رتبه سوم کشوری در مسابقه آنلاین

کسب رتبه سوم کشوری ( مسابقه برخط )

                                           توسط سرکارخانم لیلا کیانی

                                                 از همکاران محترم ناحیه 3

رابه ایشان وهمکاران گرامی قم تبریک می گوئیم.

                                                                                                                گروه آموزشی عربی استان قم