نهمین مرحله كارگاه هاي آموزشي دبیران دوره ی دوم متوسطه ( سال تحصيلي 97-1396 )

آدرس
خیابان ساحلی، بعد از فرمانداری، کوچه 33 ، پلاک 4 ، ساختمان گروه های آموزشی
صفائیه،اداره آموزش و پرورش ناحیه 1، سالن فرهنگ
20 متری شهید بهشتی ،24 متری مطهری،اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 سالن ضمن خدمت
از طریق سایت qomgt.ir ←صفحه گروه اقتصاد
از طریق سایت qomgt.ir   ←صفحه گروه تاریخ
از طریق سایت qomgt.ir ←صفحه دبیرخانه قرآنی
چهار راه غفاری،خ ایستگاه،بین ک 7و9 ، خانه علوم وفنون
چهار راه غفاری،خ ایستگاه،بین ک 7و9 ، خانه علوم وفنون
از طریق سایت qomgt.ir   ←صفحه گروه روان شناسی
چهار راه غفاری،خ ایستگاه،بین ک 7و9 ، خانه علوم وفنون
ساعت
8
10
16
9-23
9-23
9-23
18/30
10
9-23
10
روز
پنج شنبه
پنج شنبه
یکشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
چهارشنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
شنبه
پنج شنبه
تاريخ
96/12/3
96/12/3
96/12/6
96/12/8
96/12/9
96/12/9
96/12/9
96/12/10
96/12/12
96/12/17
موضوع
نشست علمی برای تدوین سرفصل کتاب جدید
 کارگاه آموزشی با عنوان بررسی نکات چالشی شیمی یازدهم
کارگاه آموزشی با عنوان Reading Strategies
کارگاه آموزش مجازی با عنوان مطالب علمی آموزشی درس اقتصاد
کارگاه آموزش مجازی با عنوان نظارت بالینی
کارگاه آموزش مجازی با عنوان شادی در اسلام
کارگاه آموزشی با عنوان نقد وبررسی فصل 4 فیزیک یازدهم رشته ریاضی
کارگاه آموزشی با موضوع بررسی فصل چهارم کتاب یازدهم
کارگاه آموزش  مجازی با عنوان طرح درس  نویسی
کارگاه آموزشی با عنوان Writing
گروه درسي
اقتصاد
شیمی
زبان انگلیسی
اقتصاد
تاریخ
دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی
فیزیک
جغرافیا
روان شناسی
زبان انگلیسی
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

هشتمین مرحله كارگاه هاي آموزشي دبیران دوره ی دوم متوسطه ( سال تحصيلي 97-1396 )

آدرس
چهار راه غفاری،خيابان ايستگاه بين کوچه 7 و 9،خانه علوم وفنون
چهار راه غفاری،خيابان ايستگاه بين کوچه 7 و 9،خانه علوم وفنون
ساعت
18:30
18:30
روز
شنبه
یک شنبه
تاريخ
96/12/5
96/12/6
موضوع
جلسه توجیهی جشنواره کشوری الگوهای تدریس برتر دوره ی دوم متوسطه
جلسه توجیهی جشنواره کشوری الگوهای تدریس برتر دوره ی دوم متوسطه
گروه درسي
اقتصاد، انسان و محیط زیست ، روان شناسی ، جغرافیا ، شیمی، دین و زندگی
ریاضـی
رديف
1
2

هفتمین مرحله كارگاه آموزشي گروه مدیـران دوره ی دوم متوسطه (سال تحصيلي 97-1396 )

آدرس
خیابان  لواسانی (ساحلی) ، بعد از پل شهید رجایی ، دادسرا ، بین کوچه ۳ و  5 ، مرکز آموزشی رفاهی فرهنگیان استان قم
ساعت
10 صبح لغایت 12
روز
پنج شنبه
تاريخ
96/12/03
موضوع
کارگاه آموزشی با موضوع: 1- نظارت بالینی و درس پژوهی 2- بهداشت روان
گروه درسي
مـدیـران (متوسطه اول و دوم )
رديف
1

 

ششمین مرحله كارگاه های آموزشي دبیران دوره ی دوم متوسطه ( سال تحصيلي 97-1396 )

آدرس
چهار راه غفاری،خ ایستگاه،بین ک 7و9 ،خانه علوم وفنون
خیابان جوادالائمه(ع)، پشت آتش نشانی، دبیرستان استعداد های درخشان شهید شهریاری
چهار راه غفاری،خ ایستگاه،بین ک 7و9 ،خانه علوم وفنون
بلوار غدیر،کوچه 10، غیر انتفاعی دخترانه هدایت
خیابان جوادالائمه(ع)، پشت آتش نشانی، دبیرستان استعداد های درخشان شهید شهریاری
از طریق سایت qomgt.ir صفحه گروه  شیمی
چهار راه غفاری،خ ایستگاه،بین ک 7و9 ،خانه علوم وفنون
نیروگاه ،خ سواران، تقاطع طفلان مسلم ،سالن همایش ناحیه 2
از طریق سایت qomgt.ir ←صفحه گروه آمادگی دفاعی
ساعت
10
18
8
18/30
18
9-23
18/30
10
9-23
روز
پنج شنبه
شنبه
پنج شنبه
دوشنبه
سه شنبه
دوشنبه
سه شنبه
پنج شنبه
چهارشنبه
تاريخ
96/11/15
96/11/7
96/11/12
96/11/16
96/11/17
96/11/23
96/11/24
96/11/26
96/12/2
موضوع
کارگاه آموزشی با موضوع بهداشت روان
کارگاه آموزشی تکمیلی جئوجبرا(2)
کارگاه آموزشی با عنوان پاسخگویی به شبهات و سوالات دینی
کارگاه آموزشی نقد و بررسی فصل سوم  فیزیک 2 پایه یازدهم(ریاضی)
کارگاه آموزشی تکمیلی جئوجبرا (3)
کارگاه آموزش مجازی با عنوان پلیمرها
کارگاه آموزشی با موضوع قضا و قدر در قرآن
کارگاه آموزشی با موضوع روش تدریس یادگیری و نظارت بالینی
کارگاه آموزش مجازی با موضوع تدریس کتاب جدید التالیف(فصل سوم )
گروه درسي
مدیـران
ریاضی
دین و زندگی
فیزیک
ریاضی
شیمی
دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی
جغرافیا
آمادگی دفاعی
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9