برنامه عملیاتی 98-99

برنامه عملياتي درس عربی زبان قرآن

استان قم

سال تحصيلي 99-98

 

محدوده زمانی اجرا

کمیت

عنوان شاخص/ اقدام

محور برنامه

رديف

همزمان با برگزاری  اولین کارگاه و تداوم آن در بازدیدها و دیدارهای چهره به چهره

تهیه بروشور و توزیع آن میان همکاران

صحبت ده دقیقه ای درباره برنامه درس ملی

 1. اشاعه و تبيين و آگاهي بخشي روشهای نوین تدریس درس زبان عربی مستند به برنامه جامع ملی تدریس زبان عربی

اجراي برنامه درسي ملي

1

در طول سال تحصیلی

20% مدارس استان

 1. بازديد سرگروه استان و مناطق و نمایندگان ایشان از کلاس های درسیو ارائه گزارش بر اساس فرم ارزیابی

راهبري حرفه اي معلمان

و نظارت بر عملكرد آنان و اصلاح روشها و فرآیند تدریس (نظارت باليني)

2

در طول سال تحصیلی

 

 1. تبیین رویکرد خود ارزیابی دبیران و تشویق به انجام طرح «نظارت همتا»جهت اصلاح و بهبود روش های تدریس دبیران

خرداد

 

 1. بازدیداز اوراق امتحانی

5 دی ماه

 

 1. برگزاری شیوه های نوین تدریس مبتنی بر روش شناسی ارزشیابی های تکوینی و تراکمی  با  تاکید بر جشنواره روش تدریس 16

 

مشاركت در آموزش و توانمندسازي دبيران (راهبردهاي ياددهي و يادگيري)

3

23 آبان ماه

 

 1. کارگاه تحلیل و بررسی سوالات کنکور 98 و سوالات امتحان نهایی 98

 

24 بهمن ماه

 

 1. برگزاری استانی

«ظرایف قرآنی در ترجمه های متقدم و متاخر»

14 آذر ماه

تهیه منابع

 1. آنلاین ترجمه و تحلیل اعرابی آیات قرآنی استفاده شده در کتابهای عربی نونگاشت بر پایه «ترجمه استاد فولادوند»

بهمن ماه

 

 1. مقاله نویسی جهت انتشار مقالات دبیران در شماره الکترونیکی  علمی- تخصصی النداء

در طول سال

 

 1. فعال سازی انجمن علمی مدرسان درس زبان عربی استان با مشارکت پیشکسوتان

فروردین

 

 1. مسابقه آزمون آنلاین ترجمه نهج البلاغه؛ ترجمه محمد دشتی (حکمت ا تا 120)

در طول سال تحصیلی

تمامی پایه ها و رشته ها

 1. تهیه بانک سوالات استاندارد

ارزيابي و تجزيه و تحليل سوالات و نتايج امتحانات

(نهايي،هماهنگ و داخلي)

4

28 دی ماه

 

 1. طراحی سوالات استاندارد؛ سال 12 انسانی و 11 عمومی در دو نوبت اول و دوم
 •  

 

 1. بازدید همکاران از کتابخانه بزرگ آیت الله مرعشی نجفی (رحمه الله)

مهرماه

1

 1. تكميل و ارسال فرم مشخصات سرگروه استان و اعضاي آن

ساير

5

مهرماه

1

 1. تنظيم و ارسال برنامه عملياتي استان

در طول سال

 

 1. مستند سازی تجربیات موفق آموزشی استان

پایان ترم اول و دوم

 

 1. ارسال گزارش عملكرد

در طول سال تحصیلی

 

 

 1. به روز رسانی سایت و پاسخگویی به همکاران از طریق سامانه پاسخگویی