سرگروه دفاعی استان قم (سال تحصیلی 99-1398)

سمت
سرگروه
سرگروه
پست الکترونیکی
golverdi61@yahoo.com
hosseini.k@gmail.com
نام و نام خانوادگی
ابولفضل گل وردی
سیده کلثوم حسینی
رديف
1
2

 

ابعاد جنگ بیولوژیک

 فایل زیر با موضوع

بررسی ابعاد جنگ بیولوژیک

مرتبط با درس پدافند غیرعامل که به همت همکار ارزشمند

آقای یوسفی دبیر ناحیه 4

تهیه شده جهت استفاده همکاران قرار می گیرد.

لینک دانلود

جزوه سوالات دفاعی دهم

همکاران محترم پایه دهم و دوازدهم 

با کلیک بر روی لینک زیر می توانید از جزوه سوال و پاسخ کتاب

 

دفاعی دهم و دوازدهم که به همت دبیران

 

دبیرستان آزادگان ناحیه 2 تهیه شده استفاده نمایید.

لینک دانلود جزوه دهم

آدرس دبیرخانه کشوری آمادگی دفاعی

ضمن عرض سلام و خداقوت خدمت همکاران محترم 

 

آدرس سایت دبیرخانه کشوری آمادگی دفاعی نهم و دهم و دوازدهم 

جهت بازدید و استفاده از محتواهای آموزشی و اخبار و اطلاعات آن حضورتان

معرفی می گردد.

آدرس دبیرخانه کشوری آمادگی دفاعی نهم 

http://def.gam1.medu.ir/portal/home.php

آدرس دبیرخانه کشوری آمادگی دفاعی دهم و دوازدهم

 http://defaee.gam2.medu.ir/portal/home.php