کارگاه مجازی

باسلام اولین کارگاه مجازی از طرف گروههای آموزشی استان برگزار می گردد،همکاران علاقه مند

می توانند با توجه به زمان بندی در آزمون شرکت کنند.

برای مشاهده    اینجا   کلیک کنید .