تابلو اعلانات

دومین مرحله ی نتايج فراخوان ها و مسابقات علمي دبیران دوره دوم متوسطه (سال تحصيلی 02-1401)

ادبیات فارسی ( تولید محتوای درس 14 فارسی 3)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

مریم آرمیده

 

1

باقرالعلوم (ع)

استانی

اول

2

فراست پیروزی نژاد

 

4

سیدمحمدمنتظری

استانی

اول

3

مریم حسینقلی

 

1

بنت الهدی صدر

استانی

سوم

4

محبوبه مقیمی

 

4

فرزانگان1

ناحیه ای

اول

 

ادبیات فارسی (تولید محتوای درس 10 علوم و فنون 3 )

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

مریم  آرمیــده

 

1

باقرالعلوم (ع)

استانی

دوم

2

مریم حسینقلی زاده

 

1

بنت الهدی صدر

استانی

سوم

3

نیره سادات موسوی

 

4

معارف هدی

ناحیه ای

اول

 

ادبیات فارسی (طراحی سؤالات استاندارد درس فارسی 3 )

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

منصوره چاوشیان

 

4

ایزدی

استانی

اول

2

محبوبه مقیمی

 

4

فرزانگان

استانی

اول

3

اعظم محمدی

 

1

فاطمه الزهرا(س)

استانی

دوم

4

نیره السادات موسوی

 

4

هدی

استانی

دوم

 

ادبیات فارسی (طراحی سؤالات استاندارد درس علوم و فنون ادبی 3)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

حسین عباسی

 

2

حاج محمد ایزدی

استانی

اول

2

زهرا کرمی

 

4

معارف هدی

استانی

اول

3

منصوره چاووشیان

 

4

ایزدی

استانی

دوم

4

آوینا عقیلی

 

3

رضوان

استانی

دوم

 

ادبیات فارسی (فراخوان اجرای نمایشنامه بر اساس کتاب درسی )

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

اعظم قربان زادگان

 

1

شاهد رضویه

استانی

اول

2

مریم سجادی زاده

 

1

فرهنگ

استانی

دوم

 

فیزیک (طراحی آزمایش خلاقانه فیزیک با وسایل معمولی در کلاس درس)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

سمیه شجاعی

 

3

مریم

استانی

اول

2

سمیه ثابت­نژاد

 

3

معلم

ناحیه ای

اول

 

جغرافیا (مسابقه برخط کتاب جغرافیای ناحیه ای پایه یازدهم انسانی " نواحی انسانی ")

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه/شهرستان

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

فاطمه گائینی

 

4

هندویان

استانی

اول

2

لیلی آرزومندی

 

3

غدیر

استانی

اول

3

فاطمه حقیقی

 

2

نجمه 1

استانی

دوم

4

فاطمه توکلی مهر

 

2

مهدیه

استانی

دوم

5

احمد مرادی

 

2

آزادگان

استانی

دوم

6

سعیده میرانی

 

جعفریه

حجاب

استانی

دوم

7

فاطمه محمدی

 

4

امامی

استانی

دوم

8

کلثوم سادات حسینی

 

3

سبحان

استانی

دوم

9

قاسم یوسفی

 

2

علی اکبر(س) 2

ناحیه ای

اول

10

ریحانه فلاطونی

 

4

شهید هندویان

ناحیه ای

اول

11

لیلا حاج علی گل

 

3

غدیر

ناحیه ای

اول

12

مهدی نجفی

 

1

هدایتی 3

ناحیه ای

سوم

13

رسول حسینی

 

2

آزادگان

ناحیه ای

سوم

 

دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی ( تفسیر سوره شعرا و فرقان " جلد 15 تفسیر نمونه")

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه/منطقه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

زینب عباسی

 

3

فرزانگان 2

استانی

اول

2

محمد رضا میرزائی

 

4

دانش پژوه 2

استانی

اول

3

احمد صادقی

 

1

امیرکبیر

استانی

اول

4

لیلا گایینی

 

3

فتح المبین

استانی

اول

5

قاسم یوسفی

 

2

علی اکبر (س) 2

استانی

دوم

6

حسین دباج

 

4

محمدی کاشانی

استانی

دوم

7

جواد نوری

 

1

بشارتی

استانی

دوم

8

سید مهدی حسینی

 

2

فاتحی

استانی

سوم

9

معصومه عنبر حیدری

 

3

سمیه 2

ناحیه ای

اول

10

زهرا تلخاب

 

خلجستان

اداره

ناحیه ای

اول

11

سمیرا محمدی

 

4

شهید قرائتی

ناحیه ای

سوم

12

مژگان پورسنگی

 

3

رضویه

ناحیه ای

سوم

13

سمیه شهریور

 

2

محمد رضایی

ناحیه ای

سوم

 

فیزیک (مسابقه طراحی سوال استاندارد دهم رشته تجربی)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه/ شهرستان

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

زهرا فرجی­دانا

 

4

ایزدی

استانی

اول

2

سکینه غفاری

 

2

شاهد حضرت خدیجه(س)

استانی

اول

3

کبری شمشیری

 

1

فاطمه زهرا(س)

استانی

اول

4

سیده کبری موسوی

 

2

نجمه

استانی

دوم

5

حمیده رحمتی

 

1

فاطمه الزهرا(س)

استانی

دوم

6

زینب خداوردیان

 

جعفریه

حضرت مریم(س)

استانی

دوم

 

ریاضی 2 (طراحی آموزش ریاضی ازطریق بازی "بازی وار سازی ریاضی")

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

محمد جواد بیطرفان

 

4

شهید رجایی

استانی

دوم

2

احسان حسینی بفرویی

 

1

شهدای گمنام

استانی

دوم

3

محمد شهبازی نیا

 

1

شهید مطهری

استانی

دوم

4

مجتبی میلادی پور

 

1

بشارتی

استانی

دوم

5

طاهره موسوی

 

2

حضرت مریم(س)

استانی

دوم

6

حسین عرب

 

3

شهدای ۱۷ شهریور

استانی

سوم

 

زمین  شناسی و انسان ومحیط زیست ( سوالات برتر امتحانی "دی ماه" )

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه/شهرستان

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

رقیه قاسمی

 

 3

حضرت فاطمه (س)

استانی

اول

2

منصوره  میراب زاده

 

 3

شهدای قمرود

استانی

دوم

3

فاطمه گایینی

 

3

دارالزهرا (س)

استانی

دوم

4

نگار رسولیان

 

جعفریه

حضرت مریم (س)

استانی

دوم

5

لیلا ریاص الحسینی

 

 1

شاهد رضویه

استانی

دوم

6

مرضیه باباخان

 

 2

نواب صفوی 1

استانی

دوم

7

لیلی آرزومندی

 

 3

غدیر

استانی

دوم

 

علوم اجتماعی (انتخاب سوال برتردی ماه )

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه/ شهرستان

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

بتول سمیعی

 

2

حضرت مریم (س)

استانی

اول

2

لیلی مردان

 

3

 حضرت زهرا (س )

استانی

اول

3

ستارجوکار

 

1

شهدای قمرود

استانی

اول

4

پریسا محمدی

 

3

رضویه

استانی

اول

5

زینب صدیقی

 

4

هندویان

استانی

اول

6

فرزانه نامجو

 

خلجستان

مهدیه

استانی

اول

7

فاطمه نامجو

 

کهک

حضرت فاطمه (س)

استانی

اول

 

آمادگی دفاعی (مسابقه آنلاین با عنوان بررسی ژئوپلیتیک آسیای مرکزی و قفقاز )

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

مهدی محمدخانی

 

۲

امام حسن عسگری (ع)

استانی

اول

2

ابوالفضل یغمایی فیروز

 

۱

حافظ

استانی

اول

3

زینب حسینی

 

۴

هندویان

استانی

دوم

4

مریم گایینی

 

۲

اسحاق حسینی

ناحیه ای

اول

5

محدثه السادات حسینی

 

۳

شهید سهیلی منش

ناحیه ای

سوم

 

روان شناسی(نقد وبررسی کتاب روان شناسی از دید دبیران ودانش آموزان براساس کاربرد وجذابیت کتاب )

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه/ شهرستان

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

مهدیه ثابت قدم

 

جعفریه

حجاب قاهان

ناحیه ای

اول

2

زهره مهرابیان

 

4

امامی

استانی

سوم

 

فیزیک (طراحی آزمایش خلاقانه فیزیک " مقاله")

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

ژیلا طاولی

 

3

غدیر

استانی

اول

 

علوم اجتماعی (طراحی نقشه مفهومی)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه/ شهرستان

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

سهیلا شمشیری

 

4

ایزدی

استانی

دوم

2

فرزانه نامجو

 

خلجستان

مهدیه

منطقه ای

اول

3

فاطمه نامجو

 

کهک

حضرت فاطمه (س)

ناحیه ای

اول

 

شیمی (ساخت کلیپ آموزش استوکیومتری شیمی)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

عطیه محمد میرزائی

 

3

فرزانگان 2

استانی

اول

2

محمدرضا رضائی

 

2

شهدای نیروگاه

استانی

اول

3

محبوبه رمضانی

 

4

هندویان

استانی

دوم

 

زبان انگلیسی (طرح درس  خلاق برای تدریس تلفیقی)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

حسین علی عسکری

 

1

دین و دانش

ناحیه ای

اول

2

مهدی عبدالکریمی

 

1

شاهد جواد الائمه (ع)

ناحیه ای

دوم

 

علوم اجتماعی (مسابقه آنلاین درس جامعه شناسی پایه یازدهم و دوازدهم انسانی)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه/ شهرستان

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

مهدیه ثابت قدم

 

جعفریه

حجاب

استانی

اول

2

عطیه زینلی

 

4

غ هدی

ناحیه ای

اول

 

علوم اجتماعی (انتخاب سوال برتردی ماه درس جامعه شناسی )

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه/ شهرستان

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

کافیه عبدی

 

2

مهدیه

استانی

اول

2

منصوره قدرتی

 

2

نواب

استانی

اول

3

مهدیه ثابت قدم

 

جعفریه

حجاب

ناحیه ای

اول

 

جغرافیا (طراحی اینفوگرافیک  مرزهای طبیعی )

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

لیلا حاج علی گل

 

3

غدیر

ناحیه ای

سوم

 

زبان انگلیسی (سوال برتر دی ماه  پایه دهم )

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

شهرستان

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

فاطمه رسولی

 

کهک

حضرت فاطمه زهرا (س)

استانی

سوم

 

زبان انگلیسی (سوال برتر دی ماه  پایه یازدهم  )

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

نجمه سادات شریفیون

 

1

حضرت زهرا (س)

استانی

دوم

 

زبان انگلیسی (سوال برتر دی ماه  پایه دوازدهم)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

رقیه ذاکر اکبری

 

1

آیت ا.... بهاالدینی

استانی

سوم

 

علوم اجتماعی (اقدام پژوهی )

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

منطقه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

فرزانه نامجو

 

خلجستان

مهدیه

استانی

اول

 

شیمی (فراخوان ارائه راهکارهای تدریس)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

لیلا ضامنی

 

4

مهندس نجیمی

استانی

اول

 

شیمی (طرح درس نویسی با رویکرد تلفیقی شیمی)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

مهدیه اسکندری

 

4

قرائتی

استانی

اول

2

زهره خالقی جو

 

4

بلقیس برقعی

استانی

 اول

 

 

اولین مرحله ی نتايج فراخوان ها و مسابقات علمي دبیران دوره دوم متوسطه (سال تحصيلی 02-1401)

 ادبیات فارسی (مسابقه کتابخوانی از کتاب های فارسی 1 تا 3 با تاکید بر اهداف سؤالات امتحانات نهایی خرداد ماه)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

نرگس مهدی

 

4

فرزانگان 1

استانی

دوم

2

لیلا بیگی

 

4

 حاج محمد منتظری

استانی

دوم

3

معصومه نصیری پور

 

2

شهید برقعی 1

ناحیه ای

اول

4

هادی کلایی

 

3

هفده شهریور

ناحیه ای

دوم

5

یحیی نیری

 

2

حاج محمد ایزدی

ناحیه ای

سوم

 

فیزیک (طراحی سوال استاندارد فیزیک دهم رشته ریاضی فیزیک)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

اسماعیل مطیع

 

3

شهید فهمیده

استانی

دوم

2

زهرا سیاهپوش

 

3

حضرت معصومه (س)

استانی

دوم

3

فریده فردوسی­زاده

 

1

حضرت مریم(س)

استانی

دوم

4

سمیه شجاعی

 

3

معلم

استانی

دوم

5

طاهره عسگری

 

4

منتظری

استانی

دوم

6

سمیه ثابت­نژاد

 

3

معلم

ناحیه ای

اول

 

روان شناسی (طراحی سوال برتردی ماه)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه/شهرستان

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

بتول سمیعی

 

2

حضرت مریم(س)

استانی

اول

2

هاجرسادات هل اتایی

 

2

محدثه

استانی

دوم

3

مریم ورمزیاری

 

3

باقریه

استانی

دوم

4

منصوره قدرتی

 

2

نواب

استانی

دوم

5

سوسن جمشیدی

 

1

بنت الهدی صدر

استانی

دوم

6

روح انگیز کاشفی

 

4

هدی

استانی

سوم

7

محسن شیخی

 

3

غ هدایت

استانی

سوم

8

مهدیه ثابت قدم

 

جعفریه

حجاب قاهان

استانی

سوم

9

منصوره باقری

 

4

ایزدی

استانی

سوم

 

زیست شناسی (انتخاب سوال برتر دی ماه)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه/شهرستان

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

منصوره بیان

 

1

آیت ا... بهاء الدینی

استانی

اول

2

تقی قربانی

 

1

امام صادق(ع)

استانی

دوم

3

احمد جوکار

 

جعفریه

شهید علمداری

استانی

دوم

4

نجمه سادات طباطبایی

 

4

فرزانگان1

استانی

دوم

5

فاطمه باقرزاده حسینی

 

3

حضرت فاطمه(س)

استانی

سوم

6

محدثه امین

 

4

قرائتی2

ناحیه ای

اول

7

مریم اعتماد نیا

 

4

ایزدی

ناحیه ای

سوم

 

زیست شناسی (آزمون آنلاین از یک مبحث زیست شناسی کتاب کمپیل)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

فرشته جهانگیرزاده

 

4

شاهد نجمیه

استانی

اول

2

منصوره ایرانی خواه

 

1

نرجس جمکران

استانی

دوم

3

محدثه امین

 

4

ایزدی

ناحیه ای

سوم

4

قاسم یوسفی

 

2

حضرت علی اکبر(س) 2

ناحیه ای

سوم

5

تقی قربانی

 

1

امام صادق (ع)

ناحیه ای

سوم

 

ریاضی (طراحی سوال برتر دی ماه از کتاب ریاضی وآمار2 )

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه/شهرستان

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

اعظم یوسف زاده عینی

 

جعفریه

حضرت مریم(س)

استانی

اول

2

زهرا زین الدینی

 

1

باقرالعلوم

استانی

اول

3

پروانه طاهری

 

2

نواب

استانی

اول

4

مریم عباسی

 

خلجستان

مهدیه

استانی

دوم

5

زهرا باقری مطلق

 

3

حضرت مریم(س)

استانی

دوم

 

دین و زندگی (طرح درس ملی از درس«آهنگ سفر» پايه دهم کليه رشته ها)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه/شهرستان

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

زهرا اسماعیلی

 

4

ایزدی

استانی

اول

2

اعظم صفاگر            

 

کهک                       

حانیه

استانی

دوم

3

فاطمه درزی

 

1                                        

 فرهنگ

ناحیه ای

اول

4

محمد الیکایی          

 

1                                  

ثامن الائمه(ع)

ناحیه ای

اول

5

شریعت نظری وانانی              

 

4

ایزدی

ناحیه ای

سوم

 

ریاضی (طراحی سوال برتر دی ماه از کتاب حسابان 1)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

مهدیه گودرزی فرد

 

4

شاهد نجمیه

استانی

اول

2

حسین عرب

 

3

17شهریور

استانی

اول

3

طاهره موسوی

 

2

حضرت مریم(س)

استانی

اول

4

زری حسینی

 

4

بلقیس امامی

استانی

دوم

5

زهرا علی محمدی

 

2

مریم

استانی

دوم

 

ریاضی (مسابقه کتابخوانی از کتاب راهنمای معلم ریاضی2 تجربی)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

زینب چراغی

 

1

بنت الهدی صدر

استانی

اول

2

سمیه معمارزاده

 

4

بلقیس برقعی

استانی

دوم

3

صفورا فرایی

 

4

ایزدی

استانی

دوم

4

سیدمحمد مهدی چاووشی

 

1

نخبگان طاهباز

ناحیه ای

اول

5

نفیسه انصاری

 

1

شاهدرضویه

ناحیه ای

اول

6

مهدی بردباری

 

2

فاتحی

ناحیه ای

اول

7

سکینه ساوجی

 

2

برقعی

ناحیه ای

اول

8

فاطمه رمضانی

 

4

مهندس نجیمی

ناحیه ای

اول

9

سیروس کمالی ماهر

 

3

اداری

ناحیه ای

اول

10

زهره شرف الدین یزدی

 

4

بلقیس برقعی

ناحیه ای

اول

11

مصطفی قدرتی

 

2

شهریاری

ناحیه ای

سوم

12

حمیده داوودی

 

4

امامی

ناحیه ای

سوم

13

شهاب الدین حقی

 

4

قدوسی

ناحیه ای

سوم

14

مریم اولیایی ترشیزی

 

2

فخری

ناحیه ای

سوم

 

شیمی (محتوای تصویری کتاب شیمی یازدهم)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه/شهرستان

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

مینا بختیاری

 

کهک

حضرت فاطمه زهرا(س)

استانی

اول

2

سید عبدا... موسوی پور

 

3

بحرالعلوم

استانی

اول

3

مهدیه اسکندری

 

4

قرائتی

استانی

اول

4

سعیده یوسفی

 

2

نجمه

استانی

اول

5

محبوبه رمضانی

 

4

هندویان

استانی

اول

 

فیزیک (تالیف طرح درس فیزیک دوازدهم " نوسان " صفحه 62 تا 65  کتاب فیزیک 3 رشته ریاضی)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

سیدرضا صمدی

 

4

شهید قدوسی

استانی

اول

2

ژیلا طاولی

 

3

غدیر

استانی

اول

3

حسین جعفری

 

2

شیخ صدوق

استانی

اول

4

سمیه ثابت­نژاد

 

3

معلم

استانی

اول

 

شیمی (طراحی سوال برترنوبت اول درس شیمی 1)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

ملیحه احمدی

 

2

حضرت مریم(س)

استانی

اول

2

الهه دفتری

 

4

حاج محمد ایزدی

استانی

اول

3

سیمین دانشور راد

 

4

شاهد نجمیه

استانی

اول

 

شیمی (طراحی سوال برترنوبت اول درس شیمی 2)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

ابوالفضل عبداالهی

 

2

شهید زین الدین

استانی

اول

2

منیر پوستی

 

3

رضوان

استانی

اول

3

مهشید اکبری

 

4

شاهد نجمیه

استانی

اول

 

آمادگی دفاعی (طراحی سوالات برترامتحانی نوبت اول)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

علیرضا شعاعی فرد

 

4

غ توحید

استانی

اول

2

معصومه نصیری پور

 

2

برقعی ۱

استانی

دوم

3

منصوره جعفری زاده

 

3

رضویه۱

ناحیه ای

اول

4

نیر نائب پاشایی

 

2

مهدیه

ناحیه ای

دوم

 

روان شناسی(مسابقه آنلاین از محتوای کتاب روان شناسی ومحتوای کارگاه مجازی طراحی سوالات استاندارد و طرح درس ملی)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه/شهرستان

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

مهدیه ثابت قدم

 

جعفریه

حجاب قاهان

استانی

دوم

2

بتول سمیعی

 

2

حضرت مریم(س)

ناحیه ای

اول

3

حسینعلی حاجیلو

 

۲

شهداء

ناحیه ای

سوم

 

شیمی (طراحی سوال برتر نوبت اول درس شیمی 3)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

معصومه جعفری

 

3

غدیر

استانی

اول

2

منیر پوستی

 

3

رضوان

استانی

اول

3

سعیده یوسفی

 

2

نجمه(1)

استانی

اول

 

فیزیک (خاطره نویسی از خاطرات موثر در فرآیند آموزش فیزیک)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

سیدرضا صمدی

 

4

شهید قدوسی

استانی

اول

2

ژیلا طاولی

 

3

غدیر

استانی

اول

3

سمیه ثابت­نژاد

 

3

معلم

ناحیه ای

اول

 

زبان انگلیسی (تولید محتوای الکترونیکی پایه ی دهم impact page)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

زهره خان بابایی

 

1

آیت ا... بهاالدینی

استانی

سوم

 

زبان انگلیسی (ارائه عملی تجربیات خلاق تدریس)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه/شهرستان

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

امیر رضا رییس میرزایی

 

کهک

آزادگان

استانی

سوم

2

مهدی خنکدار

 

1

سادات

ناحیه ای

سوم

 

زبان انگلیسی (تهیه کلیپ کوتاه)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

فاطمه قربانعلی زاده

 

3

حضرت معصومه (س)

ناحیه ای

اول

2

عذرا مجاب

 

1

حضرت مریم (س)

ناحیه ای

دوم

 

زمین  شناسی و انسان و محیط زیست (آزمون کتاب خوانی با موضوع زمین شناسی پزشکی)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

منصوره میراب زاده

 

3

کاردانش شهدای قمرود

ناحیه ای

اول

2

لیلی آرزومندی

 

3

غدیر

ناحیه ای

اول

3

لیلا ریاض الحسینی

 

1

شاهد رضویه

ناحیه ای

سوم

 

دین و زندگی (فراخوان طراحي اينفوگرافي از درس زندگي در دنياي امروز و عمل به احكام الهي پايه دوازدهم (کليه رشته ها)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

علي سيفي عارف

 

 3

 شهید فهمیده

ناحیه ای

سوم

 

آمادگی دفاعی (مقاله نویسی)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

معصومه نصیری پور

 

۲

شهید برقعی۱

استانی

دوم

2

زینب حسینی

 

۴

هندویان

ناحیه ای

اول

 

آمادگی دفاعی (نگارش طرح درس دفاعی)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

زینب حسینی

 

۴

هندویان

استانی

اول

 

 

دین و زندگی (آزمون آنلاین ازکتاب منظومه‌ی فکری رهبر معظم انقلاب در موضوع آموزش و پرورش)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

محمد شمس اللهی

 

1

 قدس

ناحیه ای

سوم

2

عفت سهیلی

 

1

امامت

ناحیه ای

سوم

 

دین و زندگی (فراخوان طراحي اينفوگرافي از درس اول پايه دهم "کليه رشته ها")

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه/ شهرستان

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

اعظم صفاگر توتکله             

 

کهک                    

حانیه

ناحیه ای

سوم

2

شریعت نظری وانانی              

 

4

ایزدی

ناحیه ای

سوم

 

دین و زندگی (فراخوان طراحي اينفوگرافي از درس دهم پايه يازدهم انساني)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

علي سيفي عارف

 

 3

 شهید فهمیده

ناحیه ای

دوم

تازه ترین مطالب گروه ها