بازدید علمی

گروه آزمایشگاه علوم استان قم در نظر دارد یک بازدید علمی از کارخانه های تولید سولفوریک اسید و تصفیه روغن موتور واقع در شهرک صنعتی سلفچگان برای همکاران علوم پایه در تاریخ دوشنبه ۹۶/۳/۱ ساعت ۸ صبح برگزار نماید.

همکاران علاقه مند به این بازدید در اینجا کلیک نمایند. ( حد اکثر تا 25 اردیبهشت )

ظرفیت 20 نفر

لازم به ذکر است برگزاری این بازدید به شرط به حد نصاب رسیدن تعداد افراد و تامین وسیله ایاب و ذهاب از طرف اداره می باشد.

 

روز معلم

فرا رسیدن روز معلم را به کلیه همکاران عزیز تبریک عرض می نماییم.