تابلو اعلانات

اولین مرحله ی نتايج فراخوان ها و مسابقات علمي دبیران دوره اول متوسطه (سال تحصيلی 01-1400)

مدیریت خانواده و سبک زندگی ( برخط از کتاب مهر قدرت در خانواده )

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

احمد صفری

 

3

پژوهش

استانی

اول

2

زینب صادقی نیا

 

2

حضرت معصومه (س)

استانی

دوم

3

لیلا گایینی

 

3

فتح المبین

ناحیه ای

سوم

4

سکینه ساوجی

 

2

برقعی

ناحیه ای

سوم

 

زیست شناسی (انتخاب سوال برتر امتحانات داخلی دی ماه)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه/شهرستان

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

تقی قربانی

 

۱

طاهباز

استانی

اول

2

 نجمه سادات طباطبایی

 

۴

فرزانگان

استانی

اول

3

 زهرا پیروزه

 

جعفرآباد

حضرت خدیجه(س)

استانی

اول

 

شیمی(تولید تصویر از کتاب شیمی دهم با عنوان رفتار گازها)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

عاطفه رحیم پور

 

3

باقریه

استانی

اول

2

عمار چابوک

 

4

صدر

ناحیه ای

اول

3

عبدا... موسوی پور

 

3

بحرالعلوم

ناحیه ای

اول

4

سعیده یوسفی

 

2

نجمه

ناحیه ای

اول

 

دین و زندگی (تولید محتوای درس6  دین و زندگی پایه یازدهم انسانی)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

فاطمه سادات فرحزادی

 

3

میعاد

استانی

اول

 

ریاضی(تهیه بانک سوال از هندسه 2 )

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

آذر کرمیان

 

3

حضرت معصومه (س)

استانی

اول

 

  شیمی (انتخاب سوال برتر امتحانات داخلی دی ماه)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه/شهرستان

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

طاهره تقوی

 

3

مریم

استانی

اول

2

محمد جواد پیلتن

 

2

نور

استانی

اول

3

طاهره احسانفر

 

1

شرافت

استانی

اول

4

زهرا شیرازی

 

4

بلقیس برقعی

استانی

اول

5

زهرا پاکدامن

 

1

فاطمه الزهرا(س)

استانی

اول

6

رباب جعفری

 

4

بلقیس برقعی

استانی

اول

7

طیبه فیاضی

 

2

محمد رضایی

استانی

دوم

8

سعیده یوسفی

 

2

نجمه

استانی

دوم

9

خدیجه علی حسینی

 

3

حضرت مریم(س)

استانی

سوم

10

منصوره السادات میرئی

 

کهک

حضرت فاطمه(س)

استانی

سوم

11

زهره محمدی

 

4

غ هدایت

استانی

سوم

 

علوم اجتماعی (طراحی پوستر با موضوع مهارت یک شهروند)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

عطیه زینلی

 

4

غ هدی

استانی

اول

 

تاریخ (انتخاب سوال برتر امتحانات داخلی دی ماه)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

معصومه هاشمیان

 

4

شاهد نجمیه

استانی

دوم

 

فیزیک (طراحی سوال استاندارد فیزیک (2) پایه یازدهم رشته ریاضی " خرداد ماه")

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

فریده فردوسی زاده

 

1

مریم

استانی

اول

 
   

زمین شناسی و انسان و محیط زیست (خاطرات تدریس مجازی)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

مهدی مرادی

 

4

شهید قدوسی

استانی

اول

 

زیست شناسی (آزمون آنلاین با عنوان نورون ها، سیناپس ها و پیام رسان)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه/شهرستان

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

 فاطمه ایمانی

 

۱

امیرحسینی

استانی

دوم

2

محدثه امین

 

۴

ایزدی

ناحیه ای

اول

3

 آذین  بستانی

 

4

فرزانگان

ناحیه ای

دوم

4

 زهرا رضوانی کاشانی

 

کهک

حانیه صرم

ناحیه ای

دوم

5

 فاطمه طیبی

 

2

نجمه

ناحیه ای

سوم

 

ادبیات فارسی (طراحی سوالات برتر نوبت اول دی ماه)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

مینا اکبری فراهانی

 

2

شهید نواب صفوی

استانی

اول

2

لیلی کوهستانی

 

1

 مریم

استانی

اول

3

شهره بانو امیدیان

 

2

 حضرت زهرا (س)

استانی

اول

4

هادی کلایی

 

3

شاهد علی اکبر (ع)

استانی

اول

 

فیزیک (طراحی سوال استاندارد فیزیک (2)پایه یازدهم رشته ریاضی " دی ماه")

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

مینا کشاورز

 

4

ایزدی

استانی

اول

2

زهرا فرجی دانا

 

4

ایزدی

استانی

اول

 

زبان انگلیسی (انتخاب سوال برتر امتحانات داخلی دی ماه)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

مریم توکلی راد

 

1

فرهنگ

استانی

اول

2

زهره خان بابایی

 

1

آیت ا... بهاالدینی

استانی

اول

3

زهره صفایی

 

2

مهدیه

استانی

اول

 

علوم اجتماعی (انتخاب سوال برتر امتحانات داخلی دی ماه)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

کافیه عبدی

 

2

 مهدیه

استانی

اول

2

فاطمه حسن پور

 

3

غدیر

استانی

اول

3

محمد امین پاک زمان

 

4

معلم

استانی

سوم

دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی(مسابقه  قرآنی مجازی تفسیر سوره های عنکبوت، روم و دخان" تفسیر نمونه")

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه/شهرستان

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

زهرا جعفری احمدآبادی

 

3

حضرت فاطمه(س)1

استانی

اول

2

مریم نوریان

 

3

اخوان کریمی

استانی

اول

3

محمد علی حجتی پور

 

3

صادقیه

استانی

اول

4

احمد صفری

 

3

پژوهش

استانی

اول

5

معصومه نصیری پور

 

2

شهید برقعی 1

استانی

اول

6

زهرا واعظ زاده

 

3

رضویه

استانی

اول

7

انسیه داودآبادی

 

3

رضویه

استانی

اول

8

زینب صادقی نیا

 

2

حضرت معصومه (س)

استانی

دوم

9

احمد عباسی

 

2

امام حسن عسگری (ع)

استانی

دوم

10

مژگان پورسنگی

 

3

رضویه

استانی

دوم

11

رقیه بهرامی

 

2

نفيسه فاضلي

استانی

دوم

12

سیده وجیهه حسینی

 

2

حضرت مریم

ناحیه ای

اول

13

علی مقدمی موحدی

 

2

شهید صیاد شیرازی

ناحیه ای

اول

14

زهرا محمدزاده

 

2

نرجس

ناحیه ای

اول

15

عفت لطیفی

 

1

مدرسه امام هادی ع

ناحیه ای

اول

16

معصومه عنبر حیدری

 

3

سمیه 2

ناحیه ای

اول

17

قاسم یوسفی

 

2

علی اکبر (ع) 2

ناحیه ای

اول

18

هادی خوش کنار

 

2

 فاتحی

ناحیه ای

اول

19

علی اسکندری

 

4

دانش پژوه

ناحیه ای

اول

20

ندا خزائی زاده

 

1

حضرت زهرا (س)

ناحیه ای

دوم

21

هادی دمیرچی

 

2

امام علی (ع)

ناحیه ای

دوم

22

طاهره هاشمی زاده

 

2

پورمحمدی 2

ناحیه ای

دوم

23

نجم السادات طباطبائی

 

4

فرزانگان

ناحیه ای

دوم

24

معصومه سادات موسوی

 

3

حضرت فاطمه (س)2

ناحیه ای

دوم

25

فریده معصومی خواه

 

3

حضرت فاطمه(س) 2

ناحیه ای

دوم

26

فاطمه واحدی بیدگلی

 

3

حضرت فاطمه (س)2

ناحیه ای

دوم

27

لیلا گائینی

 

3

 فتح المبین

ناحیه ای

دوم

28

مهدی سیفی

 

1

حضرت قاسم (س)

ناحیه ای

دوم

29

حسین دباج ابرغان

 

4

محمدی کاشانی

ناحیه ای

دوم

30

مریم طاهری

 

4

شهید هندویان

ناحیه ای

سوم

31

مرتضی داوری

 

2

نور

ناحیه ای

سوم

32

داود نصیری

 

3

شهید چمران

ناحیه ای

سوم

33

مریم خلیقی

 

1

قائمیه

ناحیه ای

سوم

34

نجم السادات موسوی

 

3

فتح المبین

ناحیه ای

سوم

35

ملیحه اصغری

 

3

اداره

ناحیه ای

سوم

36

حسن ندرلو

 

2

نور

ناحیه ای

سوم

 

هفتمین مرحله ی کارگاه های آموزشی دبيران دوره ی دوم متوسطه (سال تحصيلی 01-1400)

مکان/لینک
خیابان ایستگاه ، بین کوچه  7و  ،9خانه علوم و فنون
خیابان ایستگاه ، بین کوچه  7و  ،9خانه علوم و فنون
موضوع
استفاده از بایو سنسورها در تشخیص سرطان
بررسی مباحث تاریخ ادبیات و سبک شناسی کتب درسی )با محوریت کنکور سراسري
آزمایش هاي فیزیک
ساعت
18
18
18
تاريخ
1401/02/17
1401/02/22
1401/02/26
روز
شنبه
پنجشنبه
دوشنبه
گروه درسي
شیمی
ادبیات فارسی
فیزیک
رديف
1
1
1

نکات مهم درمورد برگزاری کارگاه غیر حضوری :  

1- ساعت اجرا ی کارگاه در محدوده زمانی اعلام شده برگزار می گردد .  

2- شرکت کنندگان حتما باید از طریق نرم افزار به روز گوگل کروم و به صورت میهمان و از طریق لینک دریافتی در کارگاه شرکت نمایند .

3- شرکت کنندگان جهت دریافت گواهی دانش افزایی باید به هنگام ورود به کلاس نام و نام خانوادگی، کد پرسنلی، ناحیه و آموزشگاه را در قسمت پیام رسان sky room ثبت نمایند.

4- برای همکارانی که به هر نحوی مشخصات خود را ثبت نکرده باشند و یا ازکارگاه آموزشی خارج شوند گواهی دانش افزایی صادر نمی گردد .

5- در برگزاری کارگاه ها از طریق اسکای روم ،محدودیت تعداد شرکت کننده وجود دارد.    

چهارمین مرحله ی مسابقات و فراخوان هاي گروه هاي آموزشي دوره ی دوم متوسطه ( سال تحصيلي 1401- 1400)

استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
دبیرخانه ای – استانی
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی - ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی - ناحیه ای
استانی - ناحیه ای
استانی – ناحیه­ ای
مهلت ارسال آثار
1401/1/27
1401/1/25
1401/1/25
1401/1/29
1401/1/31
1401/2/25
1401/1/25
1401/1/31
1401/2/15
1401/2/15
1401/2/15
1401/2/15
1401/۱/15
1401/۱/25
1401/۱/30
1401/1/31
1401/2/20
1401/1/31
1401/2/31
1401/1/25
موضوع
فراخوان نقد و تحلیل آموزش های مدرسه ی تلویزیونی
فراخوان ارسال مطالب علمی و ادبی (در قالب مقاله، شعر، داستان  و ......)
فراخوان تولید محتوای الکترونیکی با موضوع « حریم منابع آب »
فراخوان طرح درس برتر بر اساس برنامه درس ملی (زمین و محیط زیست)
فراخوان ایمنی در برابر مخاطرات طبیعی (آب و مشکلات آن)
مسابقه خاطرات تدریس مجازی ( مستند سازی تجربیات آموزش مجازی مسائل محیط زیست )
فراخوان اقدام پژوهی با موضوع « معایب و محاسن تدریس مجازی درس زمین شناسی»
مسابقه تهیه پوسترآموزشی با موضوع مبدل کاتالیستی
فراخوان تحلیل وضعیت آموزشی درس شیمی
فراخوان ارائه راهکارها برای بهبود کیفیت آموزش در فضای مجازی
فراخوان ارائه راهکارها برای نظارت بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
فراخوان ارائه پیشنهادات برای بهبود روند ارزشیابی مستمر و پایانی با توجه به ارائه آموزش ها در فضای مجازی
مسابقه درس پژوهی و اقدام پژوهی
فراخوان و مسابقه طرح درس نویسی از کتاب های جامعه 1،2،3، سواد رسانه و هویت اجتماعی
مسابقه تهیه کلیپ با موضوع آسیب فضای مجازی در ارتباط بین نسلی
مسابقه مقاله نویسی با عنوان عوامل موثر بر رشد و استقرار نظام آموزشی از مشروطه تا انقلاب اسلامی
مسابقه تولید محتوای آموزشی درس تاریخ
مسابقه تهیه وتولید محتوای الکترونیکی (استوری لاین از کتاب روان شناسی )
مسابقه نقد و بررسی بانک اطلاعات آرشیوی در شاد
مسابقه طراحی سوال استاندارد فیزیک 2 (پایه یازدهم)رشته ریاضی (مطابق با بودجه­ بندی خرداد ماه)
گروه درسی
ادبیات فارسی
ادبیات فارسی
زمین شناسی و محیط زیست
زمین شناسی و محیط زیست
زمین شناسی و محیط زیست
زمین شناسی و محیط زیست
زمین شناسی و محیط زیست
شیمی
شیمی
شیمی
شیمی
شیمی
عربی
علوم اجتماعی
علوم اجتماعی
تاریخ
تاریخ
روان شناسی
روان شناسی
فیزیک
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

 

همکاران گرامی جهت اطلاع از نحوه ارسال آثار خود به صفحه گروه درسی مربوطه مراجعه نمایند.

                                                                                                                                       

شـیوه نامه هجدمین جشـنواره الگوهاي تدریس برتر دوره ي دوم متوسطه نظري (سال تحصیلی 01-1400)
ششمین مرحله ی کارگاه های آموزشی دبيران دوره ی دوم متوسطه (سال تحصيلی 01-1400)

موضوع
تبیین شیوه نامه هجدهمین دوره ي کشوري جشنواره الگوهاي تدریس برتر
ساعت
10
تاريخ
1400/12/19
روز
پنجشنبه
گروه درسي
کارشناسی
رديف
1

نکات مهم درمورد برگزاری کارگاه غیر حضوری :  

1- ساعت اجرا ی کارگاه در محدوده زمانی اعلام شده برگزار می گردد .  

2- شرکت کنندگان حتما باید از طریق نرم افزار به روز گوگل کروم و به صورت میهمان و از طریق لینک دریافتی در کارگاه شرکت نمایند .

3- شرکت کنندگان جهت دریافت گواهی دانش افزایی باید به هنگام ورود به کلاس نام و نام خانوادگی، کد پرسنلی، ناحیه و آموزشگاه را در قسمت پیام رسان sky room ثبت نمایند.

4- برای همکارانی که به هر نحوی مشخصات خود را ثبت نکرده باشند و یا ازکارگاه آموزشی خارج شوند گواهی دانش افزایی صادر نمی گردد .

5- در برگزاری کارگاه ها از طریق اسکای روم ،محدودیت تعداد شرکت کننده وجود دارد.    

پنجمین مرحله ی کارگاه های آموزشی دبيران دوره ی دوم متوسطه (سال تحصيلی 01-1400)

موضوع
نقد و بررسی دروس نوبت دوم (درس  8 الی 12)
 روش هاي فعال نوین تدریس
ساعت
18/30
10
تاريخ
1400/12/04
1400/12/12
روز
چهارشنبه
پنجشنبه
گروه درسي
آمادگی دفاعی
توسعه شایستگی هاي حرفه اي معلمان
رديف
1
2

نکات مهم درمورد برگزاری کارگاه غیر حضوری :  

1- ساعت اجرا ی کارگاه در محدوده زمانی اعلام شده برگزار می گردد .  

2- شرکت کنندگان حتما باید از طریق نرم افزار به روز گوگل کروم و به صورت میهمان و از طریق لینک دریافتی در کارگاه شرکت نمایند .

3- شرکت کنندگان جهت دریافت گواهی دانش افزایی باید به هنگام ورود به کلاس نام و نام خانوادگی، کد پرسنلی، ناحیه و آموزشگاه را در قسمت پیام رسان sky room ثبت نمایند.

4- برای همکارانی که به هر نحوی مشخصات خود را ثبت نکرده باشند و یا ازکارگاه آموزشی خارج شوند گواهی دانش افزایی صادر نمی گردد .

5- در برگزاری کارگاه ها از طریق اسکای روم ،محدودیت تعداد شرکت کننده وجود دارد.    

کارگاه آموزشی کشوري سنجش برای یادگیری درس عربی متوسطه دوم (سال تحصیلی 01-1400)

کارگاه آموزشی مجازی کشوري "آموزش با روش ایده خوانی" درس عربی متوسطه دوم (سال تحصیلی 01-1400)

وبینار آموزشی کشوري فن بیان گروه توسعه شایستگی های معلمان متوسطه دوم (سال تحصیلی 01-1400)
برگزاري وبینارکشوري شبهات مرگ و پس از مرگ دبیران محترم دین و زندگی و مدیریت خانوداه (سال تحصیلی 01-1400)

 

تازه ترین مطالب گروه ها