پنجمین مرحله ي کارگاه هاي آموزشی دبیران دوره ي دوم متوسطه (سال تحصیلی 99-1398)

آدرس
خیابان ساحلی (لواسانی) ،بعد از فرمانداری،کوچه 33،پلاک 4،اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی
ساعت
10
روز
پنج شنبه
تاريخ
98/12/08
موضوع
کارگاه آموزشی با عنوان نقد و بررسی کتاب یازدهم
گروه درسي
جغرافیا
رديف
1

دومین مرحله ی مسابقات و فراخوان هاي گروه هاي آموزشي دوره ی دوم متوسطه ( سال تحصيلي 99- 1398 )

نوع تقدیر
استانی-ناحیه ای
استانی-ناحیه ای
استانی-ناحیه ای
استانی-ناحیه ای
استانی-ناحیه ای
استانی-ناحیه ای
استانی-ناحیه ای
استانی-ناحیه ای
تاريخ ارسال آثار
98/12/25
98/11/25
98/12/20
98/12/20
98/1/25
98/11/30
98/11/16
98/11/30
موضوع
فراخوان طراحی سوال آزمون عملکردی  از کتاب عربی پایه دهم عمومی
فراخوان ارسال گزارش برگزاری نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی ایران
مسابقه طرح سوالات استاندارد از کتاب فلسفه پایه یازدهم
فراخوان تهیه پاورپوینت یا تولید محتوای الکترونیکی فلسفه پایه یازدهم
فراخوان نقد و بررسی کتاب فلسفه پایه دوازدهم
مسابقه خلاقیت در تدریس ریاضی  و بیان نکات خاص آموزشی حهت بهبود تدریس همکاران
مسابقه تاریخ نگاری و تحولات آن در ایران وجهان
فراخوان انتخاب سوال برتر دی ماه
گروه درسي
عـربی
آمادگی دفاعی
فلسفه و منطق
فلسفه و منطق
فلسفه و منطق
ریاضـی
تاریـخ
تاریـخ
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8