اولین مرحله ي کارگاه هاي آموزشی آنلاین دبیران دوره ي دوم متوسطه (سال تحصیلی 1400-1399)

موضوع
آموزش تولید محتوای  با نرم افزار AVS
بررسی فصل دستگاه گوارش پایه دهم
روش تدریس آموزش آنلاین
ارزش آب
طراحی آزمون آنلاین
فعالیت های مکمل در فضای مجازی
ساعت
18/30
20
18/30
11
20
10
تاريخ
99/8/11
99/8/11
99/8/12
99/8/15
99/8/21
99/8/22
روز
یک شنبه
یک شنبه
دو شنبه
پنج شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
گروه درسي
شیمی
زیست شناسی
فیزیک
انسان و محیط زیست 
زبان انگلیسی
زمین شناسی
رديف
1
2
3
4
5
6

نکات مهم :

  1- ساعت اجرا و برگزاری کارگاه ها در محدوده زمانی اعلام شده برگزار می گردد .  

  2- در برگزاری کارگاه ها ،محدودیت تعداد شرکت کننده 30 نفر می باشد.

 3- شرکت کنندگان حتما باید از طریق نرم افزار گوگل کروم و به صورت میهمان و از طریق لینک ارسالی فوق در کارگاه شرکت نمایند .

 4- شرکت کنندگان جهت دریافت گواهی دانش افزایی باید به هنگام ورود به کلاس نام ونام خانوادگی به همراه کدپرسنلی را ثبت نمایند و حضوردر ساعت تعیین شده الزامی است.

 5- برای همکارانی که به هر نحوی نام ونام خانوادگی و پرسنلی را ثبت نکرده باشند و یا از کارگاه خارج شوند گواهی دانش افزایی صادر نمی گردد .

چهارمین مرحله ی نتايج فراخوان ها و مسابقات علمي دبيران دوره ی متوسطه دوم (سال تحصيلي99-1398)

زمین شناسی(مسابقه تولید محتوای الکترونیکی از کتاب زمین شناسی و محیط زیست پایه یازدهم)

رديف

نام و نام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

مریم رضوانی اصل

3

فرزانگان2

 

دوم

استانی

 

زمین شناسی(مسابقه انتخاب سوال برتر امتحانات دی ماه پایه یازدهم)

رديف

نام و نام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

لیلا ریاض الحسینی

1

بهاءالدینی

 

اول

استانی

2

مرضیه  باباخان

2

نواب1

 

دوم

استانی

 

زمین شناسی(مسابقه انتخاب سوال برتر امتحانات از کتاب انسان ومحیط زیست)

رديف

نام و نام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

ریحانه باباعبدالهی

3

رضوان

 

اول

استانی

2

مرضیه باباخان

2

نواب1

 

دوم

استانی

 

اقتصاد ( ارزیابی همکاران در فعالیت های آموزشی در طول سال تحصیلی)

رديف

نام و نام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

مولود ارقند

3

رضویه

 

اول

ناحیه ای

2

اعظم  بهمنی

جعفریه

حضرت مریم(س)

 

دوم

ناحیه ای

3

هدی زینلی

4

معارف هدی

 

دوم

ناحیه ای

 

عربی (فراخوان مقاله نویسی جهت ثبت در مجله الکترونیکی النداء)

رديف

نام و نام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

زهرا واعظ زاده

3

رضویه

 

اول

استانی

 
 

 

سومین مرحله ی نتايج فراخوان ها و مسابقات علمي دبيران دوره ی متوسطه دوم (سال تحصيلي99-1398)

ادبیات فارسی (فراخوان ارسال آثار با عنوان زبان و ادبیات عامیانه)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

معصومه نصیری پور

2

شهید برقعی

 

اول

ناحیه ای

2

فرزانه کریمی

2

حضرت مریم(س)

 

اول

ناحیه ای

3

محمد صدیقیان

1

البرز

 

دوم

ناحیه ای

 

عربی ( فراخوان مستند سازی تجربیات موفق آموزشی )

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

سیده وجیهه حسینی

2

مریم

 

سوم

استانی

 

روان شناسی (مسابقه نقد و بررسی کتاب درسی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

فاطمه شریف موسوی

3

فرزانگان2

 

اول

استانی

 
 

توسعه شایستگی های حرفه ای معلمان(جشنواره تجارب زیسته در حوزه سنجش)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

زهرا علی پور

4

هدایت

 

سوم

استانی

 
 

آمادگی دفاعی(مسابقه آنلاین کتابخوانی از کتاب سلام بر ابراهیم1)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

لیلا حاج علی گل

3

غدیر

 

اول

استانی

2

لیلا چهرقانی

2

برقعی2

 

اول

استانی

3

محدثه سادات حسینی

3

امام حسن عسگری(ع)

 

دوم

استانی

4

حامد جمالی

کهک

شهید آزادگان

 

دوم

استانی

5

زهرا باریک لو

2

سید حسن فاتحی1

 

دوم

استانی

6

لیلی مردان

3

رضویه

 

دوم

استانی

7

زهرا میرزاجانی

3

رضوان

 

دوم

استانی

 

روان شناسی(مسابقه طراحی  سوال برتر دی ماه)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

فاطمه حسن پور

3

حضرت معصومه (س)

 

اول

استانی

2

بتول سمیعی

2

فاتحی 1

 

اول

استانی

3

مریم  ورمزیاری

3

باقریه1

 

اول

استانی

4

سید مجتبی سجادی نژاد

3

بعثت

 

دوم

استانی

5

زهره سادات اعتمادی

4

قرائتی

 

سوم

استانی

 

دین وزندگی(مسابقه طراحی سوالات استاندارد نوبت اول)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

محمد خادمی

3

امام خمینی

 

اول

استانی

2

سیدمحمد  سادات تقوی

1

امام صادق(ع)

 

اول

استانی

3

نجمه سادات بهشتی نژاد

3

شاهد نجمیه

 

اول

استانی

 

 شیمی(مسابقه آنلاین از کتاب سیلبربرگ "فصل 6و15و22 " توسط دبیرخانه کشوری)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

محدثه طالقانی

1

شهید خدا بخشی

 

اول

استانی

2

عبدا... موسوی پور

3

شاهد علی اکبر(س)

 

دوم

استانی

3

ملیحه احمدی

2

مریم

 

سوم

استانی

 

شیمی(مسابقه تولید محتوای الکترونیکی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

محدثه طالقانی

1

شهید خدابخشی

 

دوم

استانی

 

 

دومین مرحله ی نتايج فراخوان ها و مسابقات علمي دبيران دوره ی متوسطه دوم (سال تحصيلي99-1398)

عربی(مسابقه آنلاین ترجمه و تحلیل و تفسیرآیات قرآنی استفاده شده  در کتب درسی  عربی نونگاشت بر پایه تفسیر نمونه)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

معصومه احدی

3

حضرت فاطمه(س)

سوم

ناحیه ای

2

غلامرضا ایمانیان

3

ملک لو

سوم

ناحیه ای

زیست شناسی (مسابقه آنلاین با عنوان دوقلوزایی و انواع آن)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

فاطمه طیبی

2

فجر

دوم

استانی

2

زهرا رضوانی کاشانی

کهک

حانیه صرم

سوم

استانی

3

لیلا گایینی

3

فتح المبین

سوم

استانی

4

قاسم یوسفی

2

مدنی2

سوم

استانی

5

فاطمه آرامش

2

حضرت خدیجه(س)

دوم

ناحیه ای

 

آزمایشگاه علوم (آزمون آنلاین از کتاب آزمایشگاه علوم پایه دهم و یازدهم)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

زهره خالقی جو

3

رضوان

اول

استانی

2

الهام جلیلی

2

اسحاق حسینی

دوم

استانی

3

شمس الدین گودرزی

3

ملک لو

دوم

استانی

4

محبوبه پورکلهر

2

مهدیه

دوم

استانی

5

انسیه دانایی زارچ

3

غدیر

دوم

ناحیه ای

6

احمد صفری

3

ملک لو

دوم

ناحیه ای

7

زهرا میرزا جانی

3

رضویه

دوم

ناحیه ای

 

اقتصاد (مسابقه آنلاین کتاب درسی اقتصاد و بیانیه گام دوم انقلاب)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

منصوره قدرتی

2

ملاصدرا

سوم

ناحیه ای

2

حسین دباج ابرغان

4

محمدی کاشانی

سوم

ناحیه ای

3

زهرا میرزاجانی

3

رضویه

سوم

ناحیه ای

 

ادبیات فارسی (مسابقه آنلاین از کتاب کاغذ زر)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

طاهره حسینی موحد

1

شاهد رضویه

اول

استانی

2

معصومه نصیری پور

2

شهید برقعی

دوم

استانی

3

انتصار خوشنویس

3

حضرت مریم(س)

دوم

استانی

4

زهرا تقوی

1

شاهد رضویه

سوم

استانی

5

محبوبه قربانی

کهک

حانیه

سوم

منطقه ای

 

تاریخ (آزمون آنلاین کتابخوانی با عنوان تاریخ نگاری و تحولات آن در ایران و جهان)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

لیلی مردان

3

رضویه

اول

استانی

2

نیره راشدی

3

رضوان

دوم

استانی

3

خدیجه اسدی

3

حضرت فاطمه(س)

سوم

ناحیه ای

 

ریاضی (مسابقه آنلاین مبحث مشتق و کاربردآن از کتاب ریاضی 3)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

جعفر پاشایی

2

شهدای نیروگاه

دوم

ناحیه ای

2

مجید احمدی فرد

3

محمدی کاشانی

سوم

ناحیه ای

3

حمید ظهرابی

1

هدایتی

سوم

ناحیه ای

4

علی نجفی

3

شهدای 17شهریور

سوم

ناحیه ای

 

روان شناسی (مسابقه آنلاین از کتاب روان شناسی پایه یازدهم رشته انسانی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

منصوره قدرتی

2

ملاصدرا

دوم

ناحیه ای

2

منصوره باقری

4

ایزدی

سوم

ناحیه ای

3

زهره سادات اعتمادی

4

قرائتی

سوم

ناحیه ای

4

مریم ورمرزیاری

3

باقریه

سوم

ناحیه ای

 

زیست شناسی (فراخوان طراحی سوالات استاندارد نوبت اول زیست شناسی(مفهومی و ترکیبی)پایه دوازدهم)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

فاطمه طیبی

2

محمدرضایی

سوم

استانی

2

مریم فرضی

2

نواب1

سوم

استانی

3

معصومه بختیاری

خلجستان

مهدیه

سوم

استانی

 

علوم اجتماعی (آزمون آنلاین ازکتاب جامعه شناسی پایه دوازدهم)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

بتول سمیعی

2

فاتحی

دوم

ناحیه ای

2

معصومه  فرخ

2

حضرت خدیجه (س)

سوم

ناحیه ای

 

ریاضی ( فراخوان مسابقه طراحی سوال استاندارد ریاضی 2 رشته تجربی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

یونس کبیری

3

آل البیت(ع)

دوم

استانی

 

زیست شناسی(مسابقه تولید محتوای آموزشی برای پایه دهم(ppt)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

نجمه سادات طباطبایی

4

امامی

اول

ناحیه ای

توسعه شایستگی های حرفه ای معلمان (آزمون آنلاین با عنوان ارزشیابی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

معصومه احدی

3

حضرت فاطمه(س)

اول

استانی

2

محمدرضا ضیائی

4

امام رضا(ع)

دوم

استانی

3

احمد صفری

3

ملک لو

دوم

استانی

4

حسین دباج ابرغان

4

محمدی کاشانی

دوم

استانی

5

زهرا میرزاجانی

3

رضویه

دوم

استانی

6

احمد مرادی

2

شهید چمران

سوم

استانی

7

اسداله چک چزانی شرا

2

امام حسن عسگری(ع)

دوم

ناحیه ای

8

زهراسادات حسینی

1

برقعی

دوم

ناحیه ای

دین وزندگی (آزمون آنلاین کتابخوانی از کتاب نگین آفرینش با موضوع مهدویت)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

مریم سادات طباطبایی

1

سلامت

اول

ناحیه ای

2

جواد ده پرور

1

حافظ

دوم

ناحیه ای

3

صفیه مصدق

1

حضرت زهرا (س)

سوم

ناحیه ای

4

پوران نیری پسند

3

حضرت فاطمه(س)

سوم

ناحیه ای

5

معصومه خانی

1

خداپرست

سوم

ناحیه ای

6

حسن نظری

خلجستان

خاتم الانبیا (ص)

سوم

منطقه ای

زمین شناسی (مسابقه کتابخوانی آنلاین از مقالات مرتبط با کتاب درسی  بارگذاری شده درسایت qomgt.ir )

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

لیلا آرزومندی

3

غدیر

سوم

ناحیه ای

2

مرضیه باباخان

2

محدثه

سوم

ناحیه ای

 

زبان انگلیسی(مسابقه آنلاین قرآنی به زبان انگلیسی با عنوان سوره های منتخب قرآنی مرتبط با موضوعات کتاب های ویژن )          

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

فاطمه سروی

4

فرزانگان

سوم

استانی

2

حکیمه  انتصاری

4

مهندس نجیمی

اول

ناحیه ای

3

عذرا مجاب

1

امامت

دوم

ناحیه ای

 

           شیمی(مسابقه آنلاین از کتاب راهنمای معلم شیمی 1 فصل 1و3)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

مجید احمدی فرد

3

محمدی کاشانی

اول

استانی

2

علی عبدالمحمد

1

ایثارگران زین الدین

اول

استانی

3

عبدا... موسوی پور

3

شاهد علی اکبر(س)

سوم

استانی

4

نفیسه ژیان

1

شاهد رضویان

سوم

استانی

5

زهره خالقی جو

3

رضوان

اول

ناحیه ای

6

محبوبه پورکلهر

2

فدک

اول

ناحیه ای

 

اقتصاد(مسابقه انتخاب سوال برترامتحانات داخلی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

منصوره قدرتی

2

محدثه

اول

استانی

2

مولود  ارقند

3

رضویه

دوم

استانی

 

اقتصاد(مسابقه انتخاب سوال برترامتحانات داخلی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

منصوره قدرتی

2

محدثه

اول

استانی

2

مولود  ارقند

3

رضویه

دوم

استانی

 

زبان انگلیسی (فراخوان نقد وبررسی کتاب درسی vision)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

محمد جواد انصاری

2

امام علی(ع)

سوم

ناحیه ای

2

مهرداد افشاری

1

جواد الائمه(ع)

سوم

ناحیه ای

 

زبان انگلیسی(فراخوان مقالات کوتاه با موضوعات صنعت گردشگری ،تجارت ، فناوری و... مطابق با برنامه درس ملی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

مژگان  رادنیا

4

فرزانگان

سوم

استانی

2

زینب  پویامهر

4

منتظری

اول

ناحیه ای

 

ریاضی (مسابقه خلاقیت در تدریس ریاضی وبیان نکات خاص آموزشی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

علی رضا خاکی

1

سادات

دوم

استانی

2

آذر کرمیان

3

فرزانگان2

سوم

استانی

3

محمدجواد نظری

1

امام صادق(ع)

سوم

استانی

 

جغرافیا (فراخوان محتوای الکترونیکی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

احمد مرادی

2

آزادگان

اول

استانی

2

حمیده میرزایی

3

میعاد2

سوم

استانی

3

رقیه قاسمی

3

حضرت فاطمه(س)

سوم

استانی

 

آمادگی دفاعی(مسابقه طراحی سوالات استاندارد از کتاب پایه دهم )

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

معصومه نصیری پور

2

شهید برقعی1

اول

استانی

2

علی عبداللهی

2

دکتر شهریاری

اول

استانی

3

رقیه یعقوبی

3

میعاد2

اول

استانی

4

فرزانه کربلایی

3

حضرت معصومه (س)

دوم

استانی

 

آمادگی دفاعی(برگزاری نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی ایران)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

مریم مهرعلیان

3

میعاد2

اول

استانی

2

طاهره کریم آبادی

3

رضویه

اول

استانی

3

ناهید مومن زاده

1

باقرالعلوم

اول

ناحیه ای

 

آمادگی دفاعی (مسابقه نگارش طرح درس برای کتاب پایه دهم)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

طیبه عاصم آبادی

4

حانیه صرم

اول

استانی

2

مریم  فرزین

3

معلم

دوم

استانی

3

فرزانه کربلایی

3

حضرت معصومه(س)

اول

ناحیه ای

 

جغرافیا (فراخوان مقاله نویسی باموضوع جهانی شدن)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

حسین بافکار

2

17شهریور

اول

استانی

2

مریم توکلی

3

دارالزهراء(س)

سوم

استانی

 

فیزیک (آزمون آنلاین با عنوان مرور تمرین های کتاب فیزیک دوازدهم رشته ریاضی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

سیدرضا صمدی

4

امام صادق(ع)

دوم

استانی

2

حسین آشوری

کهک

شهیدآزادگان

اول

ناحیه ای

3

مینا کشاورز

4

امامی

دوم

ناحیه ای

 

 

اولین مرحله ی نتايج فراخوان ها و مسابقات علمي دبيران دوره ی متوسطه دوم (سال تحصيلي99-1398)

علوم اجتماعی (مسابقه طراحی سوال برتربا محوریت کتاب جامعه شناسی پایه دوازدهم)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

         عطیه زینلی

4

هدی

دوم

استانی

2

بتول سمیعی

2

فاتحی 1

سوم

استانی

3

اعظم بهمنی

جعفریه

حضرت مریم(س)

سوم

استانی

 

جغرافیا (مسابقه طراحی سوالات استاندارد پایه یازدهم)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

لیلا حاج علی گلی

3

غدیر

اول

استانی

2

ریحانه بابا عبداللهی

3

مریم(س)

سوم

استانی

 

جغرافیا (مسابقه طراحی سوالات استاندارد از کتاب پایه دوازدهم)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

احمد مرادی

2

آزادگان

اول

استانی

2

رقیه قاسمی

3

حضرت فاطمه(س)

دوم

استانی

 

جغرافیا (مسابقه طرح درس نویسی برای کتاب پایه دوازدهم )

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

رقیه قاسمی

3

حضرت فاطمه(س)

اول

استانی

2

نجم سادات موسوی

3

فتح المبین

دوم

استانی

 

آمادگی دفاعی (مسابقه تولید محتوای الکترونیکی پایه دهم ودوازدهم)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

علیرضا شعاعی فرد

4

غ توحید

اول

استانی

2

محمد جواد یوسفی

4

فرهنگ

اول

استانی

3

علیرضا سلیمانی

1

حاج آقاجان

دوم

استانی

 

آمادگی دفاعی (فراخوان مقاله نویسی با عنوان تاثیر متقابل امنیت پایدار و رونق تولید)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

علیرضا سلیمانی

1

حاج آقاجان

اول

استانی

2

ناهید پورمبارک

3

حضرت مریم (س)

اول

ناحیه ای

 

جغرافیا (مسابقه نقد و بررسی کتاب نو نگاشت جغرافیا پایه دوازدهم)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

طیبه طباطبایی

1

حضرت زهرا(س)

اول

استانی

 

تاریخ (فراخوان تهیه مقالات با عنوان بررسی موفقیت و ناکامی حرکت های بیداری اسلامی در خاورمیانه در خاورمیانه در 50 سال اخیر)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

یونس کبیری

3

آل البیت(ع)

سوم

استانی

2

اعظم صفاگر توت کله

کهک

حانیه صرم

دوم

ناحیه ای

 

شیمی(فراخوان کاریکاتور شیمی سبز)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

سیمین دانشور

4

شاهد نجمیه

اول

استانی

2

فاطمه ظهیر الدینی

3

حضرت معصومه(س)

دوم

استانی

 

عربی (مسابقه طراحی سوالات استاندارد نوبت اول پایه دوازدهم انسانی )

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

فاطمه ترابی

3

رضوان

اول

استانی

2

عباس قاسمی

2

شهدای نیروگاه

دوم

استانی

3

معصومه احمد لو

3

حضرت معصومه(س)

سوم

استانی

 

عربی (فراخوان طراحی سوال آزمون عملکردی از کتاب پایه دهم عمومی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

طاهره ثمره غلامی

1

بهاالدینی

اول

استانی

2

زهرا سلطانی

2

محمدرضایی

دوم

استانی

3

معصومه احدی

3

غدیر

سوم

استانی

 

زبان انگلیسی(مسابقه طراحی سوال برتر listening  از کتاب پایه دوازدهم)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

رضا زینل لنگرودی

3

شاهد علی اکبر(س)

اول

استانی

2

فاطمه شعبانیان

2

حضرت خدیجه(س)

سوم

استانی

 

زبان انگلیسی(مسابقه طراحی سوالات استاندارد کتاب نونگاشت پایه دوازدهم (speaking)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

محمدعلی میرزا خانلو

3

شهید فهمیده

دوم

استانی

2

موسی دانشمند

1

رجایی

اول

ناحیه ای

 

زبان انگلیسی(مسابقه طراحی وتدوین محتوای کمک آموزشی (پوستر –بروشور-کلیپ)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

فاطمه شعبانیان

2

حضرت خدیجه(س)

سوم

استانی

2

فاطمه قربان علی زاده

3

حضرت معصومه(س)

اول

ناحیه ای

 

فیزیک (فراخوان نقد وبررسی فصل 5 فیزیک دهم - ترمودینامیک)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

سیدرضا صمدی

4

امام صادق(ع)

دوم

استانی