راهنمای معلم فصل 2

جهت دانلود فایل راهنمای فصل 2 کتاب فیزیک2 پایه یازدهم اینجا کلیک کنید.

راهنمای معلم فصل 1

همکاران گرامی می توانند راهنمای تدریس و اهداف آموزشی فصل 1 کتاب فیزیک2 (بخش الکتریسیته ساکن )را که توسط دفتر تالیف منتشر شده است از لینک زیر دریافت کنند.

 

راهنمای معلم فیزیک 2 فصل 1

شیوه نامه تالیف طرح درس و تهیه فیلم سه دقیقه ای

قابل توجه همکاران گرامی

مطابق برنامه ی عملیاتی دبیرخانه برای تالیف طرح درس  و تهیه ی فیلم سی دقیقه ای براساس تقسیم بندی موضوعات برای هر استان توسط دبیرخانه ی کشوری، موضوع در نظر گرفته شده برای  استان قم، از کتاب فیزیک یازدهم ریاضی از مثال 2-7 و بخش 2-5 (صفحات 66 تا 70) می باشد. از همکاران گرامی تقاضا می شود آثار خود را حداکثر تا 96/10/1 به سرگروه های نواحی تحویل نمایند.

طراحی سوال دهم و یازدهم

در راستای اجرای برنامه عملیاتی دبیرخانه کشوری فیزیک مسایقه طراحی سوال نوبت اول و پایانی فیزیک 1 و 2 طبق جدول بندی زیر برگزار می شود. از همکاران گرامی تقاضا می شود آثار خود را به سرگروه های نواحی تحویل نمایند.

ناحیه

پایه و رشته

نوبت

زمان بندی

1

یازدهم تجربی

پایانی

30 بهمن 96

2

یازدهم تجربی

اول

15 آبان 96

3

دهم ریاضی

اول

15 آبان 96

4

دهم ریاضی

پایانی

30 بهمن 96