دومین مرحله مسابقات آنـلایـن گروه هاي آموزشي دوره ی دوم متوسطه (سال تحصيلي 97-1396)

نوع تقدیر
تقدیر نامه
تقدیر نامه
تقدیر نامه
تقدیر نامه
تقدیر نامه
ساعت برگزاری
ازساعت  9 صبح تا 22
ازساعت  9 صبح تا 22
ازساعت  9 صبح تا 22
ازساعت  9 صبح تا 22
ازساعت  9 صبح تا 22
تاریخ
96/11/18
96/11/28
96/12/8
96/12/14
96/12/14
موضوع
مسابقه علمی آنلاین از کتاب عقاید استدلالی آقای ربانی گلپایگانی
آزمون آنلاین کتابخوانی از کتاب داستان داستانها دکتر اسلامی ندوشن
مسابقه بر خط کتاب راهنمای معلم پایه دهم و یازدهم ویژه منتخبین مرحله اول 
آزمون آنلاین با عنوان آمار استنباطی
آزمون آنلاین ازمحتوای فیزیک (پایه یازدهم) رشته ریاضی
گروه درسی
دین و زندگی
ادبیات فارسی
عربی
ریاضی
فیزیک
رديف
1
2
3
4
5

 

سومین مرحله مسابقات و فراخوان های گروههای آموزشی دوره ی دوم متوسطه

نوع تقدیر
تقدیر نامه
تقدیر نامه
تقدیر نامه
دبیرخانه ای
دبیرخانه ای
دبیرخانه ای
تقدیر نامه
تقدیر نامه
دبیرخانه ای
تقدیر نامه
تقدیر نامه
دبیرخانه ای
تقدیر نامه
تقدیر نامه
تقدیر نامه
دبیرخانه ای
تقدیر نامه
تقدیر نامه
دبیرخانه ای
تقدیر نامه
دبیرخانه ای
تقدیر نامه
تقدیر نامه
خ ساحلی بعد از فرمانداری ساختمان گروه ها
تقدیر نامه
تقدیر نامه
تقدیر نامه
تقدیر نامه
تاریخ ارسال آثار
96/12/15
96/12/15
در طول سال تحصیلی
96/11/15
97/1/20
96/11/30
در طول سال تحصیلی
97/3/30
در طول سال تحصیلی
97/1/27
97/2/3
96/12/25
96/12/10
96/12/15
96/12/25
96/1/15
96/11/15
96/11/15
97/1/20
96/12/20
96/11/17
97/1/28
96/11/15
96/11/19 ساعت 9 صبح
96/12/15
96/12/22
در طول سال تحصیلی
در طول سال تحصیلی
موضوع
مسابقه طراحی سوالات تشریحی و تستی (کتاب جدید التالیف)
مسابقه طرح درس نویسی
تهیه مقاله با موضوع کتاب درسی تاریخ پایه ی یازدهم
مسابقه طرح درس روزانه از تاریخ پایه یازدهم (انتخاب دو طرح درس )
تهیه بانک سوالات از کتاب تاریخ پایه یازدهم و تبدیل به نرم افزار
مسابقه مقاله نویسی با عنوان : اگر من نویسنده معاصر بودم ...
مسابقه تدوین و طراحی سوالات تکمیلی ویژه کتاب های جدید التألیف
مسابقه سوال برتر امتحانی نوبت دوم
مسابقه تهیه مواد آموزشی ریاضی (فیلم ،طرح درس،انیمیشن و...) از کتاب های دهم و یازدهم
فراخوان درس پژوهی از کتاب های( زمین شناسی) و ( انسان و محیط زیست)
فراخوان برگزاری نمایشگاه با عنوان حفاظت از زمین
مسابقه تدوین واحد یادگیری از کتاب جامعه شناسی یازدهم
فراخوان مسابقه تدریس منطق دهم بر اساس درس پژوهی
فراخوان تهیه پوستر آموزشی با محوریت شیمی پایه یازدهم
مسابقه دست سازه های آموزشی با محوریت شیمی پایه یازدهم
مسابقه تهیه فیلم کوتاه آموزشی با محوریت شیمی پایه یازدهم
فراخوان مسابقه انتخاب سوال برتر امتحانات داخلی دی ماه
فراخوان مسابقه نقد و بررسی کتاب Vision 2
مسابقه مقاله نویسی با موضوع رویکرد برنامه درسی ملی نسبت به آموزش زبان های خارجی
فراخوان مسابقه طراحی و تولید بسته های آموزشی محتوای الکترونیکی به صورت بروشور و پوستر
فراخوان شیوه های نوین تدریس، ارزشیابی و روش های خلاقانه در یادگیری کتاب دهم
مرحله نهایی المپیاد اقتصاد ویژه دانش آموزان(حضوری)
مسابقه طرح سوال تستی از کتاب عربی دهم علوم انسانی درس چهارم
مسابقه رو خوانی و مهارت شنیداری  با موضوع کتاب های درسی و خطبه فدکیه ویژه ی منتخبین نواحی
مسابقه طرح سوال درس به درس همکاران ناحیه 1 (کتاب عربی پایه دهم تجربی و ریاضی)،  همکاران ناحیه 2(کتاب عربی پایه یازدهم انسانی)، همکاران ناحیه3 ( کتاب عربی پایه یازدهم تجربی و ریاضی)، همکاران ناحیه 4(کتاب عربی پایه دهم انسانی)
مسابقه طراحی سوالات استاندارد نوبت دوم
فراخوان طرح اندیشه های فیروزه ای
فراخوان ایجاد فیلم کوتاه و جذاب (حداکثر پنج دقیقه در خصوص یک موضوع خاص از دروس کتاب دین و زندگی پایه دهم و یازدهم )
گروه درسی
روان شناسی
روان شناسی
تاریخ
تاریخ
تاریخ
تاریخ
ریاضی
ریاضی
ریاضی
زمین شناسی
زمین شناسی
علوم اجتماعی
فلسفه و منطق
شیمی
شیمی
شیمی
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
اقتصاد
اقتصاد
عربی
عربی
عربی
عربی
عربی
دین و زندگی
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

 

دومین مرحله مسابقات و فراخوان هاي گروه هاي آموزشي دوره ی دوم متوسطه (سال تحصيلي 97- 1396)

نوع تقدیر
دبیرخانه ای
دبیرخانه ای
دبیرخانه ای
دبیرخانه ای
تقدیر نامه
دبیرخانه ای
دبیرخانه ای
تاریخ ارسال آثار
96/11/30
96/11/30
96/9/29
96/10/27
96/10/30
96/11/4
96/12/2
موضوع
تولید محتوای الکترونیکی در حوزه درس پژوهی
طرح درس نویسی با رویکرد نقشه مفهومی و مفاهیم ذهنی
فراخوان طرح درس نویسی پایه دهم درس هشتم
فراخوان نقد وبررسی کتاب نو نگاشت کتاب آمادگی دفاعی پایه دهم
مسابقه انتخاب سوال برتر امتحانات داخلی دی ماه 96
فراخوان برگزاری یادواره شهدا و قهرمانان بومی استان و دعوت از ایثارگران دوران دفاع مقدس و مدافعان حرم
برگزاری نمایشگاه دفاعی از فعالیت ها و آثار دبیران و دانش آموزان
گروه درسی
ارتقای مهارت های حرفه ای معلمان (ویژه ی تمامی دبیران)
ارتقای مهارت های حرفه ای معلمان (ویژه ی تمامی دبیران)
آمادگی دفاعی
آمادگی دفاعی
آمادگی دفاعی
آمادگی دفاعی
آمادگی دفاعی
رديف
1
2
3
4
5
6
7

 

اولین مرحله مسابقات آنـلایـن گروه هاي آموزشي دوره ی دوم متوسطه (سال تحصيلي 97-1396)

نوع تقدیر
تقدیرنامه
تقدیرنامه
دبیرخانه ای
ساعت برگزاری
ازساعت  9 الی 22
ازساعت  9 الی22
ازساعت  9 الی 22
تاریخ
96/9/21
96/10/5
96/10/21
موضوع
آزمون آنلاین با موضوع قرآن معجزه زبانی
آزمون آنلاین کتاب راهنمای درسی پایه دهم
آزمون آنلاین کتابخوانی از کتاب داستان داستان ها دکتر اسلامی ندوشن صفحات 125-13
گروه درسی
زبان انگلیسی
عربی
ادبیات فارسی
رديف
1
2
3

 

اولین مرحله مسابقات و فراخوان هاي گروه هاي آموزشي دوره ی دوم متوسطه (سال تحصيلي 97- 1396)

نوع تقدیر
تقدیرنامه
تقدیرنامه
تقدیرنامه
تقدیرنامه
تقدیرنامه
تقدیرنامه
تقدیرنامه
تقدیرنامه
تقدیرنامه
تقدیرنامه
تقدیرنامه
دبیرخانه ای
دبیرخانه ای
تقدیرنامه
دبیرخانه ای
دبیرخانه ای
دبیرخانه ای
تقدیرنامه  
دبیرخانه ای
تقدیرنامه  
تقدیرنامه  
دبیرخانه ای
تقدیرنامه  
دبیرخانه ای
دبیرخانه ای
دبیرخانه ای
تقدیرنامه  
دبیرخانه ای
تقدیرنامه  
تقدیرنامه  
تقدیرنامه  
تقدیرنامه  
تقدیرنامه  
تقدیرنامه  
تقدیرنامه  
تقدیرنامه  
تقدیرنامه  
تقدیرنامه  
دبیرخانه ای
تقدیرنامه  
تقدیرنامه  
دبیرخانه ای
دبیرخانه ای
دبیرخانه ای
تقدیرنامه  
تقدیرنامه 
تقدیرنامه  
دبیرخانه ای
تقدیر نامه
دبیرخانه ای
دبیرخانه ای
تاریخ ارسال آثار
96/9/20
96/9/20
96/9/25
96/10/20
96/10/30
96/10/30
96/10/30
96/11/30
96/10/30
96/10/10
96/10/11
96/10/30
96/10/30
96/10/30
96/9/7
96/11/30
96/10/30
96/10/30
آذرو بهمن 96
96/10/30
96/11/17
96/11/1
96/10/26
در دو نیم سال
در طول سال تحصیلی
96/10/15
96/10/30
96/10/30
96/10/17
96/11/15
96/11/30
96/9/6
96/9/27
96/10/1
96/10/1
96/11/19
96/12/16
96/9/15
96/11/10
96/11/30
96/9/15
96/10/30
96/11/10
96/11/15
96/9/30
96/11/30
96/11/10
96/11/15
96/12/30
96/10/30
96/10/30
موضوع
فراخوان نگارش مقاله، مرتبط با فارسی 2 برای چاپ در مجلات پویه و رشد
فراخوان ارسال  اشعار همکاران  کلیه رشته ها جهت شرکت در همایش با موضوع آزاد 
مسابقه طراحی سوالات استاندارد از کتاب فارسی 2 همراه با پاسخنامه
مسابقه فیلم یا کلیپ تدریس درس هجدهم کتاب فارسی 2
فراخوان انتخاب سوال برتر  نوبت اول کتاب فارسی 2
فراخوان کتاب آزمایشگاه علوم تجربی 2
فراخوان تهیه فیلم آموزشی از آزمایشات انجام شده در مدارس
فراخوان نمایشگاه دست سازه های دبیران و دانش آموزان مرتبط با کتاب آزمایشگاه یازدهم
مسابقه سوال برتر امتحانی نوبت اول
فراخوان ارایه تجربه شخصی جهت رفع مشکلات تدریس Vision 1
فراخوان برگزاری نمایشگاه دست سازه با اهداف و رویکردهای برنامه درسی ملی
فراخوان برگزاری جشنواره تهیه فیلم های آموزشی کوتاه از کتاب زبان انگلیسی دهم درس 2
فراخوان برگزاری جشنواره طراحی سوال برتر از کتاب زبان انگلیسی پایه دهم و یازدهم (خردادماه)
فراخوان مسابقه طرح درس نویسی Vision 2  به صورت نرم افزاری
فراخوان  نقد و بررسی دین و زندگی پیش دانشگاهی به منظور تالیف کتاب جدید (پایه دوازدهم ) طبق فرم موجود در سایت
فراخوان نقد و بررسی دین و زندگی پایه یازدهم (انسانی و تجربی)
فراخوان  انتخاب سوال برتر دی ماه اقتصاد پایه دهم 
فراخوان مسابقه  انتخاب طرح درس  برتر اقتصاد پایه  دهم
فراخوان فعالیت پژوهشی اقتصاد مرتبط با کتاب جدید
المپیاد دانش آموزی (مرحله اول)   
المپیاد دانش آموزی (مرحله دوم ) به صورت مجازی از طریق سایت qomgt.ir
فراخوان فعالیت پژوهشی اقتصاد مرتبط با کتاب جدید
مسابقه طراحی سوالات استاندارد درس عربی پایه یازدهم
جشنواره تدریس مجازی درس عربی پایه دهم و یازدهم
فراخوان ارسال مقالات به مجله تخصصی النداء(مرتبط با کتاب های جدید التالیف و شیوه های نوین تدریس آن )
مسابقه طرح درس روزانه از درس سوم پایه یازدهم کتاب جدید التالیف (اسلام در مکه )
مسابقه انتخاب سوال برتر نوبت اول کتاب جدید التالیف تاریخ پایه ی یازدهم
مسابقه مقاله نویسی با عنوان اگر من نویسنده کتاب تاریخ معاصر بودم ....
برگزاری مسابقه طرح درس نویسی روزانه از کتاب جدیدالتالیف کتاب جغرافیای یازدهم
فراخوان نقد و بررسی محتوای  کتاب جدید التالیف جغرافیای یازدهم
برگزاری مسابقه طراحی سوال استاندارد از کتاب جدید التالیف جغرافیای یازدهم
فراخوان نقد و بررسی فصل اول فیزیک 2 (پایه یازدهم ) ریاضی
فراخوان نقد وبررسی فصل دوم فیزیک 2 ( پایه یازدهم ) ریاضی
مسابقه تالیف طرح درس فیزیک 2 ( مثال2-7 و بخش 2-5: توان در مدارهای الکتریکی ص 66 تا ص 70)
مسابقه تهیه فیلم آموزشی 30 دقیقه ای مطابق طرح درس
فراخوان نقد و بررسی فصل سوم فیزیک 2 (پایه یازدهم ) ریاضی
فراخوان نقد و بررسی فصل چهارم  فیزیک 2 (پایه یازدهم ) ریاضی
فراخوان نقد و تحلیل کتاب زیست شناسی یازدهم
فراخوان تهیه محتوای آموزشی کتاب زیست شناسی یازدهم
فراخوان تهیه طرح درس کتاب زیست شناسی یازدهم
فراخوان طراحی سوالات از فصل 1و 2 شیمی یازدهم
فراخوان طراحی واقعیت افزوده کتاب شیمی دهم
فراخوان تهیه وتنظیم  بانک سوال از صفحات 63 تا 70 کتاب شیمی یازدهم
فراخوان تهیه وتنظیم  طرح درس از صفحات 63 تا 70 کتاب شیمی یازدهم
مسابقه طراحی سوال فرادانشی از کتب جدید التالیف پایه یازدهم(زمین شناسی ، انسان و محیط زیست)
مسابقه طراحی و اجرای آزمایش خلاقانه زمین شناسی
فراخوان تهیه کلیپ آموزشی ده دقیقه ای درس دوم منطق دهم (تدریس یا انیمیشن )
المپیاد علمی جامعه شناسی 2 برای پایه یازدهم به صورت حضوری
فراخوان مسابقه ترجمه سوره حشر و انعام
مسابقه انتخاب برترین  سوال  نوبت اول
مسابقه نقد و بررسی کتاب جدید التالیف
گروه درسی
ادبیات فارسی
ادبیات فارسی
ادبیات فارسی
ادبیات فارسی
ادبیات فارسی
آزمایشگاه علوم
آزمایشگاه علوم
آزمایشگاه علوم
ریاضی
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
دین و زندگی
دین و زندگی
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
عربی
عربی
عربی
تاریخ
تاریخ
تاریخ
جغرافیا
جغرافیا
جغرافیا
فیزیک
فیزیک
فیزیک
فیزیک
فیزیک
فیزیک
زیست شناسی
زیست شناسی
زیست شناسی
شیمی
شیمی
شیمی
شیمی
زمین شناسی
زمین شناسی
فلسفه ومنطق
علوم اجتماعی
دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی
روان شناسی
روان شناسی
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51