سرگروه دفاعی استان قم (سال تحصیلی 99-1398)

سمت
سرگروه
سرگروه
پست الکترونیکی
golverdi61@yahoo.com
hosseini.k@gmail.com
نام و نام خانوادگی
ابولفضل گل وردی
سیده کلثوم حسینی
رديف
1
2

 

ولادت پیامبر اسلام (ص)

 

شعر اگر از تو نگوید همه عصیان باشد         زنده در گور غزلهای فراوان باشد

نظم افلاک سراسیمه به هم خواهد ریخت       نکند زلف تو یک وقت پریشان باشد

سایه ی ابر پی توست دلش را مشکن      مگذار این همه خورشید هراسان باشد

مگر اعجاز جز این است که باران بهشت        زادگاهش برهوت عربستان باشد

چه نیازی ست به اعجاز، نگاهت کافی ست      تا مسلمان شود انسان اگر انسان باشد

فکر کن فلسفه ی خلقت عالم تنها           راز خندیدن یک کودک چوپان باشد

حمیدرضا برقعی