جدول برگزاري اولین مرحله مسابقات و فراخوان هاي گروه هاي آموزشي دوره ی دوم متوسطه (سال تحصيلي 97- 1396)

نوع تقدیر
تقدیرنامه
تقدیرنامه
تقدیرنامه
تقدیرنامه
تقدیرنامه
تقدیرنامه
تقدیرنامه
تقدیرنامه
تقدیرنامه
تقدیرنامه
تقدیرنامه
دبیرخانه ای
دبیرخانه ای
تقدیرنامه
دبیرخانه ای
دبیرخانه ای
دبیرخانه ای
تقدیرنامه  
دبیرخانه ای
تقدیرنامه  
تقدیرنامه  
دبیرخانه ای
تقدیرنامه  
دبیرخانه ای
دبیرخانه ای
دبیرخانه ای
تقدیرنامه  
دبیرخانه ای
تقدیرنامه  
تقدیرنامه  
تقدیرنامه  
تقدیرنامه  
تقدیرنامه  
تقدیرنامه  
تقدیرنامه  
تقدیرنامه  
تقدیرنامه  
تقدیرنامه  
دبیرخانه ای
تقدیرنامه  
تقدیرنامه  
دبیرخانه ای
دبیرخانه ای
دبیرخانه ای
تقدیرنامه  
تقدیرنامه 
تقدیرنامه  
دبیرخانه ای
تقدیر نامه
دبیرخانه ای
دبیرخانه ای
تاریخ ارسال آثار
96/9/20
96/9/20
96/9/25
96/10/20
96/10/30
96/10/30
96/10/30
96/11/30
96/10/30
96/10/10
96/10/11
96/10/30
96/10/30
96/10/30
96/9/7
96/11/30
96/10/30
96/10/30
آذرو بهمن 96
96/10/30
96/11/17
96/11/1
96/10/26
در دو نیم سال
در طول سال تحصیلی
96/10/15
96/10/30
96/10/30
96/10/17
96/11/15
96/11/30
96/9/6
96/9/27
96/10/1
96/10/1
96/11/19
96/12/16
96/9/15
96/11/10
96/11/30
96/9/15
96/10/30
96/11/10
96/11/15
96/9/30
96/11/30
96/11/10
96/11/15
96/12/30
96/10/30
96/10/30
موضوع
فراخوان نگارش مقاله، مرتبط با فارسی 2 برای چاپ در مجلات پویه و رشد
فراخوان ارسال  اشعار همکاران  کلیه رشته ها جهت شرکت در همایش با موضوع آزاد 
مسابقه طراحی سوالات استاندارد از کتاب فارسی 2 همراه با پاسخنامه
مسابقه فیلم یا کلیپ تدریس درس هجدهم کتاب فارسی 2
فراخوان انتخاب سوال برتر  نوبت اول کتاب فارسی 2
فراخوان کتاب آزمایشگاه علوم تجربی 2
فراخوان تهیه فیلم آموزشی از آزمایشات انجام شده در مدارس
فراخوان نمایشگاه دست سازه های دبیران و دانش آموزان مرتبط با کتاب آزمایشگاه یازدهم
مسابقه سوال برتر امتحانی نوبت اول
فراخوان ارایه تجربه شخصی جهت رفع مشکلات تدریس Vision 1
فراخوان برگزاری نمایشگاه دست سازه با اهداف و رویکردهای برنامه درسی ملی
فراخوان برگزاری جشنواره تهیه فیلم های آموزشی کوتاه از کتاب زبان انگلیسی دهم درس 2
فراخوان برگزاری جشنواره طراحی سوال برتر از کتاب زبان انگلیسی پایه دهم و یازدهم (خردادماه)
فراخوان مسابقه طرح درس نویسی Vision 2  به صورت نرم افزاری
فراخوان  نقد و بررسی دین و زندگی پیش دانشگاهی به منظور تالیف کتاب جدید (پایه دوازدهم ) طبق فرم موجود در سایت
فراخوان نقد و بررسی دین و زندگی پایه یازدهم (انسانی و تجربی)
فراخوان  انتخاب سوال برتر دی ماه اقتصاد پایه دهم 
فراخوان مسابقه  انتخاب طرح درس  برتر اقتصاد پایه  دهم
فراخوان فعالیت پژوهشی اقتصاد مرتبط با کتاب جدید
المپیاد دانش آموزی (مرحله اول)   
المپیاد دانش آموزی (مرحله دوم ) به صورت مجازی از طریق سایت qomgt.ir
فراخوان فعالیت پژوهشی اقتصاد مرتبط با کتاب جدید
مسابقه طراحی سوالات استاندارد درس عربی پایه یازدهم
جشنواره تدریس مجازی درس عربی پایه دهم و یازدهم
فراخوان ارسال مقالات به مجله تخصصی النداء(مرتبط با کتاب های جدید التالیف و شیوه های نوین تدریس آن )
مسابقه طرح درس روزانه از درس سوم پایه یازدهم کتاب جدید التالیف (اسلام در مکه )
مسابقه انتخاب سوال برتر نوبت اول کتاب جدید التالیف تاریخ پایه ی یازدهم
مسابقه مقاله نویسی با عنوان اگر من نویسنده کتاب تاریخ معاصر بودم ....
برگزاری مسابقه طرح درس نویسی روزانه از کتاب جدیدالتالیف کتاب جغرافیای یازدهم
فراخوان نقد و بررسی محتوای  کتاب جدید التالیف جغرافیای یازدهم
برگزاری مسابقه طراحی سوال استاندارد از کتاب جدید التالیف جغرافیای یازدهم
فراخوان نقد و بررسی فصل اول فیزیک 2 (پایه یازدهم ) ریاضی
فراخوان نقد وبررسی فصل دوم فیزیک 2 ( پایه یازدهم ) ریاضی
مسابقه تالیف طرح درس فیزیک 2 ( مثال2-7 و بخش 2-5: توان در مدارهای الکتریکی ص 66 تا ص 70)
مسابقه تهیه فیلم آموزشی 30 دقیقه ای مطابق طرح درس
فراخوان نقد و بررسی فصل سوم فیزیک 2 (پایه یازدهم ) ریاضی
فراخوان نقد و بررسی فصل چهارم  فیزیک 2 (پایه یازدهم ) ریاضی
فراخوان نقد و تحلیل کتاب زیست شناسی یازدهم
فراخوان تهیه محتوای آموزشی کتاب زیست شناسی یازدهم
فراخوان تهیه طرح درس کتاب زیست شناسی یازدهم
فراخوان طراحی سوالات از فصل 1و 2 شیمی یازدهم
فراخوان طراحی واقعیت افزوده کتاب شیمی دهم
فراخوان تهیه وتنظیم  بانک سوال از صفحات 63 تا 70 کتاب شیمی یازدهم
فراخوان تهیه وتنظیم  طرح درس از صفحات 63 تا 70 کتاب شیمی یازدهم
مسابقه طراحی سوال فرادانشی از کتب جدید التالیف پایه یازدهم(زمین شناسی ، انسان و محیط زیست)
مسابقه طراحی و اجرای آزمایش خلاقانه زمین شناسی
فراخوان تهیه کلیپ آموزشی ده دقیقه ای درس دوم منطق دهم (تدریس یا انیمیشن )
المپیاد علمی جامعه شناسی 2 برای پایه یازدهم به صورت حضوری
فراخوان مسابقه ترجمه سوره حشر و انعام
مسابقه انتخاب برترین  سوال  نوبت اول
مسابقه نقد و بررسی کتاب جدید التالیف
گروه درسی
ادبیات فارسی
ادبیات فارسی
ادبیات فارسی
ادبیات فارسی
ادبیات فارسی
آزمایشگاه علوم
آزمایشگاه علوم
آزمایشگاه علوم
ریاضی
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
دین و زندگی
دین و زندگی
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
عربی
عربی
عربی
تاریخ
تاریخ
تاریخ
جغرافیا
جغرافیا
جغرافیا
فیزیک
فیزیک
فیزیک
فیزیک
فیزیک
فیزیک
زیست شناسی
زیست شناسی
زیست شناسی
شیمی
شیمی
شیمی
شیمی
زمین شناسی
زمین شناسی
فلسفه ومنطق
علوم اجتماعی
دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی
روان شناسی
روان شناسی
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51