تدريس دروس كتاب آمادگي دفاعي دهم و نهم (ادامه)

?️ تدریس درس دوم آمادگی دفاعی پایه نهم
موضوع: تهاجم و دفاع

https://www.aparat.com/v/fSYzX

?️ تدریس درس دوم آمادگی دفاعی پایه دهم
موضوع: اقتدار دفاعی

https://www.aparat.com/v/PLsAQ

?️ تدریس درس دوم آمادگی دفاعی پایه نهم
موضوع: تهاجم و دفاع

https://www.aparat.com/v/fSYzX

?️ تدریس درس دوم آمادگی دفاعی پایه دهم
موضوع: اقتدار دفاعی

https://www.aparat.com/v/PLsAQ

ادامه مطلب: تدريس دروس كتاب آمادگي دفاعي دهم و نهم (ادامه)

تدريس دروس كتاب آمادگي دفاعي دهم و نهم

?تدریس درس چهارم آمادگی دفاعی پایه نهم (بسیج، مدرسه عشق):
https://www.aparat.com/v/ULlgE

?تدریس درس چهارم آمادگی دفاعی پایه دهم (آشنایی با بسیج):
https://www.aparat.com/v/qt1hO

?  تدریس درس پنجم آمادگی دفاعی پایه نهم (آشنایی با حماسه دفاع مقدس):
https://aparat.com/v/rtdlg

?  تدریس درس پنجم آمادگی دفاعی پایه دهم (علوم و معارف دفاع مقدس):
https://aparat.com/v/6cSpr

✅مدرس:آقای علیرضا شعاعی فرد.ناحیه۴ استان قم

? تدریس درس ششم آمادگی دفاعی پایه دهم (الگوها و اسوه های پایداری و مقاومت):
https://aparat.com/v/B5qPj

◀️ مدرس:آقای شعاعی فرد.ازناحیه۴قم

 

رهبر انقلاب نوبت اول واکسن ایرانی کرونا را دریافت کردند

واکنش یک شاعر به دریافت واکسن ایرانی توسط رهبر/ ایمن شده با مهر ولایت، ایران - کراپ‌شده حضرت آیت‌الله خامنه‌ای صبح  (جمعه) دُز اول واکسن کوو ایران برکت را دریافت کردند. این واکسن که محصول تلاش محققان و دانشمندان جوان ایرانی است به تازگی مجوز مصرف را با اتکا به دانش بومی دریافت کرد و ایران به یکی از ۶ کشور تولیدکننده واکسن کرونا در جهان تبدیل شد.