12محور شاخص رقابت پذیری در پیشرفت

شاخص رقابت پذیری به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی پیشرفت جوامع دارای 12 محور می باشد به شرح ذیل:

1-نهادها

2- زیر ساختها

3- ثبات در اقتصاد کلان

4- بهداشت و آموزش ابتدایی

5- آموزش عالی و حرفه ای

6- کارایی بازار کالا

7-کارایی بازار نیروی کار

8- پیشرفته بودن بازار مالی

9-آمادگی تکنولوژیک

10- اندازه بازار

11- پیشرفته بودن بنگاه های تجاری

12-نوآوری

درباره بیت کوین

مقاله ی مرتبط با موضوع بیت کوین

در دسته بندی محتوا-مطالب آموزشی جهت استفاده همکاران قرار گرفت