یک نکته یک تست

نکته : درنمودار توابع  y=asinbx+c و y=acosbx+c 

میانگین ماکسیمم و می نیمم  تابع مقدار c و میانگین تفاضل ماکسیمم و می نیمم  تابع مقدارقدرمطلق a می باشدو قدرمطلق b  برابر با دو پی  در عکس دوره تناوب است . 

تست(کنکور98): 

با توجه به نکته ذکر شده و همعلامت بودن a, b پاسخ گزینه (3) می باشد.

برگزاری کارگاه بررسی محتوی حسابان

کارگاه  بررسی محتوی  حسابان پایه یازدهم و دوازدهم  توسط مولفین کتب درسی  در سالن شهید جمکرانی ناحیه یک قم برگزار گردید.

خلاقیت در تدریس

همکاران گرانقدر  چنانچه در  تدریس مباحثی از کتب ریاضی دارای خلاقیت و

عملکرد بخصوصی  جهت آموزش بهتر هستید می توانید در مسابقه خلاقیت

تدریس  در گروه ریاضی استان قم شرکت فرمایید .

آثار و نحوه تدریس خود را می توانید از طریق فایل word  یا pdf  یا بفرم فایل powerpoint و یا بصورت فیلم  در یک CD ،برای گروه استان  یا گروه های نواحی استان ارسال فرمایید. تقدیر نامه و جوایزی به نفرات برتر تعلق خواهد گرفت و نفرات برتر  به عنوان" دبیر خلاق" استان معرفی خواهند شد .

مهلت ارسال آثار 30 دی ماه 98

یک نکته یک تست

نکته: همواره اگر f  و  g  توابعی  وارون پذیر باشند .

تست:

1)4                  2)3                       3)4-                     4)3-

یک نکته یک تست

قرینه یک نقطه نسبت به یک خط در دستگاه مختصات

در حالت کلی اگر بخواهیم قرینه یک نقطه را نسبت به یک خط مفروض در دستگاه مختصات بدست آوریم کافی است معادله  خط عمود گذرنده از نقطه را بدست آورده و سپس نقطه تلاقی آن خط  با خط مفروض را، نقطه وسط در نظر گرفته و مختصات نقطه قرینه را با کمک فرمول مختصات نقطه وسط بدست آوریم.

البته با فرمول زیر نیز میتوان آنرا محاسبه کرد:

تست.قرینه نقطه (2و1-)  نسبت به خط   3X+4Y+20=0  کدام است؟

1)(6,7)                            2)(6-,7-)                         3)(7,6)                           4)(7-,6-)

طرح درس سالانه

ردیف

ریاضی تجربی انسانی توضیحات   
1

حسابان 1

حسابان 2

 

ریاضی 1

 

ریاضی و آمار 1  
2

هندسه 1

هندسه 2

هندسه 3

ریاضی 2 ریاضی وآمار 2  
3

آمار و احتمال

ریاضیات گسسته

 

ریاضی 3 ریاضی و آمار3