آزمون پیشرفت تحصیلی

با سلام

همکاران گرامی می توانید جهت دریافت سوالات چهارگزینه ای آزمون پیشرفت تحصیلی عربی دوازدهم (درس یک و دو) به لینک های زیر مراجعه کنید.

رشته ادبیات و علوم انسانی

رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

                                   

.

کتاب درسی

همکاران گرامی لطفا جهت دریافت فایل کتاب های عربی پایه دوازدهم  به لینک زیر مراجعه نمایید.

 

کتاب عربی پایه دوازدهم - ریاضی، تجربی

کتاب عربی پایه دوازدهم - ادبیات و علوم انسانی

کتاب عربی پایه دوازدهم رشته معارف

                                   

برنامه درس ملی

همکاران گرامی لطفا جهت مشاهده برنامه درس ملی به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 برنامه درس ملی