نمونه سؤالات امتحان نهایی درس علوم و فنون ادبی3

به نام خداوند جان آفرین 

 

سلامی چو بوی خوش آشنایی

به پیشگاه همکاران فرهیخته

روز و روزگارتان خوش

نمونه سؤالات طبقه بندی شده امتحانات نهایی کتاب علوم و فنون ادبی 3 پایه دوازدهم را از فایل زیر دریافت نمایید. 

 

https://s31.picofile.com/d/8470147492/e40afd11-e9ab-421b-bee8-e9e4f4e045cf/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87_%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D8%B4%D8%AF%D9%87_%D8%AF%D8%B1%D8%B3_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%88_%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C_3.pdf

 

 

ارادتمند 

مینا اکبری فراهانی 

سرگروه زبان و ادبیات فارسی

 

 

فیلم کارگاه مباحث دستور

به نام خداوند جان و خرد 

درودی چو نور دل پارسایان

به پیشگاه همکاران ارجمند

 کارگاه مباحث دستوری کتاب‌های فارسی با رویکرد سؤالات امتحان نهایی خرداد با حضور استاد جناب آقای نیری روز سه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲ در سالن آموزش خانه معلم شماره یک برگزار گردید. برای دریافت فیلم کارگاه لینک (پیوند) زیر را انتخاب کنید.

 

https://www.aparat.com/v/GTH50

 

ارادتمند 

مینا اکبری فراهانی

سرگروه زبان و ادبیات فارسی 

 

 

 

فیلم کارگاه روش تحلیل فارسی

به نام خداوند جان و خرد 

درودی چو نور دل پارسایان

به پیشگاه همکاران فرهیخته 

کارگاه روش تحلیل فارسی با حضور جناب آقای استاد حسین عباسی روز سه شنبه 30 آبان 1402 در سالن آموزش خانه معلم شماره یک برگزار گردید. برای دریافت فیلم کارگاه لینک زیر را انتخاب کنید. 

 

https://aparat.com/v/ThZdQ 

 

ارادتمند 

مینا اکبری فراهانی 

سرگروه زبان و ادبیات فارسی