چهارمین کارگاه گروه زبان انگلیسی استان قم

گروه زبان انگلیسی استان قم برگزار می کند:

موضوع وبینار:How to teach and test Listening skill effectively

زمان: شنبه شانزدهم بهمن ساعت 18:30تا 20

مدرس: استاد سابی زا

سومین کارگاه گروه زبان انگلیسی استان قم

گروه زبان انگلیسی استان قم (ناحیه 2) برگزار می کند:

موضوع وبینار:  Effective ways of teaching Writing to improve the students' performance in final term exam

زمان: شنبه دوم بهمن ساعت 19 تا 20:30

مدرس: استاد لنگرودی

آزمون آنلاین

گروه زبان انگلیسی استان قم در نظر دارد مسابقه ای با عنوان ”English Language
Teaching today”  برگزار نماید. به نفرات برتر تقدیرنامه اعطا خواهد شد.

زمان برگزاری: سه شنبه 1400/10/28

ساعت: 9 الی24 

ازطریق سایتqomgt.ir

به نفر اول تقدیرنامه استانی و به نفر دوم تقدیرنامه ناحیه ای اعطا خواهد شد.

برای دریافت منبع مسابقه اینجا را کلیک کنید.

 

دومین کارگاه گروه زبان انگلیی استان قم

گروه زبان انگلیسی استان قم با همکاری دبیرخانه کشوری زبان انگلیسی برگزار می کند.

 

Reviewing the Series of Vision Books Based on University Enterance Exa

برگزار کننده: گروه آموزشی متوسطه دوم استان قم با همکاری دبیرخانه کشوری زبان انگلیسی

زمان: پنجشنبه ۲دی ماه سال۱۴۰۰

ساعت: ۱۸:۳۰ تا ۲۰

با احترام از همکاران عزیز کل کشور دعوت بعمل می آید.

گواهی حضور درسایت Qomgt.ir خرداد ۱۴۰۱تقدیم می گردد.

حضور شما اساتید گرامی باعث خوشحالی و افتخار ما است

 

 

https://www.skyroom.online/ch/allameh.jafari99/english-language