اطلاعيه برگزاري سومین مرحله ي كارگاه هاي آموزشي دبیران دوره ی دوم متوسطه ( سال تحصيلي 96-1395 )

آدرس
چهارراه فاطمی – ضمن خدمت ناحیه 4
جاده قدیم قم –تهران،بالاتر از ترمینال مسافر بری-پایگاه امدادی هلال احمر
خیابان  ساحلی ، بعد از فرمانداری ،کوچه شماره 33 ، پلاک4
خیابان  ساحلی ، بعد از فرمانداری ،کوچه شماره 33 ، پلاک4
نیروگاه ،میدان توحید،خ 20متری سواران ، سالن همایش اداره آموزش و پرورش ناحیه 2
چهار راه غفاری،خيابان ايستگاه بين کوچه 7 و 9،خانه علوم وفنون
باجک ، کوچه شماره 10،جنب بیمارستان کامکار،مجمع عالی حکمت اسلامی
خیابان  ساحلی ، بعد از فرمانداری ،کوچه شماره 33 ، پلاک4
20متری شهید بهشتی،24 متری مطهری،اداره آموزش وپرورش ناحیه3،ساختمان ضمن خدمت،سالن اجتماعات
خیابان  ساحلی ، بعد از فرمانداری ،کوچه شماره 33 ، پلاک4
خیابان  ساحلی ، بعد از فرمانداری ،کوچه شماره 33 ، پلاک4
چهار راه غفاری،خيابان ايستگاه بين کوچه 7 و 9،خانه علوم وفنون
خیابان  ساحلی ، بعد از فرمانداری ،کوچه شماره 33 ، پلاک4
از طریق سایت qomgt.ir گروه جغرافیا
از طریق سایت qomgt.ir گروه دفاعی
از طریق سایت qomgt.ir گروه فیزیک
خ 20متری شهید بهشتی ، خ 24 متری شهید مطهری ، سالن همایش اداره آموزش و پرورش ناحیه 3
چهار راه غفاری،خيابان ايستگاه بين کوچه 7 و 9،خانه علوم وفنون
بلوار امین،خ گلستان ،ک15،دبیرستان دخترانه شاهدنجمیه (ناحیه 4)
ساعت
30/18
15
30/18
30/18
8
18
30/8
30/18
10
30/18
10
18
10
از ساعت 9 لغایت 21 روز بعد
از ساعت 9 لغایت 21 روز بعد
از ساعت 9 لغایت 21 روز بعد
9
30/18
10
روز
چهار شنبه
شنبه
شنبه
دوشنبه
سه شنبه
سه شنبه
پنج شنبه
شنبه
دوشنبه
دوشنبه
پنج شنبه
یکشنبه
چهار شنبه
یک شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
تاريخ
1/10/95
4/10/95
4/10/95
6/10/95
7/10/95
7/10/95
9/10/95
11/10/95
13/10/95
13/10/95
16/10/95
19/10/95
22/10/95
26/10/95
26/10/95
27/10/95
28/10/95
29/10/95
30/10/95
موضوع
کارگاه آموزشی جئوجبرا
کارگاه آموزشی اسکان
کارگاه آموزشی windows       10
کارگاه آموزشی تازه های دنیای سخت افزار
کارگاهLesson 3: title, impact , gel ready
آموزش دین از منظر قرآن
کارگاه آموزشی زمان در ماوراء الطبیعه
کارگاه آموزشی فضای مجازی و امنیت
کارگاه تخصصی با عنوان کاربرد سلول های بنیادی برای درمان
کارگاه آموزشی فضای مجازی و امنیت
انسان شناسی دینی بررسی  مبحث اومانیسم (ثبت نام از طریق سایت qomgt.ir  تا 15/10/95 ظرفیت تا 35 نفر)
نقد و بررسی جامعه شناسی  پایه دهم با حضور مولف کتاب
کارگاه درس پژوهی
کارگاه مجازی آب و هوای ایران
کارگاه مجازی آشنایی با جنگ های نا منظم
کارگاه مجازی دینامیک شاره ها
کارگاه Lesson3: Conversation, new words
کارگاه درس پژوهی
کارگاه آموزشی بررسی اشکالات درسی اقتصاد دهم
گروه درسي
ریاضی
آمادگی دفاعی
رایانه نظری
رایانه نظری
زبان انگلیسی
دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی
فلسفه ومنطق
رایانه نظری
زیست شناسی
رایانه نظری
دبیرخانه توسعه  فرهنگ قرآنی
علوم اجتماعی
روان شناسی
جغرافیا
آمادگی دفاعی
فیزیک
زبان انگلیسی
آمادگی دفاعی
اقتصاد
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

اصلاحیه برگزاري كارگاه آموزشي دبیران جغرافیا دوره ی دوم متوسطه ( سال تحصيلي 96-1395 )

آدرس
چهارراه غفاری،خيابان ايستگاه بين کوچه 7 و 9،خانه علوم وفنون
ساعت
18/30
روز
چهار شنبه
تاريخ
95/9/17
موضوع
برگزاری نشست علمی در مورد آب و هوای ایران (درس 5) پایه دهم
گروه درسي
جغرافیا
ردیف
1

 

اطلاعيه برگزاري مرحله دوم كارگاه هاي آموزشي دبیران دوره ی دوم متوسطه ( سال تحصيلي 96-1395 )

آدرس
خیابان 20متری شهید بهشتی ، خ 24 متری شهید مطهری ، سالن همایش اداره آموزش و پرورش ناحیه 3
چهارراه غفاری،خيابان ايستگاه بين کوچه 7 و 9،خانه علوم وفنون
خیابان 20متری شهید بهشتی ، خ 24 متری شهید مطهری ، سالن همایش اداره آموزش و پرورش ناحیه 3
خیابان  ساحلی ، بعد از فرمانداری ،کوچه شماره 33 ، پلاک4
نیروگاه ،میدان توحید،خ 20متری سواران ، سالن همایش اداره آموزش و پرورش ناحیه 2
خیابان  ساحلی ، بعد از فرمانداری ،کوچه شماره 33 ، پلاک4
سایت qomgt.ir
چهارراه غفاری،خيابان ايستگاه بين کوچه 7 و 9،خانه علوم وفنون
چهارراه غفاری،خيابان ايستگاه بين کوچه 7 و 9،خانه علوم وفنون
نیروگاه ،میدان توحید،خ 20متری سواران ، سالن همایش اداره آموزش و پرورش ناحیه 2
نیروگاه ،میدان توحید،خ 20متری سواران ، سالن همایش اداره آموزش و پرورش ناحیه 2
خیابان  ساحلی ، بعد از فرمانداری ،کوچه شماره 33 ، پلاک4
سایت qomgt.ir
ساعت
18
18/30
16
18/30
16
18/30
9
8
10
8
10
10
9
روز
دو شنبه
یک شنبه
دو شنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهار شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
سه شنبه
تاريخ
95/9/1
95/9/14
95/9/15
95/9/15
95/9/16
95/9/17
95/9/24
95/9/25
95/9/25
95/9/25
95/9/25
95/9/25
95/9/30
موضوع
کارگاه نقد محتوای کتاب دهم
کارگاه آموزشی امداد و اسکان
کارگاه نقد و بررسی ریاضی دهم (تجربی و ریاضی)
راهنمای انجام فعالیت های پژوهشی(درس پژوهی و ...)
نقد و بررسی زیست شناسی دهم
برگزاری نشست علمی در مورد آب و هوای ایران (درس 5) پایه دهم
کارگاه مجازی با محوریت آیات دروس5 و 6 ( قضا و قدر و سنت ها) سال چهارم
طرح درس نویسی مبتنی بر اهداف جدید کتاب درسی
کارگاه آموزشی آزمایش های کتاب آزمایشگاه علوم دهم  با اولویت دبیران آزمایشگاه
کارگاه درس پژوهی
کارگاه  TESTING
کارگاه آموزشی نقد منطق دهم
کارگاه مجازی منطق دهم ثبت نام تا 15/9/95
گروه درسي
تاریخ
آمادگی دفاعی
ریاضی
زمین شناسی
زیست شناسی
جغرافیا
دین و زندگی
عربی
آزمایشگاه علوم
دین و زندگی
زبان انگلیسی
فلسفه و منطق
فلسفه و منطق
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

 

اطلاعيه برگزاري مرحله اول كارگاه هاي آموزشي دبیران دوره ی دوم متوسطه ( سال تحصيلي 96-1395 )

آدرس
خ ساحلی،بعد از فرمانداری،کوچه 33، پلاک 4، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
خ 45 متری عماریاسر،ک1،میدان میر ،پژوهش سرای زرین اقبال
خ 45 متری عماریاسر،ک1،میدان میر ،پژوهش سرای زرین اقبال
خ 20متری شهید بهشتی ، خ 24 متری شهید مطهری ، سالن اجتماعات اداره آموزش و پرورش ناحیه 3
نیروگاه ،میدان توحید،خ 20متری سواران ، سالن همایش اداره آموزش و پرورش ناحیه 2
خ ساحلی،بعد از فرمانداری،کوچه 33، پلاک 4، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
خ ساحلی،بعد از فرمانداری،کوچه 33، پلاک 4، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
خ ساحلی،بعد از فرمانداری،کوچه 33، پلاک 4، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
خ 20متری شهید بهشتی ، خ 24 متری شهید مطهری ، سالن اجتماعات اداره آموزش و پرورش ناحیه 3
بلوار امین،خ گلستان ،ک15،دبیرستان دخترانه شاهدنجمیه (ناحیه 4)
خ20متری شهید بهشتی ، خ 24 متری شهید مطهری ، سالن اجتماعات  اداره آموزش و پرورش ناحیه 3
چهار راه غفاری،خيابان ايستگاه بين کوچه 7 و 9،خانه علوم وفنون
نیروگاه ،میدان توحید،خ 20متری سواران ، سالن همایش اداره آموزش و پرورش ناحیه 2
ساعت
18/30
16/30
16
18
10
10
18/30
18/30
18
18
10
8
10
روز
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
تاريخ
95/8/10
95/8/11
95/8/12
95/8/19
95/8/20
95/8/20
95/8/22
95/8/25
95/8/26
95/8/26
95/8/27
95/8/27
95/9/4
موضوع
تحلیل و بررسی مباحث زمین شناسی کتاب آزمایشگاه دهم
lesson2: conversation,new word
نقد وبررسی فصل 1 فیزیک دهم
کارگاه آموزشی نگارش دهم
کارگاه مباحث چالشی شیمی دهم
کارگاه آموزشی تشریح برنامه عملیاتی و تقدیر از دبیران برتر
کارگاه آموزشی درس پژوهی
کارگاه آموزشی طرح درس نویسی
کارگاه آموزشی طرح سوالات کتب جدید
Lesson 2: Reading, Grammar, seal
کارگاه آموزشی اشتغال و جفرافیا
کارگاه آموزشی روش تدریس درس آمادگی در برابر زلزله پایه نهم ودهم
بررسی و علل بروز ریزگردها
گروه درسي
زمین شناسی
زبان انگلیسی
فیزیک
ادبیات فارسی
شیمی
اقتصاد
فلسفه ومنطق
روان شناسی
ادبیات فارسی
زبان انگلیسی
جغرافیا
آمادگی دفاعی
زمین شناسی مشترک با جغرافیا
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13