)

 

سوم

ناحیه ای

زبان انگلیسی(آزمون آنلاین با عنوان آیه های قرآن مرتبط با vision  )

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

طاهره قائمی امیری

1

حضرت زهرا (س)

 

سوم

ناحیه ای

2

خدیجه محمدی

2

شهید برقعی

 

سوم

ناحیه ای

3

معصومه سردارزاده فیروز آبادی

4

حاج محمد ایزدی

 

چهارم

ناحیه ای

4

عزیز ا... رئیس میرزایی

کهک

آزادگان

 

چهارم

ناحیه ای

زبان انگلیسی(فراخوان نقد و بررسی کتاب زبان انگلیسی پایه دوازدهم )

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

حسن حیدری

2

شهدای نیروگاه

 

دوم

استانی

2

فهیمه اسماعیل زاده

4

فرزانگان

 

سوم

ناحیه ای

زبان انگلیسی(جشنواره تهیه فیلم های آموزشی کوتاه از کتاب زبان  پایه دوازدهم )

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

جواد مرادی

2

نور

 

اول

استانی

زبان انگلیسی(جشنواره طراحی سوال برتر کتاب زبان  پایه دوازدهم )

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

زهره خان بابایی

1

حضرت زهرا(س)

 

اول

استانی

 

سومین مرحله ی نتايج فراخوان ها و مسابقات علمي دبيران دوره ی دوم متوسطه (سال تحصيلي98-1397)

زمین شناسی و محیط زیست (ارائه فعالیت های تکمیلی و فرادانشی در تدریس کتاب انسان و محیط زیست)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

مریم صدرالهی

3

حضرت زهرا(س)

 

دوم

استانی

2

سمیه کشتکاران

1

امامت

 

سوم

ناحیه ای

 

زبان انگلیسی(مسابقه انتخاب سوال برتر امتحانات داخلی دی ماه)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

مریم بوستان

1

بنت الهدی صدر

 

اول

استانی

2

زهرا علیجانی

2

آرزو رضایی

 

دوم

ناحیه ای

3

زهرا نبی لو

1

باقرالعلوم(ع)

 

سوم

ناحیه ای

دبیرخانه قرآنی(مسابقه آنلاین پرسمان قرآنی با موضوع پرسش و پاسخ های قرآنی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

مریم السادات طباطبایی

1

سلامت

 

اول

استانی

2

زهرا صدیقی

3

اسرا

 

اول

استانی

3

آمنه شیریان

1

خداپرست

 

دوم

ناحیه ای

4

منصوره امیری

2

برقعی

 

دوم

ناحیه ای

5

جواد ده پرور

1

حافظ

 

دوم

ناحیه ای

6

حمیده ابراهیمی

2

15 خرداد

 

دوم

ناحیه ای

7

زهرا رنجبر

4

بنت الهدی

 

دوم

ناحیه ای

8

آرزو توکلی

3

اخوان کریمی

 

دوم

ناحیه ای

9

زهرا جعفری

3

غدیر

 

دوم

ناحیه ای

10

محمد رضا تاج

4

شهید صدر2

 

دوم

ناحیه ای

11

مژگان پورسنگی

3

رضویه

 

دوم

ناحیه ای

12

الهام فردوسی

1

حیات

 

دوم

ناحیه ای

 

فیزیک (مسابقه انتخاب سوال برتر امتحانات داخلی فیزیک 3 رشته ریاضی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

مرضیه دارابی

2

مهدیه

 

اول

استانی

2

فاطمه سهرابی

4

غ هدایت

 

دوم

ناحیه ای

3

سارا ولد بیگی

4

مهدیه رستگاران

 

سوم

ناحیه ای

فیزیک (مسابقه انتخاب سوال برتر امتحانات داخلی فیزیک 3 رشته تجربی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

مینا کشاورز

4

امامی

 

دوم

استانی

2

اکرم قربانی

4

آیت ا... بهجت

 

سوم

ناحیه ای

3

سیده فاطمه حوائجی

2

آرزو رضایی

 

چهارم

ناحیه ای

دین و زندگی (فراخوان تهیه پاورپوینت ، کلیپ آموزشی مرتبط با کتاب پایه دوازدهم)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

مریم السادات طباطبایی

1

نرجس جمکران

 

دوم

استانی

 

زبان و ادبیات فارسی (فراخوان مقاله مرتبط با کتاب های درسی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

طاهره احمدی

4

غ توحید

 

دوم

استانی

 

شیمی (مسابقه فعالیت های دبیران در روز شیمی سبز"پوستر")

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

عبدا... موسوی پور

3

حضرت علی اکبر(س)

 

اول

استانی

2

سمیه نجفی بوآنی

4

فرزانگان 1

 

سوم

ناحیه ای

3

نرگس دانش آشتیانی

4

فرزانگان 1

 

سوم

ناحیه ای

 

آزمایشگاه علوم (تهیه فیلم آموزشی از اجرای آزمایش های کتاب آزمایشگاه علوم تجربی 1 و 2)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

سمیه نجفی بوآنی

4

فرزانگان 1

 

دوم

استانی

2

مریم رضوانی اصل

3

فرزانگان 2

 

سوم

ناحیه ای

3

هانیه میلانی

4

امامی 2

 

چهارم

ناحیه ای

4

مینا چراغی زاده

4

بلقیس برقعی

 

چهارم

ناحیه ای

 

آزمایشگاه علوم (فراخوان برگزاری نمایشگاه دست سازه های آزمایشگاهی دانش آموزان)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

نرگس دانش آشتیانی

4

فرزانگان

 

اول

استانی

2

فرشته جهانگیرزاده

4

شاهد نجمیه

 

سوم

ناحیه ای

 

آزمایشگاه علوم(تجربیات خلاق در اجرای بهینه آزمایش های کتاب آزمایشگاه علوم تجربی 1 و 2)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

نجم السادات طباطبایی

4

امامی 2

 

اول

استانی

2

سمیه نجفی بوآنی

4

فرزانگان 1

 

دوم

ناحیه ای

3

نرگس دانش آشتیانی

4

فرزانگان 1

 

سوم

ناحیه ای

 

توسعه شایستگی های حرفه ای معلمان(فراخوان تجارب برتر در حوزه مدیریت کلاس (بخش مقالات)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

علی عبدالمحمد

1

ایثارگران زین الدین

 

سوم

ناحیه ای

 

توسعه شایستگی های حرفه ای معلمان(فراخوان تجارب برتر در حوزه مدیریت کلاس (بخش فیلم)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

لیلا کریمی اصل

3

رضوان

 

اول

استانی

 

زمین شناسی و محیط زیست (مسابقه تهیه فیلم آموزشی از آزمایشات زمین شناسی از کتاب آزمایشگاه)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

مریم رضوانی اصل

3

فرزانگان 2

 

دوم

استانی

 

زمین شناسی و محیط زیست (مسابقه تولید محتوای الکترونیکی فصل 2 زمین شناسی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

غلامرضا صادقی

3

آیت ا... کاشانی

 

اول

استانی

 

دین و زندگی (فراخوان تهیه مقالات منطبق با موضوعات کتب درسی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

فرخنده سادات صالحی

2

مریم

 

سوم

ناحیه ای

 

شیمی (مسابقه فعالیت های دبیران در روز شیمی سبز"دست سازه")

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

لیلا کرمی

3

حضرت معصومه(س)

 

اول

استانی

2

سمیه نجفی بوآنی

4

فرزانگان 1

 

دوم

ناحیه ای

3

فاطمه حیدری

2

حضرت مریم(س)

 

سوم

ناحیه ای

 

روان شناسی (فراخوان نقد و بررسی کتاب نونگاشت روان شناسی پایه یازدهم)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

یعقوب صفایی زاده

جعفریه

شهید علمداری

 

اول

استانی

2

فاطمه سادات شریف موسوی

3

فرزانگان

 

اول

استانی

3

علی صالحی

کهک

امام خمینی

 

اول

استانی

 
   

 

امتیاز همکاران شرکت کننده در جشنواره تدریس بخش غیرحضوری درس عربی دوره ی دوم متوسطه (سال تحصیلی 98-1397)

درس

نام ونام خانوادگی

آموزشگاه

ناحیه/منطقه

رتبه

عربی

ام لیلا مجاور شیخان

حضرت مریم (س)

1

اول

مهرداد گراوند

شهداء

4

دوم

پروین کیوانی

امامی

4

سوم

نتایج جشنواره الگوهاي تدریس برتر(غیرحضوري) (سال تحصیلی 98-1397)
دومین مرحله ی نتايج فراخوان ها و مسابقات علمي دبيران دوره ی دوم متوسطه (سال تحصيلي98-1397)

فیزیک(فراخوان نقد و بررسی فصل اول و دوم فیزیک 3 ریاضی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

سمیه ثابت نژاد

3

حضرت معصومه(س)

 

اول

استانی

دین و زندگی(مسابقه انتخاب سوال برتر دی ماه پایه دوازدهم)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

طاهره مهدوی

2

شهید جواد برقعی

 

اول

استانی

2

منصوره امیری

2

شهید جواد برقعی

 

دوم

ناحیه ای

جغرافیا(فراخوان طرح درس نویسی کتاب جغرافیا 3 پایه دوازدهم)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

رقیه قاسمی

3

حضرت فاطمه(س)

 

اول

استانی

2

حمیده میرزایی

3

میعاد

 

دوم

ناحیه ای

3

مریم بشری

کهک

حانیه صرم

 

سوم

ناحیه ای

4

معصومه موسوی

1

فرهنگ

 

سوم

ناحیه ای

 

علوم اجتماعی(مسابقه طرح درس نویسی با محوریت درس 7 کتاب جامعه شناسی 3)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

منصوره قدرتی

2

هاجر

 

اول

استانی

 

ریاضی(مسابقه تعاریف ریاضی از کتاب های درسی ریاضی 2،1 و 3 تجربی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

فاطمه خوش گفتار رازی

3

حضرت فاطمه(س)

 

اول

استانی

2

ناهید سالم

4

مهندس نجیمی

 

دوم

ناحیه­ای

3

سمیه معمارزاده

4

بلقیس برقعی

 

دوم

ناحیه­ای

4

معصومه بنی حسن

3

رضوان

 

سوم

ناحیه­ای

 

ریاضی(فراخوان تهیه بانک نمودارهای کتاب های درسی به کمک نرم افزار جئوجبرا)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

امیر حسین مقیمی یزدی

1

فرهیختگان

 

اول

استانی

 

روان شناسی(آزمون آنلاین از کتاب درسی و مطالب علمی مرتبط)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

منصوره قدرتی

2

ملاصدرا2

 

دوم

ناحیه ای

2

بتول سمیعی

2

فاتحی

 

سوم

ناحیه ای

 

دین و زندگی(فراخوان نقد و بررسی کتاب نو نگاشت پایه دوازدهم)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

سید اصغر غضنفری

3

شهید فهمیده

 

دوم

استانی

2

علی سیفی عارف

3

شهید فهمیده

 

سوم

ناحیه ای

 

اقتصاد(مسابقه انتخاب سوال برتر دی ماه پایه دهم)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

منصوره قدرتی

2

هاجر2

 

اول

استانی

2

زهرا نوش زاده

4

آیت ا... بهجت

 

دوم

ناحیه ای

3

مریم ریاضی

کهک

صدیقه کرمجگان

 

سوم

ناحیه ای

 

روان شناسی(مسابقه انتخاب سوال برتر دی ماه)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

فاطمه حسن پور

3

حضرت فاطمه(س)

 

اول

استانی

2

مریم ورمزیاری

3

باقریه1

 

دوم

ناحیه ای

3

مریم بشری

کهک

حانیه صرم

 

سوم

ناحیه ای

4

زهرا نجفی

کهک

فاطمه زهرا(س)

 

چهارم

ناحیه ای

 

دبیرخانه فرهنگ قرآنی(مسابقه ترجمه سوره­های مائده و نبأ)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

شمس الدین گودرزی

3

شهید ملک لو

 

اول

استانی

2

سید علی باقری طباطبایی

1

امام موسی صدر

 

اول

استانی

3

مهدی علی محمدی

1

هدایتی

 

اول

استانی

4

احمد صفری

3

پژوهش

 

اول

استانی

5

آمنه شیریان

1

خداپرست

 

اول

استانی

6

زهرا زاهدی

4

نجیمی 1

 

اول

استانی

7

نفیسه سلطانی

2

نجمه 2

 

اول

استانی

8

مرتضی زمانی

3

بعثت 1

 

اول

استانی

9

مهناز بهشتی فر

4

زینب کبری(س)

 

دوم

ناحیه ای

10

جواد ده پرور

1

حافظ

 

دوم

ناحیه ای

11

رحیمه سادات موسوی

3

حضرت مریم(س)

 

دوم

ناحیه ای

12

حمیده ابراهیمی

2

پانزده خرداد

 

دوم

ناحیه ای

13

زهرا جعفری احمدآبادی

3

غدیر

 

دوم

ناحیه ای

14

مژگان پورسنگی

3

رضویه

 

دوم

ناحیه ای

15

زهرا سلطانی

2

آرزو رضایی

 

دوم

ناحیه ای

16

فرشته هاشمی

4

ایمان

 

دوم

ناحیه ای

17

علی سیفی عارف

3

شهید فهمیده

 

دوم

ناحیه ای

 
 

 

امتیاز همکاران شرکت کننده در پانزدهمین مرحله ی جشنواره الگوهای برتر تدریس( حضوری) سال تحصیلی (98 -97)

 

درس

نام ونام خانوادگی

آموزشگاه

ناحیه/منطقه

رتبه

جامعه شناسی

معصومه فرخ

مهدیه

2

اول

لیلا کریمی اصل

رضوان

3

دوم

اعظم بهمنی

حضرت مریم(س)

جعفریه

سوم

شیمی

سیمین دانشور

شاهد نجمیه

4

اول

 

نتایج مرحله استانی مسابقات آزمایشگاهی دانش آموزان پایه دهم (سال تحصیلی 98-1397 )

ردیف

نام ونام خانوادگی

ناحیه

آموزشگاه

امتیاز نهایی

رتبه

1

شیدا باوفا

3

حضرت معصومه(س)

430

اول

2

زهرا شیرخواه

3

زینب رحمتی خواه

1

آیت ا...بهاءالدینی

424.25

دوم

4

فاطمه اله دادی

5

علی پریز

1

طاهباز

366.25

سوم

6

حمیدرضا منتظر یزدی

7

محدثه محمدی

4

شاهد نجمیه

361.25

چهارم

8

فاطمه معصومه رشیدی

9

فاطمه شیرزادی

2

مهدیه

340

پنجم

10

فاطمه دهقان

11

مهدی خبازی

3

شهید فهمیده

318.75

ششم

12

علیرضا یوسف وند

13

ابوالفضل قاسمی

2

شهدای نیروگاه

286.5

هفتم

14

مهدی جعفرزاده

15

هستی کریمی

4

شهید قرائتی

276

هشتم

16

فاطمه پوررحیمی

 

نتایج مرحله استانی مسابقات آزمایشگاهی دانش آموزان پایه یازدهم (سال تحصیلی 98-1397 )

ردیف

نام ونام خانوادگی

ناحیه

آموزشگاه

امتیاز نهایی

رتبه

1

فاطمه مردی قشلاقی

3

حضرت معصومه(س)

438.75

اول

2

فاطمه سلمانی

3

مارال گائینی

2

مهدیه

382

دوم

4

فاطمه سادات حسینی

5

زینب عرب نصرت آبادی

4

شاهد نجمیه

380.25

سوم

6

فاطمه زرشناس

7

فاطمه نجفی

1

شاهد رضویه

320.5

چهارم

8

زینب عزیزی

9

محمد مهدی علیزاده

1

هدایتی

308.5

پنجم

10

علی توفیقی

11

حدیث امین الرعایا یمنی

3

حضرت فاطمه(س)

265.75

ششم

12

محبوبه قاسمی ورزنه

13

سیده فاطمه برهانی

4

مهندس نجیمی

265.25

هفتم

14

هانیه قنبرزاده

15

فاطمه فخارزاده

1

آیت ا...بهاءالدینی

258.5

هشتم

16

منصوره زارعی

 

اولین مرحله ی نتايج فراخوان ها و مسابقات علمي دبيران دوره ی دوم متوسطه (سال تحصيلي98-1397)

 

ریاضی (آزمون آنلاین از مبحث ترکیبات)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

فاطمه علیخانی

2

محدثه

دوم

استانی

2

علی میرگلوی بیات

3

آیت ا... خامنه ای

دوم

استانی

3

حسین افتخاری فرد

4

معلم

سوم

ناحیه ای

 

ادبیات فارسی(مسابقه کتابخوانی از کتاب آیینه جام)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

فرزانه کریمی

2

آمنه

اول

استانی

2

لیلا بیگی

4

آیت ا... بهجت

سوم

ناحیه ای

 

ادبیات فارسی(مسابقه شعرخوانی شاعران فرهنگی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

سید محسن عظیمی

3

شهید فهمیده

اول

استانی

2

محمد صدیقیان

1

البرز

دوم

ناحیه ای

3

سید محمدعلی علوی

2

درمانیاب

دوم

ناحیه ای

4

اسماعیل آقاجانی

1

هنرستان قدس

سوم

ناحیه ای

 

فیزیک(فراخوان طرح درس از مباحث فیزیک 3 رشته ریاضی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

سید رضا صمدی

4

علامه طباطبایی

اول

استانی

2

مینا کشاورز

4

امامی

سوم

ناحیه ای

 

تاریخ (فراخوان طرح درس روزانه و سالانه)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

طیبه آرمیده

4

هدی

دوم

استانی

 

جغرافیا(مسابقه آنلاین با موضوع ژئوپولیتیک تشیّع)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

معصومه نصیری پور

2

مریم

اول

استانی

2

حسینعلی حاجیلو

2

شهدای نیروگاه

دوم

ناحیه ای

 

جغرافیا(مسابقه تولید محتوای الکترونیکی کتاب جغرافیای 3 پایه دوازدهم)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

موسی کریمی

خلجستان

خاتم الانبیاء

اول

استانی

 

دین و زندگی(آزمون آنلاین ازکتاب اسلام و مقتضیات زمان)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

مهین فارسی مدار

1

ریحانه النبی(س)

دوم

استانی

2

محمدرضا عامری

4

معلم

سوم

ناحیه ای

3

علی سیفی عارف

3

شهید فهمیده

سوم

ناحیه ای

4

منصوره امیری

2

برقعی

چهارم

ناحیه ای

 

فیزیک(فراخوان تهیه فیلم آموزشی 15 تا 20 دقیقه ای از مباحث فیزیک3)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

سمیه ثابت نژاد

3

حضرت معصومه(س)

اول

استانی

 

فیزیک(آزمون آنلاین از کتاب فیزیک 3 ریاضی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

مینا کشاورز

4

امامی

سوم

ناحیه ای

 

ریاضی(فراخوان طراحی سوالات استاندارد ریاضی 3)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

محمد علی صمدانی

2

شهید شهریاری

اول

استانی

2

مهدی جعفریان یسار

2

ولیعصر(عج)

دوم

ناحیه ای

 

اقتصاد(فراخوان طرح درس نویسی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

معصومه فرخ

2

مهدیه

اول

استانی

2

منصوره قدرتی

2

هاجر 2

اول

استانی

 

عربی(آزمون آنلاین کتاب درسی عربی دوازدهم و کتاب راهنمای معلم "دهم و یازدهم و دوازدهم")

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

لیلا کیانی

3

حضرت فاطمه (س)

اول

ناحیه ای

2

زهرا سلطانی

2

آرزو رضایی

دوم

ناحیه ای

3

پریناز میرزا محمد

3

قاضی طباطبایی

سوم

ناحیه ای

 

عربی(مسابقه طرح درس نویسی بر مبنای سند تحول بنیادین)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

زهرا سلطانی

2

آرزو رضایی

اول

استانی

2

فاطمه ترابی

3

رضوان

دوم

ناحیه ای

 

جغرافیا(مسابقه طراحی سوالات استاندارد از کتاب جغرافیای پایه دوازدهم)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

رقیه قاسمی

3

حضرت فاطمه(س)

اول

استانی

2

احمد مرادی

2

شهدای نیروگاه

اول

استانی

3

لیلا حاج علی گل

3

غدیر

اول

استانی

4

اکرم هدیه لو

1

شاهد رضویه

اول

استانی

 

تاریخ(فراخوان انتخاب سوال برتر امتحانات دی ماه)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

لیلی مردان

3

رضویه

دوم

استانی

2

مریم محمودی

1

فرهنگ

دوم

ناحیه ای

3

افسانه امرایی

3

حضرت فاطمه(س)

سوم

ناحیه ای

 

شیمی(فراخوان انتخاب سوال برتر امتحانات دی ماه)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

فاطمه صغری یوسفی

2

نجمه 1

اول

استانی

2

الهه دفتری

4

بهجت

دوم

ناحیه ای

3

ابوالفضل عبدالهی اقدم

2

شهید زین الدین

سوم

ناحیه ای

4

معصومه جعفری

3

غدیر

سوم

ناحیه ای

 

تاریخ(فراخوان تهیه نمونه سوال استاندارد)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

مریم محمودی

1

فرهنگ

اول

استانی

2

لیلی مردان

3

رضویه

دوم

ناحیه ای

3

افسانه امرایی

3

حضرت فاطمه(س)

سوم

ناحیه ای

4

نسرین فرهومند

3

غدیر

چهارم

ناحیه ای

 

آمادگی دفاعی(مسابقه آنلاین با موضوع ژئوپولیتیک تشیّع)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

لیلا حاج علی گل

3

غدیر

اول

استانی

2

مریم توکلی

جعفریه

مهدیه

دوم

ناحیه ای

3

علی اکبر کمالیان

4

امام حسن مجتبی(ع)

دوم

ناحیه ای

4

حسین دباج ابرغان

4

محمدی کاشانی

سوم

ناحیه ای

 

زمین شناسی(آزمون آنلاین از کتاب آزمایشگاه پایه دهم و یازدهم"آزمایش های زمین شناسی")

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

مرضیه توکلی

3

حضرت معصومه(س)

سوم

ناحیه ای

2

مرضیه باباخان

2

محدثه

چهارم

ناحیه ای

 

آمادگی دفاعی(فراخوان نقد و بررسی کتاب نونگاشت آمادگی دفاعی پایه دهم)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

مریم یعقوبی

3

فتح المبین

اول

استانی

 

ادبیات فارسی(مسابقه طرح سوال استاندارد از کتاب فارسی و نگارش فنی حرفه ای و کاردانش دوازدهم)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

مصطفی آژند

3

رسول اکرم(ص)

دوم

استانی

 

زمین شناسی(انتخاب سوال برتر دی ماه پایه یازدهم)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

غلامرضا صادقی

3

آیت ا...خامنه ای

اول

استانی

2

مهدی مرادی

4

شهید قدوسی

دوم

ناحیه ای

3

فاطمه گائینی

4

بهجت

سوم

ناحیه ای

 

شیمی(فراخوان تهیه و تنظیم طرح درس و تهیه پاورپوینت ارائه درس)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

ریحانه خزایی

2

حضرت زهرا(س)

اول

استانی

2

میسون بزاز

1

حضرت فاطمه زهرا(س)

دوم

ناحیه ای

3

نعیمه سادات سید صالحی

کهک

حضرت فاطمه زهرا(س)

سوم

ناحیه ای

 

شیمی(مسابقه آنلاین از کتاب شیمی سیلبربرگ"دبیرخانه ای")

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

فاطمه امیری اصل

1

طلیعه نور

اول

استانی

2

معصومه بختیاری

خلجستان

مهدیه

دوم

ناحیه ای

3

انسیه دانایی

3

حضرت معصومه(س)

دوم

ناحیه ای

4

سید عبدا.... موسوی پور

3

شاهد علی اکبر(س)

سوم

ناحیه ای

 

شیمی (مسابقه تهیه و تنظیم بانک سوال از کتاب شیمی دوازدهم)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

فاطمه صغری یوسفی

2

نجمه

اول

استانی

2

زهرا شیرازی

4

برقعی

دوم

ناحیه ای

 

عربی(مسابقه طراحی سوالات استاندارد پایه دوازدهم)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

فاطمه ترابی

3

رضوان

اول

استانی

2

مهدی پور محی آبادی

2

نور

دوم

ناحیه ای

3

معصومه احمدلو

3

حضرت معصومه(س)

دوم

ناحیه ای

 

اقتصاد(آزمون آنلاین کتاب  اقتصاد پایه دهم انسانی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

احمد صفری

3

ملک لو

اول

استانی

2

اشرف عسگری صرمی

3

رضویه

اول

استانی

3

زهرا میرزاجانی

3

رضویه

دوم

ناحیه ای

4

معصومه یاری

3

حضرت زینب(س)

سوم

ناحیه ای

5

کبری صداقتی

3

رضویه

سوم

ناحیه ای

 

عربی(مسابقه نقد و بررسی کتاب عربی دوازدهم)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

ناهید نصیری

3

فرزانگان2

اول

استانی

 
 

 

تازه ترین مطالب گروه ها