اجرای چرخه درس پژوهی

بسمه تعالی

موضوع : اجرای چرخه درس پژوهی در مدارس متوسطه دوم استان

 

گروه ارتقای حرفه ای معلمان استان قم از تمامی همکاران علاقمند متوسطه دوم، جهت اجرای چرخه درس پژوهی به منظور

کیفیت بخشی هرچه بیشتر فرآیند آموزشی دعوت بعمل می آورد.

 

تمامی علاقمندان مستندات خود را  قالب فیلم و عکس از فرآیند اجرای چرخه، به همراه تأییدیه نامه دبیرستان مجری حداکثر

تا تاریخ 96/02/09 به کارشناس اداره تکنولوژی و گروههای آموزشی ناحیه محل خدمت خود تحویل نمایند.

 

 اطلاعات مورد نیاز در خصوص معرفی چرخه در پژوهی درسایت اداره تکنولوژی و گروههای آموزشی متوسطه موجود می باشد.

برای دریافت فایل معرفی چرخه .اینجا کلیک کنید .

فایل کلاس معکوس

بسمه تعالی

موضوع : اجرای کلاس معکوس در مدارس متوسطه دوم استان

گروه ارتقای حرفه ای معلمان استان قم از تمامی همکاران علاقمند متوسطه دوم، جهت اجرای کلاس معکوس به منظور کیفیت بخشی هرچه بیشتر فرآیند آموزشی دعوت بعمل می آورد.

تمامی علاقمندان مستندات خود را شامل فایل تولید محتوی در قالب pdf یا پاورپوینت و عکسی از فرآیند اجرا، به همراه تأییدیه نامه دبیرستان مجری حداکثر تا تاریخ 96/02/09 به کارشناس اداره تکنولوژی و گروههای آموزشی ناحیه محل خدمت خود تحویل نمایند.

 اطلاعات مورد نیاز در خصوص تعریف و اجرای کلاس معکوس -در قالب فایل pdf و پاورپوینت- درسایت اداره تکنولوژی و گروههای آموزشی متوسطه موجود می باشد.

برای دریافت فایل pdf اینجا کلیک کنید.

برای دریافت فایل پاورپوینت اینجا کلیک کنید.

کلاس معکوس

برای دریافت فایل PDF جزوه آموزشی اجرای کلاس معکوس اینجا کلیک کنید.

اینفوگرافی تکنولوژی

بسمه تعالی

برای دریافت فایل " اینفوگرافی کاربرد تکنولوژی در آموزش " اینجا کلیک کنید.