معرفی کتاب

معرفی کتاب

توسعه مدیریت مبتنی بر شایستگی رویکردی نوین در آموزش و توسعه مدیران

نویسنده: مسلم صالحی، مرتضی کرمی


 انتشارات: آییژ
 سال انتشار:۱۳۹۵

 مختصری معرفی کتاب:

در عصر حاضر تغییرات شگرفی در محیط سازمان‌ها رخ داده است. این تغییرات سازمان‌ها را نیز دستخوش تغییرات عظیمی کرده است. مواردی نظیر این‌که: سازمان‌ها مسطح‌تر شده‌اند، بسیاری از سطوح مدیریتی حذف شده است، توجه به مشتری و مشتری مداری افزایش یافته است، موجب شده که پاسخ سریع به مشکلات و فرصت‌های عصر حاضر، مدیر را به عنوان منبعی حیاتی در حل مسائل سازمان‌ها مطرح کند. از این رو، به کارگیری رویکرد مناسب جهت جذب، نگه‌داری،‌ رشد، آموزش و ارزیابی مدیران می‌تواند گامی بزرگ در این مسیر محسوب شود. رویکرد به‌کارگیری شایستگی‌ها، از جدیدترین و مهم‌ترین رویکردهایی است که تاکنون در این زمینه مطرح شده است و ظهور و گسترش آن حاصل ربع آخر قرن بیستم می‌باشد. بیشتر اندیشمندان این عرصه،‌ توصیه کرده‌اند که از شایستگی‌ها به عنوان وسیله‌ای برای حفظ تمرکز سازمانی و به مثابه محور اصلی نظام‌های منابع انسانی و به عنوان روشی برای تأیید تحقق مهارت‌های مورد نیاز شغل استفاده شود. در کتاب حاضر در دو بخش، ضمن روشن نمودن مفهوم شایستگی و معنای آن در استفاده برای اهداف متفاوت، یکی از مهم‌ترین کاربرد شایستگی را که همانا توسعة مدیریت مبتنی بر شایستگی می‌باشد، به تفصیل مورد بررسی قرار داده و روش‌شناسی طراحی برنامه‌های آموزش و توسعة مدیریت مبتنی بر شایستگی را نیز ارائه کرده است.

 سعیده باطنی، سرگروه توسعه استان قم
 لینک سایت توسعه شایستگی های حرفه ای معلمان استان قم:

http://second.qomgt.ir/index.php/development

 لینک گروه تلگرامی دبیرخانه کشوری توسعه شایستگی‌های حرفه‌ای معلمان، مستقر در استان زنجان:

https://t.me/joinchat/a3UQYlqwPao4YWFk

معرفی مقاله

معرفی مقاله
 


رابطه ساختاري تعامل استاد و دانشجو و روش تدريس فعال اساتيد با توسعه شايستگي هاي دانشجويان با ميانجي گري کسب دانش
 
 پدید آورندگان:مهسا ذوالفقاریان،علی اکبر امین بیدختی، سکینه جعفری

مجله:پژوهش در نظام های آموزشی

سال انتشار: 1397

قسمتی از چکیده مقاله:
در اين پژوهش تلاش مي شود رابطه ساختاري تعامل دوطرفه استاد و دانشجو و روش تدريس فعال اساتيد با توسعه شايستگي هاي دانشجويان با ميانجي گري کسب دانش دانشجويان دانشگاه سمنان موردبررسي قرار گيرد. پژوهش حاضر با توجه به هدف، کاربردي و با توجه به نحوه گردآوري داده-ها از نوع تحقيقات توصيفي همبستگي محسوب مي شود. جامعه آماري پژوهش شامل تمام دانشجويان کارشناسي و کارشناسي ارشد دانشگاه سمنان (10950 نفر) بودند که با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي 266 نفر به عنوان نمونه پژوهش (183 نفر کارشناسي و 83 نفر کارشناسي ارشد) انتخاب شدند. همه آن ها مقياس هاي رابطه تعامل دوطرفه استاد و دانشجو، روش تدريس فعال اساتيد، کسب دانش و توسعه شايستگي هاي دانشجويان را تکميل کردند. پس از محاسبه روايي و پايايي ابزارها، داده ها با استفاده از روش هاي آماري همبستگي و تحليل مسير تحليل شدند. يافته ها نشان داد که: بين تعامل دوطرفه استاد و دانشجو و روش تدريس فعال اساتيد، کسب دانش با توسعه شايستگي هاي دانشجويان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. تعامل دوطرفه استاد و دانشجو بر توسعه شايستگي هاي دانشجويان اثر مستقيم و معناداري دارد؛ همچنين تعامل دوطرفه استاد و دانشجو با ميانجي گري کسب دانش بر توسعه شايستگي هاي دانشجويان اثر غيرمستقيم و معناداري دارد. روش تدريس فعال اساتيد بر توسعه شايستگي هاي دانشجويان اثر مستقيم و معناداري دارد؛ و با ميانجي گري کسب دانش اثر غيرمستقيم و معناداري بر توسعه شايستگي هاي دانشجويان ايفا مي کند. نتايج اين پژوهش حاکي از اهميت توجه به نوع روش تدريس، نحوه تعامل با دانشجو و کسب دانش در افزايش شايستگي هاي دانشجويان بود

 سعیده باطنی، سرگروه توسعه استان قم
 لینک سایت گروه توسعه شایستگی های حرفه ای معلمان استان قم

http://second.qomgt.ir/index.php/development

:arrow_backward: لینک گروه تلگرامی دبیرخانه کشوری توسعه شایستگی‌های حرفه‌ای معلمان، مستقر در استان زنجان:point_down:
https://t.me/joinchat/a3UQYlqwPao4YWFk

راهنمای ثبت نام و بارگذاری آثار هجدهمین جشنواره الگوهای تدریس برتر

 

با سلام و احترام خدمت همکاران گرامی 

فایل راهنمای ثبت نام و بارگذاری آثار هجدهمین جشنواره الگوهای

تدریس برتر را می توانید از طریق لینک زیر دانلود بفرمایید

 

 

دانلود فایل 

مقالات آزمون آنلاین

با سلام و عرض ادب خدمت همکاران گرامی 

 مقالات انتخاب شده جهت مسابقه آنلاین در تاریخ 1400/11/21 با عنوان آزمون آنلاین از مقالات مشخص شده با

عنوان ارزشیابی تکوینی و آنلاین را از طریق لینک های زیر می توانید دانلود نمایید