بارم بندی دروس در سه وضعیت شرایط کرونایی

با سلام

بارم بندی تجمیعی دروس زبان عربی در سه وضعیت سفید/زرد/ قرمز.

 

نکته مهم:
?️در #پایه
 #دوازدهم برای آزمون #نهایی #خرداد و #شهریور در تمام استان ها، بارم بندی *وضعیت قرمز معیار طرح سوُال* می باشد.

 

11  وضعیت قرمز                        12 وضعیت قرمز                 10 وضعیت قرمز

 

11 وضعیت زرد                     12وضعیت زرد                 10 وضعیت زرد

 

11 وضعیت عادی                     12 وضعیت عادی                10 وضعیت عادی

جزوه عربي زبان قران (3) مشترك

براي دريافت جزوهاينجا را كليك كنيد.

مسئوليت علمي اين اثر ودر چارجوب اهداف کتاب بودن با نگارنده محترم می باشد.