چهارمین مرحله ی نتايج فراخوان ها و مسابقات علمي دبيران دوره ی دوم متوسطه (سال تحصيلي98-1397)

ادبیات فارسی (فراخوان مهارت خواندن)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

معصومه نصیری پور

2

شهید برقعی

 

دوم

استانی

2

زهرا خاکباز

4

شاهد نجمیه

 

دوم

ناحیه ای

3

منصوره چاوشیان

4

حاج محمد ایزدی

 

سوم

ناحیه ای

4

قدرت ا... آذرنیا

2

شهدا

 

سوم

ناحیه ای

5

سید علی حسینی

1

امام صادق(ع)

 

سوم

ناحیه ای

زبان انگلیسی(آزمون آنلاین با عنوان آیه های قرآن مرتبط با vision  )

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

طاهره قائمی امیری

1

حضرت زهرا (س)

 

سوم

ناحیه ای

2

خدیجه محمدی

2

شهید برقعی

 

سوم

ناحیه ای

3

معصومه سردارزاده فیروز آبادی

4

حاج محمد ایزدی

 

چهارم

ناحیه ای

4

عزیز ا... رئیس میرزایی

کهک

آزادگان

 

چهارم

ناحیه ای

زبان انگلیسی(فراخوان نقد و بررسی کتاب زبان انگلیسی پایه دوازدهم )

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

حسن حیدری

2

شهدای نیروگاه

 

دوم

استانی

2

فهیمه اسماعیل زاده

4

فرزانگان

 

سوم

ناحیه ای

زبان انگلیسی(جشنواره تهیه فیلم های آموزشی کوتاه از کتاب زبان  پایه دوازدهم )

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

جواد مرادی

2

نور

 

اول

استانی

زبان انگلیسی(جشنواره طراحی سوال برتر کتاب زبان  پایه دوازدهم )

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

زهره خان بابایی

1

حضرت زهرا(س)

 

اول

استانی

 

سومین مرحله ی نتايج فراخوان ها و مسابقات علمي دبيران دوره ی دوم متوسطه (سال تحصيلي98-1397)

زمین شناسی و محیط زیست (ارائه فعالیت های تکمیلی و فرادانشی در تدریس کتاب انسان و محیط زیست)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

مریم صدرالهی

3

حضرت زهرا(س)

 

دوم

استانی

2

سمیه کشتکاران

1

امامت

 

سوم

ناحیه ای

 

زبان انگلیسی(مسابقه انتخاب سوال برتر امتحانات داخلی دی ماه)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

مریم بوستان

1

بنت الهدی صدر

 

اول

استانی

2

زهرا علیجانی

2

آرزو رضایی

 

دوم

ناحیه ای

3

زهرا نبی لو

1

باقرالعلوم(ع)

 

سوم

ناحیه ای

دبیرخانه قرآنی(مسابقه آنلاین پرسمان قرآنی با موضوع پرسش و پاسخ های قرآنی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

مریم السادات طباطبایی

1

سلامت

 

اول

استانی

2

زهرا صدیقی

3

اسرا

 

اول

استانی

3

آمنه شیریان

1

خداپرست

 

دوم

ناحیه ای

4

منصوره امیری

2

برقعی

 

دوم

ناحیه ای

5

جواد ده پرور

1

حافظ

 

دوم

ناحیه ای

6

حمیده ابراهیمی

2

15 خرداد

 

دوم

ناحیه ای

7

زهرا رنجبر

4

بنت الهدی

 

دوم

ناحیه ای

8

آرزو توکلی

3

اخوان کریمی

 

دوم

ناحیه ای

9

زهرا جعفری

3

غدیر

 

دوم

ناحیه ای

10

محمد رضا تاج

4

شهید صدر2

 

دوم

ناحیه ای

11

مژگان پورسنگی

3

رضویه

 

دوم

ناحیه ای

12

الهام فردوسی

1

حیات

 

دوم

ناحیه ای

 

فیزیک (مسابقه انتخاب سوال برتر امتحانات داخلی فیزیک 3 رشته ریاضی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

مرضیه دارابی

2

مهدیه

 

اول

استانی

2

فاطمه سهرابی

4

غ هدایت

 

دوم

ناحیه ای

3

سارا ولد بیگی

4

مهدیه رستگاران

 

سوم

ناحیه ای

فیزیک (مسابقه انتخاب سوال برتر امتحانات داخلی فیزیک 3 رشته تجربی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

مینا کشاورز

4

امامی

 

دوم

استانی

2

اکرم قربانی

4

آیت ا... بهجت

 

سوم

ناحیه ای

3

سیده فاطمه حوائجی

2

آرزو رضایی

 

چهارم

ناحیه ای

دین و زندگی (فراخوان تهیه پاورپوینت ، کلیپ آموزشی مرتبط با کتاب پایه دوازدهم)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

مریم السادات طباطبایی

1

نرجس جمکران

 

دوم

استانی

 

زبان و ادبیات فارسی (فراخوان مقاله مرتبط با کتاب های درسی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

طاهره احمدی

4

غ توحید

 

دوم

استانی

 

شیمی (مسابقه فعالیت های دبیران در روز شیمی سبز"پوستر")

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

عبدا... موسوی پور

3

حضرت علی اکبر(س)

 

اول

استانی

2

سمیه نجفی بوآنی

4

فرزانگان 1

 

سوم

ناحیه ای

3

نرگس دانش آشتیانی

4

فرزانگان 1

 

سوم

ناحیه ای

 

آزمایشگاه علوم (تهیه فیلم آموزشی از اجرای آزمایش های کتاب آزمایشگاه علوم تجربی 1 و 2)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

سمیه نجفی بوآنی

4

فرزانگان 1

 

دوم

استانی

2

مریم رضوانی اصل

3

فرزانگان 2

 

سوم

ناحیه ای

3

هانیه میلانی

4

امامی 2

 

چهارم

ناحیه ای

4

مینا چراغی زاده

4

بلقیس برقعی

 

چهارم

ناحیه ای

 

آزمایشگاه علوم (فراخوان برگزاری نمایشگاه دست سازه های آزمایشگاهی دانش آموزان)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

نرگس دانش آشتیانی

4

فرزانگان

 

اول

استانی

2

فرشته جهانگیرزاده

4

شاهد نجمیه

 

سوم

ناحیه ای

 

آزمایشگاه علوم(تجربیات خلاق در اجرای بهینه آزمایش های کتاب آزمایشگاه علوم تجربی 1 و 2)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

نجم السادات طباطبایی

4

امامی 2

 

اول

استانی

2

سمیه نجفی بوآنی

4

فرزانگان 1

 

دوم

ناحیه ای

3

نرگس دانش آشتیانی

4

فرزانگان 1

 

سوم

ناحیه ای

 

توسعه شایستگی های حرفه ای معلمان(فراخوان تجارب برتر در حوزه مدیریت کلاس (بخش مقالات)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

علی عبدالمحمد

1

ایثارگران زین الدین

 

سوم

ناحیه ای

 

توسعه شایستگی های حرفه ای معلمان(فراخوان تجارب برتر در حوزه مدیریت کلاس (بخش فیلم)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

لیلا کریمی اصل

3

رضوان

 

اول

استانی

 

زمین شناسی و محیط زیست (مسابقه تهیه فیلم آموزشی از آزمایشات زمین شناسی از کتاب آزمایشگاه)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

مریم رضوانی اصل

3

فرزانگان 2

 

دوم

استانی

 

زمین شناسی و محیط زیست (مسابقه تولید محتوای الکترونیکی فصل 2 زمین شناسی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

غلامرضا صادقی

3

آیت ا... کاشانی

 

اول

استانی

 

دین و زندگی (فراخوان تهیه مقالات منطبق با موضوعات کتب درسی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

فرخنده سادات صالحی

2

مریم

 

سوم

ناحیه ای

 

شیمی (مسابقه فعالیت های دبیران در روز شیمی سبز"دست سازه")

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

لیلا کرمی

3

حضرت معصومه(س)

 

اول

استانی

2

سمیه نجفی بوآنی

4

فرزانگان 1

 

دوم

ناحیه ای

3

فاطمه حیدری

2

حضرت مریم(س)

 

سوم

ناحیه ای

 

روان شناسی (فراخوان نقد و بررسی کتاب نونگاشت روان شناسی پایه یازدهم)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

یعقوب صفایی زاده

جعفریه

شهید علمداری

 

اول

استانی

2

فاطمه سادات شریف موسوی

3

فرزانگان

 

اول

استانی

3

علی صالحی

کهک

امام خمینی

 

اول

استانی

 
   

 

دومین مرحله ی نتايج فراخوان ها و مسابقات علمي دبيران دوره ی دوم متوسطه (سال تحصيلي98-1397)

فیزیک(فراخوان نقد و بررسی فصل اول و دوم فیزیک 3 ریاضی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

سمیه ثابت نژاد

3

حضرت معصومه(س)

 

اول

استانی

دین و زندگی(مسابقه انتخاب سوال برتر دی ماه پایه دوازدهم)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

طاهره مهدوی

2

شهید جواد برقعی

 

اول

استانی

2

منصوره امیری

2

شهید جواد برقعی

 

دوم

ناحیه ای

جغرافیا(فراخوان طرح درس نویسی کتاب جغرافیا 3 پایه دوازدهم)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

رقیه قاسمی

3

حضرت فاطمه(س)

 

اول

استانی

2

حمیده میرزایی

3

میعاد

 

دوم

ناحیه ای

3

مریم بشری

کهک

حانیه صرم

 

سوم

ناحیه ای

4

معصومه موسوی

1

فرهنگ

 

سوم

ناحیه ای

 

علوم اجتماعی(مسابقه طرح درس نویسی با محوریت درس 7 کتاب جامعه شناسی 3)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

منصوره قدرتی

2

هاجر

 

اول

استانی

 

ریاضی(مسابقه تعاریف ریاضی از کتاب های درسی ریاضی 2،1 و 3 تجربی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

فاطمه خوش گفتار رازی

3

حضرت فاطمه(س)

 

اول

استانی

2

ناهید سالم

4

مهندس نجیمی

 

دوم

ناحیه­ای

3

سمیه معمارزاده

4

بلقیس برقعی

 

دوم

ناحیه­ای

4

معصومه بنی حسن

3

رضوان

 

سوم

ناحیه­ای

 

ریاضی(فراخوان تهیه بانک نمودارهای کتاب های درسی به کمک نرم افزار جئوجبرا)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

امیر حسین مقیمی یزدی

1

فرهیختگان

 

اول

استانی

 

روان شناسی(آزمون آنلاین از کتاب درسی و مطالب علمی مرتبط)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

منصوره قدرتی

2

ملاصدرا2

 

دوم

ناحیه ای

2

بتول سمیعی

2

فاتحی

 

سوم

ناحیه ای

 

دین و زندگی(فراخوان نقد و بررسی کتاب نو نگاشت پایه دوازدهم)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

سید اصغر غضنفری

3

شهید فهمیده

 

دوم

استانی

2

علی سیفی عارف

3

شهید فهمیده

 

سوم

ناحیه ای

 

اقتصاد(مسابقه انتخاب سوال برتر دی ماه پایه دهم)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

منصوره قدرتی

2

هاجر2

 

اول

استانی

2

زهرا نوش زاده

4

آیت ا... بهجت

 

دوم

ناحیه ای

3

مریم ریاضی

کهک

صدیقه کرمجگان

 

سوم

ناحیه ای

 

روان شناسی(مسابقه انتخاب سوال برتر دی ماه)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

فاطمه حسن پور

3

حضرت فاطمه(س)

 

اول

استانی

2

مریم ورمزیاری

3

باقریه1

 

دوم

ناحیه ای

3

مریم بشری

کهک

حانیه صرم

 

سوم

ناحیه ای

4

زهرا نجفی

کهک

فاطمه زهرا(س)

 

چهارم

ناحیه ای

 

دبیرخانه فرهنگ قرآنی(مسابقه ترجمه سوره­های مائده و نبأ)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

شمس الدین گودرزی

3

شهید ملک لو

 

اول

استانی

2

سید علی باقری طباطبایی

1

امام موسی صدر

 

اول

استانی

3

مهدی علی محمدی

1

هدایتی

 

اول

استانی

4

احمد صفری

3

پژوهش

 

اول

استانی

5

آمنه شیریان

1

خداپرست

 

اول

استانی

6

زهرا زاهدی

4

نجیمی 1

 

اول

استانی

7

نفیسه سلطانی

2

نجمه 2

 

اول

استانی

8

مرتضی زمانی

3

بعثت 1

 

اول

استانی

9

مهناز بهشتی فر

4

زینب کبری(س)

 

دوم

ناحیه ای

10

جواد ده پرور

1

حافظ

 

دوم

ناحیه ای

11

رحیمه سادات موسوی

3

حضرت مریم(س)

 

دوم

ناحیه ای

12

حمیده ابراهیمی

2

پانزده خرداد

 

دوم

ناحیه ای

13

زهرا جعفری احمدآبادی

3

غدیر

 

دوم

ناحیه ای

14

مژگان پورسنگی

3

رضویه

 

دوم

ناحیه ای

15

زهرا سلطانی

2

آرزو رضایی

 

دوم

ناحیه ای

16

فرشته هاشمی

4

ایمان

 

دوم

ناحیه ای

17

علی سیفی عارف

3

شهید فهمیده

 

دوم

ناحیه ای