گام دوم انقلاب

اطلاعیه

 

با توجه به اهمیت بیانیه گام دوم انقلاب (خصوصا نکات اقتصادی آن)مسابقه ای از محتوای این بیانیه به همرا ه متن کتاب درسی در آینده ی نزدیک برگزار خواهد شد که جزئیات آن اطلاع رسانی خواهد شد. 

برای دریافت اسلاید مربوط به گام دوم  انقلاب اینجا را کلیک کنید.

متن کامل بیانیه گام دوم انقلاب

 

مقاله پژوهشی-بیکاری

نمونه مقاله پژوهشی با موضوع بیکاری که توسط همکار ارجمند سرکار خانم ریاضی تدوین شده جهت استفاده همکاران در وب سایت بارگزاری می شود.

مقاله

فعالیت پژوهشی

بر اساس برنامه عملیاتی دبیرخانه راهبری درس اقتصاد مستقر در استان هرمزگان،موضوعات پژوهشی انتخاب شده برای اقدام همکاران اعلام می گردد.

1-محصولات دانش بنیان

2-ارزش مصرفی یا مبادلاتی

3- موسسات انتفاعی و غیرانتفاعی

4-متخصصین کارآفرین

5-کشش قیمتی

6-سازمان تولید

7--شرکت های چند ملیتی

8-شاخص های نسبی 

9-پول تحریری یا ثبتی

10-پول الکترونیک  و مجازی

11-عقود اسلامی

12-شناسه معاملاتی 

13-انواع بیکاری

14-مکاتب اقتصادی

15-مزیت نسبی مزیت مطلق

16-صنایع نوزاد

17-صنایع گلخانه ای

18-شرکت های چند ملیتی و فراملیتی

از همکاران ارجمند و علاقمند تقاضا می شود تا مقالات و پژوهشهای خود را حداکثر تا پایان دی ماه به گروه های استان جهت تحویل به دبیرخانه ،ارسال نمایند