هفتمین مرحله كارگاه هاي آموزشي دبیران دوره ی دوم متوسطه ( سال تحصيلي 98-1397)

آدرس
چهار راه غفاري، خیابان ایستگاه بین کوچه 7 و 9، ساختمان علوم و فنون
روز و ساعت
شنبه - 18:30
تاریخ
98/01/24
موضوع
کارگاه آموزشی با عنوان ساخت کلیپ های آموزشی  
گروه درسي
دین و زندگی
رديف
1

ششمین مرحله كارگاه هاي آموزشي دبیران دوره ی دوم متوسطه ( سال تحصيلي 98-1397 )

  آدرس
چهار راه غفاری،خيابان ايستگاه ، بين کوچه7 و 9  خانه علوم وفنون
چهار راه غفاری،خيابان ايستگاه ، بين کوچه7 و 9  خانه علوم وفنون
چهار راه غفاری،خيابان ايستگاه ، بين کوچه7 و 9  خانه علوم وفنون
صفاییه ،اداره آموزش و پرورش ناحیه 1، سالن فرهنگ
چهار راه غفاری،خيابان ايستگاه ، بين کوچه7 و 9 خانه علوم وفنون
چهار راه غفاری،خيابان ايستگاه ، بين کوچه7 و 9 خانه علوم وفنون
ساعت
10 تا 11
10 تا 11
10 تا 11
18/30
18/30
9
روز
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
یک شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
تاريخ
97/12/2
97/12/2
97/12/2
97/12/5
97/12/8
97/12/9
موضوع
جلسه توجیهی پانزدهمین مرحله  جشنواره کشوری الگوهای تدریس برتردوره ی دوم متوسطه 
جلسه توجیهی پانزدهمین مرحله  جشنواره کشوری الگوهای تدریس برتردوره ی دوم متوسطه 
جلسه توجیهی پانزدهمین مرحله  جشنواره کشوری الگوهای تدریس برتردوره ی دوم متوسطه 
کارگاه آموزشی با عنوان بررسی چالش های معنا شناسی ترجمه آیات قرآن کریم
کارگاه آموزشی با عنوان ترمودینامیک
کارگاه آموزشی با عنوان تکنیک های پاسخگویی به شبهات دینی
گروه درسي
عربی – جغرافیا – ادبیات فارسی آزمایشگاه علوم - زمین شناسی - فیزیک - زبان انگلیسی (غیر حضوری)
شـیمی (حضوری)
جامعه شـناسی(حضوری)
عـربی
فیـزیک
دین و زنـدگی
رديف
1
2
3
4
5
6

 

پنجمین مرحله كارگاه هاي آموزشي دبیران دوره ی دوم متوسطه ( سال تحصيلي 98-1397)

آدرس
چهار راه غفاری،خيابان ايستگاه بين کوچه  7 و 9، خانه علوم وفنون
خیابان  لواسانی (ساحلی)، بعد از پل شهید رجایی، جنب دادسرا، بین كوچه۳ و 5 ، مركز آموزشی رفاهی شماره یك فرهنگیان (سالن آموزش)
صفاییه ،اداره آموزش و پرورش ناحیه 1، سالن فرهنگ
چهار راه غفاری،خيابان ايستگاه بين کوچه  7 و 9، خانه علوم وفنون
صفاییه ،اداره آموزش و.پرورش ناحیه 1، سالن فرهنگ
چهار راه غفاری،خيابان ايستگاه بين کوچه  7 و 9، خانه علوم وفنون
ساعت
18/30
18/30
18/30
9 تا 12
18/30
10
روز
سه شنبه
چهار شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
سه شنبه
پنج شنبه
تاريخ
97/11/2
97/11/3
97/11/10
97/11/11
97/11/16
97/11/25
موضوع
کارگاه آموزشی با موضوع شیوه نوین تدریس (یادگیری معکوس)
کارگاه آموزشی با عنوان نقد و بررسی محتوای فیزیک 3 (فصول پنجم و ششم)
کارگاه آموزشی با موضوع علوم وفنون
همایش شیوه های نوین آموزش مهارت های زبان عربی با تاکید بر مهارت خواندن و درک و فهم متون
کارگاه آموزشی با عنوان تدریس درس سوم کتاب پایه ی دوازدهم
کارگاه آموزشی با موضوع چالش های زیست محیطی
گروه درسي
علوم اجتماعی
فیزیک
ادبیات فارسی
عـربی
زبان انگلیسی
زمین شناسی و محیط زیست ،جغرافیا،آمادگی دفاعی، شیمی، زیست شناسی
رديف
1
2
3
4
5
6

 

چهارمین مرحله كارگاه هاي آموزشي دبیران دوره ی دوم متوسطه(سال تحصيلي 98-1397 )

آدرس
چهارراه غفاری،خيابان ايستگاه بين کوچه 7 و9، خانه علوم وفنون
خیابان ساحلی ،بعد از فرمانداری،کوچه 33، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
چهارراه غفاری،خيابان ايستگاه بين کوچه 7 و9، خانه علوم وفنون
صفاییه ، اداره آموزش و پرورش ناحیه 1، سالن فرهنگ
خیابان ساحلی، بعد از فرمانداری،کوچه 33، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
چهارراه غفاری،خيابان ايستگاه بين کوچه 7 و9، خانه علوم وفنون
خیابان ،بعد از فرمانداری،کوچه 33، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
صفاییه ، اداره آموزش و پرورش ناحیه 1، سالن فرهنگ
چهارراه غفاری،خيابان ايستگاه بين کوچه 7 و9، خانه علوم وفنون
چهارراه غفاری،خيابان ايستگاه بين کوچه 7 و9، خانه علوم وفنون
ساعت
18:30
10
10
18:30
18:30
10
10
10
10
9
روز
دو شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
دوشنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
شنبه
پنج شنبه
تاريخ
97/10/3
97/10/6
97/10/6
97/10/10
97/10/12
97/10/13
97/10/13
97/10/13
97/10/15
97/10/20
موضوع
کارگاه آموزشی با عنوان ایمنی درآزمایشگاه
کارگاه آموزشی با عنوان روش های نوین تدریس (برای همکاران جدیدالورود)
کارگاه آموزشی اخلاق کاربردی با موضوعات دروغ و وفای به عهد
کارگاه آموزشی با عنوان نگارش 3
کارگاه آموزشی با عنوان نقد و بررسی تخصصی  فصول4و 5 درس زمین شناسی
کارگاه آموزشی با عنوان معنا شناسی نکات صرفی، نحوی ، بلاغی آیات منتخب کتاب های درسی
کارگاه آموزشی  با عنوان نقد و بررسی فلسفه یازدهم دروس 10-6
کارگاه آموزشی با عنوان مباحث نوین در شیمی و انرژی
کارگاه آموزشی با عنوان تدریس چهارفصل اول کتاب پایه ی یازدهم
کارگاه آموزشی با عناوین : 1- هندسه 3 ؛ مبحث مقاطع مخروطی 2- ریاضی 3 و حسابان 2 ؛  مبحث حد و پیوستگی 3- ریاضی و آمار 3 و ریاضیات گسسته ؛ مبحث ترکیبیات و مربع های لاتین
گروه درسي
آزمایشگاه علوم
ریاضـی
دبیرخانه ی توسعه فرهنگ قرآنی
ادبیات فارسی
زمین شناسی و محیط زیست
عـربی
فلسفه و منطق
شیـمی
روان شناسی
ریاضی
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

 

سومین مرحله ي كارگاه هاي آموزشي دبیران دوره ی دوم متوسطه ( سال تحصيلي 98-1397 )

آدرس
خیابان ساحلی(لواسانی)، بعد از فرمانداری، مرکز آموزشی علمی فرهنگیان شماره 2 قم (سالن کنفرانس)
ساعت
10
روز
پنج شنبه
تاريخ
97/09/22
موضوع
کارگاه آموزشی با عنوان امنیت غذایی و محصولات تراژن
گروه درسي
زمین شناسی و محیط زیست
رديف
1