چرا در دنیای نانو خواص تغییر می‌کند؟

فناوری نانو، فناوری تحول صنعتی قرن است. فناوری نانو با تغییر در خواص مواد موجب می‌شود که مواد کاربردهای جدیدی پیدا کنند و کارایی بسیاری از سیستم‌ها افزایش پیدا کند. اما چطور فناوری نانو موجب تغییر خواص می‌شود؟ آیا این تعییر خواص برای همه مواد یکسان هستند؟
بیایید نگاهی گذرا به این موضوع داشته باشیم که چه چیزی خواص مواد را تعیین می کند. حتما پاسخ شما این است که اتم های تشکیل دهنده! صحیح، اما سوال این است آیا فقط اتم‌های تشکیل‌دهنده مواد در تعیین خواص آنها تاثیرگذارند؟ خیر، الماس و گرافیت هر دو از اتمهای کربن تشکیل شده اما الماس سخت‌ترین جامد طبیعی است و گرافیت بسیار نرم است. الماس شفاف وگرافیت تیره است. میزان رسانایی حرارتی الماس و گرافیت بسیار متفاوت است و همه‌ی این خواص باعث می‌شود که قیمت هرتن گرافیت از یک گرم الماس کمتر باشد!!! بنابراین خیلی واضح است که تنها اتم‌های تشکیل دهنده در خواص مواد تاثیر گذار نیستند!
اما چه چیزی باعث این تفاوت می شود؟ تغییر در ساختار موجب تغییر در خواص مواد می شود. فرض کنید دانه های انار با نظم دانه‌های انگور( به شکل خوشه انگور) کنار هم قرار می گرفتند آیا خواص نهایی ساختار مانند انار بود؟ بنابراین ساختار عامل مهم دیگر (علاوه بر اجزای تشکیل دهنده) بر خواص مواد است.
فناوری نانو کنترل ساختار برای دسترسی به خواص برتر است. بنابراین فناوری نانو را می توان به این شکل تعریف کرد:
کنترل اتم ها و مولکول‌های برای دسترسی به ساختارهای جدید و در نتیجه خواص جدید و استفاده از این خواص برای تولید ابزارها و سیستم‌های بهتر.

جلسه سرگروه های محترم آموزشی استان قم با حضور معاون وزیر

روزپنجشنبه 18 مهرماه 1401جلسه ای با حضور سرگروه های محترم آموزشی استان قم و میهمانان گرامی، معاون محترم آموزشی وزارت آموزش و پرورش جناب مهندس کاظمی و معاونت آموزش متوسطه اداره کل جناب دکتر کریمی در خانه معلم شماره 1 برگزار گردید و مطالب ارزشمندی در مورد اهمیت گروه های آموزشی و نقش سرگروه های محترم درسی در کیفیت بخشی و راهبری آموزشی و مسایل پیرامون گروه های آموزشی بیان شد و نمایندگان سرگروه های درسی نیز مطالب خود را درمیان گذاشتند.