برگزاری کارگاه کیفیت بخشی تدریس

کارگاه  ریاضی 3 و حسابان(بحث حد و پیوستگی )

کارگاه هندسه 3 ( مبحث مقاطع مخروطی و ماتریس )

کارگاه ریاضی و امار 3 و گسسته ( مبحث ترکیبیات و مربع های لاتین )

این کارگاه ها به صورت تجمیع  شده  در روز 97/10/20 در اتاق های جداگانه برگزار می شود. مکان برگزاری متعاقبا اعلام خواهد شد.