آزمون آنلاین نهج البلاغه به زبان انگلیسی

آزمون آنلاین نهج البلاغه به زبان انگلیسی برگزار می شود.

زمان: سه شنبه 5/10/95 ساعت: 9 تا 21

با مراجعه به سایت  qomgt بخش سامانه آزمون های آنلاین در مسابقه شرکت کنید.

به نفرات برتر  تقدیرنامه اهدا خواهد شد.