فراخوان تهیه و ارسال فیلم تدریس از کتاب آزمایشگاه علوم پایه های دهم و یازدهم.

نظر به اهمیت درس آزمایشگاه علوم، تنوع و گستردگی محتوای درسی و لزوم تسلط دبیر ان محترم به تخصص در رشته ­های شیمی، زیست شناسی، زمین شناسی و فیزیک ، کارشناسي تکنولوژي و گروه­هاي آموزشي استان قم، در رشته آزمایشگاه علوم بعنوان يکي از سياستهاي اجرايي خود در قالب فعاليت­ هاي پيش بيني شده سال جاري اجراي فراخوان تهییه فیلم از تدریس آزمایش ­های کتابی درسی علوم توسط دبیر و سپس اشتراک گذاری فیلم­های برگزیده در فضای مجازی را در برنامه کاری خود قرار داده است.

 

 

- همکاران محترمی که قصد شرکت در اين فراخوان را دارند مي بايست یک فیلم از تدریس(مدرس دبیر باشد) از آزمایش کتاب درسی را (به مدت زمان حداکثر ده دقیقه) تهییه و ارسال نماید.

2-شرکت کننده محترم مي بايست ابتدای فیلم نام آزمایش، نام و نام خانوادگی دبیر را درج نماید و همچنین شناسنامه اثر(شامل: مشخصات کامل، نام و نام خانوادگي، منطقه / ناحيه محل خدمت ، نام مدرسه محل خدمت، کد پرسنلی، مدرک و رشته تحصيلي، رشته تدريس و شماره تماس ) را به پیوست فیلم ارسال نماید. بدیهی است آثار ارسالی فاقد شناسنامه اثر(مشخصات همکار) داوری نخواهد شد.

 

شرکت کنندگان آثار خود را حداکثر تا تاریخ(30/11/1402) در پیام رسان ایتا، به آیدی

https://eitaa.com/N_Bahmany

  ارسال نمایند.