زمان برگزاري مرحله ي استانی مسابقات آزمایشگاهی(دانش آموزی)

مکان
20متری شهید بهشتی، 24 متری چمران، پژوهش سرای حاج سید احمد برقعی، تلفن36601025
20متری شهید بهشتی، 24 متری چمران، پژوهش سرای حاج سید احمد برقعی، تلفن36601025
20متری شهید بهشتی، 24 متری چمران، پژوهش سرای حاج سید احمد برقعی، تلفن36601025
20متری شهید بهشتی، 24 متری چمران، پژوهش سرای حاج سید احمد برقعی، تلفن36601025
زمان
8:15
8:45
15
15:45
تاریخ
97/2/10
97/2/10
97/2/10
97/2/10
پایه
دهم ( کتبی)
دهم (عملی)
یازدهم(کتبی)
یازدهم(عملی)
رديف
1
2
3
4

 

دانلود اسامی دانش آموزان منتخب نواحی و مناطق

چهارمین مرحله مسابقات آنـلایـن گروه هاي آموزشي دوره ی دوم متوسطه(سال تحصيلي 97- 1396)

نوع تقدیر
تقدیر نامه
تقدیر نامه
ساعت برگزاری
ازساعت  9 صبح تا 22
ازساعت  9 صبح تا 22
تاریخ
97/1/19
97/1/25
موضوع
آزمون آنلاین ازکتاب کمپبل (فصل های ایمنی و غدد درون ریز)
آزمون آنلاین از کتاب جدید التالیف پایه یازدهم
گروه درسی
زیست شناسی
روان شناسی
رديف
1
2

 

جدول زمان بندی جشنواره ها و مسا بقات آزمایشگاهی کشوری در سال تحصیلی 97-96

استان مجری
----
----
اصفهان
آذربایجان شرقی
قم
سمنان
خراسان رضوی
زنجان
مرحله کشوری
تابستان 97
تابستان 97
تابستان 97
تابستان 97
تابستان 97
97/3/15
خرداد97
خرداد97
ارسال به کشوری
97/2/30
97/2/30
97/2/30
97/2/20
تا پایان خرداد
97/1/20
97/2/20
97/2/15
مرحله استانی
97/2/10
97/2/10
97/2/13
97/2/13
-----
-----
-----
97/2/10
مهلت ارسال اسامی یا آثار به استان
تا پایان فروردین
تا پایان فروردین
97/2/10
تا پایان فروردین
-----
-----
-----
تا پایان فروردین
عنوان برنامه
مسابقات آزمایشگاهی ویژه دانش آموزان (حضوری)
مسابقات آزمایشگاهی ویژه دانش آموزان (غیرحضوری)
جشنواره الگوهای تدریس درس ریاضی 1 (حضوری )
جشنواره الگوهای تدریس دروس اقتصاد ، روان شناسی ، جغرافیا 2 ، شیمی2 ، دین و زندگی 2 و انسان و محیط زیست (غیرحضوری)
جشنواره الگوهای تدریس بخش مقالات علمی از طریق سایت     Qomgt.ir  (غیرحضوری)
جشنواره الگوهای تدریس بخش تدوین تجربیات موفق و برتر مدیران و معاونین آموزشی و پرورشی از طریق سایت    modiran.gam2.medu.ir (غیرحضوری)
جشنواره الگوهای تدریس بخش تدوین تجارب تدریس  دبیران از طریق سایت amoozesh.razavi.medu.ir (غیرحضوری)  
جشنواره درس پژوهی دروس علوم اجتماعی و زبان انگلیسی (غیرحضوری)
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8

توجه :

همکاران محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 37757214- 37715350  - 37715045 در ساعات وقت اداری تماس حاصل فرمایند.