برگزاري سومین مرحله كارگاه هاي آموزشي دبیران دوره ی دوم متوسطه ( سال تحصيلي 97-1396 )

آدرس
چهار راه غفاری، خ ایستگاه،بین کوچه 7و9 خانه علوم وفنون
خ ساحلی ،بعداز فرمانداری،ک 33،پ4،اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
صفائیه ،اداره آموزش و پرورش ناحیه 1 سالن فرهنگ
چهار راه غفاری، خ ایستگاه،بین کوچه 7و9 خانه علوم وفنون
20 متری شهید بهشتی ،چمران شمالی ، نبش ک13 ،پژوهش سرای برقعی ناحیه 3
خ ساحلی ،بعداز فرمانداری،ک 33،پ4،اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
چهار راه غفاری، خ ایستگاه،بین کوچه 7و9 خانه علوم وفنون
چهار راه شهدا،ضمن خدمت ناحیه 4
چهار راه غفاری، خ ایستگاه،بین کوچه 7و9 خانه علوم وفنون
از طریق سایت qomgt.ir صفحه  سامانه آموزش مجازی
چهار راه غفاری، خ ایستگاه،بین کوچه 7و9 خانه علوم وفنون
چهارراه غفاری،دبیرستان نمونه دولتی مهدیه
خ ساحلی ،بعداز فرمانداری،ک 33،پ4،اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
سالن ضمن خدمت اداره آموزش و پرورش ناحیه 3
خ ساحلی ،بعداز فرمانداری،ک 33،پ4،اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
از طریق سایت qomgt.ir صفحه  سامانه آموزش مجازی
چهار راه غفاری، خ ایستگاه،بین کوچه 7و9 خانه علوم وفنون
چهار راه غفاری، خ ایستگاه،بین کوچه 7و9 خانه علوم وفنون
چهار راه غفاری، خ ایستگاه،بین کوچه 7و9 خانه علوم وفنون
چهار راه غفاری، خ ایستگاه،بین کوچه 7و9 خانه علوم وفنون
ساعت
10
30/18
18
18
18
18:30
18:30
18
18:30
9 صبح تا 23
18:30
10
8
10
18:30
9 صبح تا 23
10:30
18
18
18
روز
پنج شنبه
یک شنبه
یک شنبه
دوشنبه
شنبه
دوشنبه
دوشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
چهارشنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
شنبه
چهارشنبه
چهارشنبه
تاريخ
96/9/9
96/9/12
96/9/12
96/9/13
96/9/18
96/9/20
96/9/20
96/9/20
96/9/21
96/9/22
96/9/22
96/9/23
96/9/23
96/9/23
96/9/29
96/9/29
96/9/30
96/10/2
96/10/6
96/10/13
موضوع
آزمایشگاه علوم تجربی 2
نقد و بررسی کتاب زمین شناسی پایه یازدهم
بررسی محتوایی و روش های تدریس کتاب جدید هندسه2
نگارش 1و2
نقد و تحلیل کتاب یازدهم فصول 7 و 8 و 9
طراحی سوالات استاندارد (کتاب جدید التالیف)
امنیت رسانه ای با محوریت کتاب تفکر و سواد رسانه ای
آشنایی با نرم افزار جئو جبرا  مقدماتی
هدف زندگی از منظر قرآن ویژه ی دبیران دین و زندگی
کارگاه مجازی با موضوع تفسیرآیات درس پنجم کتاب پیش دانشگاهی(سنت های الهی)
نقد و بررسی کتاب تاریخ پایه یازدهم
Teaching Grammar
کارگاه علمی آموزشی اقتصاد
طراحی سوالات استاندارد از کتاب شیمی پایه یازدهم
نقد و بررسی کتاب آزمایشگاه علوم ( بخش زمین)
کارگاه مجازی با موضوع موقعیت شبه جزیره عربستان درآستانه ظهور اسلام
همایش استانی اقلیم ایران و گردش عمومی هوا با حضور دکتر ترکاشوند
علوم و فنون 2
همایش استانی شعر معاصر ایران با موضوع جریان شناسی شعر معاصر
کتاب  نو نگاشت فارسی 2
گروه درسي
آزمایشگاه علوم
زمین شناسی
ریاضی
ادبیات فارسی
زیست شناسی
روان شناسی
علوم اجتماعی
ریاضی
دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی
دین و زندگی
تاریخ
زبان انگلیسی
اقتصاد
شیمی
زمین شناسی
تاریخ
جغرافیا
ادبیات فارسی
ادبیات فارسی
ادبیات فارسی
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

 

برگزاري دومین مرحله كارگاه هاي آموزشي دبیران دوره ی دوم متوسطه ( سال تحصيلي 97-1396 )

آدرس
خ ساحلی ،بعداز فرمانداری،ک 33،پ4، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
نیروگاه ،خ سواران، تقاطع طفلان مسلم ،سالن همایش ناحیه 2
ساعت
18/30
18/30
روز
شنبه
چهارشنبه
تاريخ
96/8/20
96/9/8
موضوع
بررسی و پرسش و پاسخ از کتاب جدید التالیف
فصل دوم فیزیک 2 پایه یازدهم (ریاضی)
گروه درسي
روان شناسی
فیزیک
رديف
1
2

برگزاري كـارگـاه آمـوزشي ویـژه ی مـدیـران دوره ی اول و دوم متوسطه ( سال تحصيلي 97-1396 )

آدرس
بلوار امام موسی صدر ، نرسیده به میدان نواب ، ساختمان شهرداری مرکز ، سالن همایش های بین المللی شهرداری قـم
ساعت
10 لغایت 12
روز
سه شنبه
تاريخ
96/8/30
موضوع
مدرسه ایمن ، جامعه تاب آور  (جهت آمادگی برای برنامه ریزی روز هشتم آذرماه "روزایمنی در برابر زلـزله" )
گروه درسي
مدیران (دوره ی اول و دوم متوسطه)
رديف
1

برگزاري اولین مرحله كارگاه هاي آموزشي دبیران دوره ی دوم متوسطه ( سال تحصيلي 97-1396 )

آدرس
چهار راه غفاری،خ ایستگاه،بین ک 7و9 ،خانه علوم وفنون
20 متری شهید بهشتی ،24 متری مطهری،اداره آموزش و پرورش ناحیه 3ضمن خدمت ناحیه3
20 متری شهید بهشتی ،24 متری مطهری،اداره آموزش و پرورش ناحیه 3ضمن خدمت ناحیه3
چهار راه غفاری،خ ایستگاه،بین ک 7و9 ،خانه علوم وفنون
نیروگاه ،خ سواران، تقاطع طفلان مسلم ،سالن همایش ناحیه 2
خ ساحلی ،بعداز فرمانداری،ک 33،پ4، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
نیروگاه ،خ سواران، تقاطع طفلان مسلم ،سالن همایش ناحیه 2
خ ساحلی ،بعداز فرمانداری،ک 33،پ4، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
چهار راه غفاری،خ ایستگاه،بین ک 7و9 ،خانه علوم وفنون
چهار راه غفاری،خ ایستگاه،بین ک 7و9 ،خانه علوم وفنون
چهار راه غفاری،خ ایستگاه،بین ک 7و9 ،خانه علوم وفنون
نیروگاه ،خ سواران، تقاطع طفلان مسلم ،سالن همایش ناحیه 2
خ ساحلی ،بعداز فرمانداری،ک 33،پ4، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
نیروگاه ،خ سواران، تقاطع طفلان مسلم ،سالن همایش ناحیه 2
نیروگاه، خ سواران، تقاطع طفلان مسلم، سالن همایش ناحیه 2
صفائیه، سالن فرهنگ اداره آموزش و پرورش ناحیه 1
چهارراه غفاری، خ ایستگاه، بین ک 7 و 9، خانه علوم و فنون
صفائیه، سالن فرهنگ اداره آموزش و پرورش ناحیه 1
ساعت
18:30
18
18
18:30
18
18:30
18
18:30
18:30
9
18:30
10
9:30
18
18:30
18
9
17:30
روز
دوشنبه
دوشنبه
سه شنبه
یکشنبه
دوشنبه
دوشنبه
سه شنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
سه شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
دوشنبه
چهارشنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
سه شنبه
تاريخ
96/8/15
96/8/15
96/8/16
96/8/21
96/8/22
96/8/22
96/8/23
96/8/23
96/8/24
96/8/25
96/8/30
96/9/2
96/9/2
96/9/6
96/9/8
96/9/8
96/9/9
96/9/14
موضوع
کارگاه آموزشی آزمایش های کتاب یازدهم
فصل اول فیزیک2 پایه یازدهم (ریاضی)
کارگاه نقد وبررسی کتاب های جدید التالیف ریاضی و آمار (2) آمار و احتمال پایه یازدهم با محوریت  بحث گزاره ها
کارگاه آموزشی رفع اشکال کتاب جغرافیای پایه یازدهم
کارگاه آموزشی نظارت بالینی
کارگاه آموزشی نقد و بررسی کتاب انسان و محیط زیست
کارگاه بررسی محتوایی و روش های تدریس کتاب جدید حسابان1
 کارگاه آموزشی بررسی منطق پایه دهم
کارگاه آموزشی نظارت بالینی
کارگاه نقد و تحلیل کتاب یازدهم فصول 1 و  2و3
کارگاه آموزشی با محتوای نظارت بالینی
کارگاه آموزشی بررسی و تحلیل مباحث فصل 1 و 2 شیمی پایه یازدهم
همایش آموزشی با محتوای نظارت بالینی و آموزش فلسفه پایه یازدهم
روش  تدریس یادگیری و نظارت بالینی
فصل دوم فیزیک 2 پایه یازدهم (ریاضی)
کارگاه آموزشی نظارت بالینی و درس پژوهی
کارگاه نقد و تحلیل کتاب یازدهم فصلو 4،5 و 6
TechingWriting
گروه درسي
آزمایشگاه علوم
فیزیک
ریاضی
جغرافیا
عربی
زمین شناسی
ریاضی
فلسفه و منطق
ادبیات فارسی
زیست شناسی
علوم اجتماعی
شیمی
فلسفه و منطق
جغرافیا
فیزیک
دین و زندگی
زیست شناسی
زبان انگلیسی
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18