سرگروه دفاعی استان قم (سال تحصیلی 98-1397)

سمت
سرگروه
پست الکترونیکی
geoms82@yahoo.com
نام و نام خانوادگی
علیرضا سلیمانی
رديف
1

 

نمونه سوال

خدا قوت همکاران عزیز

نمونه سوالالات را از اینجا دریافت کنید.

نمونه سوال

نومنه سوال

سلام همکاران گرامی

نمونه سوال های آمادگی دفاعی را از اینجا دریافت کنید.

نمونه سوال

کتاب

سلام همکار گرامی

برای اطلاعات بیشتر از مسءله حجاب به لینک زیر مراجعه کنید.

کتاب حجاب

کتاب

خداقوت همکاران گرامی

برای اطلاعات بیشتر

کتاب کمیته 300 از اینجا دانلود کنید.