شاخص های سرمایه اجتماعی

مؤسسه لگاتوم همه ساله پیرامون برخی مؤلفه های رفاه در گستره بین الملل و نیز مقوله آزادی انسانی میان ۱۴۲ کشور جهان به پژوهش می پردازد. در این گزارش آمده است: رفاه شخصی در جامعه ای فراهم خواهد شد که مردم به یکدیگر اعتماد داشته باشند و از خانواده و دوستان خود حمایت کنند. اگر این مولفه ها وضعیت بهتری یابند بر سرانه درآمد افراد یک کشور نیز تأثیر خواهد نهاد. ده کشور نروژ، نیوزیلند، دانمارک، کانادا، فنلاند، استرالیا، آمریکا، هلند، سوئیس و ایرلندجنوبی، بالاترین میزان سرمایه ی اجتماعی در جهان را دارند. پژوهشگران به رابطه ای معنادار میان مؤلفه ی سرمایه اجتماعی و دو مفهوم موفقیت اقتصادی و رفاه شخصی رسیده اند. براین اساس هرچه در یک جامعه، سرمایه ی اجتماعی مطلوبتر باشد شاهد توفیق اقتصادی و نیز رفاه بهتری خواهیم بود. آمارها نشان می دهد کشورهایی که هر سه شاخص روابط محکم فامیلی، وجود گسترده ی مؤسسات خیریه و نیز اعتماد بالای اجتماعی را به گونه ای مطلوب در اختیار دارند از لحاظ اقتصادی ثروتمندتر از کشورهایی هستند که تنها در یک یا دو شاخصه موفق بوده اند. برای بررسی شاخص های فرعی سرمایه اجتماعی در بین کشورها از چهار حوزه کلیدی استفاده شده است: ۱- انسجام اجتماعی، ۲- مشارکت اجتماعی، ۳- شبکه های خانوادگی و ۴- شبکه های اجتماعی. در این گزارش آمده است: نیوزیلند بالاترین درصد اعتماد مردم به یکدیگر را در جهان از آن خود نموده، اعتماد اجتماعی در این کشور ۶۲ درصد است (میانگین جهانی ۲۴ درصد) و نیز ۹۶ درصد نیوزیلندی ها در مواقع نیاز به کمک خانواده های خود اطمینان دارند. کشور ژاپن با رتبه ۲۲، بهترین وضعیت را در میان کشورهای آسیایی دارد. پس از آن عربستان (رتبه ۲۳ در جهان)، چین (۲۴)، هنگ کنگ (۲۶)، کره جنوبی (۳۲)، قزاقستان (۳۵)، مالزی (۳۶)، امارات (۴۳)، سنگاپور (۴۵)، ازبکستان (۵۲) ده کشور نخست آسیایی محسوب می شوند. مبحث کاملتر این مقاله در بخش بعدی خواهد آمد....

متن کارگاه مجازی

کارگاه مجازی درس اقتصاد  استان قم.اردیبهشت 95

انواع تیپ های مسایل اقتصادی بخش اول فصل دوم

تیپ اول: در این نوع مسایل مفاهیم استهلاک و تولید خالص ملی و تولید نا خالص ملی و شاخص سرانه ی انها مورد سوال قرار می گیرد.

تیپ دوم: در این نوع سوالات درآمد ملی و درآمد سرانه مورد پرسش قرار می گیرد.

تیپ سوم:در این تیپ محاسبه ی ارزش کل کالاها و خدمات نهایی با استفاده از روش ارزش افزوده مورد پرسش قرار می گیرد.

تیپ چهارم:در این نوع سوالات تولید کل جامعه بر پایه ی قیمت جاری و قیمت ثابت مورد پرسش قرار می گیرد.

تیپ اول:

مثال:در کشوری کالاهای جدول زیر در مدت یک سال تولید شده است .با توجه به ارزش کالاهای مذکور و داده های دیگر ،به ترتیب مشخص کنید:

الف: تولید ناخالص داخلی کدام است؟

ب: تولید خالص داخلی چقدر است؟

A

ارزش ماشین آلات

3600000000ریال

B

ارزش پوشاک

75000000ریال

C

ارزش مواد غذایی

405000000ریال

D

هزینه ی استهلاک

18/1 ارزش ماشین الات

E

خدمات ارایه شده

5/1 ارزش مواد غذایی

 

 پاسخ: برای حل این مسئله ،ابتدا باید ارزش خدمات و هزینه استهلاک را محاسبه نماییم.

محاسبه ارزش خدمات=5/1 ارزش مواد غذایی                                81000000 =  5÷405000000

محاسبه هزینه استهلاک:

هزینه استهلاک=18/1 ارزش ماشین الات      200000000= 18÷3600000000

خدمات ارایه شده +ارزش مواد غذایی +ارزش پوشاک+ارزش ماشین الات= تولید ناخالص داخلی

هزینه استهلاک -تولید ناخالص داخلی=تولید خالص داخلی

4161000000=تولید ناخالص داخلی

3961000000= تولید خالص داخلی

تیپ دوم:

در این نوع سوالات درآمد ملی و درآمد سرانه مورد پرسش قرار می گیرد.

مثال:در یک جامعه فرضی درامدهایی که در طول سال نصیب اعضای جامعه گردیده است،عبارتند از :درآمد صاحبان سرمایه برابر با 1989324000تومان ،درامد حقوق بگیران برابر با 1700000000تومان ،درامد صاحبان مشاغل آزاد 232067600تومان ،درامد صاحبان املاک 860000000 و سود شرکتها برابر با 2920773000 تومان است.محاسبه نمایید درآمد ملی در این جامعه را؟

پاسخ: درآمد ملی برابر است با مجموع درآمدهایی که در طول سال نصیب اعضای جامعه می شود.بنابر این برای بدست آوردن درآمد ملی یک سال در این جامعه تمام درامدهایی که نصیب اعضای جامعه شده است را با هم جمع می کنیم.

9790773000=2920773000+860000000+2320676000+1700000000+1989324000=درآمد ملی

تیپ سوم:

سوال هایی است که در ارتباط با محاسبه ی تولید کل جامعه با استفاده از ارزش افزوده طراحی شده اند.

مثال: کشاورزان هر کیلوگرم پنبه ی تولید شده را به قیمت 6500 ریال به کارگاه های ریسندگی می فروشد و آن کارگاه ها بعد از تبدیل پنبه به نخ ،آن را با قیمت 7500 ریال به کارگاه های پارچه بافی می فروشد و این کارگاه ها بعد از تبدیل نخ به پارچه آن را به قیمت 9000 ریال به کارگاه های تولید پوشاک می فروشد؛این کارگاه ها با تبدیل پارچه به پوشاک آن را به مبلغ 16000ریال به مصرف کننده می فروشند.ارزش افزوده مرحله اول و آخر چه مقداری است؟

پاسخ:

ارزش افزوده به معنی مقدار پولی است که به ارزش کالا اضافه می شود.و برای بدست آوردن آن قیمت مرحله ی قبلی کالا را از قیمت آن مرحله کم می کنیم. تا میزان ارزش افزوده به دست آید.

1000=6500-7500= قیمت مرحله دوم- قیمت مرحله اول=ارزش افزوده

7000=9000-16000=ارزش افزوده مرحله آخر.

تیپ چهارم:

سوالهایی است که از مفهوم محاسبه ی تولید کل جامعه به قیمت جاری و قیمت ثابت طراحی شده است.

مثال:دریک جامعه میزان تولید کل درطی سه سال به ترتیب 4000و4840و5960میلیارد است باانتخاب سال اول به عنوان سال پایه مقدار تولید جامعه درسه سال مورد نظر برحسب قیمت های سال اول به ترتیب 4000و4230و48600 می باشد.براسال این محاسبات افزایش مقدارتولید وافزایش قیمت هادرسال دوم چه مقدار خواهد بود؟

پاسخ:

الف )برای به دست آوردن افزایش مقدار تولید در سال دوم به روش زیر عمل می کنیم.

مقدار تولید سال پایه (سال اول)-مقدار تولید سال دوم(با در نظر گرفتن سال پایه)=افزایش تولید

230میایارد ریال=4000-4230

ب)برای بدست آوردن افزایش قیمت(یعنی ،مقدار افزایش تولیدی که ناشی از افزایش قیمتها یا تورم است).

میزان تولید سال اول-میزان تولید سال دوم =رشد تولید سال دوم بدون در نظر گرفتن سال پایه

840=4000- 4840

610=230 -840=افزایش قیمت در سال دوم

 

البته از یک روش آسانتر می توان این راه را بدست آورد:

رشد تولید سال دوم(با توجه به سال پایه)- رشد تولید سال دوم(بدون توجه به سال پایه)

610میلیارد ریال=4230- 4840

 

و اگر بخواهیم اعداد مربوط به تورم را نیز محاسبه نماییم.باید به افزایش قیمتها در قسمت دوم توجه نماییم.یعنی 610 میلیارد ریال.

بخش دوم،فصل اول:

تیپ اول:میزان سود و زیان تولیدکنندگان

تیپ دوم:نیروگاه برق

تیپ اول:

برای پاسخ دادن به این نوع از مسایل باید میزان «درآمد»و «هزینه های تولید»را به دست آوریم و در فرمول زیر قرار دهیم.

هزینه های تولید- درآمد=میزان سود یا زیان تولید کننده

 

در صورتی که پاسخ به دست امده مثبت باشد،می گوییم تولیدکننده «سود» برده است. ودر صورتی که پاسخ «منفی »باشد ،تولید کننده ضرر کرده است.

مثال:در یک کارگاه تولید پوشاک ،سالانه 7500عدد پوشاک به ارزش هر یک 25هزار تومان تولید و به فروش می رسد.در صورتی که هزینه تولید در این کارگاه 132میلیون ریال باشد،میزان سود یا زیان آن ،چند ریال خواهد بود؟

1875000000 ریال=250000×7500

 

پاسخ:گام اول-محاسبه ارزش پوشاک.

 

 

گام دوم:محاسبه میزان سود یا زیان:

         هزینه های تولید-درآمد=میزان سود یا زیان

1743000000ریال=132000000-1875000000چون پاسخ مثبت است پس کارگاه تولیدی سود کرده است.

 

تیپ دوم:سوالهایی در رابطه با نیروگاه برق.

مثال:ظرفیت تولید برق نیروگاهی در یک کشور 1500مگاوات ،جمعیت کل این کشور 50میلیون نفر و هر خانوار شامل 5نفر است.در صورتی که هر خانوار یک لامپ 100 وات اضافی را خاموش کند،چند وات وچند مگاوات برق صرفه جویی می شود.

پاسخ:گام اول

                                             10000000=5÷50000000 →   تعداد افراد یک خانوار÷جمعیت کل= تعداد خانوار 

گام دوم.

                                 1000000000=100×10000000   →  100×تعداد خانوارها=میزان برق صرفه جویی شده

گام سوم:مگاوات1000=1000000÷1000000000میزان برق صرفه جویی شده  →   مگاوات1=1000000وات

 

بخش سوم،فصل 3

مالیات:تیپ اول: محور اصلی نرخ ثابت مالیاتی

مثال:

در صورتی که درآمد سالیانه ی فردی ،12میلیون تومان باشد.و نرخ مالیاتی 12% اعلام شده باشد،آن فرد چه مقدار مالیات باید پرداخت کند.

1440000تومان=100÷12×12000000=12%×12000000   مالیات به نرخ ثابت.

تیپ دوم: نرخ تصاعد کلی مالیات

مثال:با فرض جدول مالیاتی رو به رو و فرض درآمد شخصی که 300هزارتومان ماهانه درآمد داشته باشد،به سوالهای زیر پاسخ دهید:

الف: وی چه میزان مالیاتی در یک سال پرداخت خواهد کرد؟

ب: درآمد خالص سالانه ی وی چه مقدار خواهد بود؟

درآمدهای تا 200هزارتومان با نرخ 5%

درآمدهای تا 400هزارتومان با نرخ 8%

درآمدهای تا 600هزارتومان با نرخ 10%

درآمدهای تا 700هزارتومان با نرخ 12%

 

پاسخ:ابتدا میزان درآمد سالانه را محاسبه  می کنیم.

سپس گروه مالیاتی را با توجه به جدول داده شده،  پیدا می کنیم ،سپس میزان مالیات را با توجه به نرخ مالیاتی آن گروه محاسبه می نماییم.

          3600000 درآمد سالانه=12×300000

      288000تومان=100÷8×3600000  →

ب:محاسبه ی درآمد خالص:

میزان مالیات سالیانه- درآمد سالیانه = درآمد خالص سالیانه 

    3312000تومان = 288000 - 3600000→

تیپ سوم:نرخ تصاعد طبقه ای مالیات.

مثال : جدول زیر مفروض است.فردی که درآمد ماهانه اش 1200000000ریال است.با توجه به این جدول به سوالهای زیر پاسخ دهید:

A

درآمد های تا100000000ریال

معاف از مالیات

B

درآمد های تا400000000ریال

با نرخ 30%نسبت به مازاد 100000000

C

درآمد های تا1000000000ریال

با نرخ 45%نسبت به مازاد 400000000

D

درآمد های بالاتر از1000000000ریال

با نرخ 60%نسبت به مازاد 1000000000

 

الف:مالیات بر اساس کدام نرخ محاسبه می گردد؟

ب:مالیات پرداختی در هر ماه چقدر است؟

ج:مالیات پرداختی در هر سال چقدر است؟

د:دریافتی خالص سالیانه ی این فرد چه مقداری خواهد بود؟

پاسخ:گام اول

درآمد ماهانه ی فرد را به ترتیب ،بر اساس نرخ مالیاتی هر طبقه محاسبه می کنیم.

-100000000ریال از درآمد 1200000000ریال این فرد معاف از مالیات است.

دوم ،اما از 100000000ریال تا 400000000ریال را باید با نرخ مربوط به آن طبقه محاسبه کنیم.پس ابتدا این دو عدد را از هم کم می کنیم:300000000=100000000-400000000 الان باید گفت که 300میلیون ریال از درآمد 1200000000ریالی این فرد،مشمول نرخ مالیاتی 30%می شود.پس 30درصد 300میلیون ریال را محاسبه می کنیم:

     ریال90000000=100÷30×300000000→

-حالا باید ببینیم که از 1000000000ریال تا 400000000ریال با چه نرخی باید محاسبه کنیم و عین مورد قبلی ابتدا تفاوت این دو عدد را به دست می آوریم و از روی جدول ،نرخ مالیاتی این طبقه را در نظر می گیریم که 45% است: 600000000ریال=400000000-1000000000

    270000000ریال= 100÷45×600000000→

-طبقه آخر.کل درآمد ماهانه فرد را از 1000000000ریال کم می کنیم و سپس با نرخ 60% مالیات این بخش رو محاسبه میکنیم.

          ریال120000000=100÷60×200000000→  200000000ریال= 1000000000- 1200000000

و در مرحله بعد مالیاتهای به دست آمده مراحل قبل را با هم جمع می کنیم.

     480000000ریال=120000000+ 270000000+90000000

عدد به دست آمده را در 12 ماه ضرب می کنیم و مالیات سالانه را به دست می آوریم.

    5760000000ریال=12×480000000

مرحله آخر ،برای دریافتی خالص سالانه ی فرد ،درآمد سالانه را از مالیات سالانه کم می کنیم.

      8640000000=5760000000- 14400000000=5760000000-( 12×1200000000)= خالص درآمد سالانه

تیپ چهارم: محاسبه ی هزینه ی استهلاک برای ماشین آلات و تجهیزات

مثال.

فرض کنید یک دستگاه کالای سرمایه ای را به بهای 660 میلیارد ریال خریداری نموده ایم و عمر مفید این دستگاه 22سال است. در این صورت

الف:مقدار هزینه استهلاکی سالانه کدام است؟

ب:چنانچه در سه سال آخر عمر مفید این کالای سرمایه ای 10%بهای ان افزایش یافته باشد،مجموع «هزینه استهلاک»سه سال آخر چه میزان خواهد بود؟

ج:قیمت جدید این کالا کدام است؟

پاسخ:

الف)ابتدا هزینه استهلاک را به دست می آوریم.

   عمر مفید دستگاه÷قیمت خرید دستگاه  = هزینه استهلاک دستگاه سالانه

  30000000000 = 22÷660000000000 =هزینه استهلاک دستگاه سالانه

ب)ابتدا 10%افزایش را حساب می کنیم و به قیمت قبلی اضافه می کنیم و سپس در فرمول جا گذاری می کنیم:

     66000000000ریال = 100÷10×660000000000 →

726000000000 = 66000000000 + 660000000000→قیمت قبلی10% + قیمت قبلی= قیمت جدید دستگاه

33000000000ریال= 22÷726000000000 →عمرمفید دستگاه ÷قیمت جدید دستگاه= هزینه استهلاک دستگاه

لذا برای پاسخ این قسمت باید مقدار هزینه را در سه ضرب تا جواب نهایی این قسمت به دست آید.

99000000000= 3×33000000000

ج: قیمت جدید را در قسمت ب به دست آوردیم.726000000000ریال

برگزیدگان المپیاد مرحله دوم

با سلام و عرض ادب و احترام خدمت همکاران و دانش آموزان گرامی.اسامی دانش آموزان راه یافته به مرحله نهایی المپیاد اقتصاد که حائز حداقل نمره تعیین شده بوده اند ،به شرح ذیل است.

مرحله سوم ان شاءالله در سال جدید خواهد بود و تاریخ و محل آزمون متعاقبا اعلام می گردد.

1-خانم مینا اکبری 

2-مهدیه ثابت قدم

3-زهرا حیدری

4-محمد مهدی صالحی

5-زهرا بختیاری

6-علی کاظمی

7-ابوالفضل اکانی

8- مرضیه دهقان

9- زهرا حبیبیان

10-مصطفی فلاح مقدم

11-فاطمه نیسی

12-فاطمه نعیمی نژاد

13-ابوالفضل خوش خبری

14صالحه کریمی

15-عطیه داودآبادی فراهانی

16- زینب بابایی

17- یکتا آهنی

18- فاطمه زاهدی

 

نمونه سوال درس

1- هزينه فرصت را تعريف نموده و در اين مورد مثالي ذكر كنيد.

2-   چرا فعاليت هاي غير قانوني نظير قاچاق جزء فعاليت هاي توليدي يك كشور محاسبه نمي شوند؟

3- فعاليت كلاسي – در منطقه شما چه نوع فعاليت هايي انجام مي گيرد كه در حسابداري ملي محاسبه نمي شوند؟

4-      چرا مؤسسات توليدي ، ساليانه هزينه هايي بابت استهلاك را در نظر
مي گيرند؟

5-  روشهاي محاسبه ارزش كل توليدات را نام برده و بطور مختصر توضيح دهيد.

6- اگر جامعه دچار تورم باشد ، مقدار توليد كل محاسبه شده هر سال رقم
بزرگتري را نشان مي دهد : آيا اين به معني افزايش توليد است؟ چگونه در حسابداري ملي اين مشكل را حل مي كنند؟ توضيح دهيد.

10- انگيزه مصرف كنندگان از خريد كالا و انگيزه توليدكنندگان از توليد يك كالا چيست؟

11- مهمترين عوامل مؤثر در تقاضا براي كالا و مهمترين عوامل مؤثر در عرضه كالا را نام ببريد.

12- هنگامي كه قيمت از قيمت تعادل پايين تر باشد چه روي مي دهد؟ توضيح دهيد.

13- هنگامي كه قيمت از قيمت تعادل بالاتر باشد چه اتفاقي مي افتد؟ توضيح دهيد.

14- تفاوت هاي بازارهاي رقابتي و انحصار را در مورد قدرت انتخاب
مصرف كننده و قيمت و كيفيت كالا بنويسيد؟

15- اگر توليد كنندگاني كه با هم رقابت مي كنند ، دست از رقابت برداشته و با هم كنار بيايند چه اتفاقي مي افتد؟ بيان كنيد.

نمونه سئوالات مفهومي و فرادانش     از كتاب اقتصاد علوم انساني

« نمونه سئوالات بخش دوم »

16- آيا محصولات توليد شده مستقيماً به مصرف مردم مي رسند؟ توضيح دهيد.

17- هزينه هاي توليد را تعريف كرده و مثال بزنيد؟

18- تعاريف سود و زيان يك بنگاه توليدي را بيان كنيد.

19- اقدامات توليد كنندگان براي جلوگيري از ضرر را بيان كنيد.

20- توليد كنندگاني كه به كسب درآمد و سود در بلند مدت مي انديشند چه اعمالي را بايد انجام دهند؟

21- نيروي انساني را به چند دسته مي توان تقسيم نمود؟ نام ببريد.

22- مفهوم سرمايه مالي را بيان كرده و سهم آن را نام ببريد.

23- نيروي كار يك جامعه شامل چه نيروهايي است و چگونه در توليد جامعه تاثير چشمگيرتري خواهد داشت؟

24- به منظور تربيت نيروي انساني كارآمد و با دانش لازم در جامعه چه بايد كرد؟

25- در هر جامعه ، ميزان عرضه نيروي كار به چه عواملي بستگي دارد؟

26- تقسيم بندي جمعيت فعال را بنويسيد؟

27- آيا گروهي در گروه بزرگسال وجود دارند كه جزء جمعيت فعال محسوب

 نمي شوند؟ توضيح دهيد.

28- چرا نرخ اشتغال شاخص بسيار مهمي است؟ توضيح دهيد.

29- اگر در جامعه اي نرخ بيكاري بالا باشد چه رخ مي دهد؟ توضيح دهيد.

30- بيكاري پنهان و بيكاري فصلي را تعريف كرده و از هر كدام مثالي بزنيد.

31- عوامل مؤثر در بهره وري فردي هستند يا سازماني؟ چه عوامل ديگري در ميزان بهره وري مؤثرند؟

 

32- نظام سازماني كه بر كارايي و در نتيجه بهره وري فرد اثر مي گذارند چه مواردي

 مي باشد؟

33- يك سازمان مي تواند چگونه باشد؟ نام ببريد.

34- در يك سازمان پويا به منظور افزايش بهره وري نيروي انساني چه
فعاليت هايي در دستور كار مي تواند قرار گيرد؟ بنويسيد.

35- با ارتقاء بهره وري در يك مؤسسه كوچك و يا كل جامعه ، چه تغييراتي در توليد و رفع نيازها مي توان ايجاد كرد؟

36- آيا توسعه يافتگي از خارج و به كمك خارجيان به جامعه و كشور اهداء
مي گردد؟ توضيح دهيد.

37- پيش شرط توسعه علوم و فنون در جامعه چيست؟ و چه بايد كرد؟

38- چگونه افراد و مردم به عملكرد دستگاههاي اجرايي بي اعتنا نخواهند بود؟

39- چگونه مي توان انباشت سرمايه را در كشور سرعت بخشيده و امكان افزايش ظرفيت هاي توليدي را فراهم كرد؟ توضيح دهيد.

 

 

 

 

نمونه سئوالات مفهومي و فرادانش     از كتاب اقتصاد علوم انساني

« نمونه سئوالات بخش سوم »

 

40- از مشكلات مبادله پاياپاي (كالا با كالا) دو مورد را بيان كنيد.

41- مزاياي پول هاي فلزي طلا و نقره نسبت به اولين كالاهايي كه مورد استفاده قرار گرفتند چه بود؟ دو مورد از مهمترين مشكلات اين پول هاي فلزي را بنويسيد.

42- تفاوت سپرده مدت دار و سپرده پس انداز را بنويسيد.

43- ميزان نقدينگي را توضيح دهيد.

44- نقش اصلي پول در مبادلات چيست؟

45- دو مورد از پرداخت هاي آينده در معاملات تجاري را نام ببريد.

46- چگونه نشر اسكناس جديد موجب تورم مي شود؟

47- سياست انقباضي پول (كاهش حجم پول در گردش) به چند طريق انجام
مي گيرد؟ نام ببريد.

48- سپرده قانوني چيست؟ بانك مركزي نرخ سپرده قانوني را به چه منظور افزايش

 مي دهد؟

 

49- تنزيل مجدد يعني چه؟ بانك مركزي نرخ تنزيل مجدد را به چه منظور افزايش

 مي دهد؟

50- سياست بازار را توضيح دهيد.

51- سياست انبساطي پول (افزايش حجم پول در گردش) به چند طريق انجام
مي گيرد؟ نام ببريد.

52- سياست مالي چگونه انجام مي گيرد؟ سياست هاي مالي انبساطي و مالي انقباضي توسط دولت را بيان كنيد.

 

53- چگونه در قرون 16 و 17 ميلادي در اروپا مؤسسات اعتباري متوجه شدند كه

 مي توانند سپرده هاي مردم نزد مؤسسات را وام دهند؟ توضيح دهيد.

54- چك چه نوع سند اعتباري است؟

55- ظهر نويسي يعني چه و چه موقع انجام مي شود؟

56- عمليات مالي بانك ها را توضيح دهيد.

57- طبق قانون عمليات بانكي بدون ربا شرط اصلي تسهيلات اعطايي بانك ها به مشتريان چيست؟

58- عقود مجاز در بانكداري اسلامي در مورد تسهيلات مالي اعطايي بانك ها به اشخاص را نام ببريد.

59- روش تامين مالي سرمايه گذاري واحدهاي توليدي و مراكز تجاري از طريق صدور اوراق بهادار چه مزايايي دارد فهرست وار بيان كنيد؟

60- سهم را تعريف نموده و تعريف شركت سهامي را بيان كنيد.

61- اوراق قرضه را تعريف نموده و ويژگي مهم اوراق قرضه را بيان كنيد.

62- اسناد خزانه را تعريف نموده و ويژگي اسناد خزانه را بيان كنيد.

63- تفاوت اوراق مشاركت و اوراق قرضه را بيان كنيد.

64- سه مورد از آثار و نتايج فعاليت هاي بورس در اقتصاد جامعه را فهرست وار بيان كنيد.

 

نمونه سئوالات مفهومي و فرادانش     از كتاب اقتصاد علوم انساني

« نمونه سئوالات بخش چهارم »

65- رشد اقتصادي يك مفهوم ..... و توسعه اقتصادي يك مفهوم ....... است؟

66- آيا هر افزايش توليدي را مي توان توسعه دانست؟ چرا؟

67- توليد يك كارخانه يخچال سازي در يكسال 000/100 و در سال بعد نيز 000/100 دستگاه همراه با تغييرات جديد بوده است ، به نظر شما اين كارخانه رشد داشته است يا توسعه؟ توضيح دهيد؟

68- درآمد سرانه به عنوان معيار سنجش رشد چگونه مورد استفاده قرار مي گيرد؟

69- امروزه درآمد سرانه يك كشور چگونه و با چه واحد پولي تعيين مي گردد؟

70- سه شاخص مهم بعنوان معيار توسعه در كنار درآمد سرانه را نام ببريد؟

71- به نظر شما آيا كشوري كه رشد دارد توسعه يافته است؟ توضيح دهيد.

72-به نظر شما آيا خود بسندگي در نيازهاي اساسي را مي توان استقلال اقتصادي دانست؟ توضيح دهيد.

73- چگونه قدرت هاي بزرگ با تحريم كشورها شرايط خود را به آنها تحميل
مي كنند؟

74- در چه شرايطي قدرت هاي اقتصادي نمي توانند با تحريم كشورها شرايط خود را به آنها تحميل كنند؟

75- اگر كشوري بتواند نيازهاي اساسي خود را برطرف كند و به خارج وابسته نباشد اين مساله در چه مدت زماني مطلوب است؟ توضيح دهيد.

76- تاثير نوسانات اقتصادي در دو حالت استقلال اقتصادي و عدم استقلال اقتصادي را بيان كنيد؟

77- در حقيقت ..... بودن و وابستگي به درآمدهاي ناشي از توليد و صدور ...... مي تواند با نداشتن استقلال اقتصادي مترادف باشد.

78- آيا ايجاد نابرابري در توزيع درآمد براي رشد اقتصادي در كشورهاي توسعه يافته در گذشته موفق بوده است چرا؟

79- آيا سياست فوق در مورد كشورهاي در حال توسعه امروزي مصداق دارد؟

80- بهترين ملاك براي تعيين سطح رفاه اجتماعي يك جامعه چيست؟ توضيح دهيد.

81- معيار خط فقر چيست؟ چه چيزي را در جامعه مشخص مي كند؟

82- براي سنجش وضعيت توزیع درآمد از معياري به نام ..... استفاده مي كنند و مهمترين ابزار مقابله با نابرابري توزيع درآمد ....... مي باشد.

83- وسعت و اندازه فقر در هر كشور با در نظر گرفتن دو شاخص ..... و ...... مشخص مي شود؟

84- شاخص دهك ها چگونه توزيع درآمد را نشان مي دهد؟ توضيح دهيد.

85- براي اجراي برنامه هاي توسعه برنامه ريزان اقتصاد بايد به چه عامل مهمي توجه كنند؟

 

نمونه سئوالات مفهومي و فرادانش      از كتاب اقتصاد دوم انساني

« نمونه سئوالات بخش پنجم »

86- نخستين دولت ها از چه زماني بوجود آمده اند؟

87- دولت ها در گذشته چه وظايفي را بر عهده داشتند؟

88- روابط دولت ها از نظر مالي با شهروندان خود به چند شكل عمل مي شد؟

89- امروزه دولت ها براي حل مشكل بيكاري چه مي كنند؟

90- تورم چگونه سطح رفاه عمومي را كاهش مي دهد؟

91- هدف دولت هاي در حال توسعه در دستيابي به رشد و توسعه چيست؟

92- چرا دولت ها سعي دارند توزيع درآمد را در كشور خود بهبود بخشند؟

93- چه كسي نظام كنترل دولتي را مورد حمله قرار داد؟

94- نظام اقتصادي كلاسيك به چه چيزي تاكيد داشت؟

95- چه كسي نظام اقتصاد آزاد را مورد انتقاد قرار داد؟

96- امروزه نقش دولت ها در اقتصاد كشورهاي سرمايه داري چيست؟

97- به چه دليل بخش خصوصي در بعضي رشته ها سرمايه گذاري نمي كند؟

98- دولت با وضع قوانين و سياست گذاري در اقتصاد نظير چه هدف هايي را تعقيب مي كند؟

99- تفاوت بودجه را با ساير صورت حسابها بنويسيد؟

100- اهميت بودجه كل كشور از نظر كسب مجوز قانوني براي دولت چيست؟

101- تبصره ها در بودجه چه چيزي را مشخص مي كنند؟

102- وظيفه ديوان محاسبات چيست؟

103- دو ويژگي ماليات مستقيم را بيان كنيد؟

104- دو ويژگي ماليات غير مستقيم را بيان كنيد؟

105- ايراد و اشكال نرخ ثابت مالياتي چيست؟

106- ويژگي نرخ تصاعدی طبقه اي چيست؟

107- تعريف ماليات بر نقل و انتقالات دارايي را بيان كنيد؟

108- حقوق و عوارض گمركي را بيان كنيد؟

109- تفاوت استقراض با ساير درآمدهاي دولت را بنويسيد؟

110- در چه حالتي انتشار پول جديد تورم به همراه دارد؟

111- در چه حالتي نشر اسكناس مي تواند باعث رونق اقتصادي شود؟

112- چرا دولت هزينه هايي را در جامعه انجام مي دهد؟

113- يارانه را تعريف كنيد؟

114- پرداخت هاي انتقالي را تعريف كرده و مثال بزنيد؟

115- مهمترين سرمايه گذاري دولت كدام است؟ چرا؟

116- تفاوت بين كشورهاي صنعتي با جهان سوم از نظر پيشرفت اقتصادي در چيست؟

117- طرفداران اقتصاد آزاد در مورد دخالت دولت در اقتصاد چه نظري دارند؟

118- طرفداران مداخله دولت در اقتصاد چه نظري در مورد دخالت دولت دارند؟

 

نمونه سئوالات مفهومي و فرادانش                  از كتاب اقتصاد علوم انساني

« نمونه سئوالات بخش ششم»

119- مهم ترين موانع تجارت بين المللي در زمان گذشته را نام ببريد؟

120- علل فراواني كالا در بعضي كشورها در زمان قديم چه بود؟

121- تاجر چه كسي است؟

122- مهم ترين عواملي كه موجب روي آوردن كشورها به تجارت بين الملل مي شود را نام ببريد؟

123- كشورهاي توسعه يافته طي سال هاي متمادي چگونه موفق شده اند به اختراعات جديد و فناوري نوين دست يابند؟

124- منافع تجارت بين الملل براي توليد كنندگان را بنويسيد؟

125- منافع تجارت بين الملل براي مصرف كنندگان را بنويسيد؟

126- تخصص و تقسيم كار بين المللي چه نتايجي را به بار مي آورد؟

127- كشورهاي اروپايي با تشكيل ............... و انتخاب........... بازرگاني كل اروپا را تقريبا به صورت .......... در آورده اند.

128- هدف اصلي و اوليه ي ايجاد صندوق بين الملل پول چه بود؟

129- صندوق بين المللی پول براي دست يابي به اهداف خود چه اصولي را سرلوحه مقررات پولي جهان قرار داد؟ مهم ترين آنها را فهرست وار بنويسيد؟

130- رشد تراز پرداخت هاي خارجي منفي آمريكا بعد از جنگ كره و ويتنام چه
نتيجه اي به بار آورد؟

131- از پيامدهاي مهم دگرگوني در نظام پولي بين المللي در نظام ارزي چه بود؟

132- بانك جهاني تا سال 1948 چه برنامه اي داشت و از آن پس مهم ترين وظيفه آن چه بود؟

133- موسسه مالي بين المللي در چه سالي تاسيس شد و از وظايف مهم آن چه بود؟

134- موسسه مالي بين المللي به چه موسساتي وام مي دهد و مصرف اين وام ها در چه جهتي مي باشد؟

135- آيا هدف موسسه مالي بين المللي از سرمايه گذاري در بنگاههاي بخش خصوصي كشورهاي در حال توسعه كسب سود است؟

136- سازمان بين المللي توسعه در چه سالي و به چه منظوري تاسيس شد؟

137- سازمان بين المللي توسعه وام هاي اعطايي خود را چگونه پرداخت مي كند؟

138- هدف اصلي «موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت» چه بود؟

139- اصل دولت كامله الوداد چيست؟

140- اصل تسر رفتار داخلي چيست؟

141- دامپينگ يعني چه؟

142- مهم ترين نتايج «دورتوكيو» را فهرست وار بيان كنيد؟

143- مهم ترين اهداف فائو را بيان كنيد؟

144- فعاليت هاي مستقل يونيدو شامل چه مواردي است؟

145- مفهوم فعاليت هماهنگ كننده در مورد يونيدو كدام است؟

146- مهم ترين اهداف «اكو» را فهرست وار بنويسيد؟

147- مهم ترين مشكلاتي كه مانع گسترش روابط بين كشورهاي عضو «اكو» مي شوند را فهرست وار بنويسيد؟

148- هدف از تاسيس «آ.سه.آن» چه بوده است؟

149- براساس گزارش «اكافه» عوامل عدم موفقيت (آ.سه. آن) در همكاري هاي منطقه اي در آسيا چه بوده است؟

150- يونيدو در چه زمينه اي فعاليت دارد؟ و مقر آن در كجاست؟

 

 

لیست کتب علمی -اقتصادی گروه استان

فهرست منابع علمی ( اقتصادی )موجود در کارشناسی گروه های  تکنولوژی گروه استان

1-تاریخ تحلیل اقتصادی                                                      جوزف شومپتر   ترجمه: فریدون فاطمی

2-اقتصاد بخش عمومی                                                         دکتر جمشید پژویان

3- اقتصاد و رشد وتوسعه                                                      (3جلد)دکتر مرتضی قره غیان

4- تئوری اقتصاد کلان                                                            محمد روزبهان

5- روش تحقیق در علوم اجتماعی                                             مرتضی عزتی

6-جایگاه مالیات های اسلامی و متعارف و ارتباط متقابل آنها           مرکز تحقیقات دانشگاه مفید

7-مالیه عمومی و اقتصاد دولت                                              دکتر یدا... دادگر کرماجانی

8- تعدیل اقتصادی و نیازهای مدیریتی                                    دکتر محمد مهدی بهکش و همکاران

9- اقتصاد کلان (مجموعه تست)                                              دکتر محسن نظری و دکتر محسن زمانی

10-اقتصاد بین الملل (تئوری)                                    دومینک سالواتوره  ترجمه: هدایت ایران پرور  و حسن گلریز

11- درآمدی به مسائل اقتصادی -سیاسی جهان اسلام                 دکتر احمد ساعی

12- حقوق تجارت                                                                 دکتر محمود عرفانی

13-گزیده مسائل اقتصادی - اجتماعی                                    سازمان مدیریت و برنامه ریزی

14- اقتصاد (مجموعه تست)                                                  گروه مولفین نوبل

15- مالیات حکومتی از دیدگاه علی (ع)                                    سازمان امور اقتصادی و دارایی استان قم

16-  اقتصاد در مکتب اسلام                                                  سید موسی صدر

17-  و مجلات اقتصادی.........

18-خود آموز بورس                                                                    سید مجتبی فنایی

19-احکام فقهی بانکداری بدون ربا                                            دکتر سید عباس موسویان

20- نظام اقتصادی صدر اسلام                                                   دکتر هادی غفاری

21-اقتصاد خرد وکلان (تست)                                                   محمد علی جلالی

22- کاملترین مجموعه قوانین و مقررات مالیاتی                             امیر هوشنگ ساسان نژاد

23- تاریخ عقاید اقتصادی از افلاطون تا دوره معاصر                      دکتر فریدون تفضلی

24- اقتصاد کلان                                رودیگر دورنبوش استانلی فیشر   ترجمه: دکتر محمدحسین تیز هوش تابان

25-  فرهنگ علوم اقتصادی                                                                                       دکتر منوچهر فرهنگ

26- آشنایی با تعاریف و اصطلاحات بازرگانی و اقتصادی (3جلد)                      موسسه مطالعات پژوهشهای بازرگانی

27- مجموعه مقالات همایش های ملی جهادی اقتصادی و هدفمندی یارانه            دکتر علی رضا آقا یوسفی و علی اصغر عیوضی

نمونه سوالات مفهومی اقتصاد

نمونه سوالات استاندارد مفهومی

1- در جای خالی عبارات مناسب قرار دهید.

الف) ..........نشان دهنده ی قدرت اقتصادی و مادی و هم چنین سطح زندگی مردم یک جامعه است.

ب) آنچه که در بر گیرنده ی اقلام مختلف درآمدی است و در طول یک سال نصیب اعضای جامعه می شود،............... نام دارد .

ج)کالاهایی را که تولید کنندگان ،تولید و به بازار عرضه می کنند یا مصرف کنندگان می خرندو به مصرف می رسانند ....می گویند.کالاهایی را که تولیدکنندگان آنها را خریداری می کنند و برای تولید کالا های دیگر مورد استفاده قرار می دهند......می نامند.

چ)چنانچه هدف محاسبه ی ............باشد ،باید ارزش همه ی خدمات و کالاهایی را که مردم یک کشور در طول یک سال چه در داخل و چه خارج از کشور تولید کرده اند محاسبه شود.

د)انگیزه ی مصرف کنندگان از خرید کالاها...........است

ذ)نحوه ی تصمیم گیری و اقدام تولید کنندگان و مصرف کنندگان و نیز واکنش آنها نسبت به تغییرات وضعیت اقتصادی با عنوان ......... شناخته می شود.

ک)تجربه نشان می دهد که با کاهش قیمت یک کالا.........

2)گزینه صحیح را انتخاب نمایید.

2-1)

الف)از کل تولید جامعه در طول یک سال باید قسمتی را به هزینه های جایگزینی سرمایه های فرسوده شده اختصاص دهیم در اصطلاح اقتصادی به آن چه می گویند؟

ب) در کدام یک از روش های محاسبه تولید کل جامعه ارزش افزوده هر مرحله از تولید را با هم جمع می کنند و این رقم برابر با ارزش نهایی محصول تولید شده است.

1: الف) تفوق صادرات بر واردات. ب) تولید نا خالص ملی- درآمد صاحبان سرمایه – سودی که به سرمایه تعلق می گیردج) واسطه ای –نهای د) تولید داخلی ه)هزینه نهایی و)روش هزینه ای

2:الف)میزان تولید کالا و خدمات ب) درآمد ملی – درآمد حقوق بگیران- درآمد صاحبان مشاغل آزاد ج)نهایی – واسطه اید)تولید ملی ه)هزینه استهلاکی و) روش تولید

3:الف)استفاده از تکنولوژی مدرن در تمام بخشهای اقتصادی ب) درآمد سرانه- دستمزدها – سودی که نصیب شرکتها و موسسات می شوذد ج) تکمیلی – واسطه ای د)تولید سرانه ملی ه)هزینه متغیر و) روش استفاده از سال پایه و قیمت ثابت.

4:الف) غنا و فراوانی منابع طبیعی و اقتصادی ب) تولید ناخالص داخلی- اجاره بها یا مال الاجاره – درامد صاحبان املاک و مستغلاتج) سرمایه ای – واسطه ای د) تولید ناخالص داخلی ه) هزینه ثابت و) روش درامدی

 

 

2-2)

 در هر جامعه با توجه به شرایط اقتصادی ، عادتهای مصرفی و سلیقه مردم می توان .................را برای تامین نیاز های اولیه و سطح زندگی متعارف محاسبه کرد و آن را معیار ................در آن جامعه قرار داد.

1)میانگین درآمد- طبقه متوسط

2)درامد معیشتی- توسعه نیافتگی

3) حداقل درآمد – تعیین خط فقر

4)حداکثر درآمد – توانمندی

 

3-الف: نام روشی که در آن کل پولی که از طرف خانوارها به سمت بنگاهها  جریان پیدا می کند محاسبه می شود و هم چنین نام روشی که در آن کل پولی که از طرف بنگاه های اقتصادی به سمت خانوارها جریان می یابد محاسبه می شود به ترتیب کدام است؟

ب: کارشناسان محاسبه ی ارزش تولید کل جامعه برای جلوگیری از اشتباه در محاسبه به چه اقدامی متوسل می شوند؟

 

4-الف:صاحبان واحدهای تولیدی و مراکز تجاری نیز برای تاسیس این واحدها و گسترش دادن فعالیتها ی خود به منابع مالی نیازمندند، در گذشته ،تنها راه تامین منابع مالی برای آنهاچه .بوده است ؟

ب:و  از کدام محل .تامین می گردد؟

ج: یک پیامدهای مطلوب این روش را نام ببرید.

 

5-کشاورزان هر کیلوگرم پنبه تولیدی خود را به ارزش 6500 ریال به کارگاههای ریسندگی می فروشند. کارگاههای ریسندگی، این مقدار پنبه را به مقداری نخ تبدیل می کنند و آن را به ارزش 7500 ریال به کارگاههای پارچه بافی می فروشند. کارگاههای پارچه بافی نیز نخ را به پارچه تبدیل می کنند و آن را به مبلغ 9000 ریال به کارگاههای تولید پوشاک می فروشند. در این کارگاهها، پارچه به پوشاک تبدیل می شود به مبلغ 16000 ریال به دست مصرف کنندگان می رسد. با این شرایط:

الف) ارزش افزوده مرحله اول و مرحله آخر کدام است؟

ب) نام دیگر این روش محاسبه ارزش کل کالاها و خدمات نهایی چیست؟

ج) برای محاسبه ارزش کل کالاها و خدمات نهایی چند روش وجود دارد؟

6- با توجه به مندرجات جدول زیر و اگر مجموع ارزش اقلام پوشاک،مواد غذایی و ماشین آلات در یک جامعه فرضی 155 میلیارد ریال باشد در این صورت:

الف: تولید ناخالص داخلی

ب) تولید خالص ملی

ج) تولید خالص داخلی سرانه را به دست آورید.

 

 

A

جمعیت کل کشور

40میلیون نفر

B

تولید خارجیان مقیم کشور

27میلیارد ریال

C

هزینه استهلاک

⅗ارزش تولید مردم کشور که در خارج اقامت دارند.

D

خدمات ارائه شده

⅔ارزش تولید خارجیان مقیم کشور

E

تولید مردم کشور که در خارج اقامت دارند

30 میلیون ریال

 

 

 

 

 

7- ظرفیت تولید برق نیروگاهی در یک کشور 2400 مگا وات است و جمعیت کل این کشور 20 میلیون نفر و هر خانوار به طور میانگین  4 نفر است . برفرض این که 16% درصد از خانوارهای این کشور هر کدام 2 لامپ 100 واتی  از مجموع روشنایی مورد مصرف خود بکاهند مقدار قابل توجهی از ظرفیت کارکرد نیروگاه صرفه جویی می شود. چنانچه این مقدار انرژی صرفه جویی شده یک جامعه با نصف جمعیت این کشور (و با خانوارهای 4 نفری )تامین انرژی برق نماید. در این صورت

الف)مقدار انرژی برق  صرفه جویی شده برای این نیروگاه چند مگا وات است؟

ب) جمعیت جدید استفاده کننده از انرژی برق صرفه جویی شده چند میلیون نفر است؟

ج) چند میلیون خانوار جدید از این مقدار انرژی برق صرفه جویی شده بهره مند می شوند؟

د) این مقدار صرفه جویی چه نسبتی از تولید برق نیروگاه مذکور است؟

 

8- با توجه به اطلاعات ارائه شده در جدول زیر ،نتیجه عملکرد سالیانه یک بنگاه اقتصادی با 2 کارمند و تولید سالیانه ی 750 دستگاه به ارزش هر یک 300000 ریال کدام است؟

 

1

اجاره ماهیانه معادل

1000000ریال

2

حقوق متوسط ماهیانه ی هر فرد معادل

200000ریال

3

خرید مواد اولیه مورد نیاز سالیانه به ارزش

3624000

4

هزینه استهلاک سالیانه

معادل 12% حقوق سالیانه ی کارمندان

 

 

 

 

9- به فرض چنانچه یک دستگاه کالای سر مایه ای را به بهای 360میلیارد ریال خریده ایم اگر عمر مفید آن 6 سال باشد ، در این صورت به ترتیب از راست به چپ:

الف) هر سال چه مقدار به عنوان هزینه استهلاکی باید کنار گذاشته شود؟

ب) چنانچه در دو سال آخر عمر مفید این کالا ی سر مایه ای ،8% کاهش بها یافته باشد، مجموع هزینه استهلاک دو سال آخر آن چه میزان خواهد بود؟

ج) قیمت جدید این کالای سرمایه ای کدام است؟

10- اطلاعات داده شده در جدول روبرو مربو ط به یک جامعه فرضی است با توجه به این مندرجات :

 

1

اسکناس

300 واحد

2

موجودی سپرده های مدت دار مردم

65 واحد

3

ارزش مسکوکات مردم معادل

موجودی اسکناس

4

مجموع سپرده های دیداری و غیر دیداری مردم

250 واحد

5

موجودی حساب های جاری اشخاص

70 واحد

 

 

 

 

 

الف: میزان نقدینگی

ب) حجم پول در گردش

ج) میزان سپرده پس انداز

در این جامعه را به دست آورید.

 

11-اطلاعات مندرج در جدول زیر ،نشانگر وضعیت توزیع درآمد در کشور Cدر سال 1979 میلادی براساس شاخص دهک ها است. چنانچه:

 

جدول وضعیت توزیع درآمد در کشور Cمربوط به سال 1979م

سهم دهک اول

7درصد

سهم دهک دوم

5/7 درصد

سهم دهک سوم

8 درصد

سهم دهک چهارم

؟

سهم دهک پنجم

؟

سهم دهک ششم

؟

سهم دهک هفتم

؟

سهم دهک هشتم

11 درصد

سهم دهک نهم

5/12 درصد

سهم دهک دهم

5/16درصد

100% جمعیت کشور

100% درآمد ملی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تفاوت سهام دهک اول و چهارم 5/1 درصد

تفاوت سهام دهک دوم و پنجم 2درصد

تفاوت سهام دهک ششم و نهم 3 درصد

تفاوت سهام هفتم و دهم 5/6 درصد

در این صورت : سهام دهک های : چهارم،پنجم،ششم،و هفتم به ترتیب چند در صد است؟

 

12- با فرض جدول مالیاتی زیر :

الف) میزان مالیات سالانه تولیدکننده ای که در ماه 950میلیون  ریال درآمد دارد کدام است؟

ب) میزان مانده ی خالص ماهانه او چقدر است

ج)نام نرخ مالیاتی مورد محاسبه چیست؟

 

A

درآمدهای تا 150 میلیون ریال

معاف از مالیات

B

درآمدهای تا 250 میلیون ریال

با نرخ 15%نسبت به مازاد :150 میلیون ریال

C

درآمدهای تا 350 میلیون ریال

با نرخ 20%نسبت به مازاد :250 میلیون ریال

D

درآمدهای تا 450 میلیون ریال

با نرخ 25%نسبت به مازاد :350 میلیون ریال

E

درآمدهای تا 900میلیون ریال

با نرخ 35%نسبت به مازاد :450 میلیون ریال

F

درآمدهای بالاتر از 900 میلیون ریال

با نرخ 45%نسبت به مازاد :900 میلیون ریال

 

 

 

 

 

 

13- تولید کل کشوری در سه سال متوالی، به ترتیب سال اول 4500، سال دوم 5750، و سال سوم 8240 هزار میلیارد ریال بوده است. با گزینش سال اول به عنوا سال پایه تولید کل در سه سال مورد نظر بر حسب قیمتهای سال پایه به ترتیب به 4500، 5360 و 7820 تغییر یافته است. براساس این محاسبات زیر را انجام دهید.

الف) کدام اعداد مربوط به پدیده تورم در سال دوم و سال سوم در این جامعه است؟

ب) افزایش مقدار تولید در سال دوم و سال سوم کدام است؟

ج) افزایش قیمتها در سال دوم و سال سوم چیست؟

 

 گروه اقتصا د استان قم

فصل سوم -بودجه

فصل سوم  بخش سوم

بودجهدولت

بودجه

تعریف بودجه: سندی است شامل پیش بینی درآمدها و هزینه ها ی عمومی طی یک سال که با قدرت اجرایی مشخص و عملیات معین در جهت رسیدن به اهداف تعیین شده تنظیم می شود.

ویژگیهای بودجه:

1-مهم ترین و اساسی ترین سند در دستگاه مالی و اداری کشور

2-دربردارنده و هماهنگ کننده ی هزینه های عمومی و درآمدهای دولت

3-سند پیش بینی و برنامه ی کار برای آینده

4-تعیین ارقام بودجه

5-پس از یک سال ,تفاوت ارقام پیش بینی شده با مخارج واقعی برآورد و درآمدهای واقعی وصول شده؛مشخص می شود.

-مراحل چهارگانه تهیه ی بودجه؛به ترتیب عبارت است از:

 

مراحل تهیه ی بودجه

توضیحات

تنظیم و پیشنهاد

-در ایران و در کلیه ی کشورهای دیگر؛تهیه و تنظیم بودجه توسط قوه ی مجریه صورت می گیرد.

-طبق اصل 52 قانون اساسی ؛لایحه بودجه توسط سازمان امور بودجه تدوین و پس از تصویب دولت ؛تا آذرماه هر سال به مجلس تقدیم می شود.

تصویب

طبق اصل 52 قانون اساسی ؛لایحه بودجه ابتدا در کمسیون بودجه بررسی و سپس در جلسه ی علنی مجلس مطرح می شود و تا قبل از پایان سال ؛به تصویب مجلس می رسد.

اجرا

لایحه بودجه پس از تصویب مجلس تبدیل به قانون بودجه:لازم الاجرا در تمام دستگاه های دولتی

نظارت بر اجرا

بر عهده ی دیوان محاسبات که طبق اصل 54 و 55 مستقیما زیر نظر مجلس است و اعضای ی آن توسط مجلس انتخاب می شود.