اعضای گروه فیزیک استان قم (سال تحصیلی 97-1396)

سمت
سرگروه
عضو گروه
عضو گروه
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد فیزیک
کارشناسی فیزیک
کارشناسی ارشد فیزیک
نام و نام خانوادگی
فاطمه سادات کریمی
کبری شمشیری
اسماعیل مطیع
رديف
1
2
3

 

اطلاعیه برگزاری مرحله چهارم کارگاه فیزیک یازدهم

قابل توجه همکاران عزیز

به اطلاع میرساند کارگاه نقد و بررسی فصل چهارم فیزیک یازدهم رشته ریاضی (بخش های پایانی فصل سوم فیزیک یازدهم رشته تجربی) در خانه علوم و فنون به نشانی خیابان ایستگاه ساعت 18روز چهارشنبه 9 اسفند 96 در دو بخش تئوری و عملی برگزار خواهد شد. حضور اساتید گرانقدر موجب پربار شدن این جلسه هم اندیشی خواهد شد.

طراحی سوال دهم و یازدهم

در راستای اجرای برنامه عملیاتی دبیرخانه کشوری فیزیک مسایقه طراحی سوال نوبت اول و پایانی فیزیک 1 و 2 طبق جدول بندی زیر برگزار می شود. از همکاران گرامی تقاضا می شود آثار خود را به سرگروه های نواحی تحویل نمایند.

ناحیه

پایه و رشته

نوبت

زمان بندی

1

یازدهم تجربی

پایانی

30 بهمن 96

2

یازدهم تجربی

اول

15 آبان 96

3

دهم ریاضی

اول

15 آبان 96

4

دهم ریاضی

پایانی

30 بهمن 96

 

 

شیوه نامه تالیف طرح درس و تهیه فیلم سه دقیقه ای

قابل توجه همکاران گرامی

مطابق برنامه ی عملیاتی دبیرخانه برای تالیف طرح درس  و تهیه ی فیلم سی دقیقه ای براساس تقسیم بندی موضوعات برای هر استان توسط دبیرخانه ی کشوری، موضوع در نظر گرفته شده برای  استان قم، از کتاب فیزیک یازدهم ریاضی از مثال 2-7 و بخش 2-5 (صفحات 66 تا 70) می باشد. از همکاران گرامی تقاضا می شود آثار خود را حداکثر تا 96/10/1 به سرگروه های نواحی تحویل نمایند.