جدول برگزاري اولین مرحله مسابقات و فراخوان هاي گروه هاي آموزشي دوره ی دوم متوسطه (سال تحصيلي 97- 1396)

نوع تقدیر
تقدیرنامه
تقدیرنامه
تقدیرنامه
تقدیرنامه
تقدیرنامه
تقدیرنامه
تقدیرنامه
تقدیرنامه
تقدیرنامه
تقدیرنامه
تقدیرنامه
دبیرخانه ای
دبیرخانه ای
تقدیرنامه
دبیرخانه ای
دبیرخانه ای
دبیرخانه ای
تقدیرنامه  
دبیرخانه ای
تقدیرنامه  
تقدیرنامه  
دبیرخانه ای
تقدیرنامه  
دبیرخانه ای
دبیرخانه ای
دبیرخانه ای
تقدیرنامه  
دبیرخانه ای
تقدیرنامه  
تقدیرنامه  
تقدیرنامه  
تقدیرنامه  
تقدیرنامه  
تقدیرنامه  
تقدیرنامه  
تقدیرنامه  
تقدیرنامه  
تقدیرنامه  
دبیرخانه ای
تقدیرنامه  
تقدیرنامه  
دبیرخانه ای
دبیرخانه ای
دبیرخانه ای
تقدیرنامه  
تقدیرنامه 
تقدیرنامه  
دبیرخانه ای
تقدیر نامه
دبیرخانه ای
دبیرخانه ای
تاریخ ارسال آثار
96/9/20
96/9/20
96/9/25
96/10/20
96/10/30
96/10/30
96/10/30
96/11/30
96/10/30
96/10/10
96/10/11
96/10/30
96/10/30
96/10/30
96/9/7
96/11/30
96/10/30
96/10/30
آذرو بهمن 96
96/10/30
96/11/17
96/11/1
96/10/26
در دو نیم سال
در طول سال تحصیلی
96/10/15
96/10/30
96/10/30
96/10/17
96/11/15
96/11/30
96/9/6
96/9/27
96/10/1
96/10/1
96/11/19
96/12/16
96/9/15
96/11/10
96/11/30
96/9/15
96/10/30
96/11/10
96/11/15
96/9/30
96/11/30
96/11/10
96/11/15
96/12/30
96/10/30
96/10/30
موضوع
فراخوان نگارش مقاله، مرتبط با فارسی 2 برای چاپ در مجلات پویه و رشد
فراخوان ارسال  اشعار همکاران  کلیه رشته ها جهت شرکت در همایش با موضوع آزاد 
مسابقه طراحی سوالات استاندارد از کتاب فارسی 2 همراه با پاسخنامه
مسابقه فیلم یا کلیپ تدریس درس هجدهم کتاب فارسی 2
فراخوان انتخاب سوال برتر  نوبت اول کتاب فارسی 2
فراخوان کتاب آزمایشگاه علوم تجربی 2
فراخوان تهیه فیلم آموزشی از آزمایشات انجام شده در مدارس
فراخوان نمایشگاه دست سازه های دبیران و دانش آموزان مرتبط با کتاب آزمایشگاه یازدهم
مسابقه سوال برتر امتحانی نوبت اول
فراخوان ارایه تجربه شخصی جهت رفع مشکلات تدریس Vision 1
فراخوان برگزاری نمایشگاه دست سازه با اهداف و رویکردهای برنامه درسی ملی
فراخوان برگزاری جشنواره تهیه فیلم های آموزشی کوتاه از کتاب زبان انگلیسی دهم درس 2
فراخوان برگزاری جشنواره طراحی سوال برتر از کتاب زبان انگلیسی پایه دهم و یازدهم (خردادماه)
فراخوان مسابقه طرح درس نویسی Vision 2  به صورت نرم افزاری
فراخوان  نقد و بررسی دین و زندگی پیش دانشگاهی به منظور تالیف کتاب جدید (پایه دوازدهم ) طبق فرم موجود در سایت
فراخوان نقد و بررسی دین و زندگی پایه یازدهم (انسانی و تجربی)
فراخوان  انتخاب سوال برتر دی ماه اقتصاد پایه دهم 
فراخوان مسابقه  انتخاب طرح درس  برتر اقتصاد پایه  دهم
فراخوان فعالیت پژوهشی اقتصاد مرتبط با کتاب جدید
المپیاد دانش آموزی (مرحله اول)   
المپیاد دانش آموزی (مرحله دوم ) به صورت مجازی از طریق سایت qomgt.ir
فراخوان فعالیت پژوهشی اقتصاد مرتبط با کتاب جدید
مسابقه طراحی سوالات استاندارد درس عربی پایه یازدهم
جشنواره تدریس مجازی درس عربی پایه دهم و یازدهم
فراخوان ارسال مقالات به مجله تخصصی النداء(مرتبط با کتاب های جدید التالیف و شیوه های نوین تدریس آن )
مسابقه طرح درس روزانه از درس سوم پایه یازدهم کتاب جدید التالیف (اسلام در مکه )
مسابقه انتخاب سوال برتر نوبت اول کتاب جدید التالیف تاریخ پایه ی یازدهم
مسابقه مقاله نویسی با عنوان اگر من نویسنده کتاب تاریخ معاصر بودم ....
برگزاری مسابقه طرح درس نویسی روزانه از کتاب جدیدالتالیف کتاب جغرافیای یازدهم
فراخوان نقد و بررسی محتوای  کتاب جدید التالیف جغرافیای یازدهم
برگزاری مسابقه طراحی سوال استاندارد از کتاب جدید التالیف جغرافیای یازدهم
فراخوان نقد و بررسی فصل اول فیزیک 2 (پایه یازدهم ) ریاضی
فراخوان نقد وبررسی فصل دوم فیزیک 2 ( پایه یازدهم ) ریاضی
مسابقه تالیف طرح درس فیزیک 2 ( مثال2-7 و بخش 2-5: توان در مدارهای الکتریکی ص 66 تا ص 70)
مسابقه تهیه فیلم آموزشی 30 دقیقه ای مطابق طرح درس
فراخوان نقد و بررسی فصل سوم فیزیک 2 (پایه یازدهم ) ریاضی
فراخوان نقد و بررسی فصل چهارم  فیزیک 2 (پایه یازدهم ) ریاضی
فراخوان نقد و تحلیل کتاب زیست شناسی یازدهم
فراخوان تهیه محتوای آموزشی کتاب زیست شناسی یازدهم
فراخوان تهیه طرح درس کتاب زیست شناسی یازدهم
فراخوان طراحی سوالات از فصل 1و 2 شیمی یازدهم
فراخوان طراحی واقعیت افزوده کتاب شیمی دهم
فراخوان تهیه وتنظیم  بانک سوال از صفحات 63 تا 70 کتاب شیمی یازدهم
فراخوان تهیه وتنظیم  طرح درس از صفحات 63 تا 70 کتاب شیمی یازدهم
مسابقه طراحی سوال فرادانشی از کتب جدید التالیف پایه یازدهم(زمین شناسی ، انسان و محیط زیست)
مسابقه طراحی و اجرای آزمایش خلاقانه زمین شناسی
فراخوان تهیه کلیپ آموزشی ده دقیقه ای درس دوم منطق دهم (تدریس یا انیمیشن )
المپیاد علمی جامعه شناسی 2 برای پایه یازدهم به صورت حضوری
فراخوان مسابقه ترجمه سوره حشر و انعام
مسابقه انتخاب برترین  سوال  نوبت اول
مسابقه نقد و بررسی کتاب جدید التالیف
گروه درسی
ادبیات فارسی
ادبیات فارسی
ادبیات فارسی
ادبیات فارسی
ادبیات فارسی
آزمایشگاه علوم
آزمایشگاه علوم
آزمایشگاه علوم
ریاضی
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
دین و زندگی
دین و زندگی
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
عربی
عربی
عربی
تاریخ
تاریخ
تاریخ
جغرافیا
جغرافیا
جغرافیا
فیزیک
فیزیک
فیزیک
فیزیک
فیزیک
فیزیک
زیست شناسی
زیست شناسی
زیست شناسی
شیمی
شیمی
شیمی
شیمی
زمین شناسی
زمین شناسی
فلسفه ومنطق
علوم اجتماعی
دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی
روان شناسی
روان شناسی
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

برگزاري سومین مرحله كارگاه هاي آموزشي دبیران دوره ی دوم متوسطه ( سال تحصيلي 97-1396 )

آدرس
چهار راه غفاری، خ ایستگاه،بین کوچه 7و9 خانه علوم وفنون
خ ساحلی ،بعداز فرمانداری،ک 33،پ4،اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
صفائیه ،اداره آموزش و پرورش ناحیه 1 سالن فرهنگ
چهار راه غفاری، خ ایستگاه،بین کوچه 7و9 خانه علوم وفنون
20 متری شهید بهشتی ،چمران شمالی ، نبش ک13 ،پژوهش سرای برقعی ناحیه 3
خ ساحلی ،بعداز فرمانداری،ک 33،پ4،اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
چهار راه غفاری، خ ایستگاه،بین کوچه 7و9 خانه علوم وفنون
چهار راه شهدا،ضمن خدمت ناحیه 4
چهار راه غفاری، خ ایستگاه،بین کوچه 7و9 خانه علوم وفنون
از طریق سایت qomgt.ir    سامانه آموزش مجازی
چهار راه غفاری، خ ایستگاه،بین کوچه 7و9 خانه علوم وفنون
چهارراه غفاری،دبیرستان نمونه دولتی مهدیه
خ ساحلی ،بعداز فرمانداری،ک 33،پ4،اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
سالن ضمن خدمت اداره آموزش و پرورش ناحیه 3
خ ساحلی ،بعداز فرمانداری،ک 33،پ4،اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
از طریق سایت qomgt.ir    سامانه آموزش مجازی
چهار راه غفاری، خ ایستگاه،بین کوچه 7و9 خانه علوم وفنون
چهار راه غفاری، خ ایستگاه،بین کوچه 7و9 خانه علوم وفنون
چهار راه غفاری، خ ایستگاه،بین کوچه 7و9 خانه علوم وفنون
چهار راه غفاری، خ ایستگاه،بین کوچه 7و9 خانه علوم وفنون
ساعت
10
18:30
18
18
18
18:30
18:30
18
18:30
9 صبح تا 23
18:30
10
8
10
18:30
9 صبح تا 23
10:30
18
18
18
روز
پنج شنبه
یک شنبه
یک شنبه
دوشنبه
شنبه
دوشنبه
دوشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
چهارشنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
شنبه
چهارشنبه
چهارشنبه
تاريخ
96/9/9
96/9/12
96/9/12
96/9/13
96/9/18
96/9/20
96/9/20
96/9/20
96/9/21
96/9/22
96/9/22
96/9/23
96/9/23
96/9/23
96/9/29
96/9/29
96/9/30
96/10/2
96/10/6
96/10/13
موضوع
آزمایشگاه علوم تجربی 2
نقد و بررسی کتاب زمین شناسی پایه یازدهم
بررسی محتوایی و روش های تدریس کتاب جدید هندسه2
نگارش 1و2
نقد و تحلیل کتاب یازدهم فصول 7 و 8 و 9
طراحی سوالات استاندارد (کتاب جدید التالیف)
امنیت رسانه ای با محوریت کتاب تفکر و سواد رسانه ای
آشنایی با نرم افزار جئو جبرا  مقدماتی
هدف زندگی از منظر قرآن (ویژه ی دبیران دین و زندگی)
کارگاه مجازی با موضوع تفسیرآیات درس پنجم کتاب پیش دانشگاهی(سنت های الهی)
نقد و بررسی کتاب تاریخ پایه یازدهم
Teaching Grammar
کارگاه علمی آموزشی اقتصاد
طراحی سوالات استاندارد از کتاب شیمی پایه یازدهم
نقد و بررسی کتاب آزمایشگاه علوم ( بخش زمین)
کارگاه مجازی با موضوع موقعیت شبه جزیره عربستان درآستانه ظهور اسلام
همایش استانی اقلیم ایران و گردش عمومی هوا با حضور دکتر ترکاشوند
علوم و فنون 2
همایش استانی شعر معاصر ایران با موضوع جریان شناسی شعر معاصر
کتاب  نو نگاشت فارسی 2
گروه درسي
آزمایشگاه علوم
زمین شناسی
ریاضی
ادبیات فارسی
زیست شناسی
روان شناسی
علوم اجتماعی
ریاضی
دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی
دین و زندگی
تاریخ
زبان انگلیسی
اقتصاد
شیمی
زمین شناسی
تاریخ
جغرافیا
ادبیات فارسی
ادبیات فارسی
ادبیات فارسی
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

برگزاري دومین مرحله كارگاه هاي آموزشي دبیران دوره ی دوم متوسطه ( سال تحصيلي 97-1396 )

آدرس
خ ساحلی ،بعداز فرمانداری،ک 33،پ4، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
نیروگاه ،خ سواران، تقاطع طفلان مسلم ،سالن همایش ناحیه 2
ساعت
18/30
18/30
روز
شنبه
چهارشنبه
تاريخ
96/8/20
96/9/8
موضوع
بررسی و پرسش و پاسخ از کتاب جدید التالیف
فصل دوم فیزیک 2 پایه یازدهم (ریاضی)
گروه درسي
روان شناسی
فیزیک
رديف
1
2

برگزاري كـارگـاه آمـوزشي ویـژه ی مـدیـران دوره ی اول و دوم متوسطه ( سال تحصيلي 97-1396 )

آدرس
بلوار امام موسی صدر ، نرسیده به میدان نواب ، ساختمان شهرداری مرکز ، سالن همایش های بین المللی شهرداری قـم
ساعت
10 لغایت 12
روز
سه شنبه
تاريخ
96/8/30
موضوع
مدرسه ایمن ، جامعه تاب آور  (جهت آمادگی برای برنامه ریزی روز هشتم آذرماه "روزایمنی در برابر زلـزله" )
گروه درسي
مدیران (دوره ی اول و دوم متوسطه)
رديف
1

برگزاري اولین مرحله كارگاه هاي آموزشي دبیران دوره ی دوم متوسطه ( سال تحصيلي 97-1396 )

آدرس
چهار راه غفاری،خ ایستگاه،بین ک 7و9 ،خانه علوم وفنون
20 متری شهید بهشتی ،24 متری مطهری،اداره آموزش و پرورش ناحیه 3ضمن خدمت ناحیه3
20 متری شهید بهشتی ،24 متری مطهری،اداره آموزش و پرورش ناحیه 3ضمن خدمت ناحیه3
چهار راه غفاری،خ ایستگاه،بین ک 7و9 ،خانه علوم وفنون
نیروگاه ،خ سواران، تقاطع طفلان مسلم ،سالن همایش ناحیه 2
خ ساحلی ،بعداز فرمانداری،ک 33،پ4، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
نیروگاه ،خ سواران، تقاطع طفلان مسلم ،سالن همایش ناحیه 2
خ ساحلی ،بعداز فرمانداری،ک 33،پ4، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
چهار راه غفاری،خ ایستگاه،بین ک 7و9 ،خانه علوم وفنون
چهار راه غفاری،خ ایستگاه،بین ک 7و9 ،خانه علوم وفنون
چهار راه غفاری،خ ایستگاه،بین ک 7و9 ،خانه علوم وفنون
نیروگاه ،خ سواران، تقاطع طفلان مسلم ،سالن همایش ناحیه 2
خ ساحلی ،بعداز فرمانداری،ک 33،پ4، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
نیروگاه ،خ سواران، تقاطع طفلان مسلم ،سالن همایش ناحیه 2
نیروگاه، خ سواران، تقاطع طفلان مسلم، سالن همایش ناحیه 2
صفائیه، سالن فرهنگ اداره آموزش و پرورش ناحیه 1
چهارراه غفاری، خ ایستگاه، بین ک 7 و 9، خانه علوم و فنون
صفائیه، سالن فرهنگ اداره آموزش و پرورش ناحیه 1
ساعت
18:30
18
18
18:30
18
18:30
18
18:30
18:30
9
18:30
10
9:30
18
18:30
18
9
17:30
روز
دوشنبه
دوشنبه
سه شنبه
یکشنبه
دوشنبه
دوشنبه
سه شنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
سه شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
دوشنبه
چهارشنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
سه شنبه
تاريخ
96/8/15
96/8/15
96/8/16
96/8/21
96/8/22
96/8/22
96/8/23
96/8/23
96/8/24
96/8/25
96/8/30
96/9/2
96/9/2
96/9/6
96/9/8
96/9/8
96/9/9
96/9/14
موضوع
کارگاه آموزشی آزمایش های کتاب یازدهم
فصل اول فیزیک2 پایه یازدهم (ریاضی)
کارگاه نقد وبررسی کتاب های جدید التالیف ریاضی و آمار (2) آمار و احتمال پایه یازدهم با محوریت  بحث گزاره ها
کارگاه آموزشی رفع اشکال کتاب جغرافیای پایه یازدهم
کارگاه آموزشی نظارت بالینی
کارگاه آموزشی نقد و بررسی کتاب انسان و محیط زیست
کارگاه بررسی محتوایی و روش های تدریس کتاب جدید حسابان1
 کارگاه آموزشی بررسی منطق پایه دهم
کارگاه آموزشی نظارت بالینی
کارگاه نقد و تحلیل کتاب یازدهم فصول 1 و  2و3
کارگاه آموزشی با محتوای نظارت بالینی
کارگاه آموزشی بررسی و تحلیل مباحث فصل 1 و 2 شیمی پایه یازدهم
همایش آموزشی با محتوای نظارت بالینی و آموزش فلسفه پایه یازدهم
روش  تدریس یادگیری و نظارت بالینی
فصل دوم فیزیک 2 پایه یازدهم (ریاضی)
کارگاه آموزشی نظارت بالینی و درس پژوهی
کارگاه نقد و تحلیل کتاب یازدهم فصل های 4 ، 5 و 6
Teching Writing
گروه درسي
آزمایشگاه علوم
فیزیک
ریاضی
جغرافیا
عربی
زمین شناسی
ریاضی
فلسفه و منطق
ادبیات فارسی
زیست شناسی
علوم اجتماعی
شیمی
فلسفه و منطق
جغرافیا
فیزیک
دین و زندگی
زیست شناسی
زبان انگلیسی
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

 

کسب رتبه سوم کشوری پانزدهمین دوره مسابقات آزمایشگاهی پایه دهم

کسب رتبه سوم کشوری پانزدهمین دوره مسابقات آزمایشگاهی پایه دهم را به کلیه دانش آموزان و همکاران عزیز تبریک عرض می نماییم .

نتايج اين مسابقات به شرح زير است :

رتبه اول : استان قزوين

رتبه دوم : استان هاي تهران و گيلان

رتبه سوم : استان قم

کسب رتبه سوم کشوری در سیزدهمین جشنواره تدریس برتر در استان مرکزی توسط جناب آقای محمد آمیغی دبیرمحترم ادبیات فارسی ناحیه سه

کسب رتبه سوم کشوری در سیزدهمین جشنواره تدریس برتر در استان مرکزی توسط جناب آقای محمد آمیغی دبیرمحترم ادبیات فارسی ناحیه سه را به ایشان ، دبیر ان و تمامی همکاران محترم اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه استان تبریک عرض می نماییم . 

اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه استان

تابلو اعلانات

تازه ترین مطالب گروه ها