چهارمین مرحله ی نتايج فراخوان ها و مسابقات علمي دبيران دوره ی متوسطه دوم (سال تحصيلي99-1398)

زمین شناسی(مسابقه تولید محتوای الکترونیکی از کتاب زمین شناسی و محیط زیست پایه یازدهم)

رديف

نام و نام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

مریم رضوانی اصل

3

فرزانگان2

 

دوم

استانی

 

زمین شناسی(مسابقه انتخاب سوال برتر امتحانات دی ماه پایه یازدهم)

رديف

نام و نام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

لیلا ریاض الحسینی

1

بهاءالدینی

 

اول

استانی

2

مرضیه  باباخان

2

نواب1

 

دوم

استانی

 

زمین شناسی(مسابقه انتخاب سوال برتر امتحانات از کتاب انسان ومحیط زیست)

رديف

نام و نام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

ریحانه باباعبدالهی

3

رضوان

 

اول

استانی

2

مرضیه باباخان

2

نواب1

 

دوم

استانی

 

اقتصاد ( ارزیابی همکاران در فعالیت های آموزشی در طول سال تحصیلی)

رديف

نام و نام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

مولود ارقند

3

رضویه

 

اول

ناحیه ای

2

اعظم  بهمنی

جعفریه

حضرت مریم(س)

 

دوم

ناحیه ای

3

هدی زینلی

4

معارف هدی

 

دوم

ناحیه ای

 

عربی (فراخوان مقاله نویسی جهت ثبت در مجله الکترونیکی النداء)

رديف

نام و نام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

زهرا واعظ زاده

3

رضویه

 

اول

استانی

 
 

 

سومین مرحله ی نتايج فراخوان ها و مسابقات علمي دبيران دوره ی متوسطه دوم (سال تحصيلي99-1398)

ادبیات فارسی (فراخوان ارسال آثار با عنوان زبان و ادبیات عامیانه)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

معصومه نصیری پور

2

شهید برقعی

 

اول

ناحیه ای

2

فرزانه کریمی

2

حضرت مریم(س)

 

اول

ناحیه ای

3

محمد صدیقیان

1

البرز

 

دوم

ناحیه ای

 

عربی ( فراخوان مستند سازی تجربیات موفق آموزشی )

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

سیده وجیهه حسینی

2

مریم

 

سوم

استانی

 

روان شناسی (مسابقه نقد و بررسی کتاب درسی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

فاطمه شریف موسوی

3

فرزانگان2

 

اول

استانی

 
 

توسعه شایستگی های حرفه ای معلمان(جشنواره تجارب زیسته در حوزه سنجش)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

زهرا علی پور

4

هدایت

 

سوم

استانی

 
 

آمادگی دفاعی(مسابقه آنلاین کتابخوانی از کتاب سلام بر ابراهیم1)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

لیلا حاج علی گل

3

غدیر

 

اول

استانی

2

لیلا چهرقانی

2

برقعی2

 

اول

استانی

3

محدثه سادات حسینی

3

امام حسن عسگری(ع)

 

دوم

استانی

4

حامد جمالی

کهک

شهید آزادگان

 

دوم

استانی

5

زهرا باریک لو

2

سید حسن فاتحی1

 

دوم

استانی

6

لیلی مردان

3

رضویه

 

دوم

استانی

7

زهرا میرزاجانی

3

رضوان

 

دوم

استانی

 

روان شناسی(مسابقه طراحی  سوال برتر دی ماه)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

فاطمه حسن پور

3

حضرت معصومه (س)

 

اول

استانی

2

بتول سمیعی

2

فاتحی 1

 

اول

استانی

3

مریم  ورمزیاری

3

باقریه1

 

اول

استانی

4

سید مجتبی سجادی نژاد

3

بعثت

 

دوم

استانی

5

زهره سادات اعتمادی

4

قرائتی

 

سوم

استانی

 

دین وزندگی(مسابقه طراحی سوالات استاندارد نوبت اول)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

محمد خادمی

3

امام خمینی

 

اول

استانی

2

سیدمحمد  سادات تقوی

1

امام صادق(ع)

 

اول

استانی

3

نجمه سادات بهشتی نژاد

3

شاهد نجمیه

 

اول

استانی

 

 شیمی(مسابقه آنلاین از کتاب سیلبربرگ "فصل 6و15و22 " توسط دبیرخانه کشوری)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

محدثه طالقانی

1

شهید خدا بخشی

 

اول

استانی

2

عبدا... موسوی پور

3

شاهد علی اکبر(س)

 

دوم

استانی

3

ملیحه احمدی

2

مریم

 

سوم

استانی

 

شیمی(مسابقه تولید محتوای الکترونیکی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

محدثه طالقانی

1

شهید خدابخشی

 

دوم

استانی

 

 

دومین مرحله ی نتايج فراخوان ها و مسابقات علمي دبيران دوره ی متوسطه دوم (سال تحصيلي99-1398)

عربی(مسابقه آنلاین ترجمه و تحلیل و تفسیرآیات قرآنی استفاده شده  در کتب درسی  عربی نونگاشت بر پایه تفسیر نمونه)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

معصومه احدی

3

حضرت فاطمه(س)

سوم

ناحیه ای

2

غلامرضا ایمانیان

3

ملک لو

سوم

ناحیه ای

زیست شناسی (مسابقه آنلاین با عنوان دوقلوزایی و انواع آن)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

فاطمه طیبی

2

فجر

دوم

استانی

2

زهرا رضوانی کاشانی

کهک

حانیه صرم

سوم

استانی

3

لیلا گایینی

3

فتح المبین

سوم

استانی

4

قاسم یوسفی

2

مدنی2

سوم

استانی

5

فاطمه آرامش

2

حضرت خدیجه(س)

دوم

ناحیه ای

 

آزمایشگاه علوم (آزمون آنلاین از کتاب آزمایشگاه علوم پایه دهم و یازدهم)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

زهره خالقی جو

3

رضوان

اول

استانی

2

الهام جلیلی

2

اسحاق حسینی

دوم

استانی

3

شمس الدین گودرزی

3

ملک لو

دوم

استانی

4

محبوبه پورکلهر

2

مهدیه

دوم

استانی

5

انسیه دانایی زارچ

3

غدیر

دوم

ناحیه ای

6

احمد صفری

3

ملک لو

دوم

ناحیه ای

7

زهرا میرزا جانی

3

رضویه

دوم

ناحیه ای

 

اقتصاد (مسابقه آنلاین کتاب درسی اقتصاد و بیانیه گام دوم انقلاب)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

منصوره قدرتی

2

ملاصدرا

سوم

ناحیه ای

2

حسین دباج ابرغان

4

محمدی کاشانی

سوم

ناحیه ای

3

زهرا میرزاجانی

3

رضویه

سوم

ناحیه ای

 

ادبیات فارسی (مسابقه آنلاین از کتاب کاغذ زر)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

طاهره حسینی موحد

1

شاهد رضویه

اول

استانی

2

معصومه نصیری پور

2

شهید برقعی

دوم

استانی

3

انتصار خوشنویس

3

حضرت مریم(س)

دوم

استانی

4

زهرا تقوی

1

شاهد رضویه

سوم

استانی

5

محبوبه قربانی

کهک

حانیه

سوم

منطقه ای

 

تاریخ (آزمون آنلاین کتابخوانی با عنوان تاریخ نگاری و تحولات آن در ایران و جهان)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

لیلی مردان

3

رضویه

اول

استانی

2

نیره راشدی

3

رضوان

دوم

استانی

3

خدیجه اسدی

3

حضرت فاطمه(س)

سوم

ناحیه ای

 

ریاضی (مسابقه آنلاین مبحث مشتق و کاربردآن از کتاب ریاضی 3)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

جعفر پاشایی

2

شهدای نیروگاه

دوم

ناحیه ای

2

مجید احمدی فرد

3

محمدی کاشانی

سوم

ناحیه ای

3

حمید ظهرابی

1

هدایتی

سوم

ناحیه ای

4

علی نجفی

3

شهدای 17شهریور

سوم

ناحیه ای

 

روان شناسی (مسابقه آنلاین از کتاب روان شناسی پایه یازدهم رشته انسانی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

منصوره قدرتی

2

ملاصدرا

دوم

ناحیه ای

2

منصوره باقری

4

ایزدی

سوم

ناحیه ای

3

زهره سادات اعتمادی

4

قرائتی

سوم

ناحیه ای

4

مریم ورمرزیاری

3

باقریه

سوم

ناحیه ای

 

زیست شناسی (فراخوان طراحی سوالات استاندارد نوبت اول زیست شناسی(مفهومی و ترکیبی)پایه دوازدهم)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

فاطمه طیبی

2

محمدرضایی

سوم

استانی

2

مریم فرضی

2

نواب1

سوم

استانی

3

معصومه بختیاری

خلجستان

مهدیه

سوم

استانی

 

علوم اجتماعی (آزمون آنلاین ازکتاب جامعه شناسی پایه دوازدهم)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

بتول سمیعی

2

فاتحی

دوم

ناحیه ای

2

معصومه  فرخ

2

حضرت خدیجه (س)

سوم

ناحیه ای

 

ریاضی ( فراخوان مسابقه طراحی سوال استاندارد ریاضی 2 رشته تجربی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

یونس کبیری

3

آل البیت(ع)

دوم

استانی

 

زیست شناسی(مسابقه تولید محتوای آموزشی برای پایه دهم(ppt)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

نجمه سادات طباطبایی

4

امامی

اول

ناحیه ای

توسعه شایستگی های حرفه ای معلمان (آزمون آنلاین با عنوان ارزشیابی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

معصومه احدی

3

حضرت فاطمه(س)

اول

استانی

2

محمدرضا ضیائی

4

امام رضا(ع)

دوم

استانی

3

احمد صفری

3

ملک لو

دوم

استانی

4

حسین دباج ابرغان

4

محمدی کاشانی

دوم

استانی

5

زهرا میرزاجانی

3

رضویه

دوم

استانی

6

احمد مرادی

2

شهید چمران

سوم

استانی

7

اسداله چک چزانی شرا

2

امام حسن عسگری(ع)

دوم

ناحیه ای

8

زهراسادات حسینی

1

برقعی

دوم

ناحیه ای

دین وزندگی (آزمون آنلاین کتابخوانی از کتاب نگین آفرینش با موضوع مهدویت)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

مریم سادات طباطبایی

1

سلامت

اول

ناحیه ای

2

جواد ده پرور

1

حافظ

دوم

ناحیه ای

3

صفیه مصدق

1

حضرت زهرا (س)

سوم

ناحیه ای

4

پوران نیری پسند

3

حضرت فاطمه(س)

سوم

ناحیه ای

5

معصومه خانی

1

خداپرست

سوم

ناحیه ای

6

حسن نظری

خلجستان

خاتم الانبیا (ص)

سوم

منطقه ای

زمین شناسی (مسابقه کتابخوانی آنلاین از مقالات مرتبط با کتاب درسی  بارگذاری شده درسایت qomgt.ir )

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

لیلا آرزومندی

3

غدیر

سوم

ناحیه ای

2

مرضیه باباخان

2

محدثه

سوم

ناحیه ای

 

زبان انگلیسی(مسابقه آنلاین قرآنی به زبان انگلیسی با عنوان سوره های منتخب قرآنی مرتبط با موضوعات کتاب های ویژن )          

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

فاطمه سروی

4

فرزانگان

سوم

استانی

2

حکیمه  انتصاری

4

مهندس نجیمی

اول

ناحیه ای

3

عذرا مجاب

1

امامت

دوم

ناحیه ای

 

           شیمی(مسابقه آنلاین از کتاب راهنمای معلم شیمی 1 فصل 1و3)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

مجید احمدی فرد

3

محمدی کاشانی

اول

استانی

2

علی عبدالمحمد

1

ایثارگران زین الدین

اول

استانی

3

عبدا... موسوی پور

3

شاهد علی اکبر(س)

سوم

استانی

4

نفیسه ژیان

1

شاهد رضویان

سوم

استانی

5

زهره خالقی جو

3

رضوان

اول

ناحیه ای

6

محبوبه پورکلهر

2

فدک

اول

ناحیه ای

 

اقتصاد(مسابقه انتخاب سوال برترامتحانات داخلی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

منصوره قدرتی

2

محدثه

اول

استانی

2

مولود  ارقند

3

رضویه

دوم

استانی

 

اقتصاد(مسابقه انتخاب سوال برترامتحانات داخلی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

منصوره قدرتی

2

محدثه

اول

استانی

2

مولود  ارقند

3

رضویه

دوم

استانی

 

زبان انگلیسی (فراخوان نقد وبررسی کتاب درسی vision)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

محمد جواد انصاری

2

امام علی(ع)

سوم

ناحیه ای

2

مهرداد افشاری

1

جواد الائمه(ع)

سوم

ناحیه ای

 

زبان انگلیسی(فراخوان مقالات کوتاه با موضوعات صنعت گردشگری ،تجارت ، فناوری و... مطابق با برنامه درس ملی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

مژگان  رادنیا

4

فرزانگان

سوم

استانی

2

زینب  پویامهر

4

منتظری

اول

ناحیه ای

 

ریاضی (مسابقه خلاقیت در تدریس ریاضی وبیان نکات خاص آموزشی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

علی رضا خاکی

1

سادات

دوم

استانی

2

آذر کرمیان

3

فرزانگان2

سوم

استانی

3

محمدجواد نظری

1

امام صادق(ع)

سوم

استانی

 

جغرافیا (فراخوان محتوای الکترونیکی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

احمد مرادی

2

آزادگان

اول

استانی

2

حمیده میرزایی

3

میعاد2

سوم

استانی

3

رقیه قاسمی

3

حضرت فاطمه(س)

سوم

استانی

 

آمادگی دفاعی(مسابقه طراحی سوالات استاندارد از کتاب پایه دهم )

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

معصومه نصیری پور

2

شهید برقعی1

اول

استانی

2

علی عبداللهی

2

دکتر شهریاری

اول

استانی

3

رقیه یعقوبی

3

میعاد2

اول

استانی

4

فرزانه کربلایی

3

حضرت معصومه (س)

دوم

استانی

 

آمادگی دفاعی(برگزاری نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی ایران)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

مریم مهرعلیان

3

میعاد2

اول

استانی

2

طاهره کریم آبادی

3

رضویه

اول

استانی

3

ناهید مومن زاده

1

باقرالعلوم

اول

ناحیه ای

 

آمادگی دفاعی (مسابقه نگارش طرح درس برای کتاب پایه دهم)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

طیبه عاصم آبادی

4

حانیه صرم

اول

استانی

2

مریم  فرزین

3

معلم

دوم

استانی

3

فرزانه کربلایی

3

حضرت معصومه(س)

اول

ناحیه ای

 

جغرافیا (فراخوان مقاله نویسی باموضوع جهانی شدن)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

حسین بافکار

2

17شهریور

اول

استانی

2

مریم توکلی

3

دارالزهراء(س)

سوم

استانی

 

فیزیک (آزمون آنلاین با عنوان مرور تمرین های کتاب فیزیک دوازدهم رشته ریاضی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

سیدرضا صمدی

4

امام صادق(ع)

دوم

استانی

2

حسین آشوری

کهک

شهیدآزادگان

اول

ناحیه ای

3

مینا کشاورز

4

امامی

دوم

ناحیه ای

 

 

اولین مرحله ی نتايج فراخوان ها و مسابقات علمي دبيران دوره ی متوسطه دوم (سال تحصيلي99-1398)

علوم اجتماعی (مسابقه طراحی سوال برتربا محوریت کتاب جامعه شناسی پایه دوازدهم)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

         عطیه زینلی

4

هدی

دوم

استانی

2

بتول سمیعی

2

فاتحی 1

سوم

استانی

3

اعظم بهمنی

جعفریه

حضرت مریم(س)

سوم

استانی

 

جغرافیا (مسابقه طراحی سوالات استاندارد پایه یازدهم)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

لیلا حاج علی گلی

3

غدیر

اول

استانی

2

ریحانه بابا عبداللهی

3

مریم(س)

سوم

استانی

 

جغرافیا (مسابقه طراحی سوالات استاندارد از کتاب پایه دوازدهم)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

احمد مرادی

2

آزادگان

اول

استانی

2

رقیه قاسمی

3

حضرت فاطمه(س)

دوم

استانی

 

جغرافیا (مسابقه طرح درس نویسی برای کتاب پایه دوازدهم )

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

رقیه قاسمی

3

حضرت فاطمه(س)

اول

استانی

2

نجم سادات موسوی

3

فتح المبین

دوم

استانی

 

آمادگی دفاعی (مسابقه تولید محتوای الکترونیکی پایه دهم ودوازدهم)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

علیرضا شعاعی فرد

4

غ توحید

اول

استانی

2

محمد جواد یوسفی

4

فرهنگ

اول

استانی

3

علیرضا سلیمانی

1

حاج آقاجان

دوم

استانی

 

آمادگی دفاعی (فراخوان مقاله نویسی با عنوان تاثیر متقابل امنیت پایدار و رونق تولید)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

علیرضا سلیمانی

1

حاج آقاجان

اول

استانی

2

ناهید پورمبارک

3

حضرت مریم (س)

اول

ناحیه ای

 

جغرافیا (مسابقه نقد و بررسی کتاب نو نگاشت جغرافیا پایه دوازدهم)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

طیبه طباطبایی

1

حضرت زهرا(س)

اول

استانی

 

تاریخ (فراخوان تهیه مقالات با عنوان بررسی موفقیت و ناکامی حرکت های بیداری اسلامی در خاورمیانه در خاورمیانه در 50 سال اخیر)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

یونس کبیری

3

آل البیت(ع)

سوم

استانی

2

اعظم صفاگر توت کله

کهک

حانیه صرم

دوم

ناحیه ای

 

شیمی(فراخوان کاریکاتور شیمی سبز)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

سیمین دانشور

4

شاهد نجمیه

اول

استانی

2

فاطمه ظهیر الدینی

3

حضرت معصومه(س)

دوم

استانی

 

عربی (مسابقه طراحی سوالات استاندارد نوبت اول پایه دوازدهم انسانی )

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

فاطمه ترابی

3

رضوان

اول

استانی

2

عباس قاسمی

2

شهدای نیروگاه

دوم

استانی

3

معصومه احمد لو

3

حضرت معصومه(س)

سوم

استانی

 

عربی (فراخوان طراحی سوال آزمون عملکردی از کتاب پایه دهم عمومی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

طاهره ثمره غلامی

1

بهاالدینی

اول

استانی

2

زهرا سلطانی

2

محمدرضایی

دوم

استانی

3

معصومه احدی

3

غدیر

سوم

استانی

 

زبان انگلیسی(مسابقه طراحی سوال برتر listening  از کتاب پایه دوازدهم)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

رضا زینل لنگرودی

3

شاهد علی اکبر(س)

اول

استانی

2

فاطمه شعبانیان

2

حضرت خدیجه(س)

سوم

استانی

 

زبان انگلیسی(مسابقه طراحی سوالات استاندارد کتاب نونگاشت پایه دوازدهم (speaking)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

محمدعلی میرزا خانلو

3

شهید فهمیده

دوم

استانی

2

موسی دانشمند

1

رجایی

اول

ناحیه ای

 

زبان انگلیسی(مسابقه طراحی وتدوین محتوای کمک آموزشی (پوستر –بروشور-کلیپ)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

فاطمه شعبانیان

2

حضرت خدیجه(س)

سوم

استانی

2

فاطمه قربان علی زاده

3

حضرت معصومه(س)

اول

ناحیه ای

 

فیزیک (فراخوان نقد وبررسی فصل 5 فیزیک دهم - ترمودینامیک)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

سیدرضا صمدی

4

امام صادق(ع)

دوم

استانی