مسابقه آنلاین روان شناسی بهمن 1401

طرح درس ملی روان شناسی با موضوع (توجه  وتمرکز)ارائه شده درکارگاه 30 آبان 1401

برای رویت ومطالعه طرح درس ملی لینک زیرراباز کنید.

https://s26.picofile.com/file/8458879442/%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D8%AF%D8%B1%D8%B3_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87_%D9%88%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_Copy.pdf.html