برنامه سالانه

برنامه عملیاتی سالانه گروه عربی درسال 97-96به شرح ذیل می باشد.

 

 

رشد معلم

برای دریافت رشدمعلم پایه یازدهم روی کلمه ذیل کلیک نمائید.

رشدمعلم

 

 

رشد معلم

برای دریافت رشدمعلم پایه یازدهم روی کلمه ذیل کلیک نمائید.

رشدمعلم

 

 

تکمیل پرسشنامه

باسلام وخدا قوت خدمت همکاران محترم

همکاران عزیزی که پرسشنامه کتاب های عربی یازدهم راتکمیل ننموده اند، لطفا روز تشکیل کارگاه آموزشی نظارت بالینی، مورخ:96/8/22، فرم مذکور را از سرگروه محترم خویش دریافت دارند وهمان روز آنرا تحویل نمایند.

باتشکر

            گروه آموزشی عربی استان قم