جشنواره تدریس غیر حضوری درس اقتصاد

به اطلاع همکاران ارجمند می رساند که جشنواره غیر حضوری تدریس اقتصاد در سال 97-96برگزار خواهد شد.لذا از همکاران علاقمند دعوت می شود  دراین جشنواره شرکت نمایند.