چهارمین مرحله مسابقات آنـلایـن گروه هاي آموزشي دوره ی دوم متوسطه در سال تحصيلي 97- 1396

نوع تقدیر
تقدیر نامه
تقدیر نامه
ساعت برگزاری
ازساعت  9 صبح تا 22
ازساعت  9 صبح تا 22
تاریخ
97/1/19
97/1/25
موضوع
آزمون آنلاین ازکتاب کمپبل (فصل های ایمنی و غدد درون ریز)
آزمون آنلاین از کتاب جدید التالیف پایه یازدهم
گروه درسی
زیست شناسی
روان شناسی
رديف
1
2

 

جدول زمان بندی جشنواره ها و مسا بقات آزمایشگاهی کشوری در سال تحصیلی 97-96

استان مجری
----
----
اصفهان
آذربایجان شرقی
قم
سمنان
خراسان رضوی
زنجان
مرحله کشوری
تابستان 97
تابستان 97
تابستان 97
تابستان 97
تابستان 97
97/3/15
خرداد97
خرداد97
ارسال به کشوری
97/2/30
97/2/30
97/2/30
97/2/20
تا پایان خرداد
97/1/20
97/2/20
97/2/15
مرحله استانی
97/2/10
97/2/10
97/2/13
97/2/13
-----
-----
-----
97/2/10
مهلت ارسال اسامی یا آثار به استان
تا پایان فروردین
تا پایان فروردین
97/2/10
تا پایان فروردین
-----
-----
-----
تا پایان فروردین
عنوان برنامه
مسابقات آزمایشگاهی ویژه دانش آموزان (حضوری)
مسابقات آزمایشگاهی ویژه دانش آموزان (غیرحضوری)
جشنواره الگوهای تدریس درس ریاضی 1 (حضوری )
جشنواره الگوهای تدریس دروس اقتصاد ، روان شناسی ، جغرافیا 2 ، شیمی2 ، دین و زندگی 2 و انسان و محیط زیست (غیرحضوری)
جشنواره الگوهای تدریس بخش مقالات علمی از طریق سایت     Qomgt.ir  (غیرحضوری)
جشنواره الگوهای تدریس بخش تدوین تجربیات موفق و برتر مدیران و معاونین آموزشی و پرورشی از طریق سایت    modiran.gam2.medu.ir (غیرحضوری)
جشنواره الگوهای تدریس بخش تدوین تجارب تدریس  دبیران از طریق سایت amoozesh.razavi.medu.ir (غیرحضوری)  
جشنواره درس پژوهی دروس علوم اجتماعی و زبان انگلیسی (غیرحضوری)
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8

توجه :

همکاران محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 37757214- 37715350  - 37715045 در ساعات وقت اداری تماس حاصل فرمایند.

دومین مرحله مسابقات آنـلایـن گروه هاي آموزشي دوره ی دوم متوسطه (سال تحصيلي 97-1396)

نوع تقدیر
تقدیر نامه
تقدیر نامه
تقدیر نامه
تقدیر نامه
تقدیر نامه
ساعت برگزاری
ازساعت  9 صبح تا 22
ازساعت  9 صبح تا 22
ازساعت  9 صبح تا 22
ازساعت  9 صبح تا 22
ازساعت  9 صبح تا 22
تاریخ
96/11/18
96/11/28
96/12/8
96/12/14
96/12/14
موضوع
مسابقه علمی آنلاین از کتاب عقاید استدلالی آقای ربانی گلپایگانی
آزمون آنلاین کتابخوانی از کتاب داستان داستانها دکتر اسلامی ندوشن
مسابقه بر خط کتاب راهنمای معلم پایه دهم و یازدهم ویژه منتخبین مرحله اول 
آزمون آنلاین با عنوان آمار استنباطی
آزمون آنلاین ازمحتوای فیزیک (پایه یازدهم) رشته ریاضی
گروه درسی
دین و زندگی
ادبیات فارسی
عربی
ریاضی
فیزیک
رديف
1
2
3
4
5