فرم اعلام وصول فعالیت ها سالانه نواحی

جهت دسترسی به فرم اعلام وصول فعایت های انجام شده به ادامه مطلب مراجعه شود.

جهت دیدن گزارش اعلام وصول فعالیت های نواحی در راستای برنامه عملیاتی  به ادامه مطالب مراجعه نمایید.


اعلام وصول گزارش فعالیت های گروه های نواحی استان قم 96-95

ناحیه4

ناحیه3

ناحیه 2

ناحیه 1

موضوع فعالیت

7/27 7/27 8/4 8/4

ارسال برنامه عملیاتی

         

ارسال مقاله برای درج در فصلنامه الندا

............ فراگیری زبان عربی در ایران... تفاوت حال و تمییز .............

مقاله 1

............ ............. انواع الف و لام ..........

مقاله2

............ 7/27 8/4 ..........

تکمیل فرم مشخصات همکاران

8/25 8/19 8/19 8/19

سوم انسانی و عمومی

بررسی سوالات امتحان نهایی

........... 9/8 8/25---9/8 9/16

بررسی نتایج امتحان نهایی

       

بازبینی 5 تا 10 % اوراق خرداد (مستندات)

       

بازدید از آموزشگاه درسی

چالشهای عربی دهم

ترجمه کتابها عربی و مهارتها

ترجمه کتابها عربی و مهارتها چالشهای کتاب عربی دهم

عنوان کارگاه

برگزاری کارگاه های تخصصی در ناحیه

       

تعداد شرکت کننده

8/4 7/27 8/4 8/4

ارسال بخشنامه دوره های ضمن خدمت

       

به روز رسانی وبلاگ

**

*****

***** **

فعالیت سرگروه

برگزاری همایش

       

مشارکت همکاران

 

     

فعالیت بدیع  و نوآورانه

       

ارتباط موثر با استان...

11/5 11/5 11/5 11/5

معرفی برترین سوال امتحان عربی دهم نوبت اول

  11/19 12/3 12/3

طراحی بانک سوالات استاندارد درس به درس کتاب عربی دهم

       

مشارکت در طرح اندیشه های فیروزه ای

       

تعمیق اطلاعات علمی همکاران (جزوه...)

       

شرکت فعال در اطلاع رسانی همکاران جهت شرکت در کارگاه استان

       

فعالیت های آموزشی مجازی

             

 

 

بانک سوالات داخلی و نهایی

همکاران و بازدیدکنندگان محترم می توانند فایل «سوالات داخلی»  که در سنوات اخیر به عنوان سوالات برتر کشوری

از طرف دبیرخانه درس زبان عربی معرفی شده اند و «سوالات نهایی» رشته ها و پایه های مختلف تحصیلی را از پست

های زیر که به صورت فایل فشرده است، دریافت نمایند.

«لازم به توضیح است که این نمونه سوالات لزوما نمی تواند یک سوال استاندارد کامل باشد»

دریافت سوالات داخلی

دریافت سوالات نهایی