نظارت بالینی (کلینیکی) و روش های برخورد با معلم در آن

چکیده مقاله:

در حقیقت نظارت و راهنمایی آموزش بالینی، مطالعه رفتار معلم در کلاس درس با روش نظام مند و منظم و در جوی همراه با همکاری و احترام متقابل است و مجموعه ای از فعالیت هایی است که برای اصلاح فرآیند تدریس و یادگیری طراحی شده است. در مواجهه با برخی از روش ها یا راهبردها جهت رفتار با معلم، راهنمای آموزشی با مدیر، باید راهبردهای مؤثرتر را با توجه به اهداف، گروه های معین، موقعیت های معین و شخصیت ویژه ی معلم انتخاب کند. یکی از انواع روش های مستقیم نظارتی مدیران و راهنمایان آموزشی، نظارت و راهنمایی بالینی است. در این روش، شیوه های برخورد با معلم به چهار روش عمده ی رویکرد کنترل دستوری، رویکرد مشارکتی، رویکرد اطلاعات دستوری و رویکرد غیردستوری تقسیم می شوند که آگاهی مدیران مدارس از این رویکردها می تواند آنان را در نحوه ی مناسب برخورد و رفتار با معلمان یاری رساندو باعث جلب اعتماد و احترام آنان شده و موجبات رضایت آنان را جلب نماید، که این امر در نهایت منجر به همکاری و رشد و پیشرفت حرفه ای میان آنان شده و شکوفایی و رشد و پیشرفت مدارس و آموزش و پرورش را در پی خواهد داشت. در این مقاله، نظارت و راهنمایی آموزشی بالینی و روش های برخورد با معلمان در آن به اجمال مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. روش مقاله حاضر کتابخانه ای (مروری) با استفاده از منابع مختلف از جمله کتب، مقالات و ... می باشد.

کلیدواژه‌ها:

نظارت بالینی، روش کنترل دستوری، روش مشارکتی، روش اطلاعات دستوری، روش غیردستوری

 

آدرس و لینک مقاله:
https://www.civilica.com/Paper-EMCONF02-EMCONF02_014.html
کد COI مقاله: EMCONF02_014

برگزاری دوره آموزشی کتابهای نو نگاشت استان قم

 همکاران گرامی  ادامه  دوره  آموزشی کتاب های نو نگاشت ریاضی سال  دوازدهم  بیست  دی ماه 1397 برگزار می گردد. از حضور تمامی همکاران پیشاپیش تشکر  می کنیم . در ضمن گواهی  کار آموزی تقدیم همکاران گرامی  میگردد.