تابلو اعلانات

دومین مرحله ی کارگاه های آموزشی دبيران دوره ی دوم متوسطه (سال تحصيلی 02-1401)

مکان
خیابان جمهوری، فلکه سپاه، سالن اجتماعات اداره کل تبلیغات اسلامی
خیابان ساحلی، بعد از فرمانداری ، تالار فرهنگیان ، سالن کنفرانس
خیابان ساحلی ، خانه معلم شماره 1 ، سالن آموزش
خیابان ساحلی، بعد از فرمانداری ، تالار فرهنگیان ، سالن کنفرانس
خیابان ساحلی، بعد از فرمانداری ، تالار فرهنگیان ، سالن کنفرانس
نیروگاه، میدان توحید ، خیابان سواران ، اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 ، سالن اجتماعات
خیابان ساحلی ، خانه معلم شماره 1 ، سالن آموزش
خیابان ساحلی خانه معلم شماره 1 سالن آموزش
خیابان ساحلی ، خانه معلم شماره 1 ، سالن آموزش
خیابان ساحلی، بعد از فرمانداری ، تالار فرهنگیان ، سالن کنفرانس
خیابان ساحلی ، خانه معلم شماره 1 ، سالن آموزش
عنوان کارگاه
تربیت اخلاقی نوجوانان با رویکرد های تربیتی قرآنی و روان شناسی
تاثیر فضای مجازی برسلامت روانی  (آسیب شناسی اجتماعی دوره نوجوانی )
هم اندیشی بررسی محتوای کتب آموزشی فارسی در جهت اصلاح و بهبود
کارگاه دوره ای ساخت و تولید نرم افزارآموزشی زبان عربی(جلسه اول)
کارگاه دوره ای ساخت و تولید نرم افزارآموزشی زبان عربی(جلسه دوم)
آموزش تخصصی مهارت های جغرافیایی
کارگاه آموزشی با عنوان How to teach grammar via engaging students in real life situations
چالش های درس ریاضی گسسته
جمع بندی نکته های دستوری کتاب های فارسی
کارگاه دوره ای ساخت و تولید نرم افزارآموزشی زبان عربی(جلسه سوم)
آشنایی با نرم افزار گوسین (شیمی، فیزیک، زیست شناسی و زمین شناسی )
ساعت
18/30
18/30
18/30
10
10
9
18/30
18/30
18/30
10
10
تاريخ
1401/09/06
1401/09/09
1401/09/09
1401/09/10
1401/09/17
1401/09/17
1401/09/20
1401/09/22
1401/09/23
1401/09/24
1401/10/01
روز
یک شنبه
چهارشنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
یک شنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
گروه درسي
دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی
علوم اجتماعی وروان شناسی
ادبیات فارسی
عـربی
عـربی
جغرافیا
زبان انگلیسی
ریاضی
ادبیات فارسی
عـربی
آزمایشگاه علوم
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

 

اولین مرحله ی کارگاه های آموزشی دبيران دوره ی دوم متوسطه (سال تحصيلی 02-1401)

مکان
خیابان ساحلی ، خانه معلم شماره 1 ، سالن آموزش
خیابان ساحلی ، خانه معلم شماره 1 ، سالن آموزش
خیابان ساحلی، بعد از فرمانداری ، تالار فرهنگیان ، سالن کنفرانس
خیابان ساحلی، بعد از فرمانداری، کوچه 33، پلاک 4 ، گروه های آموزشی استان
خیابان جمهوری، فلکه سپاه ، سالن اجتماعات اداره کل تبلیغات اسلامی
خیابان ساحلی، بعد از فرمانداری، کوچه 33، پلاک 4 ، گروه های آموزشی استان
خیابان ساحلی ، خانه معلم شماره 1 ، سالن آموزش
عنوان کارگاه
چگونگی برخورد صحیح با دانش آموزان در پساکرونا
بیان شگردهای تدریس ریاضی
تحلیل سوالات امتحان نهایی و کنکور 1401
تحلیل محتوای کتاب منطق
تدبر در آیه لا اکراه فی الدین
تحلیل محتوای کتاب فلسفه دوازدهم
How to assess speaking با توجه به مولفه های برنامه درسی ملی
ساعت
18:30
18:30
10
10
18:30
10
18:30
تاريخ
1401/08/15
1401/08/16
1401/08/19
1401/08/19
1401/08/22
1401/08/26
1401/08/28
روز
یک شنبه
دوشنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
یک شنبه
پنج شنبه
شنبه
گروه درسي
توسعه شایستگی های حرفه ای معلمان (تمامی دبیران)
ریاضی
عـربی
فلسفه و منطق
دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی
فلسفه و منطق
زبان انگلیسی
رديف
1
2
3
4
5
6
7

سومین مرحله ی نتايج فراخوان ها و مسابقات علمي دبیران دوره دوم متوسطه (سال تحصيلی 01-1400)

توسعه  شایستگی حرفه ای معلما ن(آزمون آنلاین از مقالات مشخص شده با عنوان ارزشیابی تکوینی و آنلاین )

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

معصومه احدی

 

3

غدیر

استانی

دوم

2

قاسم یوسفی

 

2

علی اکبر(ع) 2

استانی

دوم

3

احمد صفری

 

3

پژوهش

استانی

دوم

4

فایزه الهامی

 

جعفرآباد

حضرت خدیجه(س)

استانی

دوم

5

زینب صادقی نیا

 

2

حضرت معصومه (س)

استانی

دوم

6

فاطمه سادات ابوطالبی

 

4

شهید هندویان

استانی

سوم

7

حامد جمالی

 

کهک

آزادگان

ناحیه ای

اول

8

حامد اسکندری

 

2

آموزش و پرورش

ناحیه ای

اول

9

زهرا سلطانی

 

2

محمد رضایی 1

ناحیه ای

اول

10

انسیه داودآبادی

 

3

رضویه

ناحیه ای

اول

11

زهرا واعظ زاده

 

3

رضویه

ناحیه ای

اول

12

حسن ندرلو

 

2

نور (2)

ناحیه ای

اول

13

احمد عباسی

 

2

امام حسن عسگری (ع)

ناحیه ای

دوم

14

حسین رضائیان جعفری

 

کهک

شهید صدر

ناحیه ای

دوم

15

علی مقدمی موحدی

 

2

شهید صیاد شیرازی

ناحیه ای

دوم

16

اعظم آیتی

 

4

شهید قرائتی

ناحیه ای

دوم

17

معصومه ایرانی قمی

 

3

رضویه

ناحیه ای

دوم

18

طیبه چنگیزی

 

4

شهید  هندویان

ناحیه ای

دوم

19

محسن جعفری

 

2

شهید چاهی (2)

ناحیه ای

دوم

20

اعظم یوسف زاده عینی

 

جعفرآباد

اداره

ناحیه ای

دوم

21

ریحانه تمکین

 

2

ملاصدرا

ناحیه ای

دوم

22

سید عبدا...موسوی پور

 

3

بحرالعلوم

ناحیه ای

دوم

23

رضا عروجی

 

2

دبیری

ناحیه ای

سوم

24

زینب عباسی

 

3

فرزانگان 2

ناحیه ای

سوم

25

عباس رمضانی ورزنه

 

3

امام حسن مجتبی (ع) 1

ناحیه ای

سوم

26

منیره الانی

 

2

فاطمیه

ناحیه ای

سوم

27

حمیدرضا گل محمدی

 

1

شهید خدادادی 1

ناحیه ای

سوم

28

مریم نیکوگفتار عزیز

 

3

فاطمیه 1

ناحیه ای

سوم

 

ریاضی(مسابقه تهیه درسنامه هندسه 2 از صفحه 51 تا 76 )

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

زهرا رعیت زاده

 

2

مهدیه

استانی

اول

2

مریم اسکندری

 

4

غ هدایت

استانی

اول

 

عربی(تولید محتوای الکترونیکی)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

سید محمد حسین  میرصانع

 

2

نور

استانی

اول

2

مرضیه نوبهار

 

2

مهدیه

ناحیه ای

اول

3

سید ه وجیهه حسینی

 

2

مریم

ناحیه ای

اول

 

عربی(طراحی و تهیه بانک سوالات استاندارد کتب درسی)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

زهرا واعظ زاده

 

4

 شهید هندویان

استانی

اول

2

اکرم رضایی

 

4

هدی

ناحیه ای

اول

3

فاطمه شریفی

 

4

هدی

ناحیه ای

اول

 

عربی(اقدام پژوهی)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

مهدی همتی

 

1

سادات

استانی

اول

 

عربی( تحلیل محتوای آموزشی مدرسه تلویزیونی و شاد)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

اعظم آخوندی

 

4

نجیمی

استانی

اول

 

عربی(مقاله نویسی)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

سارا کریمی

 

3

فتح المبین

استانی

اول

 

آمادگی دفاعی (آزمون آنلاین با عنوان سه دقیقه در قیامت )

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه/شهرستان

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

فاطمه صادقی

 

جعفرآباد

حجاب

استانی

دوم

2

منصوره سادات میرئی

 

کهک

فاطمه زهرا(س)

ناحیه ای

اول

3

معصومه نصیری پور

 

2

برقعی

ناحیه ای

اول

4

طاهره کریم آبادی

 

3

 حسابی

ناحیه ای

اول

5

حسینعلی غلامی نژاد

 

3

 والفجر

ناحیه ای

دوم

 

عربی(طراحی سوالات دی ماه 12 انسانی و دی ماه و خرداد 11 عمومی)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

فاطمه ترابی

 

3

رضوان

استانی

دوم

2

جابر عاشوری

 

2

شهریاری

استانی

دوم

3

معصومه احمد لو

 

3

حضرت معصومه(س)

استانی

سوم

4

اکرم حاج کریمی

 

2

حضرت زهرا(س)

ناحیه ای

اول

 

اولین مرحله ی نتايج فراخوان ها و مسابقات علمي دبیران دوره اول متوسطه (سال تحصيلی 01-1400)

مدیریت خانواده و سبک زندگی ( برخط از کتاب مهر قدرت در خانواده )

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

احمد صفری

 

3

پژوهش

استانی

اول

2

زینب صادقی نیا

 

2

حضرت معصومه (س)

استانی

دوم

3

لیلا گایینی

 

3

فتح المبین

ناحیه ای

سوم

4

سکینه ساوجی

 

2

برقعی

ناحیه ای

سوم

 

زیست شناسی (انتخاب سوال برتر امتحانات داخلی دی ماه)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه/شهرستان

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

تقی قربانی

 

۱

طاهباز

استانی

اول

2

 نجمه سادات طباطبایی

 

۴

فرزانگان

استانی

اول

3

 زهرا پیروزه

 

جعفرآباد

حضرت خدیجه(س)

استانی

اول

 

شیمی(تولید تصویر از کتاب شیمی دهم با عنوان رفتار گازها)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

عاطفه رحیم پور

 

3

باقریه

استانی

اول

2

عمار چابوک

 

4

صدر

ناحیه ای

اول

3

عبدا... موسوی پور

 

3

بحرالعلوم

ناحیه ای

اول

4

سعیده یوسفی

 

2

نجمه

ناحیه ای

اول

 

دین و زندگی (تولید محتوای درس6  دین و زندگی پایه یازدهم انسانی)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

فاطمه سادات فرحزادی

 

3

میعاد

استانی

اول

 

ریاضی(تهیه بانک سوال از هندسه 2 )

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

آذر کرمیان

 

3

حضرت معصومه (س)

استانی

اول

 

  شیمی (انتخاب سوال برتر امتحانات داخلی دی ماه)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه/شهرستان

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

طاهره تقوی

 

3

مریم

استانی

اول

2

محمد جواد پیلتن

 

2

نور

استانی

اول

3

طاهره احسانفر

 

1

شرافت

استانی

اول

4

زهرا شیرازی

 

4

بلقیس برقعی

استانی

اول

5

زهرا پاکدامن

 

1

فاطمه الزهرا(س)

استانی

اول

6

رباب جعفری

 

4

بلقیس برقعی

استانی

اول

7

طیبه فیاضی

 

2

محمد رضایی

استانی

دوم

8

سعیده یوسفی

 

2

نجمه

استانی

دوم

9

خدیجه علی حسینی

 

3

حضرت مریم(س)

استانی

سوم

10

منصوره السادات میرئی

 

کهک

حضرت فاطمه(س)

استانی

سوم

11

زهره محمدی

 

4

غ هدایت

استانی

سوم

 

علوم اجتماعی (طراحی پوستر با موضوع مهارت یک شهروند)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

عطیه زینلی

 

4

غ هدی

استانی

اول

 

تاریخ (انتخاب سوال برتر امتحانات داخلی دی ماه)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

معصومه هاشمیان

 

4

شاهد نجمیه

استانی

دوم

 

فیزیک (طراحی سوال استاندارد فیزیک (2) پایه یازدهم رشته ریاضی " خرداد ماه")

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

فریده فردوسی زاده

 

1

مریم

استانی

اول

 
   

زمین شناسی و انسان و محیط زیست (خاطرات تدریس مجازی)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

مهدی مرادی

 

4

شهید قدوسی

استانی

اول

 

زیست شناسی (آزمون آنلاین با عنوان نورون ها، سیناپس ها و پیام رسان)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه/شهرستان

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

 فاطمه ایمانی

 

۱

امیرحسینی

استانی

دوم

2

محدثه امین

 

۴

ایزدی

ناحیه ای

اول

3

 آذین  بستانی

 

4

فرزانگان

ناحیه ای

دوم

4

 زهرا رضوانی کاشانی

 

کهک

حانیه صرم

ناحیه ای

دوم

5

 فاطمه طیبی

 

2

نجمه

ناحیه ای

سوم

 

ادبیات فارسی (طراحی سوالات برتر نوبت اول دی ماه)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

مینا اکبری فراهانی

 

2

شهید نواب صفوی

استانی

اول

2

لیلی کوهستانی

 

1

 مریم

استانی

اول

3

شهره بانو امیدیان

 

2

 حضرت زهرا (س)

استانی

اول

4

هادی کلایی

 

3

شاهد علی اکبر (ع)

استانی

اول

 

فیزیک (طراحی سوال استاندارد فیزیک (2)پایه یازدهم رشته ریاضی " دی ماه")

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

مینا کشاورز

 

4

ایزدی

استانی

اول

2

زهرا فرجی دانا

 

4

ایزدی

استانی

اول

 

زبان انگلیسی (انتخاب سوال برتر امتحانات داخلی دی ماه)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

مریم توکلی راد

 

1

فرهنگ

استانی

اول

2

زهره خان بابایی

 

1

آیت ا... بهاالدینی

استانی

اول

3

زهره صفایی

 

2

مهدیه

استانی

اول

 

علوم اجتماعی (انتخاب سوال برتر امتحانات داخلی دی ماه)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

کافیه عبدی

 

2

 مهدیه

استانی

اول

2

فاطمه حسن پور

 

3

غدیر

استانی

اول

3

محمد امین پاک زمان

 

4

معلم

استانی

سوم

دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی(مسابقه  قرآنی مجازی تفسیر سوره های عنکبوت، روم و دخان" تفسیر نمونه")

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه/شهرستان

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

زهرا جعفری احمدآبادی

 

3

حضرت فاطمه(س)1

استانی

اول

2

مریم نوریان

 

3

اخوان کریمی

استانی

اول

3

محمد علی حجتی پور

 

3

صادقیه

استانی

اول

4

احمد صفری

 

3

پژوهش

استانی

اول

5

معصومه نصیری پور

 

2

شهید برقعی 1

استانی

اول

6

زهرا واعظ زاده

 

3

رضویه

استانی

اول

7

انسیه داودآبادی

 

3

رضویه

استانی

اول

8

زینب صادقی نیا

 

2

حضرت معصومه (س)

استانی

دوم

9

احمد عباسی

 

2

امام حسن عسگری (ع)

استانی

دوم

10

مژگان پورسنگی

 

3

رضویه

استانی

دوم

11

رقیه بهرامی

 

2

نفيسه فاضلي

استانی

دوم

12

سیده وجیهه حسینی

 

2

حضرت مریم

ناحیه ای

اول

13

علی مقدمی موحدی

 

2

شهید صیاد شیرازی

ناحیه ای

اول

14

زهرا محمدزاده

 

2

نرجس

ناحیه ای

اول

15

عفت لطیفی

 

1

مدرسه امام هادی ع

ناحیه ای

اول

16

معصومه عنبر حیدری

 

3

سمیه 2

ناحیه ای

اول

17

قاسم یوسفی

 

2

علی اکبر (ع) 2

ناحیه ای

اول

18

هادی خوش کنار

 

2

 فاتحی

ناحیه ای

اول

19

علی اسکندری

 

4

دانش پژوه

ناحیه ای

اول

20

ندا خزائی زاده

 

1

حضرت زهرا (س)

ناحیه ای

دوم

21

هادی دمیرچی

 

2

امام علی (ع)

ناحیه ای

دوم

22

طاهره هاشمی زاده

 

2

پورمحمدی 2

ناحیه ای

دوم

23

نجم السادات طباطبائی

 

4

فرزانگان

ناحیه ای

دوم

24

معصومه سادات موسوی

 

3

حضرت فاطمه (س)2

ناحیه ای

دوم

25

فریده معصومی خواه

 

3

حضرت فاطمه(س) 2

ناحیه ای

دوم

26

فاطمه واحدی بیدگلی

 

3

حضرت فاطمه (س)2

ناحیه ای

دوم

27

لیلا گائینی

 

3

 فتح المبین

ناحیه ای

دوم

28

مهدی سیفی

 

1

حضرت قاسم (س)

ناحیه ای

دوم

29

حسین دباج ابرغان

 

4

محمدی کاشانی

ناحیه ای

دوم

30

مریم طاهری

 

4

شهید هندویان

ناحیه ای

سوم

31

مرتضی داوری

 

2

نور

ناحیه ای

سوم

32

داود نصیری

 

3

شهید چمران

ناحیه ای

سوم

33

مریم خلیقی

 

1

قائمیه

ناحیه ای

سوم

34

نجم السادات موسوی

 

3

فتح المبین

ناحیه ای

سوم

35

ملیحه اصغری

 

3

اداره

ناحیه ای

سوم

36

حسن ندرلو

 

2

نور

ناحیه ای

سوم

 

پوستر کلینیک مجازی (مرکز پاسخگویی به سئوالات و اشکالات درسی دانش آموزان)

تازه ترین مطالب گروه ها