اطلاع رسانی مسابقه آنلاین گروه روان شناسی

عرض سلام واحترام

همکاران عزیز ،پیرو برنامه عملیاتی گروه روان شناسی استان درسال تحصیلی 1403-1402

برگزاری مسابقه آنلاین درروز دوشنبه  23 بهمن ماه از ساعت 10-24درسایت qomgt.ir   ازکتاب روان شناسی پایه یازدهم واصول طرح درس ملی برگزار می شود .

 اصول طرح درس ملی در گروه  وسایت برای مطالعه دراختیارهمکاران گذاشته شده است .