تابلو اعلانات

چهارمین مرحله ی کارگاه های آموزشی دبيران دوره ی دوم متوسطه (سال تحصيلی 01-1400)

نحوه اجرا
اجرا از طریق sky room
اجرا از طریق sky room
اجرا از طریق sky room
اجرا از طریق sky room
اجرا از طریق sky room
اجرا از طریق sky room
اجرا از طریق sky room
اجرا از طریق sky room
اجرا از طریق sky room
اجرا از طریق sky room
اجرا از طریق sky room
اجرا از طریق sky room
اجرا از طریق sky room
 
 
 
 
موضوع
نقش ارزشیابی تکوینی در بهبود مهارت Writing در دانش آموزان سال دوازدهم
 برگزاری نشست خاطرات تدریس یک زنگ فیزیک
بررسی مباحث فلسفه یازدهم
بررسی و تحلیل کتاب اقتصاد  نیمه دوم  سال
الگوی ارتباطی معلم با دانش آموزان از منظر آیت ا... جوادی آملی (جلسه اول)
مهندسی ژنتیک و مسائل مربوط به آن
الگوی ارتباطی معلم با دانش آموزان از منظر آیت ا... جوادی آملی (جلسه دوم)
آشنایی با کاربرد قلم نوری و تهیه محتوای آموزشی در برنامه Pdf Annatator
آموزش و ارزشیابی مهارت Listening  
بررسی مباحث منطق
سنجش از دورو GIs
مهارت های حرفه ای مرتبط با شغل معلمان (کشوری)
بررسی اجمالی آرایه های ادبی کتاب های فارسی
 بررسی مفردات قرآنی با تکیه برآیات
آشوب در مدارهای الکتریکی
بررسی تاریخی نجوم قدیم و جدید آشتایی با تلسکوپ فضایی جیمز وب
بررسی ساختار قلب و منحنی الکتروکاردیو گرام
ساعت
19
18/30
18/30
18/30
18/30
18/30
18/30
10
18/30
18/30
18/30
18/30
18/30
18/30
18/30
10
18/30
تاريخ
1400/11/02
1400/11/04
1400/11/05
1400/11/06
1400/11/09
1400/11/12
1400/11/13
1400/11/14
1400/11/16
1400/11/18
1400/11/19
1400/11/2
1400/11/20
1400/11/23
1400/11/25
1400/11/28
14001/12/1
روز
شنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
شنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
شنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
چهارشنبه
شنبه
دوشنبه
پنج شنبه
یک شنبه
گروه درسي
زبان انگلیسی
فیزیک
فلسفه و منطق
اقتصاد
دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی
زیست شناسی
دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی
ریاضی
زبان انگلیسی
فلسفه و منطق
جغرافیا
علوم اجتماعی
ادبیات فارسی
عـربی
فیزیک
آزمایشگاه علوم
زیست شناسی
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
 
 
 

نکات مهم درمورد برگزاری کارگاه از طریق اسکای روم :  

1- لینک شرکت در کارگاه مربوط به هر گروه درس در زمان مقرر در صفحه همان گروه قرار داده خواهد شد.

2- ساعت اجرا ی کارگاه در محدوده زمانی اعلام شده برگزار می گردد .  

3- شرکت کنندگان حتما باید از طریق نرم افزار به روز گوگل کروم و به صورت میهمان و از طریق لینک دریافتی در کارگاه شرکت نمایند .

4- شرکت کنندگان جهت دریافت گواهی دانش افزایی باید به هنگام ورود به کلاس نام و نام خانوادگی، کد پرسنلی، ناحیه و آموزشگاه را در قسمت پیام رسان sky room ثبت نمایند.

5- برای همکارانی که به هر نحوی مشخصات خود را ثبت نکرده باشند و یا ازکارگاه آموزشی خارج شوند گواهی دانش افزایی صادر نمی گردد .

6- در برگزاری کارگاه ها از طریق اسکای روم ،محدودیت تعداد شرکت کننده وجود دارد.    

 

مسابقه علمی دبیران تاریخ دوره دوم متوسطه با عنوان مقالات چهارمین همایش آموزش تاریـخ در مـدارس (سال تحصیلی 01-1400)
وبینارکشوري ارزشیابی عملکردي شایستگی محور درس کارآفرینی متوسطه دوم (سال تحصیلی 01-1400)
وبینارآشنایی با فیزولوژی مغز، ویژه دبیران و سرگروه های درس زیست شناسی متوسطه (سال تحصیلی 01-1400)
سومین مرحله ی کارگاه های آموزشی دبيران دوره ی دوم متوسطه (سال تحصيلی 01-1400)

نحوه اجرا
اجرا از طریق sky room
اجرا از طریق sky room
اجرا از طریق sky room
اجرا از طریق sky room
اجرا از طریق sky room
اجرا از طریق sky room
اجرا از طریق sky room
اجرا از طریق sky room
اجرا از طریق sky room
اجرا از طریق sky room
اجرا از طریق sky room
اجرا از طریق sky room
موضوع
Reviewing the series of Vision books based on university entrance exam
فلسفه آموزش احکام و تبیین احکام و مسایل مستحدثه(جلسه اول)
فلسفه آموزش احکام و تبیین احکام و مسایل مستحدثه(جلسه دوم)
فلسفه یازدهم (بررسی 5 درس اول )
فلسفه 2 (جلسه دوم)
بررسی کتاب جدید التالیف ۱۱ (فنی حرفه ای و کاردانش)
وبینار شیوه های خلاقانه ی انشا نویسی
تامین آب مناسب در استان قم
نقش آزمایشگاه درآموزش علوم تجربی
نقدو بررسی درس۷ روان شناسی ،انگیزه و نگرش (اسناد ،ادراک ، کارایی وکنترل)
تحلیل سوالات آزمون های نهایی جغرافیا (3)
تبیین برنامه گروه توسعه شایستگی حرفه ای ویژه مدیران   
تبیین برنامه گروه توسعه شایستگی حرفه ای ویژه دبیران  
ساعت
18/30
18/30
18/30
30/10
18
18/30
18/30
18/30
19
18/30
18/30
9
10/30
تاريخ
1400/10/02
1400/10/05
1400/10/08
1400/10/09
1400/10/11
1400/10/15
1400/10/18
10/25/1400
1400/10/26
1400/10/27
1400/10/28
1400/10/30
1400/10/30
روز
پنج شنبه
یک شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
شنبه
چهارشنبه
شنبه
شنبه
یک شنبه
دوشنبه
سه شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
گروه درسي
زبان انگلیسی
دین و زندگی و مدیریت خانواده
دین و زندگی و مدیریت خانواده
فلسفه و منطق
فلسفه و منطق
عـربی
زبان و ادبیات فارسی
زمین شناسی و انسان و محیط زیست
آزمایشگاه علوم
روان شناسی
جغرافیا
توسعه شایستگی های حرفه ای معلمان
توسعه شایستگی های حرفه ای معلمان
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

نکات مهم درمورد برگزاری کارگاه از طریق اسکای روم :  

1- لینک شرکت در کارگاه مربوط به هر گروه درس در زمان مقرر در صفحه همان گروه قرار داده خواهد شد.

2- ساعت اجرا ی کارگاه در محدوده زمانی اعلام شده برگزار می گردد .  

3- شرکت کنندگان حتما باید از طریق نرم افزار به روز گوگل کروم و به صورت میهمان و از طریق لینک دریافتی در کارگاه شرکت نمایند .

4- شرکت کنندگان جهت دریافت گواهی دانش افزایی باید به هنگام ورود به کلاس نام و نام خانوادگی، کد پرسنلی، ناحیه و آموزشگاه را در قسمت پیام رسان sky room ثبت نمایند.

5- برای همکارانی که به هر نحوی مشخصات خود را ثبت نکرده باشند و یا ازکارگاه آموزشی خارج شوند گواهی دانش افزایی صادر نمی گردد .

6- در برگزاری کارگاه ها از طریق اسکای روم ،محدودیت تعداد شرکت کننده وجود دارد.    

شیوه نامه مسابقه تولید محتواي "درس آزاد" ادبیات متوسطه دوم (سال تحصیلی 1401-1400)

قابل توجه دبیران محترم ادبیات فارسی دوره ی دوم متوسطه

 با سلام و احترام

پیرو بخشنامه اداره کل آموزش و پرورش استان چهار محال و بختیاری،  به پیوست شیوه نامه شیوه نامه مسابقه تولید محتواي "درس آزاد" ادبیات متوسطه دوم که توسط دبیرخانه کشوري برگزارمی شود، جهت اطلاع رسانی و شرکت دبیران محترم درس مذکور ارسال می گردد.

لینک دانلود بخشنامه اداره کل

لینک دانلود نامه دبیرخانه کشوری

لینک دانلود شیوه نامه

اسامی و روزهای حضور سر گروه‌هاي آموزشي دوره ی دوم متوسطه استان قم (سال تحصيلي1401- 1400)

سومین مرحله ی مسابقات و فراخوان هاي گروه هاي آموزشي دوره ی دوم متوسطه ( سال تحصيلي 1401- 1400)

استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
دبیرخانه ای – استانی
مهلت ارسال آثار
1400/11/16
1400/12/14
در طول سال تحصیلی
موضوع
فراخوان تحلیل سوالات کنکور 1400
فراخوان ارسال بهترین درس آزاد کتاب های درسی
فراخوان نقد و بررسی محتواهای آموزشی و تحلیل کتب درسی
علوم اجتماعی
ادبیات فارسی
ادبیات فارسی
فیزیک
رديف
1
2
3

پوستر کلینیک مجازی (مرکز پاسخگویی به سئوالات و اشکالات درسی دانش آموزان)

اولین مرحله ی کارگاه های آموزشی دبيران دوره ی دوم متوسطه (سال تحصيلی 01-1400)

موضوع
آداب سخن گفتن ازدیدگاه روان شناسی و قرآن وحدیث (1)
آداب سخن گفتن ازدیدگاه روان شناسی و قرآن وحدیث (2)
آموزش طراحی اینفوگرافیک در تدریس ریاضیات مدرسه ای
بررسی نظریه انتخاب طبیعی از منظر زمین شناسی
روان شناسی خانواده و مراحل رشد  تربیت دینی
روان شناسی خانواده و مراحل رشد تربیت دینی
سنجش و ارزشیابی
How to make creative assessment
رسم ساختارهای مولکولی ( نرم افزار Chem Draw)
تبدیل محتوا به ویدئو با استفاده از برنامه های پاورپوینت و اسنگیت
 تحلیل سوالات امتحان نهایی و کنکور
فلسفه 2
درسنامه وطرح درس نویسی
مقایسه تطبیقی آموزش تاریخ در ایران و سایر کشورها
آموزش استوری لاین
جنگ نرم در عرصه فرهنگ عمومی
آموزش مفاهیم و تولید محتوا به صورت نمایشی و با کمک نرم افزارهای آزمایشگاه مجازی
نقد و بررسی کتاب اقتصاد و حل مسائل
آشنایی با نرم افزار cabrid3
ساعت
18/30
18/30
20
18/30
18/30
18/30
18/30
20
19
18/30
18/30
10
18/30
18/30
19
10
12
18/30
18/30
تاريخ
1400/09/02
1400/09/03
1400/09/03
1400/09/06
1400/09/09
1400/09/10
1400/09/13
1400/09/14
1400/09/16
1400/09/17
1400/09/18
1400/09/18
1400/0۹/22
1400/09/23
1400/09/24
1400/09/25
1400/09/25
1400/09/29
1400/09/30
روز
سه شنبه
چهارشنبه
چهارشنبه
شنبه
سه شنبه
چهارشنبه
شنبه
یک شنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
دوشنبه
سه شنبه
گروه درسي
دبیر خانه توسعه فرهنگ  قرآنی
دبیر خانه توسعه فرهنگ  قرآنی
ریاضی
زمین شناسی و انسان و محیط زیست
دین و زندگی و مدیریت خانواده
دین و زندگی و مدیریت خانواده
دین و زندگی و مدیریت خانواده
زبان انگلیسی
شیمی
علوم اجتماعی
عـربی
فلسفه و منطق
روان شناسی
تاریـخ
شیـمی
آمادگی دفاعی
آزمایشگاه علوم
اقتصاد
ریاضی
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
15
16
17
18
19
20
21

  نکات مهم درمورد برگزاری کارگاه از طریق اسکای روم :  

1- کارگاه در محدوده زمانی اعلام شده برگزار می گردد .  

2- شرکت کنندگان حتما باید از طریق نرم افزار به روز گوگل کروم و به صورت میهمان و از طریق لینک دریافتی در کارگاه شرکت نمایند .

3- شرکت کنندگان جهت دریافت گواهی دانش افزایی باید به هنگام ورود به کلاس نام و نام خانوادگی، کد پرسنلی، ناحیه و آموزشگاه را در قسمت پیام رسان sky room ثبت نمایند.

4- برای همکارانی که به هر نحوی مشخصات خود را ثبت نکرده باشند و یا ازکارگاه آموزشی خارج شوند گواهی دانش افزایی صادر نمی گردد .

5- در برگزاری کارگاه ها از طریق اسکای روم ،محدودیت تعداد شرکت کننده وجود دارد.    

تازه ترین مطالب گروه ها