مراحل ثبت نام نوزدهمین جشنواره الگوهای برتر تدریس

1⃣_از طریق لینک زیر وارد صفحه ثبت نام نوزدهمین دوره جشنواره الگوهای برتر تدریس شوید تا این صفحه برای شما ظاهر شود 👇  http://87.107.174.171:8099 یا در تارنمای زیرواردشوید:👇 http://gam2nazari.ir سپس گزینه ورود به سامانه الگوهای تدریس برتر را انتخاب کنید .

1⃣_از طریق لینک زیر وارد صفحه ثبت نام نوزدهمین دوره جشنواره الگوهای برتر تدریس شوید تا این صفحه برای شما ظاهر شود 👇

http://87.107.174.171:8099
یا
در تارنمای زیرواردشوید:👇
http://gam2nazari.ir
سپس گزینه ورود به سامانه الگوهای تدریس برتر را انتخاب کنید .
 

شب قدر