تابلو اعلانات

سومین مرحله ی نتايج فراخوان ها و مسابقات علمي دبيران دوره ی متوسطه دوم (سال تحصيلی 1400-1399)

فیزیک (آزمون آنلاین با عنوان کتاب فیزیک پایه یازدهم)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

مینا چراغی­زاده

 

4

ایزدی

استانی

دوم

2

مجتبی پورکمره

 

1

ماندگار امام صادق(ع)

استانی

سوم

3

ابوالفضل رستمی

 

1

ماندگار امام صادق(ع)

ناحیه ای

دوم

4

ربابه سادات جنابان

 

کهک

فاطمه الزهرا(س)

ناحیه ای

سوم

 

دین و زندگی (آزمون آنلاین از کتاب معادشناسی جلد اول مرتبط با کتاب پایه دهم انسانی)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

غلامرضا  الحسینی

 

1

امام رضا (ع)

ناحیه ای

سوم

2

محمد  شمس اللهی   

 

1

هنرستان قدس

ناحیه ای

سوم

 

تاریخ (آزمون آنلاین کتابخوانی  با عنوان رنسانس)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

خدیجه اسدی

 

3

حضرت فاطمه (س)

ناحیه ای

سوم

 

روان شناسی (آزمون آنلاین از مطالب علمی و کتاب درسی)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

بتول  سمیعی

 

۲

فاتحی

ناحیه ای

سوم

2

فرزانه بیات

 

۱

حضرت مریم(س) ۲

ناحیه ای

سوم

3

منصوره  قدرتی

 

۲

ملاصدرا ۲

ناحیه ای

سوم

 

زبان و ادبیات فارسی ( مسابقه کتابخوانی از کتاب زبان شعر در نثر صوفیه)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

معصومه  نصیری پور

 

۲

شهیدبرقعی۱

ناحیه ای

دوم

2

انتصار خوشنویس

 

۳

حضرت مریم(س)

ناحیه ای

سوم

3

مریم  حسینقلی زاده

 

۱

بنت الهدی صدر

ناحیه ای

سوم

 

زبان انگلیسی ( آزمون آنلاین علمی از کتاب  Understanding Language Teaching From Method to Post)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

فهیمه اسمعیل زاده

 

4

ایزدی

ناحیه ای

سوم

2

علی چهرقانی

 

1

حافظ

ناحیه ای

سوم

 

عربی (مسابقه آنلاین نهج البلاغه ( ترجمه حکمت های نهج البلاغه)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

معصومه احدی

 

3

غدیر

ناحیه ای

اول

2

علی اسکندری

 

4

دانش پژوه

ناحیه ای

اول

3

آناهیتا هادیان

 

خلجستان

حجاب

ناحیه ای

اول

 

روان شناسی (مسابقه انتخاب سوال برتر نوبت اول به صورت مجازی)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

بتول سمیعی

 

2

فاتحی  1

استانی

اول

2

ستار جوکار

 

3

شهدای قمرود

استانی

اول

3

مریم ورمزیاری

 

3

میعاد

استانی

اول

4

منصوره باقری

 

4

ایزدی

استانی

دوم

5

ملیحه لطیف

 

جعفریه

حضرت مریم(س)

استانی

دوم

 

فلسفه (درسنامه فلسفه 2)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

نرگس رضایی

 

2

هدف

استانی

اول

2

زهرا فراست

 

1

خوارزمی

استانی

اول

3

کاظم آخوند نتاج

 

1

امام صادق(ع)

استانی

دوم

4

نرگس کاکلیان

 

1

شرافت

استانی

سوم

 

فلسفه (تولید محتوای الکترونیکی )

ردیف

نام و نام خانوادگی

کد پرسنلی

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

سیده حکیمه خاتون قاسم زاده

 

2

فاتحی

استانی

اول

2

فاطمه شیرعلی

 

2

حضرت خدیجه(س)

استانی

اول

3

نرگس رضایی

 

2

هدف

استانی

دوم

4

فرحناز صادق زاده

 

1

میعاد

استانی

دوم

 

زمین شناسی ، انسان و محیط زیست (آب ، مشکل جهان پیش رو )

ردیف

نام و نام خانوادگی

کد پرسنلی

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

مرضیه توکلی

 

3

فرزانگان2

استانی

اول

2

طاهره  حسنی

 

2

حضرت خدیجه(س)

استانی

اول

3

حسین فراهانی

 

2

آزادگان

استانی

اول

4

مرضیه  باباخان

 

2

نواب صفوی

استانی

اول

 

دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی (مسابقه آنلاین قرآنی تفسیر سوره  های یس و  واقعه  از کتاب تفسیر نمونه ( جلد18 و23 )

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

ابوالفضل مهرابی صفرزاده

 

2

شهید باهنر 1

استانی

اول

2

محمد رضا تاج

 

4

شهید صدر 2

استانی

دوم

3

سمیه  شجاعی

 

3

حضرت مریم (س)

استانی

دوم

4

علی عزیزی قوپوز

 

3

بعثت 2

استانی

دوم

5

فرزانه کربلایی

 

3

احمدی روشن

ناحیه ای

اول

6

طیبه شبان نیا رکن آبادی

 

2

بوعلی سینا

ناحیه ای

اول

7

فائزه الهامی

 

جعفریه

حضرت خدیجه (س)

ناحیه ای

اول

8

زهرا صدیقی

 

3

اسرا

ناحیه ای

اول

9

زهره یونسی نژاد

 

1

عفاف

ناحیه ای

اول

10

آناهیتا هادیان

 

خلجستان

حجاب

ناحیه ای

اول

11

ابراهیم  زمانی پاشابیک

 

2

امام خمینی 2

ناحیه ای

اول

12

زهره عبداللهی

 

1

هنرستان نور

ناحیه ای

دوم

13

شکرا...  بهرامی سامانی

 

1

ثامن الائمه(ع)

ناحیه ای

دوم

14

معصومه  عنبر حیدری

 

3

سمیه 2

ناحیه ای

دوم

15

معصومه احدی

 

3

غدیر

ناحیه ای

دوم

16

ریحانه دخانچی

 

1

آیت ا... بهاءالدینی

ناحیه ای

دوم

17

زهره لطفی

 

1

نیایش

ناحیه ای

دوم

18

لیلا گائینی

 

3

فتح المبین

ناحیه ای

دوم

19

علی یوسفی

 

2

شهید صیاد شیرازی

ناحیه ای

دوم

20

زینب عباسی

 

3

فرزانگان 2

ناحیه ای

دوم

21

محمدعلی خواجه وند

 

2

شهید باهنر

ناحیه ای

دوم

22

مریم نوریان

 

3

اخوان کریمی

ناحیه ای

دوم

 

توسعه شایستگی  حرفه ای دبیران ( آزمون آنلاین از مقالات مشخص شده )

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

جواد ده پرور

 

1

حافظ

استانی

اول

2

زهرا شفیع

 

کهک

اندیشه

استانی

اول

3

سمیه شجاعی

 

3

حضرت مریم(س)

استانی

اول

4

حسین دباج ابرغان

 

4

محمدی کاشانی

استانی

اول

5

منصوره موسوی

 

جعغریه

حضرت زهرا (س)

استانی

اول

6

پوران نیری پسند

 

3

حضرت فاطمه (س)

استانی

دوم

7

زهره بهنیا

 

جعغریه

حضرت مریم (س)

استانی

سوم

8

قاسم یوسفی

 

2

حضرت علی اکبر(س)2

ناحیه ای

اول

9

مرضیه باباخان

 

2

محدثه

ناحیه ای

اول

10

مژگان پور سنگی

 

3

رضویه

ناحیه ای

دوم

11

مجتبی معصومی زواریانی

 

4

محتشم کا شانی

ناحیه ای

دوم

 

  اقتصاد (مسابقه انتخاب سوال برتر امتحانات داخلی دی ماه )

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

لیلا کریمی اصل

 

3

رضوان

استانی

دوم

2

زهرا نجفی

 

1

حضرت فاطمه (س)

استانی

سوم

 

خلاصه شیوه نامه (نحوه ارسال آثار) و پوستر پنجمین دوره جشنواره تدریس (سال تحصیلی 1400-1399)
وبینار کشوری ترکیب سازی در شعر و ادب پارسی گروه آموزشی ادبیات فارسی استان قم

سومین مرحله ی مسابقات و فراخوان هاي گروه هاي آموزشي دوره ی دوم متوسطه ( سال تحصيلي 1400- 1399)

نوع تقدیر
استانی- ناحیه ای
مهلت ارسال آثار
1400/2/20
موضوع
مسابقه مقاله نویسی با عنوان وضعیت ایران در طول جنگ جهانی دوم
گروه درسي
تاریخ
رديف
1

تمدید زمان برگزاری همایش ملی آموزش فیزیک به میزبانی دانشگاه فرهنگیان استان خراسان رضوی
نحوه ي ثبت نام در بخش مقالات جشنواره تدریس
دومین مرحله ی مسابقات و فراخوان هاي گروه هاي آموزشي دوره ی دوم متوسطه ( سال تحصيلي 1400- 1399)

نوع تقدیر
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی - ناحیه ای
استانی - ناحیه ای
استانی - ناحیه ای
استانی - ناحیه ای
مهلت ارسال آثار
1400/2/10
1400/2/10
1400/2/15
1400/2/15
1400/2/20
1400/2/10
1400/2/15
1400/2/15
موضوع
مسابقه با عنوان آب ، مشکل جهان پیش رو
مسابقه خلاقیت در چگونگی ارزشیابی تحصیلی دانش آموزان درفضای مجازی
فراخوان تدوین مقالات علمی جهت درج در فصلنامه علمی- تخصصی دبیرخانه کشوری
فراخوان اقدام پژوهی مرتبط با فصول کتاب زمین شناسی پایه یازدهم
فراخوان تولید محتوای آموزشی نیم سال دوم
فراخوان تهیه بانک سوال نیم سال دوم از کتاب شیمی 1، 2 و 3
مسابقه نقد وبررسی و ارائه پیشنهادات خلاقانه درآموزش هر چه بهتر کتاب رشد حرفه ای کارکنان
مسابقه تهیه و تدوین کلیپ آموزشی براساس محتوای کتاب برطبق بهبود جریان یاددهی و یادگیری
گروه درسي
زمین شناسی و محیط زیست
زمین شناسی و محیط زیست
زمین شناسی و محیط زیست
زمین شناسی و محیط زیست
شیمی
شیمی
روان شناسی
روان شناسی
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8

پوستر مرکز پاسخگویی به سئوالات و اشکالات درسی دانش آموزان

دومین مرحله ی نتايج فراخوان ها و مسابقات علمي دبيران دوره ی متوسطه دوم (سال تحصيلی 1400-1399)

فلسفه (کتاب راهنمای معلم فلسفه 2)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه/منطقه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

علیرضا بهوند یوسفی

 

2

شهدای نیروگاه

ناحیه ای

اول

2

زهرا سلطانی

 

4

سيد محمد منتظري

ناحیه ای

اول

3

حسین دهقانزاد

 

4

شاهد صاحب الزمان(عج)

ناحیه ای

سوم

4

زهرا نجفی

 

کهک

فاطمه زهرا(س)

ناحیه ای

سوم

5

زهرا صدیقی

 

3

غ اسرا

ناحیه ای

سوم

6

فرزانه ذبیح پور

 

1

شاهد رضویه

ناحیه ای

سوم

 

فلسفه (انتخاب سوال برتر امتحانات داخلی)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه/منطقه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

زهرا نجفی

 

کهک

فاطمه زهرا (س)

استانی

اول

2

سیده حکیمه خاتون قاسم زاده

 

2

فاتحی

استانی

اول

3

طیبه ملبوبی

 

1

بنت الهدی

استانی

اول

4

کاظم آخوند نتاج

 

1

امام صادق(ع)

استانی

سوم

 

عربی (طراحی سوالات استاندارد)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

فاطمه مناقب

 

4

منتظری

استانی

دوم

2

زهرا سلطانی

 

2

محمدرضایی

استانی

سوم

3

مهدی پور محی آبادی

 

2

نور

ناحیه ای

اول

 

زمین شناسی (طرح سوالات  انگیزشی از کتاب زمین شناسی )

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

مرضیه باباخان

 

2

نواب صفوی

استانی

دوم

2

فاطمه گایینی 

 

4

هندویان

استانی

سوم

 

زمین شناسی (انتخاب سوال برتر امتحانات داخلی دی ماه )

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

لیلا  ریاض الحسینی

 

1

شاهد رضویه

استانی

دوم

2

لیلی  آرزومندی

 

3

حضرت فاطمه (س)

استانی

سوم

 

زمین شناسی و انسان و محیط زیست (تولید محتوای الکترونیکی با موضوع  بازچرخانی آب)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

فاطمه  خلجانی

 

2

محمد رضایی

استانی

دوم

2

مرضیه بابا خان

 

2

نواب صفوی

استانی

سوم

 

انسان و محیط زیست (انتخاب سوال برتر امتحانات داخلی دی ماه )

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه

1

لیلی آرزومندی

 

3

دارالزهرا

استانی

دوم

2

حسن عبیری

 

1

فرهنگ

استانی

دوم

 
 

 

اولین مرحله ی نتايج فراخوان ها و مسابقات علمي دبيران دوره ی متوسطه دوم (سال تحصيلی 1400-1399)

 شیمی ( تولید محتوای الکترونیکی از کتاب شیمی1 "اسمز")

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

محمد نادری قمی

 

2

شهید شهریاری

استانی

اول

2

آمنه وزیری راد

 

4

پژوهش سرای حسابی

استانی

دوم

 

شیمی ( تولید محتوای الکترونیکی از کتاب شیمی 2 با عنوان آلکان ها، هیدروکربن هایی با پیوندهای یگانه)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

امیرحسین چاوشی زاده

 

3

شهید فهمیده

استانی

اول

2

زهره خالقی جو

 

3

رضوان

استانی

سوم

3

مجید احمدی فرد

 

3

محمدی کاشانی

ناحیه ای

سوم

4

محدثه طالقانی

 

1

شهید خدابخشی

ناحیه ای

سوم

 

عربی (مسابقه تدریس مجازی یک دبیر از یک درس کتاب عمومی 11)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

سید علی اصغر غضنفری

 

3

شهید فهمیده

استانی

اول

2

اعظم آخوندی

 

4

نجیمی

استانی

سوم

3

مرضیه نوبهار

 

2

مهدیه

ناحیه ای

اول

4

طاهره ثمره غلامی

 

1

بهاء الدینی

ناحیه ای

اول

5

معصومه احمدلو

 

3

حضرت معصومه(س)

ناحیه ای

اول

6

طاهره آرزومندی

 

4

قرائتی

ناحیه ای

اول

 

عربی  (تولید محتوای الکترونیکی از یک درس عربی دهم مشترک و ادبیات)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

سید وجیه حسینی

 

2

مریم

استانی

دوم

2

علی فرامرزی

 

1

هدایتی

استانی

سوم

3

عصمت کریمی

 

3

فتح المبین

ناحیه ای

اول

4

فاطمه ترابی

 

3

رضوان

ناحیه ای

اول

5

اکرم موسوی مطلق

 

3

رضوان

ناحیه ای

اول

6

امیر حسین اکبری

 

1

امام صادق(ع)

ناحیه ای

اول

 

آمادگی دفاعی (نگارش طرح درس دوم )

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

مریم هوشیار

 

۴

شاهد نجمیه

استانی

اول

2

محدثه سادات حسینی

 

۳

امام حسن عسکری(ع)

استانی

اول

 

آمادگی دفاعی (نقد وبررسی کتاب پایه دهم)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

معصومه نصیری پور

 

۲

برقعی۱

استانی

اول

2

ابوالفضل گل وردی

 

۲

شهدای نیروگاه

استانی

اول

 

آمادگی دفاعی (اصطلاح شناسی یا ترمینولوژی)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

مریم هوشیار

 

۴

شاهد نجمیه

استانی

اول

2

ابولفضل گل وردی

 

۲

شهدای نیروگاه

استانی

اول

 

آمادگی دفاعی (تولید پاورپوینت یا پرده نگار)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

ناهید پور مبارک

 

۳

حضرت مریم(س)

استانی

اول

2

طاهره مختاری پور

 

۲

هدی

استانی

اول

3

عصمت کریمی

 

۳

فتح المبین

استانی

اول

4

فخرالسادات دیباجی

 

۴

ایران

استانی

اول

5

معصومه عبدی

 

۳

رضویه

استانی

سوم

6

فرزانه کربلایی

 

۳

حضرت معصومه (س)

استانی

سوم

 

آمادگی دفاعی ( تولید محتوای الکترونیکی )

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

علیرضا شعاعی فرد

 

۴

غ توحید

استانی

اول

2

رقیه یعقوبی

 

۳

میعاد۱

استانی

اول

3

نیرنائب پاشایی

 

۲

نواب

استانی

اول

4

حسین حاجیلو

 

۲

 ایزدی

استانی

اول

5

عصمت کریمی

 

۳

فتح المبین

استانی

دوم

6

طاهره مختارپور

 

۴

هدی

استانی

دوم

 

آمادگی دفاعی (تهیه درسنامه نویسی)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

سیدمرتضی سجادی

 

۳

امام حسن مجتبی (ع)

استانی

اول

2

زینب حسینی

 

۴

 هندویان

استانی

اول

 

 آمادگی دفاعی (طراحی سوالات استاندارد برتر )

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

معصومه نصیری پور

 

۲

برقعی۱

استانی

اول

2

نیر نائب پاشایی

 

۲

نواب

استانی

اول

3

فخرالسادات دیباجی

 

۴

زینب کبری( س)

استانی

اول

4

علیرضاشعاعی فرد

 

۴

غ توحید

استانی

سوم

5

زهرا محمدیون

 

۳

شهید علی محمدی

استانی

سوم

6

طاهره  نیازمند

 

۳

دکترحسابی

استانی

سوم

 

زیست شناسی (تولید محتوای زیست 3  با موضوع تنفس سلولی )

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

فاطمه طیبی

 

2

نجمه

استانی

اول

2

آذین بستانی

 

4

فرزانگان

استانی

دوم

3

محدثه امین

 

4

شهید قرائتی

استانی

سوم

 

فیزیک (تولید محتوای آموزشی با موضوع انتخابی)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

ریحانه دخانچی

 

1

بهاالدینی

استانی

سوم

2

محمدجواد کاویانی

 

4

امام جعفرصادق(ع)

ناحیه ای

اول

3

زهرا فرجی­دانا

 

4

ایزدی

ناحیه ای

اول

4

امیر جمشید

 

4

صدر2

ناحیه ای

اول

 

زیست شناسی (مسابقه آنلاین  با عنوان بررسی دستگاه عصبی )   

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه/منطقه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

منصوره بیان

 

1

آیت ا... بهاءالدینی

استانی

اول

2

زهرا رضوانی کاشانی

 

کهک

حانیه صرم

استانی

اول

3

محدثه امین

 

4

شهید قرائتی

استانی

اول

4

حسن جواهری

 

4

غ دهخدا

استانی

اول

5

عصمت مروتی شریف

 

2

فجر

استانی

اول

6

نجم السادات طباطبایی

 

4

فرزانگان

ناحیه ای

اول

7

فضه هید مرادی

 

2

نجمه

ناحیه ای

دوم

8

صدیقه وزیر نیا

 

جعفریه

حضرت خدیجه (س)

منطقه ای

سوم

 

فیزیک (انتخاب سوال برتر امتحانات داخلی فیزیک 1)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ناحیه/منطقه

آموزشگاه

نوع تقدیر

رتبه استانی

1

مینا کشاورز

 

4

امامی

استانی

دوم

2

زهرا سیاهپوش

 

3

غدیر

استانی

دوم

3

ربابه سادات جنابان

 

کهک

فاطمه زهرا (س)

استانی

سوم

 
 

 

تازه ترین مطالب گروه ها