مقاله؛ علم بیان

بیان در لغت: به معني ظهور و آشكار شدن است (جوهري، ج 6 ص 244) یعنی فصاحت، فلانٌ اَبینُ مِن فلانٍ یعنی او در سخن گفتن فصیح تر و واضح تر سخن می گوید.(جوهري، ج 5 ص 2082) و در اصطلاح، علمی که از تعقید معنوی در کلام جلوگیری می کند یعنی باعث می شود که کلام دلالتش بر معنا واضح باشد.

ادامه مطلب: مقاله؛ علم بیان

مقاله؛ درآمدی بر تعریب و ترجمه در کنکور

مقدمه:

درس عربی درس دوم دردفترچه عمومی است.سوالات عربی 25 سوال می باشد که شامل 8 سوال در زمینه ترجمه و تعریب است. ازاین 8 سوال 5 یا 6سوال اول عبارت عربی می دهند که باید ترجمه ی صحیح آن را در گزینه ها تشخیص داد.2سوال هم مربوط به مبحث تعریب است یعنی عبارتی فارسی را می دهند  ومعادل عربی آن عبارت را باید در گزینه ها پیدا کرد...

 

 

ادامه مطلب: مقاله؛ درآمدی بر تعریب و ترجمه در کنکور

بانک سوالات داخلی و نهایی

همکاران و بازدیدکنندگان محترم می توانند فایل «سوالات داخلی»  که در سنوات اخیر به عنوان سوالات برتر کشوری

از طرف دبیرخانه درس زبان عربی معرفی شده اند و «سوالات نهایی» رشته ها و پایه های مختلف تحصیلی را از پست

های زیر که به صورت فایل فشرده است، دریافت نمایند.

«لازم به توضیح است که این نمونه سوالات لزوما نمی تواند یک سوال استاندارد کامل باشد»

دریافت سوالات داخلی

دریافت سوالات نهایی