برگزاری دوره آموزشی کتابهای نو نگاشت استان قم

 همکاران گرامی  ادامه  دوره  آموزشی کتاب های نو نگاشت ریاضی سال  دوازدهم  بیست  دی ماه 1397 برگزار می گردد. از حضور تمامی همکاران پیشاپیش تشکر  می کنیم . در ضمن گواهی  کار آموزی تقدیم همکاران گرامی  میگردد.

برگزاری کارگاه کیفیت بخشی تدریس

کارگاه  ریاضی 3 و حسابان(بحث حد و پیوستگی )

کارگاه هندسه 3 ( مبحث مقاطع مخروطی و ماتریس )

کارگاه ریاضی و امار 3 و گسسته ( مبحث ترکیبیات و مربع های لاتین )

این کارگاه ها به صورت تجمیع  شده  در روز 97/10/20 در اتاق های جداگانه برگزار می شود. مکان برگزاری متعاقبا اعلام خواهد شد.