اطلاعیه

با سلام همکاران گرامی  مدرس , درس هندسه 2  یازدهم  ریاضی 

چنانچه آمادگی  تدریس  با توجه به  بخشنامه های  ارسالی ؛ در شبکه

  شاد را دارید.لطفا با سرگروههای نواحی خود تماس حاصل فرمایید.