تابلو اعلانات

هفتمین مرحله ی کارگاه های آموزشی دبيران دوره ی دوم متوسطه (سال تحصيلی 01-1400)

مکان/لینک
خیابان ایستگاه ، بین کوچه  7و  ،9خانه علوم و فنون
خیابان ایستگاه ، بین کوچه  7و  ،9خانه علوم و فنون
موضوع
استفاده از بایو سنسورها در تشخیص سرطان
بررسی مباحث تاریخ ادبیات و سبک شناسی کتب درسی )با محوریت کنکور سراسري
آزمایش هاي فیزیک
ساعت
18
18
18
تاريخ
1401/02/17
1401/02/22
1401/02/26
روز
شنبه
پنجشنبه
دوشنبه
گروه درسي
شیمی
ادبیات فارسی
فیزیک
رديف
1
1
1

نکات مهم درمورد برگزاری کارگاه غیر حضوری :  

1- ساعت اجرا ی کارگاه در محدوده زمانی اعلام شده برگزار می گردد .  

2- شرکت کنندگان حتما باید از طریق نرم افزار به روز گوگل کروم و به صورت میهمان و از طریق لینک دریافتی در کارگاه شرکت نمایند .

3- شرکت کنندگان جهت دریافت گواهی دانش افزایی باید به هنگام ورود به کلاس نام و نام خانوادگی، کد پرسنلی، ناحیه و آموزشگاه را در قسمت پیام رسان sky room ثبت نمایند.

4- برای همکارانی که به هر نحوی مشخصات خود را ثبت نکرده باشند و یا ازکارگاه آموزشی خارج شوند گواهی دانش افزایی صادر نمی گردد .

5- در برگزاری کارگاه ها از طریق اسکای روم ،محدودیت تعداد شرکت کننده وجود دارد.    

چهارمین مرحله ی مسابقات و فراخوان هاي گروه هاي آموزشي دوره ی دوم متوسطه ( سال تحصيلي 1401- 1400)

استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
دبیرخانه ای – استانی
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی - ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی - ناحیه ای
استانی - ناحیه ای
استانی – ناحیه­ ای
مهلت ارسال آثار
1401/1/27
1401/1/25
1401/1/25
1401/1/29
1401/1/31
1401/2/25
1401/1/25
1401/1/31
1401/2/15
1401/2/15
1401/2/15
1401/2/15
1401/۱/15
1401/۱/25
1401/۱/30
1401/1/31
1401/2/20
1401/1/31
1401/2/31
1401/1/25
موضوع
فراخوان نقد و تحلیل آموزش های مدرسه ی تلویزیونی
فراخوان ارسال مطالب علمی و ادبی (در قالب مقاله، شعر، داستان  و ......)
فراخوان تولید محتوای الکترونیکی با موضوع « حریم منابع آب »
فراخوان طرح درس برتر بر اساس برنامه درس ملی (زمین و محیط زیست)
فراخوان ایمنی در برابر مخاطرات طبیعی (آب و مشکلات آن)
مسابقه خاطرات تدریس مجازی ( مستند سازی تجربیات آموزش مجازی مسائل محیط زیست )
فراخوان اقدام پژوهی با موضوع « معایب و محاسن تدریس مجازی درس زمین شناسی»
مسابقه تهیه پوسترآموزشی با موضوع مبدل کاتالیستی
فراخوان تحلیل وضعیت آموزشی درس شیمی
فراخوان ارائه راهکارها برای بهبود کیفیت آموزش در فضای مجازی
فراخوان ارائه راهکارها برای نظارت بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
فراخوان ارائه پیشنهادات برای بهبود روند ارزشیابی مستمر و پایانی با توجه به ارائه آموزش ها در فضای مجازی
مسابقه درس پژوهی و اقدام پژوهی
فراخوان و مسابقه طرح درس نویسی از کتاب های جامعه 1،2،3، سواد رسانه و هویت اجتماعی
مسابقه تهیه کلیپ با موضوع آسیب فضای مجازی در ارتباط بین نسلی
مسابقه مقاله نویسی با عنوان عوامل موثر بر رشد و استقرار نظام آموزشی از مشروطه تا انقلاب اسلامی
مسابقه تولید محتوای آموزشی درس تاریخ
مسابقه تهیه وتولید محتوای الکترونیکی (استوری لاین از کتاب روان شناسی )
مسابقه نقد و بررسی بانک اطلاعات آرشیوی در شاد
مسابقه طراحی سوال استاندارد فیزیک 2 (پایه یازدهم)رشته ریاضی (مطابق با بودجه­ بندی خرداد ماه)
گروه درسی
ادبیات فارسی
ادبیات فارسی
زمین شناسی و محیط زیست
زمین شناسی و محیط زیست
زمین شناسی و محیط زیست
زمین شناسی و محیط زیست
زمین شناسی و محیط زیست
شیمی
شیمی
شیمی
شیمی
شیمی
عربی
علوم اجتماعی
علوم اجتماعی
تاریخ
تاریخ
روان شناسی
روان شناسی
فیزیک
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

 

همکاران گرامی جهت اطلاع از نحوه ارسال آثار خود به صفحه گروه درسی مربوطه مراجعه نمایند.

                                                                                                                                       

شـیوه نامه هجدمین جشـنواره الگوهاي تدریس برتر دوره ي دوم متوسطه نظري (سال تحصیلی 01-1400)
ششمین مرحله ی کارگاه های آموزشی دبيران دوره ی دوم متوسطه (سال تحصيلی 01-1400)

موضوع
تبیین شیوه نامه هجدهمین دوره ي کشوري جشنواره الگوهاي تدریس برتر
ساعت
10
تاريخ
1400/12/19
روز
پنجشنبه
گروه درسي
کارشناسی
رديف
1

نکات مهم درمورد برگزاری کارگاه غیر حضوری :  

1- ساعت اجرا ی کارگاه در محدوده زمانی اعلام شده برگزار می گردد .  

2- شرکت کنندگان حتما باید از طریق نرم افزار به روز گوگل کروم و به صورت میهمان و از طریق لینک دریافتی در کارگاه شرکت نمایند .

3- شرکت کنندگان جهت دریافت گواهی دانش افزایی باید به هنگام ورود به کلاس نام و نام خانوادگی، کد پرسنلی، ناحیه و آموزشگاه را در قسمت پیام رسان sky room ثبت نمایند.

4- برای همکارانی که به هر نحوی مشخصات خود را ثبت نکرده باشند و یا ازکارگاه آموزشی خارج شوند گواهی دانش افزایی صادر نمی گردد .

5- در برگزاری کارگاه ها از طریق اسکای روم ،محدودیت تعداد شرکت کننده وجود دارد.    

پنجمین مرحله ی کارگاه های آموزشی دبيران دوره ی دوم متوسطه (سال تحصيلی 01-1400)

موضوع
نقد و بررسی دروس نوبت دوم (درس  8 الی 12)
 روش هاي فعال نوین تدریس
ساعت
18/30
10
تاريخ
1400/12/04
1400/12/12
روز
چهارشنبه
پنجشنبه
گروه درسي
آمادگی دفاعی
توسعه شایستگی هاي حرفه اي معلمان
رديف
1
2

نکات مهم درمورد برگزاری کارگاه غیر حضوری :  

1- ساعت اجرا ی کارگاه در محدوده زمانی اعلام شده برگزار می گردد .  

2- شرکت کنندگان حتما باید از طریق نرم افزار به روز گوگل کروم و به صورت میهمان و از طریق لینک دریافتی در کارگاه شرکت نمایند .

3- شرکت کنندگان جهت دریافت گواهی دانش افزایی باید به هنگام ورود به کلاس نام و نام خانوادگی، کد پرسنلی، ناحیه و آموزشگاه را در قسمت پیام رسان sky room ثبت نمایند.

4- برای همکارانی که به هر نحوی مشخصات خود را ثبت نکرده باشند و یا ازکارگاه آموزشی خارج شوند گواهی دانش افزایی صادر نمی گردد .

5- در برگزاری کارگاه ها از طریق اسکای روم ،محدودیت تعداد شرکت کننده وجود دارد.    

کارگاه آموزشی کشوري سنجش برای یادگیری درس عربی متوسطه دوم (سال تحصیلی 01-1400)

کارگاه آموزشی مجازی کشوري "آموزش با روش ایده خوانی" درس عربی متوسطه دوم (سال تحصیلی 01-1400)

وبینار آموزشی کشوري فن بیان گروه توسعه شایستگی های معلمان متوسطه دوم (سال تحصیلی 01-1400)
برگزاري وبینارکشوري شبهات مرگ و پس از مرگ دبیران محترم دین و زندگی و مدیریت خانوداه (سال تحصیلی 01-1400)

 

برگزاري مسابقه کشوري آموزش مهارت شهروندی (سال تحصیلی 01-1400)

تازه ترین مطالب گروه ها