اصلاحیه برگزاری دومین کارگاه مجازی درس اقتصاد

«اصلاحیه»

دومین کارگاه مجازی درس اقتصاد با محوریت نقد و بررسی کتاب جدید التالیف در تاریخ 27 بهمن ماه

روز دوشنبه 

ساعت 18:30 در محیط اسکای روم برگزار می گردد.

از تمامی همکاران دعوت به شرکت در جلسه کارگاه مجازی می گردد

اولین کارگاه مجازی درس اقتصاد

اولین کارگاه علمی-آموزشی درس اقتصاد در روز یکشنبه تاریخ 16آذرماه در ساعت18:30برگزار می گردد. حضور همکاران واستفاده از نظرات آنان در مورد کتاب جدید محوریت برنامه کارگاه می باشد.

جزوه درس 5اقتصاد

با احترام.برای استفاده همکاران نمونه جزوه کمک درسی درس پنجم اقتصاد(بازار)در سایت قرار داده می شود.

درس پنجم

اولین کارگاه مجازی درس اقتصاد

اولین کارگاه مجازی درس اقتصاد با محوریت مشکلات تدریس مجازی در آذر ماه تشکیل می گردد.ساعت و روز دقیق متعاقبا اعلام می گردد.