جزوه وبینار کشوری آرایه های ادبی

به نام خداوند جان و خرد 

سلامی چو بوی خوش آشنایی

حضور همکاران گرامی

دریافت جزوه آرایه های ادبی استاد حسین عباسی

 

 

https://s23.picofile.com/d/8447494584/b6eb4ef4-aec0-41ff-ba43-3272f041e439/%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1_%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C.pdf

 

 

با ارادت مینا اکبری فراهانی

آموزش عروض رکن محور (شنیداری)

به نام خداوند جان و خرد

 

سلامی چو بوی خوش آشنایی

حضور همکاران ارجمند

 

            دریافت پوشۀ نوشتاری آموزش عروض رکن محور (شنیداری) اثر دکتر علی اکبر کمالی نهاد 

 

روشهای آموزش عروض رکن محور 

 

 

 

با ارادت : مینا اکبری فراهانی

قواعد و اختیارات شعری

به نام خداوند جان و خرد 

سلامی چو بوی خوش آشنایی 

حضور همکاران گرانقدر 

 

دریافت متن قواعد و اختیارات شعری نوشتۀ دکتر علی اکبر کمالی نهاد 

قواعد و اختیارات شعری

 

 

با ارادت: مینا اکبری فراهانی

وبینار شیوه های خلاقانۀ انشانویسی

به نام آنکه جان را فکرت آموخت

 

سلامی چو بوی خوش آشنایی

حضور همکاران گرامی 

 

وبینار استانی شیوه های خلاقانۀ انشانویسی روز شنبه 18 دی ماه 1400 با حضور استاد ارجمند سرکار خانم دکتر فاطمه شفیعی تبار در فضای مجازی اسکای روم برگزار شد.

 

دریافت متن وبینار

شیوه های پرورش خلاقیت در نگارش 

 

 

با ارادت: مینا اکبری فراهانی