مسابقه سوالات ترم اول همکاران

با سلام  و عرض ادب.

پیرو برنامه عملیاتی از تمام همکاران مدرس درس اقتصاد استان قم دعوت می شود تا نمونه سوالات ترم اول خود را برای گروه های اموزشی ارسال نمایند.

از نفرات برتر به نحو مقتضی تقدیر خواهد شد.

نکته:همکاران لظفا نمونه سوال خود را در قالب wordو pdfبه گروه اقتصاد ارسال نمایند.

مسابقه سوالات ترم اول همکاران

با سلام  و عرض ادب.

پیرو برنامه عملیاتی از تمام همکاران مدرس درس اقتصاد استان قم دعوت می شود تا نمونه سوالات ترم اول خود را برای گروه های اموزشی ارسال نمایند.

از نفرات برتر به نحو مقتضی تقدیر خواهد شد.

نکته:همکاران لظفا نمونه سوال خود را در قالب wordو pdfبه گروه اقتصاد ارسال نمایند.