شیوه نگارش مقالات

با عرض سلام و ادب خدمت همکاران گرامی 

??شیوه‌ نگارش مقالات هفدهمین جشنواره الگوهای تدریس برتر(بخش مقالات) را می توانید از طریق لینک زیر دانلود فرمایید 

??شیوه نگارش مقالات 

محور های مقالات هفدهمین جشنواره الگو های تدریس برتر

با سلام و عرض ادب خدمت همکاران گرامی 

❇️ ❇️محورهای مقالات هفدهمین جشنواره الگوهای تدریس برتر بخش مقالات به شرح زیر می باشد :

۱- آموزش مجازی و بهداشت روانی دانش آموزان 
۲- توسعه حرفه ای مستمر معلمان) CPD ) در دوران کرونا 
۳- نقش دانش "محتوایی - تربیتی - فناوری" دبیران در یادگیری دانش آموزان در فضای مجازی 
۴- ضرورت آشنایی معلمان با سوادهای چندگانه در تدریس اثر بخش
۵- تغییر نگرش، شناخت و هویت حرفه ای معلمان؛ چالش ها و راهکارها 
۶- بررسی عوامل موثر بر کارآمدی/ ناکارآمدی معلم در فضای مجازی 
۷- راهکارهای افزایش انگیزش دانش آموز و معلم در دوران کرونا 
۸- روشهای تدریس کارآمد در آموزش مجازی 
۹- مدیریت کلاس درس و تدریس در فضای مجازی 
۱۰- سنجش و ارزشیابی در کلاس مجازی 
۱۱- نقش نظارت و راهنمایی آموزشی در ارتقای فرآیند تدریس مجازی 
۱۲- ظرفیت های تدریس در بستر شاد

مقاله شناسایی و تعیین شایستگی های معلمان

با سلام و عرض ادب خدمت همکاران گرامی 

مقاله با موضوع شناسایی و تعیین شایستگیهای حرفه ای معلمان با ابتناء بر اسناد تحولی آموزش و پرورش و اعتبارسنجی آنها

 را از طریق لینک زیر جهت مطالعه می توانید دانلود نمایید 

لینک دانلود 

فرم نظارت

با سلام و احترام خدمت همکاران گرامی 

همکاران گرامی  میتوانید فرم نظارت را از طریق لینک زیر دانلود بفرمایید 

دانلود فایل