فرم ارزیابی از مناطق98-99

باسمه تعالی

نواحی

امتیاز

فعالیت

برنامه

4

3

2

1

زمان بندی

 

 

 

 

 

 

 

مهر ماه       

2

1.تکمیل فرم مشخصات سر گروه اعضای آن.

 

 

 

 

 

23 آبان ماه

4

2.کارگاه تحلیل وبررسی سوالات کنکور 98وسوالات امتحان نهایی 98.

 

 

 

 

5 دی ماه

4

3. کارگاه شیوه های نوین تدریس مبتنی بر روش شناسی ارزشیابی های تکوینی و تراکمی با تاکید بر جشنواره روش تدریس 16.

 

 

 

 

درطول سال    

2

4.  جلسات مشترک با سرگروههای نواحی وفعال سازی انجمن علمی مدرسان درس زبان عربی با مشارکت پیشکسوتان.

 

 

 

 

14 آذر ماه

3

5. مسابقه آنلاین ترجمه وتحیل و تفسیر آیات قرآنی استفاده شده در کتابهای عربی نو نگاشت بر پایه "ترجمه استاد فولادوند"

خلاقیت و نوآوری

 

 

 

 

بهمن ماه

2

6.مسابقه مقاله نویسی جهت انتشار مقالات دبیران در شماره الکترونیکی علمی-تخصصی النداء

 

 

 

 

فروردین ماه

4

7. مسابقه آنلاین ترجمه نهج البلاغه ، ترجمه محمد دشتی (حکمت 1تا 120)

 

 

 

 

 

اردیبهشت

3

 

8. بازدید همکاران از کتابخانه آیت الله نجفی (رحمه الله).

 

 

 

 

28 دی ماه

3

9.مسابقه طراحی سوالات استاندارد ،سال 12 انسانی و 11 عمومی در دو نوبت اول و دوم.

نقد و بررسی محتوا

 

 

 

 

24بهمن

5

10.همکاری در برگزاری همایش استانی "ظرایف قرآنی د ترجمه متقدم و متاخر".

 

 

 

 

در طول سال تحصیلی

 

6

 

11. تهیه بانک سوالات استاندارد.

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

خرداد ماه

3

13. بازدید ازاوراق امتحانی.

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

در طول سال

10

15. بازدید سر گروه استان و مناطق و نمایندگان ایشان از کلاسهای درسی و ارايه گزارش براساس فرم ارزیابی

 

 

 

 

در طول سال

3

16.تبیین رویکرد خود ارزیابی دبیران وتشویق به انجام طرح (نظارت همتا) جهت اصلاح وبهبود روش های تدریس دبیران

 

 

 

 

 

4

17. تهیه بروشور و تراکت جهت اشاعه و تبیین و آگاهی بخشی برنامه درس ملی به سرگروههای درسی استان ها و مناطق و دبیران

 

 

 

 

21 آذر

8

18. طراحی سؤال مسابقه برخط

(کتاب راهنمای دهم ناحیه 1و 4 / کتاب راهنمای یازدهم ناحیه 2 و 3)

 

 

 

 

در طول سال

6

19. ارسال مقالات به فصلنامه علمی تخصصی النداء

 

 

 

 

 

فرم ارزیابی از عملکرد گروه های آموزشی درس عربی دوره دوم متوسطه نواحی استان قم سال تحصیلی97-96

 

نواحی

امتیاز

فعالیت

برنامه

4

3

2

1

زمان بندی

 

 

 

 

 

 

 

22 آبان

4

20.تکمیل پرسشنامه کتاب های عربی یازدهم ( هر پنج عدد 1 امتیاز )

 

 

 

 

 

تا 12 بهمن

2

21.مسابقه روخوانی و مهارت های شنیداری دبیران (از کتاب های درسی و خطبه فدکیه

 

 

 

 

 

در دو نیم سال

8

22. مسابقه روش تدریس (همراه فیلم و طرح درس )

( ناحیه 3و 4 نیمه اول ، ناحیه 1و 2 نیمه دوم )

 

 

 

 

در طول سال

3

23.  فعالیتهای خلاقانه

 

 

 

 

در طول سال

3

24- همکاری با گروههای آموزشی استان

 

 

 

 

 

جمع امتیاز 100