کارگاه حضوری آزمایش‌های فیزیک

کارگاه حضوری با عنوان: آزمایش‌های فیزیک

زمان: روز دوشنبه  1401/2/26 ساعت 18

مکان: خیابان ایستگاه، بین کوچه 7 و 9، خانه علوم و فنون

آزمون آنلاین کتاب راهنمای معلم فیزیک دهم

آزمون آنلاین کتاب راهنمای معلم فیزیک دهم

روزدوشنبه نهم اسفندماه ساعت ۹ تا ۲۴

ازطریق سایت qomgt.ir← صفحه اصلی← بخش اطلاع رسانی و شرکت در کارگاه های مجازی و آزمون های آنلاین

اعلام وصول فعالیت های نواحی

جدول اعلام وصول فعالیت های نواحی (سه ماهه اول سال تحصیلی) بارگذاری میگردد. در صورتی که مغایرتی در ثبت فعالیت ها وجود دارد، لطفا اعلام بفرمایید. 

 

 

جدول اعلام وصول