رشد معلم

برای دریافت رشدمعلم پایه یازدهم روی کلمه ذیل کلیک نمائید.

رشدمعلم

 

 

تکمیل پرسشنامه

باسلام وخدا قوت خدمت همکاران محترم

همکاران عزیزی که پرسشنامه کتاب های عربی یازدهم راتکمیل ننموده اند، لطفا روز تشکیل کارگاه آموزشی نظارت بالینی، مورخ:96/8/22، فرم مذکور را از سرگروه محترم خویش دریافت دارند وهمان روز آنرا تحویل نمایند.

باتشکر

            گروه آموزشی عربی استان قم

 

 

کارگاه1

باسلام خدمت همکاران محترم

                            کارگاه آموزشی نظارت بالینی

 مورخ:96/8/22، ساعت:18، مکان: سالن همایش ناحیه 2، (نیروگاه، خیابان سواران، تقاطع طفلان مسلم) برگزار می گردد.

 

 

 

 

درس ملی عربی

برای دریافت راهنمای فایل برنامه درس ملی عربی روی کلمه ذیل کلیک نمائید:

راهنمای برنامه درس ملی عربی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ