پرده نگار آرایه های ادبی ویژۀ پایه دهم

به نام خداند جان و خرد

سلامی چو بوی خوش آشنایی

به پیشگاه همکاران عزیز و گرانقدر

پرده نگار آرایه های ادبی ویژۀ پایۀ دهم را از لینک زیر دریافت کنید.

 

 

https://s26.picofile.com/d/8458970718/4ea954fd-0af7-437e-93e3-107329349b83/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C_%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%AF%D9%87%D9%85.pdf

 

 

با ارادت

مینا اکبری فراهانی

فرم

 

همکاران گرامی برای دریافت نمون برگ بازدید بالینی این جا کلیک کنید .

 

                                                                     Related image