فرم نیازسنجی اولویت های آموزش حرفه ای معلمان زبان انگلیسی استان قم

گروه زبان انگلیسی استان قم در نظر دارد در جهت همکاری با اداره ارتقا علمی در زمینه برگزاری دوره های ضمن خدمت،  نظرات همکاران محترم را به منظور نیازسنجی اولویت های آموزش حرفه ای معلمان جمع آوری نماید.

همکاران محترم لطفا فرم نیاز سنجی را به دقت تکمیل نموده و در پیام رسان ایتا به شماره 09125510967 ارسال فرمایید.

برای دریافت فرم اینجا را کلیک کنید.

چهارمین کارگاه گروه زبان انگلیسی استان قم

گروه زبان انگلیسی استان قم برگزار می کند:

موضوع وبینار:How to teach and test Listening skill effectively

زمان: شنبه شانزدهم بهمن ساعت 18:30تا 20

مدرس: استاد سابی زا

سومین کارگاه گروه زبان انگلیسی استان قم

گروه زبان انگلیسی استان قم (ناحیه 2) برگزار می کند:

موضوع وبینار:  Effective ways of teaching Writing to improve the students' performance in final term exam

زمان: شنبه دوم بهمن ساعت 19 تا 20:30

مدرس: استاد لنگرودی

آزمون آنلاین

گروه زبان انگلیسی استان قم در نظر دارد مسابقه ای با عنوان ”English Language
Teaching today”  برگزار نماید. به نفرات برتر تقدیرنامه اعطا خواهد شد.

زمان برگزاری: سه شنبه 1400/10/28

ساعت: 9 الی24 

ازطریق سایتqomgt.ir

به نفر اول تقدیرنامه استانی و به نفر دوم تقدیرنامه ناحیه ای اعطا خواهد شد.

برای دریافت منبع مسابقه اینجا را کلیک کنید.