مفعول فیه

مفعول فیه (الظرف)
    مفعول فیه یا ظرف؛ اسمی است منصوب که زمان یا مکان وقوع فعل را بیان می دارد و متضمن معنای «فی» می باشد و اگر متضمن معنای «فی» نباشد ظرف به حساب نمی آید بلکه مانند بقیه  اسمها براساس جایگاهش در جمله  «نقش» می پذیرد[1]مثل:  «اَنفقوا ممّا رزقناکم من قبلِ اَن یاتیَ یومٌ لا بیعٌ فیه و لاخُلَّة»[2] که کلمه ی یومٌ فاعل می باشد.

ادامه مطلب: مفعول فیه

اعراب مستثنی و انواع آن

كلمات كليدي  :  اعراب مستثناي به "الاّ"، مستثناي به "لمّا"، مستثناي به "غير"، مستثناي به "ليس" و "لايكون"، مستثناي به "عدا"، "خلا" و "حاشا"

  "احکام مستثنا" از مجموعه مباحث باب "استثناء" است که به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ از این رو به خواننده‏ی محترم توصیه می‌شود جهت فهم مطالب این نوشتار و شناخت جایگاه و اهمیت عنوان آن به مدخل "استثناء" و مطالب مذکور در آن مراجعه کند.

  در این نوشتار احکام، نکات و خصوصا اعراب مستثنا با توجه به انواع مختلف ادات استثناء، در هفت بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد:

ادامه مطلب: اعراب مستثنی و انواع آن

مقاله: بررسي تحليلي معاد در سوره واقعه

مقاله: بررسي تحليلي معاد در سوره واقعه

نگارش: فهیمه مشایخی (سرگروه درس عربی ناحیه 4 استان قم)

چکيده:

نگرش  به مرگ و جهان پس از آن در زندگي انسان در تمامي دوره‌ها نقش مهمي را داشته است بسيار متفاوت است احوال انساني که خود را در آستانه‌ي محکمه‌ي الهي مي‌داند با فردي که به هيچ قيد و بندي پاي بند نيست. اين تفاوت ريشه‌اي در طرز تفکر افراد در تمامي تصميم‌ها و کارها و به طور کلي تمامي لحظات زندگي مشهود است در کوچکترين  تصميم‌ها و فکرها دخالت مي‌کند و در آن موقع که جان به گلوگاه مي‌رسد و انسان خود را از تمامي تعلقات اين دنيا منقطع مي‌بيند و ضعف ديگر افراد را در برگرداندن جان او به وضوح مشاهده مي‌کند، برايش يقين حاصل مي‌شود که آري، خدايي در اين نزديکي است و او در آستانه‌ي حياتي جديد قرار دارد، اما... .

ادامه مطلب: مقاله: بررسي تحليلي معاد در سوره واقعه

تازه های کتاب

ناشر
انتشارات دار العلم
انتشارات دار العلم
انتشارات دار العلم
انتشارات دار العلم
انتشارات دار العلم
مولف/مولفان
دکتر علی تشکری
دکتر علی تشکری
دکتر هدایت الله تقی زاده و دکتر ستاره مشایخی
دکتر هدایت الله تقی زاده ، دکتر ستاره مشایخی و دکتر باقر کارگر
دکتر هدایت الله تقی زاده ، دکتر ستاره مشایخی و دکتر علی تشکری
عنوان
عربی به زبان ساده( عربی دوم )
کلیه رشته ها
عربی به زبان ساده
ماقل و دل فی الصرف والنحو
دستور زبان خلاصه و گویای عربی
ردیف

1
2
3
4
5