سوالات شبه نهایی یازدهم

- سوالات شبه نهایی زیست شناسی یازدهم نوبت صبح را از اینجا دریافت کنید.

 

- راهنمای تصحیح شبه نهایی زیست شناسی یازدهم نوبت صبح را از اینجا دریافت کنید .

 

- سوالات شبه نهایی زیست شناسی یازدهم نوبت عصر را از اینجا دریافت کنید .

 

- راهنمای تصحیح شبه نهایی زیست شناسی یازدهم نوبت عصر را از اینجا دریافت کنید.

 

 

سوالات شبه نهایی دهم

- سوالات  شبه نهایی  زیست شناسی دهم ، نوبت صبح را از اینجا  دریافت کنید.

 

- راهنمای تصحیح  شبه نهایی زیست شناسی دهم ،  نوبت صبح را از اینجا دریافت کنید.

 

- سوالات  شبه نهایی زیست شناسی دهم نوبت عصر را از اینجا دریافت کنید.

 

- راهنمای تصحیح  شبه نهایی زیست دهم نوبت عصر را از اینجا دریافت کنید.

کارگاه حضوری

گروه زیست شناسی و سلامت و بهداشت استان قم برگزار می کند 

کارگاه حضوری  

عنوان : هوش مصنوعی و کاربرد آن در علم زیست شناسی و پزشکی 

مدرس : مهندس خدابنده لو 

زمان : سه شنبه 1402/12/8 مکان : خیابان ساحلی- بعد از فرمانداری- تالار فرهنگیان- سالن کنفرانس

 

 

همکاران محترم به علت بارش برف و تعطیلی  کارگاه فوق به تاریخ 28 /1403/1 موکول شد.