ششمین مرحله ی كارگاه آموزش مجازی دوره ی دوم متوسطه

آدرس
از طریق سایت qomgt.ir (گروه زمین شناسی)
ساعت
از ساعت 9 لغایت 21روز بعد
روز
یکشنبه دوشنبه
تاريخ
95/12/15 95/12/16
موضوع
كارگاه آموزش مجازی با عنوان ارزشیابی تحصیلی
گروه درسي
زمین شناسی
ردیف
1

اطلاعيه برگزاري پنجمین مرحله ي كارگاه هاي آموزشي (مجازی و حضوری) دبیران دوره ی دوم متوسطه استان قم ( سال تحصيلي 96-1395 )

آدرس
از طریق سایت qomgt.ir
از طریق سایت qomgt.ir
20متری شهید بهشتی ،24متری مطهری ، اداره آموزش وپرورش ناحیه3،سالن اجتماعات
از طریق سایت qomgt.ir
از طریق سایت qomgt.ir
از طریق سایت qomgt.ir ← بخش متوسطه دوم ←گروه ارتقای حرفه ای 
از طریق سایت qomgt.ir ← بخش متوسطه دوم ←گروه ارتقای حرفه ای 
از طریق سایت qomgt.ir ← بخش متوسطه دوم ←گروه ارتقای حرفه ای 
از طریق سایت qomgt.ir ← بخش متوسطه دوم ←گروه ارتقای حرفه ای 
از طریق سایت qomgt.ir ← بخش متوسطه دوم ←گروه ارتقای حرفه ای 
ساعت
از ساعت 9 لغایت 21  روز بعد
از ساعت 9 لغایت 21 روز بعد
16
از ساعت 9 لغایت 21  روز بعد
از ساعت 9 لغایت 21 روز بعد
از ساعت 9 لغایت 21  روز بعد
از ساعت 9 لغایت 21 روز بعد
از ساعت 9 لغایت 21 روز بعد
از ساعت 9 لغایت 21 روز بعد
از ساعت 9 لغایت 21 روز بعد
روز
یک شنبه دوشنبه
دو شنبه سه شنبه
چهار شنبه
دو شنبه سه شنبه
دو شنبه سه شنبه
یکشنبه دوشنبه
سه شنبه چهارشنبه
پنج شنبه جمعه
شنبه یکشنبه
دوشنبه سه شنبه
تاريخ
95/12/8 95/12/9
95/12/9 95/12/10
95/12/11
95/12/16 95/12/17
95/12/16 95/12/17
95/12/15 95/12/16
95/12/17 95/12/18
95/12/19 95/12/20
95/12/21 95/12/22
95/12/23 95/12/24
موضوع
کارگاه آموزش مجازی با عنوان مهارت های فردی در دفاع
کارگاه مجازی زیست شناسی پایه دهم
کارگاه حضوری نقد و بررسی زیست شناسی پایه دهم
کارگاه مجازی تشریح مسائل کتاب اقتصاد
کارگاه مجازی مرحله دوم دینامیک شاره ها
کارگاه  مجازی آموزش word مقدماتی و پیشرفته (ویژه ی همکاران ناحیه1)
کارگاه  مجازی آموزش word مقدماتی و پیشرفته (ویژه ی همکاران ناحیه 2)
کارگاه  مجازی آموزش word مقدماتی و پیشرفته (ویژه ی همکاران ناحیه 3 )
کارگاه  مجازی آموزش word مقدماتی و پیشرفته (ویژه ی همکاران ناحیه 4 )
کارگاه  مجازی آموزش word مقدماتی و پیشرفته 95/12/8 95/12/9 (ویژه ی همکاران مناطق)
گروه درسي
آمادگی دفاعی
زیست شناسی
زیست شناسی
اقتصاد
فیزیک
ارتقای مهارت های حرفه ای معلمان (کلیه دروس)
ارتقای مهارت های حرفه ای معلمان (کلیه دروس)
ارتقای مهارت های حرفه ای معلمان (کلیه دروس)
ارتقای مهارت های حرفه ای معلمان (کلیه دروس)
ارتقای مهارت های حرفه ای معلمان (کلیه دروس)
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

اطلاعيه برگزاري پنجمین مرحله كارگاه هاي آموزشي مــدیران دوره ی متوســطه (سال تحصيلي 96-1395 )

آدرس
چهار راه غفاری،خيابان ايستگاه بين کوچه 7 و 9، خانه علوم وفنون
چهار راه غفاری،خيابان ايستگاه بين کوچه 7 و 9، خانه علوم وفنون
از طریق سایت qomgt.ir  گروه مدیران متوسطه دوم  
ساعت
18/30
10
از ساعت 9 صبح لغایت 21 روز بعد
روز
چهار شنبه
یکشنبه
یک شنبه و دوشنبه
تاريخ
95/10/8
95/10/12
95/10/26 95/10/27
موضوع
کارگاه حضوری نظارت بالینی
کارگاه حضوری نظارت بالینی
کارگاه مجازی نظارت وارزیابی
گروه درسي
مدیران یا معاونین آموزشی (دوره ی اول متوسطه)
مدیران یا معاونین آموزشی (دوره ی دوم متوسطه)
مدیران و معاونین آموزشی (دوره ی اول و دوم متوسطه)
ردیف
1
2
3

اطلاعيه برگزاري چهارمین مرحله ي كارگاه هاي آموزشي دبیران دوره ی دوم متوسطه ( سال تحصيلي 96-1395 )

آدرس
میدان مفید ،بلوار شهید کریمی ،انتهای 20 متری شهید مطهری،تیز هوشان شهید قدوسی
از طریق سایت qomgt.ir گروه درسی زمین شناسی
چهار راه غفاری،خيابان ايستگاه بين کوچه 7 و 9،خانه علوم وفنون
از طریق سایت qomgt.ir گروه درسی ریاضی
از طریق سایت qomgt.ir دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی
نیروگاه ،میدان توحید،خ 20متری سواران ، سالن همایش اداره آموزش و پرورش ناحیه 2
از طریق سایت qomgt.ir گروه درسی تاریخ
چهار راه غفاری،خيابان ايستگاه بين کوچه 7 و 9،خانه علوم وفنون
چهار راه غفاری،خيابان ايستگاه بين کوچه 7 و 9،خانه علوم وفنون
ساعت
18/30
از ساعت 9 لغایت 21 روز بعد
12-9
از ساعت 9 لغایت 21 روز بعد
از ساعت 9 لغایت 21 روز بعد
8
از ساعت 9 لغایت 21 روز بعد
12- 8/15
18/30
روز
شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
دوشنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
یک شنبه
پنج شنبه
چهار شنبه
تاريخ
95/11/2
95/11/14
95/11/14
95/11/18
95/11/20
95/11/21
95/11/24
95/11/28
95/12/4
موضوع
کارگاه  Lesson3: Readin,Grammar, see
کارگاه مجازی سنوزوئیک در ایران
فهم مشترک از ابعاد نظری آموزش زبان عربی در متوسطه وپالایش انگاره های منسوخ
کارگاه مجازی قواعد طراحی سئوال های امتحانی
کارگاه مجازی سبک زندگی قرآنی
کارگاه   Lesson4: Conversation, new word
کارگاه مجازی با موضوع نگاهی به اهم وقایع قرون جدید اروپا (کتاب ایران و جهان 2)
آشنایی با بورس و معاملات انواع سهام
همایش شعر خوانی (توضیحات در وب سایت گروه ادبیات متوسطه دوم )
گروه درسي
جغرافیا
جغرافیا
ادبیات فارسی
ادبیات فارسی
ادبیات فارسی
عربی
عربی
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9

اطلاعيه برگزاري سومین مرحله ي كارگاه هاي آموزشي دبیران دوره ی دوم متوسطه ( سال تحصيلي 96-1395 )

آدرس
چهارراه فاطمی – ضمن خدمت ناحیه 4
جاده قدیم قم –تهران،بالاتر از ترمینال مسافر بری-پایگاه امدادی هلال احمر
خیابان  ساحلی ، بعد از فرمانداری ،کوچه شماره 33 ، پلاک4
خیابان  ساحلی ، بعد از فرمانداری ،کوچه شماره 33 ، پلاک4
نیروگاه ،میدان توحید،خ 20متری سواران ، سالن همایش اداره آموزش و پرورش ناحیه 2
چهار راه غفاری،خيابان ايستگاه بين کوچه 7 و 9،خانه علوم وفنون
باجک ، کوچه شماره 10،جنب بیمارستان کامکار،مجمع عالی حکمت اسلامی
خیابان  ساحلی ، بعد از فرمانداری ،کوچه شماره 33 ، پلاک4
20متری شهید بهشتی،24 متری مطهری،اداره آموزش وپرورش ناحیه3،ساختمان ضمن خدمت،سالن اجتماعات
خیابان  ساحلی ، بعد از فرمانداری ،کوچه شماره 33 ، پلاک4
خیابان  ساحلی ، بعد از فرمانداری ،کوچه شماره 33 ، پلاک4
چهار راه غفاری،خيابان ايستگاه بين کوچه 7 و 9،خانه علوم وفنون
خیابان  ساحلی ، بعد از فرمانداری ،کوچه شماره 33 ، پلاک4
از طریق سایت qomgt.ir گروه جغرافیا
از طریق سایت qomgt.ir گروه دفاعی
از طریق سایت qomgt.ir گروه فیزیک
خ 20متری شهید بهشتی ، خ 24 متری شهید مطهری ، سالن همایش اداره آموزش و پرورش ناحیه 3
چهار راه غفاری،خيابان ايستگاه بين کوچه 7 و 9،خانه علوم وفنون
بلوار امین،خ گلستان ،ک15،دبیرستان دخترانه شاهدنجمیه (ناحیه 4)
ساعت
18/30
15
18/30
18/30
8
18
8/30
18/30
10
18/30
10
18
10
از ساعت 9 لغایت 21 روز بعد
از ساعت 9 لغایت 21 روز بعد
از ساعت 9 لغایت 21 روز بعد
9
18/30
10
روز
چهار شنبه
شنبه
شنبه
دوشنبه
سه شنبه
سه شنبه
پنج شنبه
شنبه
دوشنبه
دوشنبه
پنج شنبه
یکشنبه
چهار شنبه
یک شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
تاريخ
95/10/1
95/10/4
95/10/4
95/10/6
95/10/7
95/10/7
95/10/9
95/10/11
95/10/13
95/10/13
95/10/16
95/10/19
95/10/22
95/10/26
95/10/26
95/10/27
95/10/28
95/10/29
95/10/30
موضوع
کارگاه آموزشی جئوجبرا
کارگاه آموزشی اسکان
کارگاه آموزشی windows       10
کارگاه آموزشی تازه های دنیای سخت افزار
کارگاهLesson 3: title, impact , gel ready
آموزش دین از منظر قرآن
کارگاه آموزشی زمان در ماوراء الطبیعه
کارگاه آموزشی فضای مجازی و امنیت
کارگاه تخصصی با عنوان کاربرد سلول های بنیادی برای درمان
کارگاه آموزشی فضای مجازی و امنیت
انسان شناسی دینی بررسی  مبحث اومانیسم (ثبت نام از طریق سایت qomgt.ir  تا 15/10/95 ظرفیت تا 35 نفر)
نقد و بررسی جامعه شناسی  پایه دهم با حضور مولف کتاب
کارگاه درس پژوهی
کارگاه مجازی آب و هوای ایران
کارگاه مجازی آشنایی با جنگ های نا منظم
کارگاه مجازی دینامیک شاره ها
کارگاه Lesson3: Conversation, new words
کارگاه درس پژوهی
کارگاه آموزشی بررسی اشکالات درسی اقتصاد دهم
گروه درسي
ریاضی
آمادگی دفاعی
رایانه نظری
رایانه نظری
زبان انگلیسی
دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی
فلسفه ومنطق
رایانه نظری
زیست شناسی
رایانه نظری
دبیرخانه توسعه  فرهنگ قرآنی
علوم اجتماعی
روان شناسی
جغرافیا
آمادگی دفاعی
فیزیک
زبان انگلیسی
آمادگی دفاعی
اقتصاد
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19