منتخبین وراه یافتگان مسابقه برخط

                            منتخبین و راه یافتگان مسابقه بر خط مرحله کشوری 

1- مریم سادات طباطبایی                              رتبه اول 

2- معصومه احدی                                         رتبه دوم

3- لیلا کیانی                                               رتبه سوم

4- مرضیه میر قیصری                                  رتبه سوم 

 

 

مسابقه روخوانی ومهارت شنیداری همکاران

نتایج مسابقه روخوانی ومهارت شنیداری (کتب درسی وخطبه فدکیه )

 

 

رتبه

نام و نام خانوادگی

ناحیه

امتیاز شفاهی

امتیاز کتبی

جمع امتیاز

اول

خانم زینب خاکبازان

4

92

15

107

دوم

آقای کاظم احمدی

2

85

19

104

سوم

خانم زکیه سادات حسینی امینی

4

83

17

100

چهارم

خانم سیده فاطمه جوانمرد

3

79

15

94

پنجم

خانم لیلا کیانی

3

78

15

93