مقالات درس پژوهی

همکاران محترم در ذیل چند مقاله در رابطه با درس پژوهی را میتوانید دانلود و مطالعه فرمایید

 

 

الگوریتم زمانبندی درس پژوهی

      الگوریتم زمانبندی درس پژوهی

 فرایندی برای بهسازی تدریس به طریق یادگیری توسط همکاران