معرفی کتاب با موضوع اقدام پژوهی

آشنایی با روش کیفی الفبای اقدام پژوهی

 

نویسندگان: محمود رستمیان، علی بیکی و مرضیه رحیمی

ناشر: انتشارات صالحیان

 

چکیده:

 

در دنیای کنونی، تحقیق و پژوهش از بنیان‌های اصلی پیشرفت در زمینه‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هر کشور است. در چند سال اخیر در آموزش و پروش، هرساله معلمان بسیاری در این زمینه فعالیت داشته‌اند که به‌عنوان معلم پژوهنده یا اقدام‌پژوه از آن‌ها نام‌برده می‌شود. اقدام‌پژوهشی می‌تواند عامل بسیار محرک و سازنده‌ای در پویایی معلمان باشد و معلمان می‌توانند تجارب خود را از این طریق به دیگران منتقل کنند.

اقدام‌پژوهی با رویکرد کمی و کیفی انجام می‌شود.

زمانی که داده‌های موردنیاز به صورتی کلامی یا با توجه به تصویر و نمودار ارائه شوند، اقدام‌پژوهی در دسته روش تحقیق کیفی قرار می‌گیرد. به سبب اینکه تحقیقاتی که در آموزش‌ و پرورش انجام می‌گیرد، بیشتر در دسته کیفی قرار دارد و با توجه به گستردگی روش‌های پژوهشی و نداشتن تخصص کافی، نیاز است که معلمان حداقل قبل از انجام اقدام‌پژوهی با روش انجام پژوهش کیفی آشنایی داشته باشد. در این کتاب ابتدا روش انجام پژوهش کیفی با توجه به منابع مختلف آموزش داده‌ شده و در نهایت روش تحقیق اقدام‌پژوهی و شیوه انجام آن در فصل نهم کتاب تشریح شده است.

 

 

لینک کانال توسعه شایستگی حرفه ای معلمان متوسطه دوم در پیام‌رسان ایتا

https://eitaa.com/Technology_development

معرفی کتاب

معرفی کتاب

توسعه مدیریت مبتنی بر شایستگی رویکردی نوین در آموزش و توسعه مدیران

نویسنده: مسلم صالحی، مرتضی کرمی


 انتشارات: آییژ
 سال انتشار:۱۳۹۵

 مختصری معرفی کتاب:

در عصر حاضر تغییرات شگرفی در محیط سازمان‌ها رخ داده است. این تغییرات سازمان‌ها را نیز دستخوش تغییرات عظیمی کرده است. مواردی نظیر این‌که: سازمان‌ها مسطح‌تر شده‌اند، بسیاری از سطوح مدیریتی حذف شده است، توجه به مشتری و مشتری مداری افزایش یافته است، موجب شده که پاسخ سریع به مشکلات و فرصت‌های عصر حاضر، مدیر را به عنوان منبعی حیاتی در حل مسائل سازمان‌ها مطرح کند. از این رو، به کارگیری رویکرد مناسب جهت جذب، نگه‌داری،‌ رشد، آموزش و ارزیابی مدیران می‌تواند گامی بزرگ در این مسیر محسوب شود. رویکرد به‌کارگیری شایستگی‌ها، از جدیدترین و مهم‌ترین رویکردهایی است که تاکنون در این زمینه مطرح شده است و ظهور و گسترش آن حاصل ربع آخر قرن بیستم می‌باشد. بیشتر اندیشمندان این عرصه،‌ توصیه کرده‌اند که از شایستگی‌ها به عنوان وسیله‌ای برای حفظ تمرکز سازمانی و به مثابه محور اصلی نظام‌های منابع انسانی و به عنوان روشی برای تأیید تحقق مهارت‌های مورد نیاز شغل استفاده شود. در کتاب حاضر در دو بخش، ضمن روشن نمودن مفهوم شایستگی و معنای آن در استفاده برای اهداف متفاوت، یکی از مهم‌ترین کاربرد شایستگی را که همانا توسعة مدیریت مبتنی بر شایستگی می‌باشد، به تفصیل مورد بررسی قرار داده و روش‌شناسی طراحی برنامه‌های آموزش و توسعة مدیریت مبتنی بر شایستگی را نیز ارائه کرده است.

 سعیده باطنی، سرگروه توسعه استان قم
 لینک سایت توسعه شایستگی های حرفه ای معلمان استان قم:

http://second.qomgt.ir/index.php/development

 لینک گروه تلگرامی دبیرخانه کشوری توسعه شایستگی‌های حرفه‌ای معلمان، مستقر در استان زنجان:

https://t.me/joinchat/a3UQYlqwPao4YWFk

معرفی مقاله

معرفی مقاله
 


رابطه ساختاري تعامل استاد و دانشجو و روش تدريس فعال اساتيد با توسعه شايستگي هاي دانشجويان با ميانجي گري کسب دانش
 
 پدید آورندگان:مهسا ذوالفقاریان،علی اکبر امین بیدختی، سکینه جعفری

مجله:پژوهش در نظام های آموزشی

سال انتشار: 1397

قسمتی از چکیده مقاله:
در اين پژوهش تلاش مي شود رابطه ساختاري تعامل دوطرفه استاد و دانشجو و روش تدريس فعال اساتيد با توسعه شايستگي هاي دانشجويان با ميانجي گري کسب دانش دانشجويان دانشگاه سمنان موردبررسي قرار گيرد. پژوهش حاضر با توجه به هدف، کاربردي و با توجه به نحوه گردآوري داده-ها از نوع تحقيقات توصيفي همبستگي محسوب مي شود. جامعه آماري پژوهش شامل تمام دانشجويان کارشناسي و کارشناسي ارشد دانشگاه سمنان (10950 نفر) بودند که با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي 266 نفر به عنوان نمونه پژوهش (183 نفر کارشناسي و 83 نفر کارشناسي ارشد) انتخاب شدند. همه آن ها مقياس هاي رابطه تعامل دوطرفه استاد و دانشجو، روش تدريس فعال اساتيد، کسب دانش و توسعه شايستگي هاي دانشجويان را تکميل کردند. پس از محاسبه روايي و پايايي ابزارها، داده ها با استفاده از روش هاي آماري همبستگي و تحليل مسير تحليل شدند. يافته ها نشان داد که: بين تعامل دوطرفه استاد و دانشجو و روش تدريس فعال اساتيد، کسب دانش با توسعه شايستگي هاي دانشجويان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. تعامل دوطرفه استاد و دانشجو بر توسعه شايستگي هاي دانشجويان اثر مستقيم و معناداري دارد؛ همچنين تعامل دوطرفه استاد و دانشجو با ميانجي گري کسب دانش بر توسعه شايستگي هاي دانشجويان اثر غيرمستقيم و معناداري دارد. روش تدريس فعال اساتيد بر توسعه شايستگي هاي دانشجويان اثر مستقيم و معناداري دارد؛ و با ميانجي گري کسب دانش اثر غيرمستقيم و معناداري بر توسعه شايستگي هاي دانشجويان ايفا مي کند. نتايج اين پژوهش حاکي از اهميت توجه به نوع روش تدريس، نحوه تعامل با دانشجو و کسب دانش در افزايش شايستگي هاي دانشجويان بود

 سعیده باطنی، سرگروه توسعه استان قم
 لینک سایت گروه توسعه شایستگی های حرفه ای معلمان استان قم

http://second.qomgt.ir/index.php/development

:arrow_backward: لینک گروه تلگرامی دبیرخانه کشوری توسعه شایستگی‌های حرفه‌ای معلمان، مستقر در استان زنجان:point_down:
https://t.me/joinchat/a3UQYlqwPao4YWFk

راهنمای ثبت نام و بارگذاری آثار هجدهمین جشنواره الگوهای تدریس برتر

 

با سلام و احترام خدمت همکاران گرامی 

فایل راهنمای ثبت نام و بارگذاری آثار هجدهمین جشنواره الگوهای

تدریس برتر را می توانید از طریق لینک زیر دانلود بفرمایید

 

 

دانلود فایل