برگزاری کارگاه تکمیلی جئو جبرا

با سلام خدمت همکاران گرامی برگزاری کارگاه  جئو  جبرا  شنبه هفتم  بهمن ساعت 18  تا بیست  و یک  و سه شنبه هفدهم بهمن   در همان  ساعت  توسط  دکتر  عبدی   در  دبیرستان شهید   شهریاری ناحیه 2  خیابان جواد الا ئمه برگزار می گردد.

تاریخ خبر 96/10/26