اسامی و ورزهای کاری سرگروه های آزمایشگاه استان قم در سال تحصیلی 1400 - 1399

سلام خدمت همکاران گرامی

 

روز حضور سرگروه آموزشی درس آزمایشگاه

آقای مجید احمدی فرد - خانم زهره خالقی جو

دوشنبه ساعت 8 الی 14 می باشد.

آدرس: خیابان شهید لواسانی - ک 33 - گروه های آموزشی استان قم

تلفن : 37757214 -37715045

بخش قابل رویت ماه

برای دیدن کلیپ آزمایش "بخش قابل رویت ماه" از کتاب آزمایشگاه علوم دهم اینجا را کلیک کنید