بیستمین جشنواره الگوهای برتر تدریس

مراحل شرکت در بیستمین جشنواره الگوهای تدریس برتر  این جشنواره شامل ۵ مرحله است که شرکت در آن از همکاران که ابلاغیه تدریس( با هر نوع ابلاغیه ریاضی)دارند امکان پذیر استپس از اجرای مراحل، خروجی کار به تایید مدرسه میرسدپس از تایید مدرسه، به منطقه برای داوری ارسال میشودپس از داوری در مرحله منطقه ای و کسب رتبه به گروه استان ارجاع داده میشوددر نهایت پس از کسب رتبه استانی، به دبیرخانه کشوری جهت داوری ارسال خواهد شد.در هر کدام از بخش های داوری، گواهی شرکت داده خواهد شد.گروه ریاضی استان قم

اطلاعیه کارگاه حضوری

گروه آموزشی ریاضی دوره دوم متوسطه برگزار می کند:

عنوان : کارگاه آموزشی «تحلیل سوالات نهایی ریاضی    »

مخاطبان: دبیران ریاضی  متوسطه استان قم «با افتخار حضور دبیران نو ورود»

تاریخ برگزاری: دوشنبه 3 اردیبهشت

ساعت: ۱۸:۳۰

دریافت گواهی دانش افزایی از طریق؛ qomgt.ir می باشد.

 مکان: خیابان ساحلی ، خانه معلم شماره 1 ، سالن آموزش

اداره تکنولوژی ، گروه های آموزشی و بررسی محتوای متوسطه استان قم

اطلاعیه کارگاه حضوری

گروه آموزشی ریاضی دوره دوم متوسطه برگزار می کند:

عنوان : کارگاه آموزشی «توانمند سازی دبیران در زمینه آموزش ترکیبی و هوش مصنوعی »

مخاطبان: دبیران ریاضی  متوسطه استان قم «با افتخار حضور دبیران نو ورود»

تاریخ برگزاری: دوشنبه ۱۶ بهمن

ساعت: ۱۸:۳۰

دریافت گواهی دانش افزایی از طریق؛ qomgt.ir می باشد.

 مکان: خیابان ساحلی ، خانه معلم شماره 1 ، سالن آموزش

اداره تکنولوژی ، گروه های آموزشی و بررسی محتوای متوسطه استان قم

اطلاعیه کارگاه حضوری

اطلاعیه کارگاه حضوری گروه آموزشی ریاضی دوره دوم متوسطه استان قم برگزار می کند.

 موضوع: کارگاه نرم افزار ریاضی

مخاطبین: دبیران ریاضی متوسطه استان قم

شرکت برای دبیران جدیدالاستخدام الزامی است.

زمان: دوشنبه مورخ ۹ بهمن۱۴۰۲

ساعت ۱۸:۳۰

مکان:خیابان ساحلی ،خانه معلم شماره ۱ ،سالن آموزش

 به پاس حضور ارزشمندتان گواهی دانش افزایی از طریق سایت qomgt.ir اعطا می شود.

اداره تکنولوژی، گروه های آموزشی و بررسی محتوای متوسطه استان قم

اطلاعیه کارگاه حضوری

اطلاعیه کارگاه حضوری

گروه آموزشی ریاضی دوره دوم متوسطه استان قم برگزار می کند.

موضوع: چالش های درس هندسه


مخاطبین: دبیران ریاضی متوسطه استان قم

شرکت برای دبیران جدیدالاستخدام الزامی است.

زمان: دوشنبه مورخ ۲۰ آذر ۱۴۰۲
ساعت ۱۸:۳۰

مکان:خیابان ساحلی ،خانه معلم شماره ۱ ،سالن آموزش

به پاس حضور ارزشمندتان گواهی دانش افزایی از طریق سایت qomgt.ir اعطا می شود.


اداره تکنولوژی، گروه های آموزشی و بررسی محتوای متوسطه استان قم

اطلاعیه فراخوان آزمون عملکردی

شیوه نامه مسابقه طراحی تکلیف عملکردی کتاب ریاضی 1 پایه دهم

تکالیف عملکردی از ابزارهای کارآمد تعمیق یادگیری و سنجش کلاسی میباشند. اهمیت تکالیف در فرآیند آموزش ریاضی تا حدی است که برخی پژوهشگران تکلیف را کانون و مرکز یادگیری ریاضی میدانند.
"مهمترین مزیت تکالیف عملکردی این است که میزان توانایی دانش آموزان در زمینه کاربرد دانش و اطلاعات آموخته شده را نشان می دهد". تکالیف این قابلیت را دارند که با اهداف سنجش تکوینی و حتی
تراکمی(پایانی) به کار روند و سطح بالای یادگیری دانش آموزان را کنترل نمایند.
مسابقه طراحی تکالیف عملکردی با هدف ایجاد و انتشار بانک سوالات عملکردی با کیفیت در درس ریاضی 1 (پایه دهم) برای دسترسی همکاران سراسر کشور به اینگونه تکالیف و استفاده از آن در محیط کلاس است.
مخاطبین: تمامی دبیران ریاضی متوسطه دوم
گام های اجرایی:
شرکت کنندگان در مسابقه باید یک موضوع از کتاب ریاضی 1 را انتخاب کرده و تکلیفی طراحی نمایند.
مخاطبان میتوانند به صورت فردی یا در قالب گروههای دونفره در این محور شرکت نمایند.
 انتخاب مبحث و هدف یادگیری برای طراحی تکلیف، براساس برنامه درسی ملی، آزاد و به عهده شرکت کننده/کنندگان است.
 لازم است دو اثر برتر از هر استان، توسط سرگروههای استانی ریاضی متوسطه دوم، به دبیرخانه ارسال گردد.
حدنصاب امتیاز ۶۰ درصد برای ارسال آثار برتر، ضروری است.
 به همه آثاری که به دبیرخانه ارسال شود، گواهی شرکت تعلق میگیرد.
 به برگزیدگان کشوری رتبه های اول تا سوم( گواهی رتبه و جایزه در صورت تامین اعتبار اهدا خواهد شد.)
مهلت ارسال آثار، پایان دیماه می باشد

اطلاعیه فراخوان آزمون عملکردی

شیوه نامه مسابقه طراحی تکلیف عملکردی کتاب ریاضی 1 پایه دهم

تکالیف عملکردی از ابزارهای کارآمد تعمیق یادگیری و سنجش کلاسی میباشند. اهمیت تکالیف در فرآیند آموزش ریاضی تا حدی است که برخی پژوهشگران تکلیف را کانون و مرکز یادگیری ریاضی میدانند.
"مهمترین مزیت تکالیف عملکردی این است که میزان توانایی دانش آموزان در زمینه کاربرد دانش و اطلاعات آموخته شده را نشان می دهد". تکالیف این قابلیت را دارند که با اهداف سنجش تکوینی و حتی
تراکمی(پایانی) به کار روند و سطح بالای یادگیری دانش آموزان را کنترل نمایند.
مسابقه طراحی تکالیف عملکردی با هدف ایجاد و انتشار بانک سوالات عملکردی با کیفیت در درس ریاضی 1 (پایه دهم) برای دسترسی همکاران سراسر کشور به اینگونه تکالیف و استفاده از آن در محیط کلاس است.
مخاطبین: تمامی دبیران ریاضی متوسطه دوم
گام های اجرایی:
شرکت کنندگان در مسابقه باید یک موضوع از کتاب ریاضی 1 را انتخاب کرده و تکلیفی طراحی نمایند.
مخاطبان میتوانند به صورت فردی یا در قالب گروههای دونفره در این محور شرکت نمایند.
 انتخاب مبحث و هدف یادگیری برای طراحی تکلیف، براساس برنامه درسی ملی، آزاد و به عهده شرکت کننده/کنندگان است.
 لازم است دو اثر برتر از هر استان، توسط سرگروههای استانی ریاضی متوسطه دوم، به دبیرخانه ارسال گردد.
حدنصاب امتیاز ۶۰ درصد برای ارسال آثار برتر، ضروری است.
 به همه آثاری که به دبیرخانه ارسال شود، گواهی شرکت تعلق میگیرد.
 به برگزیدگان کشوری رتبه های اول تا سوم( گواهی رتبه و جایزه در صورت تامین اعتبار اهدا خواهد شد.)
مهلت ارسال آثار، پایان دیماه می باشد

فراخوان مسابقات ریاضی استان و کشور

سلام و ادب خدمت همکاران ارجمند
اطلاعیه مسابقات گروه ریاضی متوسطه دوم استان قم:
۱.مسابقه ی طراحی تکلیف عملکردی(کشوری)
۲.مسابقه ی طراحی سوال برتر دیماه درس ریاضی یک
۳.مسابقه ی طراحی سوال برتر دیماه درس ریاضی و آمار یک
جزییات مسابقه ی طراحی تکلیف عملکردی متعاقبا اعلام میگردد.
جهت شرکت در مسابقات طراحی سوال همکاران آثار خود را به سرگروه نواحی و مناطق خود ارسال نمایند.
آقای دکتر احسان حسینی سرگروه ناحیه۱
@Dr_Ehsan_Hosseini

آقای دکتر جواد علامه ضمیر سرگروه ناحیه ۲
@j_allamezamir

آقای دکتر حسین عرب سرگروه ناحیه ۳
@H_arab110

آقای حسین افتخاری سرگروه ناحیه ۴
@Hoseftekhari

آقای صفری سرگروه جعفرآباد
@safari_3

همکاران منطقه ی کهک و خلجستان به آیدی دکتر حقی ارسال نمایند
@Sh_haghi
مهلت ارسال آثار طراحی سوال ۱۵ دیماه میباشد