جدول برگزاري سومین مرحله مسابقات و فراخوان هاي گروه هاي آموزشي دوره ی دوم متوسطه در سال تحصيلي 96- 1395

نوع تقدیر
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
دبیرخانه ای- استانی
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
دبیرخانه ای- استانی
استانی- ناحیه ای
دبیرخانه ای - استانی
دبیرخانه ای- استانی
دبیرخانه ای- استانی
دبیرخانه ای- استانی
دبیرخانه ای- استانی
دبیرخانه ای- استانی
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
تاریخ ارسال آثار
95/11/25
96/2/3
95/11/21
95/12/2
96/1/17
95/12/3
95/12/20
95/12/25
96/1/22
96/2/15
95/12/1
95/12/11
95/12/25
96/1/20
95/12/20
95/12/20
96/1/30
96/2/11
96/1/31
95/11/15
موضوع
مسابقه طرح درس نویسی(روزانه) از کتاب جغرافیای ایران(پایه دهم)
برگزاری مسابقه حضوری با موضوع روش تحقیق در جغرافیا
ارسال آثار جهت شرکت در همایش  شعر خوانی شب شاعرانه
فراخوان ارسال محتوای الکترونیکی، نماهنگ های آموزشی و ...
فراخوان ارسال  مقاله برای بزرگداشت مهدی اخوان ثالث
مسابقه طرح سوال استاندارد درس به درس کتاب عربی پایه دهم عمومی و انسانی
مسابقه ارسال مقالات جهت درج در مجله النداء
مسابقه تجربیات خلاق در زمینه تدریس پایه دهم(اقدام پژوهی)
فراخوان تهیه و تدوین پوشه کار
فراخوان جشنواره مجازی (طبق بخشنامه ارسالی وزارت)
فراخوان آسیب شناسی سوال امتحانی دی ماه توسط دبیر و ارسال گزارش اجمالی آن
فراخوان تولید محتوای الکترونیکی از کتاب دین و زندگی(پایه دهم)
فراخوان مقاله نویسی با موضوع استفاده از روش های نوین تدریس
فراخوان برگزاری مسابقه طرح درس نویسی کتاب پایه دهم
طراحی آزمایش یا تهیه دست سازه جهت آموزش مفاهیم شیمی پایه دهم
تهیه پوسترآموزشی از کتاب شیمی پایه دهم
فراخوان مسابقه برنامه نویسی برای سیستم اندروید با هدف پیاده سازی برروی تلفن همراه و تپلت (ویژه مدرسین کامپیوتر)
مسابقه انجام فعالیت پژوهشی(اقدام، روایت و درس پژوهی)
فراخوان مقاله نویسی با عنوان تدبر در قرآن
مسابقه انتخاب سوال برتر امتحانات داخلی دی ماه پایه دهم
گروه درسی
جغرافیا
جغرافیا
ادبیات فارسی
ادبیات فارسی
ادبیات فارسی
عربی
عربی
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
دین و زندگی
دین و زندگی
دین و زندگی
زیست شناسی
شیمی
شیمی
رایانه نظری
زمین شناسی
دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی
ریاضی
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

اطلاعیه برگزاري دومین مرحله مسابقات آنلاین گروه هاي آموزشي دوره ی دوم متوسطه (سال تحصيلي 96-1395)

نوع تقدیر
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
دبیرخانه ای- استانی
ساعت برگزاری
از 9 صبح تا 21 شب
از 9 صبح تا 21 شب
از 9 صبح تا 21 شب
از 9 صبح تا 21 شب
از 9 صبح تا 21 شب
از 9 صبح تا 21 شب
از 9 صبح تا 21 شب
تاریخ برگزاری
 95/09/18 95/09/19
29 /95/09
95/10/06
95/10/13 95/10/14
95/10/18
95/10/25
نیمه اول بهمن
موضوع
کتاب شیمی پایه دهم
مسابقه کتابخوانی جامعه شناسی 1 پایه دهم و علوم اجتماعی سال چهارم  
کتاب پایه دهم
مبحث  فیزیک هسته ای
کتاب " رستاخیز کلمات " دکتر شفیعی کدکنی
آزمون آنلاین از کتاب عقل شناسی و معرفت شناسی در فلسفه اشراق
حکمت ها و خطبه های نهج البلاغه پایه ی دهم
گروه درسی
شیمی
علوم اجتماعی
اقتصاد
فیزیک
ادبیات فارسی
فلسفه و منطق
زبان انگلیسی
رديف
1
2
3
4
5
6
7

اطلاعیه برگزاري اولین مرحله ي مسابقات و فراخوان هاي گروه هاي آموزشي دوره ی دوم متوسطه (سال تحصيلي 96-1395)

نوع تقدیر
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
دبیرخانه ای- استانی
استانی- ناحیه ای
دبیرخانه ای- استانی
دبیرخانه ای- استانی
دبیرخانه ای- استانی
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
دبیرخانه ای- استانی
دبیرخانه ای- استانی
دبیرخانه ای- استانی
دبیرخانه ای- استانی
استانی- ناحیه ای
دبیرخانه ای- استانی
دبیرخانه ای- استانی
استانی- ناحیه ای
دبیرخانه ای- استانی
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
دبیرخانه ای- استانی
استانی - ناحیه­ای
استانی - ناحیه­ای
استانی - ناحیه­ای
دبیرخانه - استانی
دبیرخانه  - استانی
استانی - ناحیه­ای
دبیرخانه ای- استانی
دبیرخانه ای- استانی
استانی- ناحیه ای
دبیرخانه ای- استانی
دبیرخانه ای- استانی
دبیرخانه ای- استانی
دبیرخانه ای- استانی
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
دبیرخانه ای- استانی
دبیرخانه ای- استانی
استانی- ناحیه ای
دبیرخانه ای- استانی
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
مهلت ارسال آثار
95/10/18
95/11/16
95/9/1
95/10/1
95/10/27
95/11/1
11/11/ 95 و 96/2/10
95/9/10
95/10/1
95/10/8
95/11/18
95/10/15
95/11/16
95/11/16
95/11/16
95/9/30
95/10/25
95/10/25
95/11/16
95/10/28
در طول سال تحصیلی
95/11/16
95/12/15
95/10/30
95/11/16
95/11/16
95/10/25
95/10/30
95/11/16
95/9/24
95/9/6
95/10/26
95/10/30
95/10/30
95/11/30
95/10/15
95/11/16
95/11/30
95/10/5
95/10/30
95/11/16
95/10/30
95/11/16
95/12/15
95/11/16
95/11/16
موضوع
مسابقه نقد و بررسی جفرافیای پایه دهم
مسابقه انتخاب سوال برتر امتحانات داخلی دی ماه
مسابقه طرح درس نویسی ازکتاب  ریاضی پایه دهم (رشته ریاضی و تجربی)
مسابقه طرح درس نویسی ازکتاب  هندسه پایه دهم (رشته ریاضی)
مسابقه تدوین و طراحی سئوالات تکمیلی فصل دوم کتاب ریاضی پایه دهم
مسابقه طرح درس نویسی از ریاضی و آمار پایه دهم (رشته انسانی )
مسابقه طراحی آزمون دروس پایه دهم (نوبت اول  ودوم )
طراحی سوالات استاندارد از کتاب نگارش پایه دهم
فراخوان تالیف و ارسال مقاله علمی با محوریت آموزش؛ تحلیل و انتقال مفاهیم درسی کتب جدید
جشنواره تدریس نکارش پایه دهم (مرحله حضوری)
مسابقه انتخاب سئوال برتر فارسی پایه دهم (امتحانات نوبت اول)
مسابقه نقد و بررسی کتاب درسی اقتصاد پایه دهم
مسابقه  تحلیل و بررسی سوالات نوبت اول و انتخاب سئوال برتر
مسابقه طرح درس نویسی اقتصاد
مسابقه تولید محتوای آموزشی
فراخوان نقد و بررسی فصل سوم کتاب فیزیک پایه دهم (ریاضی و تجربی )
تهیه فیلم کوتاه 3 دقیقه ای از تجربیات آموزشی صفحه 71 (مبحث 3-3 دمای تعادل) کتاب فیزیک پایه دهم
مسابقه طرح درس نویسی کتاب فیزیک پایه دهم از صفحات 108-113 مبحث 3-4 تا دمای تعادل
مسابقه انتخاب سوال برتر امتحانات داخلی دی ماه
مسابقه برترین سئوال امتحانی عربی پایه دهم(نوبت اول)
فراخوان طرح «اندیشه­های فیروزه­ای» جهت استفاده از ظرفیت­های علمی- داوطلبانه- همکاران در راستای تقویت بنیه علمی- آموزشی مدارس کم برخوردار
مسابقه انتخاب سوال برتر امتحانات داخلی دی ماه
مسابقه تولید محتوا ی علمی مرتبط با کتب جدید التالیف جامعه شناسی 1 یا تفکر و سواد رسانه ای (بروشور،فیلم کوتاه ،عکس ،انیمیشن ،داستان کوتاه و..)
مسابقه طرح درس نویسی
ارسال گزارش تخصصی مرتبط با رشته تدریس (تجربیات کاری)
انتخاب سئوال برتر امتحان داخلی نوبت اول
مسابقه نقد و بررسی کتاب پایه دهم
مسابقه طرح درس نویسی پایه دهم
انتخاب سئوال برتر امتحان داخلی نوبت اول
مسابقه نقد و تحلیل کتاب دین و زندگی پایه دهم دروس 114-12-11-9-8-5-2-1
فراخوان مقاله نویسی با موضوع حفظ حرمت حرم های مطهر:مکه،قدس،حرم معصومین (ع)
مسابقه انتخاب سوال برتر از امتحانات داخلی دی ماه
تکمیل نمون برگ نقد وبررسی کتاب جدید پایه دهم متوسطه دوم
فراخوان بررسی و تحلیل تفصیلی فرصت ها و چالش های اردوی راهیان نور
فراخوان ارسال گزارش برگزاری نمایشگاه دفاعی از فعالیت هاو آثار دبیران ودانش آموزان
فراخوان مسابقه تولید محتوای آموزشی  کتاب جدید التالیف پایه دهم
مسابقه انتخاب سوال برتر از امتحانات داخلی دی ماه
فراخوان تولید محتوای آموزشی کتاب نونگاشت شیمی پایه دهم
فراخوان نقد منطق پایه دهم
ارائه پیشنهاد برای تالیف فلسفه پایه یازدهم
فراخوان انتخاب سئوال برتر امتحانات داخلی دی ماه
تحلیل و بررسی کتاب آزمایشگاه علوم پایه
فراخوان تهیه فیلم از آزمایش های انجام شده کتاب آزمایشگاه پایه دهم در مدارس
برگزاری نمایشگاهی از دست ساخته های دبیران و دانش آموزان در ارتباط با کتاب آزمایشگاه علوم پایه دهم
فراخوان انتخاب سئوال برتر امتحانات داخلی دی ماه
فراخوان انتخاب سئوال برتر دی ماه
گروه درسی
جغرافیا
جغرافیا
ریاضی
ریاضی
ریاضی
ریاضی
ریاضی
ادبیات فارسی
ادبیات فارسی
ادبیات فارسی
ادبیات فارسی
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
فیزیک
فیزیک
فیزیک
فیزیک
عربی
عربی
علوم اجتماعی
علوم اجتماعی
روان شناسی
روان شناسی
روان شناسی
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
دین و زندگی
آمادگی دفاعی
آمادگی دفاعی
آمادگی دفاعی
آمادگی دفاعی
آمادگی دفاعی
زیست شناسی
زیست شناسی
شیمی
فلسفه و منطق
فلسفه و منطق
زمین شناسی
آزمایشگاه علوم
آزمایشگاه علوم
آزمایشگاه علوم
تاریخ
رایانه نظری
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
4
45
46