مجازی مناطق

بسمه تعالی

گروه ارتقای مهارتهای حرفه ای دبیران متوسطه دوم استان قم برگزار می کند:

 

موضوع :  کارگاه مجازی آموزش " Word" ( مقدماتی و پیشرفته)

(ویژه همکاران متوسطه دوم مناطق)

 

زمان :  دو شنبه و سه شنبه  , بیست و سوم و بیست و چهارم اسفند ماه 95

از ساعت 9روز دو شنبه لغایت 21 روز سه شنبه

 

از طریق سایت    Qomgt.ir

مجازی 4

بسمه تعالی

گروه ارتقای مهارتهای حرفه ای دبیران متوسطه دوم استان قم برگزار می کند:

 

موضوع :  کارگاه مجازی آموزش " Word" ( مقدماتی و پیشرفته)

(ویژه همکاران متوسطه دوم ناحیه 4)

 

زمان :   شنبه و یکشنبه  , بیست و یکم و بیست و دوم اسفند ماه 95

از ساعت 9روز شنبه لغایت 21 روز یکشنبه

 

از طریق سایت    Qomgt.ir

مجازی 3

بسمه تعالی

گروه ارتقای مهارتهای حرفه ای دبیران متوسطه دوم استان قم برگزار می کند:

 

موضوع :  کارگاه مجازی آموزش " Word" ( مقدماتی و پیشرفته)

(ویژه همکاران متوسطه دوم ناحیه 3)

 

زمان :  پنج شنبه و جمعه  , نوزدهم و بیستم اسفند ماه 95

از ساعت 9روز پنج شنبه لغایت 21 روز جمعه

 

از طریق سایت    Qomgt.ir

مجازی 2

بسمه تعالی

گروه ارتقای مهارتهای حرفه ای دبیران متوسطه دوم استان قم برگزار می کند:

 

موضوع :  کارگاه مجازی آموزش " Word" ( مقدماتی و پیشرفته)

(ویژه همکاران متوسطه دوم ناحیه 2)

 

زمان :  سه شنبه و چهارشنبه  , هفدهم و هجدهم اسفند ماه 95

از ساعت 9روز سه شنبه لغایت 21 روز چهارشنبه

 

از طریق سایت    Qomgt.ir

مجازی 1

بسمه تعالی

گروه ارتقای مهارتهای حرفه ای دبیران متوسطه دوم استان قم برگزار می کند:

 

موضوع :  کارگاه مجازی آموزش " Word" ( مقدماتی و پیشرفته)

(ویژه همکاران متوسطه دوم ناحیه 1)

 

زمان :  یک شنبه و دوشنبه  , پانزدهم و شانزدهم اسفند ماه 95

از ساعت 9 روز یک شنبه لغایت21 روز دوشنبه

 

از طریق سایت    Qomgt.ir

فیلم ساز

بسمه تعالی

گروه ارتقای مهارتهای حرفه ای دبیران متوسطه استان قم برگزار می کند:

 

موضوع :  کارگاه حضوری آموزش " فیلم ساز Camtasia"

 

(ویژه تمامی همکاران متوسطه اول, دوم و فنی حرفه ای )

 

زمان :  یک شنبه 15/ 12 / 95 ساعت  18/30  

 

مکان : چهار راه غفاری , خیابان ایستگاه , بین کوچه 7 و 9 , خانه علوم و فنون

( برای کلیه سرگروه های دوره اول, دوم متوسطه و فنی حرفه ای و کاردانش)

کارگاه آموزشی کتاب ورق زن

بسمه تعالی

گروه ارتقای مهارتهای حرفه ای دبیران متوسطه استان قم برگزار می کند:

 

موضوع :  کارگاه حضوری آموزش " کتاب ورق زن"

 

زمان :  پنج شنبه 5 / 12 / 95 ساعت 8 صبح

 

مکان : چهار راه غفاری , خیابان ایستگاه , بین کوچه 7 و 9 , خانه علوم و فنون

( برای کلیه سرگروه های دوره اول, دوم متوسطه و فنی حرفه ای و کاردانش)

اطلاعیه کارکاه ورد

بسمه تعالی

گروه ارتقای مهارتهای حرفه ای دبیران متوسطه استان قم برگزار می کند:

 

موضوع :  کارگاه مجازی آموزشی  word   مقدماتی و پیشرفته

 

زمان : شنبه 14 / 12 / 95 ساعت 9 صبح از طریق سایت :  Qomgt.ir.www

( برای کلیه دروس متوسطه نظری)