تبریک رروز معلم و اعیاد شعبانیه- برگزاری کارگاه

ضمن تبریک  روز معلم و عید نیمه  شعبان  به استحضار می رساند که کارگاه ترجمه  متون تخصصی ریاضی  در مورخه دهم  اردیبهشت نود و هفت ساعت18 الی19:30 در سالن  فرهنگ  ناحیه  یک استان قم بر گزار می گردد.

با تشکر از شرکت همکاران  گرامی .