طرح درس

همکاران محترم می توانند فرم طرح درس روزانه و سالانه را از قسمت زیر دریافت نمایند.

                                                  روزانه

                                                  سالانه

کتاب درسی

همکاران گرامی لطفا جهت دریافت فایل کتاب های عربی پایه دوازدهم  به لینک زیر مراجعه نمایید.

 

کتاب عربی پایه دوازدهم - ریاضی، تجربی

کتاب عربی پایه دوازدهم - ادبیات و علوم انسانی

کتاب عربی پایه دوازدهم رشته معارف